Guvernul - 14-06-2013

Document embed HOTĂRÂRE nr. 338 din 4 iunie 2013 pentru aprobarea Amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Washington la 13 iulie 2012 şi la Bucureşti la 9 august 2012 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 7 alin. (2) din Legea nr. 228/2008 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articol unic Se aprobă Amendamentul convenit prin scrisoarea*) semnată la Washington la 13 iulie 2012 şi la Bucureşti la 9 august 2012 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007, ratificate prin Legea nr. 228/2008. __ *) Traducere. -****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

ANEXA: PARTEA 1: 13 iulie 2012 Excelenţei Sale Dlui Florin Georgescu, ministrul finanţelor publice, Bucureşti, România Stimate Domnule Ministru, Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi împrumutul nr. 4.873-RO şi asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu nr. TF058040-RO Amendament la acordurile de împrumut şi de asistenţă financiară nerambursabilă GEF Ne referim la Acordul de împrumut dintre România (Împrumutat) şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca) (Acordul de împrumut), Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România (Primitor) şi Bancă, în calitate de Agenţie de implementare a Fondului Global de Mediu (Global Environmental Facility - GEF, Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă) şi scrisoarea suplimentară cu privire la performanţă şi indicatori de monitorizare a performanţei (Scrisoarea suplimentară), pentru proiectul mai sus menţionat, din data de 28 decembrie 2007, şi scrisoarea dumneavoastră din 24 iunie 2012, în care solicitaţi anumite modificări la Acordul de împrumut, Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu şi Scrisoarea suplimentară. Prin prezenta răspundem solicitării dumneavoastră şi modificăm Acordul de împrumut şi Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu după cum urmează: - 1.Articolul (v) din partea 1 a descrierii Proiectului din anexa nr. 1 la Acordul de împrumut se elimină, iar articolul (vi) care rămâne este numerotat cu (v). 2.Tabelul din secţiunea IV.A.2 din anexa nr. 2 a Acordului de împrumut se modifică pentru a reflecta realocările solicitate, în consecinţă, tabelul revizuit din paragraful 2 al anexei nr. 2 la Acordul de împrumut este indicat în anexa nr. 1 la această scrisoare. - 3.Articolul (v) din partea 1 a descrierii proiectului din anexa nr. 1 la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu se elimină, iar articolul (vi) care rămâne este numerotat cu (v). 4.Tabelul din secţiunea IV.A.2 din anexa nr. 2 a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu se modifică pentru a reflecta realocările solicitate. În consecinţă, tabelul revizuit din paragraful 2 al anexei nr. 2 la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu este indicat în anexa nr. 2 la această scrisoare. Excelenţei Sale Dlui Florin Georgescu Scrisoarea suplimentară revizuită se transmite separat. Vă rugăm să confirmaţi acordul dumneavoastră faţă de cele de mai sus, din partea României, semnând, datând şi returnându-ne copia acestei scrisori pe care v-o transmitem anexat, precum şi Scrisoarea suplimentară revizuită anexată. Aceste modificări vor intra în vigoare la primirea copiilor contrasemnate ale celor două scrisori. Cu stimă, Peter Harrold, director pe ţară Ţările Europei Centrale şi Baltice Europa şi Asia Centrală Aprobat România Prin Claudiu Doltu reprezentant autorizat, funcţia: secretar de stat Data: 9 august 2012 PARTEA 11: 13 iulie 2012 Excelenţei Sale Florin Georgescu - ANEXA nr. 1 - ANEXA 1 - Tragerea sumelor din împrumut 1.Tabelul de mai jos prezintă categoriile de articole care urmează să fie finanţate din sumele din împrumut fiecărei categorii şi procentul din cheltuielile efectuate pentru articolele care urmează a fi astfel finanţate în cadrul fiecărei categorii.

Categorie

Suma alocată din împrumut
(exprimată în euro)

Procentul din cheltuieli ce urmează a fi finanţat

(1) Bunuri, lucrări, servicii de consultanţă şi instruire în cadrul părţii I a Proiectului

42.052.738,56

100%

(2) Bunuri, lucrări, servicii de consultanţă şi instruire în cadrul părţii a II-a a Proiectului

3.364.489,10

100%

(3) Bunuri, lucrări, servicii de consultanţă şi instruire în cadrul părţii a III-a a Proiectului

1.953.207,40

100%

(4) Bunuri, lucrări, servicii de consultanţă (inclusiv audituri), costuri de operare în cadrul părţii a IV-a a Proiectului

2.629.564,94

100%

SUMA TOTALĂ:

50.000.000

  PARTEA 12: 13 iulie 2012 Excelenţei Sale Florin Georgescu - ANEXA nr. 2 - ANEXA 1 - Tragerea sumelor din grantul GEF 1.Tabelul de mai jos prezintă categoriile de cheltuieli care urmează să fie finanţate din sumele Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu, suma din Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu alocată fiecărei categorii şi procentul din cheltuielile efectuate pentru articolele care urmează a fi astfel finanţate în cadrul fiecărei categorii.

Categorie

Suma alocată din împrumut
(exprimată în USD)

Procentul din cheltuieli ce urmează a fi finanţat

(1) Bunuri, lucrări, servicii de consultanţă şi instruire în cadrul părţii I a Proiectului

3.096.234,36

100%

(2) Bunuri, lucrări, servicii de consultanţă şi instruire în cadrul părţii a II-a a Proiectului

1.921.191,43

100%

(3) Bunuri, lucrări, servicii de consultanţă şi instruire în cadrul părţii a III-a a Proiectului

127.300,00

100%

(4) Bunuri, lucrări, servicii de consultanţă (inclusiv audituri), costuri de operare în cadrul părţii a IV-a a Proiectului

355.274,21

100%

SUMA TOTALĂ:

5.500.000

  Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 352 din data de 14 iunie 2013