Departamentul Pentru Proiecte De Infrastructura Si Investitii Straine - 05-07-2013

Document embed ORDIN nr. 302 din 26 iunie 2013 privind declasificarea unor documente În temeiul art. 31 alin. (1) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. b) şi ale art. 24 din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, având în vedere art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 7/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, ministrul transporturilor şi ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine emit următorul ordin: Art. 1 Se aprobă declasificarea documentelor clasificate "secret de serviciu" prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. 2 Entităţile publice care deţin exemplare ale documentelor prevăzute la art. 1 vor întreprinde măsuri pentru suprimarea marcajelor de clasificare şi scoaterea informaţiilor de sub incidenţa reglementărilor proiective prevăzute de lege. -****-

Ministrul transporturilor,

Relu Fenechiu

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură

de interes naţional şi investiţii străine,

Dan-Coman Şova

ANEXĂ:

Denumirea documentului

Emitentul

Nr. de file

Contractul de proiectare şi construire a autostrăzii Braşov-Cluj-Borş, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.513/2003 privind mandatarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. să semneze Contractul de proiectare şi construire a autostrăzii Braşov-Cluj-Borş, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 19 decembrie 2003

Ministerul Transporturilor

98

Acordul de modificare a contractului de proiectare şi construire a autostrăzii Braşov-Cluj-Borş, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 224/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 21 februarie 2006

Ministerul Transporturilor

188

Acordul de modificare a contractului de proiectare şi construire a autostrăzii Braşov-Cluj-Borş, aprobat Hotărârea Guvernului nr. 943/2011 pentru aprobarea celui de-al doilea Acord de modificare a contractului de proiectare şi construire a autostrăzii Braşov-Cluj-Borş, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 30 septembrie 2011

Ministerul Transporturilor

1211

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 406 din data de 5 iulie 2013