Guvernul - 05-07-2013

Document embed HOTĂRÂRE nr. 427 din 26 iunie 2013 pentru modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articol unic - Anexa nr. 11 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bodoc" la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 şi 694 bis din 23 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: - la poziţia nr. 51, "Stradă pietruită «Talomer», coloana 4 "Elementele de identificare" va avea următorul cuprins: "Comuna Bodoc, satul Bodoc, L: 1.208,87 m, tronson I: de la Hm 0 + 00 până la 7 + 4,48; tronson II: de la Hm 7 + 21,50 până la Hm 12 + 8,87; de la Hm 7 + 12,54 până la pod peste pârâul Talomer". -****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale

şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 406 din data de 5 iulie 2013