Guvernul - 13-06-2013

Document embed HOTĂRÂRE nr. 347 din 12 iunie 2013 privind nivelul şi aplicarea tarifelor de trecere pentru utilizarea podului peste fluviul Dunărea la Calafat (România) - Vidin (Republica Bulgaria) în conformitate cu prevederile Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind constituirea unei entităţi comerciale mixte pentru exploatarea noului pod mixt (rutier şi feroviar) peste fluviul Dunărea, între oraşele Calafat (România) şi Vidin (Republica Bulgaria), semnat la Sofia la 28 februarie 2013, ratificat prin Legea nr. 166/2013 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 14 alin. (2) din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind constituirea unei entităţi comerciale mixte pentru exploatarea noului pod mixt (rutier şi feroviar) peste fluviul Dunărea, între oraşele Calafat (România) şi Vidin (Republica Bulgaria), ratificat prin Legea nr. 166/2013, precum şi al art. 10 lit. p) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Art. 1 Se aprobă tarifele de trecere pentru utilizarea podului peste fluviul Dunărea la Calafat (România) - Vidin (Republica Bulgaria), la acelaşi nivel pentru ambele sensuri de trecere, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 Tarifele prevăzute în anexă se aplică nediscriminatoriu, la acelaşi nivel, pentru vehiculele rutiere înmatriculate în România sau în alte state. Art. 3 Tarifele prevăzute în anexă se achită de persoanele fizice şi juridice române în lei şi de către persoanele fizice şi juridice străine în lei sau euro. Art. 4 (1)Tarifele prevăzute în anexă, exprimate în lei, se vor actualiza anual în funcţie de cursul monedei europene EURO, valabil pentru prima zi a lunii octombrie, comunicat de Banca Centrală Europeană şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor. (2)Tarifele prevăzute la alin. (1) exprimate în lei, actualizate anual, se vor aplica la valoarea întreagă, fără moneda divizionară. -****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Relu Fenechiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

ANEXĂ: TARIFE DE TRECERE pentru utilizarea podului peste Dunăre la CALAFAT-VIDIN

Nr. crt.

Categorie vehicul rutier

Tarif - euro/vehicul (cu TVA inclus)

Tarif - lei/vehicul (cu TVA inclus)

1.

Vehicule rutiere de transport persoane cu cel mult 8+1 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto (autoturisme)

6

27

Vehicule rutiere de transport marfă cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mică sau egală cu 3,5 tone, inclusiv remorca

   

2.

Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto şi maximum 23 de locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto

12

54

Vehicule rutiere de transport marfă cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mare de 3,5 tone şi mai mică de 7,5 tone

   

3.

Vehicule rutiere de transport marfă cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mare sau egală cu 7,5 tone şi mai mică de 12,0 tone

18

81

4.

Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto

25

113

Vehicule rutiere de transport marfă cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mare sau egală cu 12,0 tone şi cu maximum 3 axe

   

5.

Vehicule rutiere de transport marfă cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mare sau egală cu 12,0 tone şi cu minimum 4 axe

37

167

Tarifele exprimate în lei, rotunjite la leu, se vor actualiza anual în funcţie de cursul monedei europene EURO, valabil pentru prima zi a lunii octombrie, comunicat de Banca Centrală Europeană şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor. Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 351 din data de 13 iunie 2013