Ministerul Afacerilor Externe - 08-07-2013

Document embed ORDIN nr. 849 din 21 iunie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2004, cu modificările şi completările ulterioare, În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, ministrul afacerilor externe emite următorul ordin: Art. 1 Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. 2 La data intrării în vigoare a normelor metodologice prevăzute la art. 1 se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Control al Exporturilor nr. 59/2005 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 595/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 17 februarie 2005, precum şi orice alte dispoziţii contrare. Art. 3 Departamentul pentru controlul exporturilor va acţiona pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin. Art. 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. -****-

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

ANEXĂ: NORME METODOLOGICE de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 409 din data de 8 iulie 2013