Ministerul Agriculturii Si Dezvoltarii Rurale - 14-06-2013

Document embed ORDIN nr. 471 din 11 iunie 2013 pentru completarea Listei cu rasele de taurine de carne, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 168/2012 Văzând Referatul Direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 78.234 din 11 iunie 2013, precum şi Adresa nr. 5.416 din 6 iunie 2013 transmisă de Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", având în vedere prevederile art. 2 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 796/2012 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare, În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin: Art. I Lista cu rasele de taurine de carne, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 168/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 6 august 2012, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează: - După litera s) se introduce o nouă literă, litera ş), cu următorul cuprins: "ş) Sură de stepă." Art. II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. -****-

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 355 din data de 14 iunie 2013