Parlamentul - 01-07-2013

Document embed LEGE nr. 198 din 26 iunie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2009 privind desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articol unic Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17 din 4 martie 2009 privind desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 9 martie 2009, cu următoarele modificări: 1.Titlul ordonanţei de urgenţă va avea următorul cuprins: "ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului" 2.La articolul I, punctele 2 şi 3 se abrogă. 3.La articolul II punctul 1, litera a) a alineatului (1) al articolului 1 se abrogă. 4.La articolul II, punctul 3 se abrogă. 5.Articolul III se abrogă. 6.La articolul V punctul 2, alineatul (21) va avea următorul cuprins: "(21) Direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele din structura Secretariatului General al Guvernului deservesc şi Cancelaria Primului-Ministru." 7.Articolul VIII se abrogă. 8.La articolul IX, alineatele (2) -( 4) se abrogă. 9.La articolul IX, alineatul (5) va avea următorul cuprins: "(5) Atribuţiile referitoare la monitorizarea, evaluarea şi derularea proiectelor şi programelor cu finanţare internaţională se preiau şi se exercită de Cancelaria Primului-Ministru, structură fără personalitate juridică din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului." 10.La articolul IX, alineatele (6) şi (7) se abrogă. 11.Articolele X şi XI se abrogă. -****- Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 395 din data de 1 iulie 2013