Primul-Ministru - 14-06-2013

Document embed DECIZIE nr. 239 din 13 iunie 2013 pentru numirea doamnei Carmen-Dorina Drăgan în funcţia publică de secretar general al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Având în vedere Adresa Comisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici nr. 150 din 17 mai 2013, prin care se propune numirea în funcţia publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici a candidatului admis în urma concursului susţinut în data de 16 mai 2013, precum şi Adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 19.409 din 4 iunie 2013, În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 lit. b), art. 18 alin. (2), art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 62 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie. Articol unic Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Carmen-Dorina Drăgan se numeşte în funcţia publică de secretar general al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. -****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 352 din data de 14 iunie 2013