Ministerul Educatiei Nationale - 05-07-2013

Document embed ORDIN nr. 4038 din 28 iunie 2013 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada martie-mai 2013, începând cu anul şcolar 2013-2014 Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare, luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, având în vederea prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar, luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 5 din 30 mai 2013 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 18 martie-24 mai 2013, În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin. Art. 1 Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada martie-mai 2013, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, începând cu anul şcolar 2013-2014. Art. 2 Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 sunt monitorizate şi controlate periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării. Art. 3 Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională din Ministerul Educaţiei Naţionale, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Art. 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. -****-

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

ANEXĂ: Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada martie-mai 2013, începând cu anul şcolar 2013-2014 1.Judeţul Brăila

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hot. ARACIP de evaluare/dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel/fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Tehnic "Costin D Neniţescu"

9/10.05.2013

-

Municipiul Brăila, Sos. Buzăului nr. 15, tel/fax: 0239/684996, 0239/679806

Post liceal/ Nivel 3 avansat

Protecţia mediului

-

Tehnician laborant pentru protecţia calităţii mediului

Română

Cu frecvenţă (zi)

Industrie alimentară

-

Maistru pentru produse făinoase şi panificaţie

Română

Cu frecvenţă (seral)

2.Municipiul Bucureşti

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hot. ARACIP de evaluare/dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel/fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Tehnic "Mihai Bravu"

12/20.05.2013

-

Şos. Mihai Bravu nr. 428, sectorul 3, tel./fax: 021/3217699

Postliceal/ Nivel 3 avansat

Construcţii, instalaţii şi lucrări' publice

-

Topograf în construcţii

Română

Cu frecvenţă (zi)

3.Judeţul Caraş-Severin

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hot. ARACIP de evaluare/dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel/fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul "Bănăţean"

11/13.05.2013

-

Municipiul Oţelu Roşu, Str. Republicii nr. 10-12, tel.: 0255/530383

Liceal/ Nivel 3

Servicii

Turism şi alimentaţie

Tehnician în gastronomie

Română

Cu frecvenţă (zi)

4.Judeţul Cluj

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hot. ARACIP de evaluare/dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel/fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Tehnic de Transporturi "Transilvania"

9/17.04.2013

-

Municipiul Cluj-Napoca, Str. Bistriţei nr. 21, tel./fax: 0264/449645

Liceal/ Nivel 3

Tehnic

Electric

Tehnician electrician electronist auto

Maghiară

Cu frecvenţă (zi)

5.Judeţul Constanţa

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hot. ARACIP de evaluare/dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel/fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Tehnic "Vasile Pârvan"

9/10.05.2013

-

Municipiul Constanţa, Str. Industrială nr. 7, tel./fax 0341/427403

Liceal/ Nivel 3

Tehnic

Fabricarea produselor din lemn

Tehnician proiectant produse finite din lemn

Română

Cu frecvenţă (zi)

Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare

Română

Cu frecvenţă (zi)

2

Colegiul Tehnic "Nicolae Titulescu"

9/10.05.2013

-

Municipiul Medgidia, Str. Dezrobirii nr. 1, tel./fax: 0241/811936, 0341806514

Liceal/ Nivel 2

Electric

-

Electrician exploatare joasă tensiune

Română

Cu frecvenţă (zi)

3

Liceul Teoretic "Educaţional Center"

11/13.05.2013

 

Municipiul Constanţa, aleea Capidava nr. 3, tel./fax: 0241/647745

Preşcolar

-

-

-

Română-engleză

PN

Primar

-

-

-

Română-engleză

Cu frecvenţă (zi)

Gimnazial

-

-

-

Română-engleză

Cu frecvenţă (zi)

Liceal

Real (filieră teoretică

-

Ştiinţe ale naturii

Română-engleză

Cu frecvenţă (zi)

6.Judeţul Dolj

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hot. ARACIP de evaluare/dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel/fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto

9/17.04.2013

-

Municipiul Craiova, bd. N. Romanescu nr. 99, tel.: 0251/427636

Liceal/ Nivel 3

Tehnic

Electric

Tehnician electrician electronist auto

Română

Cu frecvenţă (zi şi seral)

Postliceal/ Nivel 3 avansat

Transporturi

-

Tehnician instructor auto

Română

Cu frecvenţă (zi)

Tehnician diagnostic auto

Română

Cu frecvenţă (zi)

Mecanică

 

Tehnician operator maşini cu comandă numerică

Română

Cu frecvenţă (zi)

7.Judeţul Galaţi

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hot. ARACIP de evaluare/dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel/fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Tehnic "Radu Negru"

9/10.05.2013

-

Municipiul Galaţi, Str. Ştiinţei nr. 119, tel/fax: 0236/411634

Liceal/ Nivel 3

Tehnic

Mecanică

Tehnician construcţii navale

Română

Cu frecvenţă (zi)

Postliceal/ Nivel 3 avansat

Mecanic

-

Maistru mecanic

Română

Cu frecvenţă (zi)

Maistru cazangerie construcţii metalice, sudură

Română

Cu frecvenţă (zi)

Electric

-

Maistru maşini şi aparate electrice

Română

Cu frecvenţă (zi)

8.Judeţul Gorj

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hot. ARACIP de evaluare/dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel/fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Economic "Virgil Madgearu"

11/13.05.2013

-

Municipiul Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 124, tel. 0253/211702, fax: 0253/223370

Liceal/ Nivel 3

Servicii

Turism şi alimentaţie

Organizator banqueting

Română

Cu frecvenţă (zi)

Tehnician în hotelărie

Română

Cu frecvenţă (zi)

Comerţ

Tehnician în activităţi de comerţ

Română

Cu frecvenţă (zi)

Postliceal/ Nivel 3 avansat

Turism şi alimentaţie

-

Agent de turism-ghid

Română

Cu frecvenţă (zi)

Asistent manager unităţi hoteliere

Română

Cu frecvenţă (zi)

9.Judeţul Hunedoara

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hot. ARACIP de evaluare/dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel/fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Naţional "I. C. Brătianu"

11/13.05.2013

-

Oraşul Haţeg, str. Munţii Retezat nr. 3, tel. 0254/770020

Liceal/ Nivel 3

Servicii

Turism şi alimentaţie

Tehnician în turism

Română

Cu frecvenţă (zi)

10.Judeţul Iaşi

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hot. ARACIP de evaluare/dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel/fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Grupul Şcolar Agricol "Mihail Kogălniceanu"

11/13.05.2013

-

Comuna Miroslava, str. Mihail Kogălniceanu nr. 38, tel./fax: 0332418842

Liceal/ Nivel 3

Resurse naturale şi protecţia mediului

Protecţia mediului

Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului

Română

Cu frecvenţă (zi şi seral)

Servicii

Turism şi alimentaţie

Organizator banqueting

Română

Cu frecvenţă (zi şi seral)

Postliceal/ Nivel 3 avansat

Industrie alimentară

-

Tehnician controlul calităţii produselor agroalimentare

Română

Cu frecventă (zi)

11.Judeţul Neamţ

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hot. ARACIP de evaluare/dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel/fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Tehnic "Gheorghe Cartianu"

11/13.05.2013

-

Municipiul Piatra-Neamţ, bd. Traian nr. 165, tel./fax: 0233/222800

Postliceal/ Nivel 3 avansat

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

-

Tehnician devize şi măsurători în construcţii

Română

Cu frecvenţă (zi)

Industrie alimentară

-

Tehnician controlul calităţii produselor agroalimentare

Română

Cu frecvenţă (zi)

2

Colegiul Tehnic de Transporturi

11/13.05.2013

-

Municipiul Piatra-Neamţ, Str. Soarelui nr. 1, tel. 0233/216163, fax: 0233/219058

Liceal/ Nivel 3

Tehnic

Electric

Tehnician electrician electronist auto

Română

Cu frecvenţă (zi)

12.Judeţul Tulcea

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hot. ARACIP de evaluare/dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel/fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Agricol "Nicolae Cornăţeanu"

10/07.05.2013

-

Municipiul Tulcea, Str. Isaccei nr. 104, tel./fax: 0240/534955, 0240/534701

Liceal/ Nivel 3

Resurse naturale şi protecţia mediului

Agricultură

Tehnician agronom

Română

Cu frecvenţă (zi)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 406 din data de 5 iulie 2013