Guvernul - 27-06-2013

Document embed HOTĂRÂRE nr. 418 din 26 iunie 2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articol unic Hotărârea Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 5 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează: 1.La articolul 4, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins: "(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în urma finalizării verificărilor efectuate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi a stabilirii numărului de beneficiari eligibili pentru fiecare dimensiune a exploataţiei din producţia vegetală şi animalieră, plăţile anuale suplimentare maxime/exploataţie pentru sectorul vegetal efectuate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în anul 2012 sunt prevăzute în anexa nr. 4." 2.După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, al cărei cuprins este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. -****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Enache Jiru,

secretar de stat

ANEXĂ:   Plăţile anuale suplimentare maxime/exploataţie pentru sectorul vegetal efectuate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în anul 2012 (- Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 759/2010)

Nr. crt.

Dimensiunea exploataţiei

Plata suplimentară maximă pe exploataţie (euro)

1.

0,30-5 ha

540

2.

5,1-20 ha

611,43

3.

21-50 ha

510

4.

51-100 ha

510

5.

Peste 100 ha

510

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 384 din data de 27 iunie 2013