Articole juridice.

Administratia Nationala a Penitenciarelor - 14-06-2013
. Metodologie privind acordarea recompenselor pentru persoanele aflate in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor, pe baza Sistemului de creditare a participarii detinutilor la activitati si programe de educatie, asistenta psihologica si sociala, la activitati lucrative, precum si in situatii de risc
Curtea Constitutionala - 14-06-2013
192. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, ale art. 1 alin. (1)-(3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala si ale art. 19 din anexa nr. 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2011
Curtea Constitutionala - 14-06-2013
268. Decizie [R] referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului unic pct. 5 din Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, prin care se introduce art. 86 alin. 2^2
Autoritatea Nationala pentru Turism - 14-06-2013
65. Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare si alimentatie publica, a licentelor si brevetelor de turism
Administratia Nationala a Penitenciarelor - 14-06-2013
438. Decizie pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea recompenselor pentru persoanele aflate in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor, pe baza Sistemului de creditare a participarii detinutilor la activitati si programe de educatie, asistenta psihologica si sociala, la activitati lucrative, precum si in situatii de risc
Curtea Constitutionala - 14-06-2013
153. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. g^1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali si ale art. 69 alin. (5) teza finala din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001
Senatul - 14-06-2013
31. Hotarire cu privire la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a anumitor dispozitii tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) si de modificare a Regulamentului (UE) nr. [...] [DR] in ceea ce priveste resursele si repartizarea acestora pentru anul 2014 si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului si a Regulamentelor (UE) nr. [...] [PD], (UE) nr. [...] [HZ] si (UE) nr. [...] [privind OCP unica] in ceea ce priveste aplicarea acestora in anul 2014 – COM (2013) 226 final
Senatul - 14-06-2013
32. Hotarire cu privire la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime [de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului si a Regulamentului (UE) nr. XXX/2011 al Consiliului privind politica maritima integrata] – COM (2013) 245 final
Senatul - 14-06-2013
33. Hotarire cu privire la propunerea modificata de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului – COM (2013) 246 final
Senatul - 14-06-2013
34. Hotarire pentru modificarea Hotararii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului
Curtea Constitutionala - 14-06-2013
186. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor
Curtea Constitutionala - 14-06-2013
197. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor
Guvernul - 14-06-2013
338. Hotarire pentru aprobarea Amendamentului convenit prin scrisoarea semnata la Washington la 13 iulie 2012 si la Bucuresti la 9 august 2012 intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de imprumut (Proiect privind controlul integrat al poluarii cu nutrienti) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare si la Acordul de asistenta financiara nerambursabila acordata din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluarii cu nutrienti) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnate la Bucuresti la 28 decembrie 2007
Guvernul - 14-06-2013
343. Hotarire privind unele masuri de utilizare a Fondului elvetian de contrapartida constituit in temeiul Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei financiare, semnat la Bucuresti la data de 26 noiembrie 1992, modificat prin Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Confederatiei Elvetiene, semnat la Bucuresti la 14 decembrie 2001
Primul-Ministru - 14-06-2013
234. Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Dorel Fronea din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor
Primul-Ministru - 14-06-2013
239. Decizie pentru numirea doamnei Carmen-Dorina Dragan in functia publica de secretar general al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici
Presedintele Romaniei - 14-06-2013
593. Decret privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa in functia de judecator
Presedintele Romaniei - 14-06-2013
594. Decret privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa in functia de judecator
Guvernul - 14-06-2013
59. Ordonanta urgenta privind stabilirea unor masuri pentru eficientizarea activitatilor de prevenire si combatere a coruptiei
Guvernul - 14-06-2013
60. Ordonanta urgenta pentru completarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului institutional in domeniul managementului substantelor chimice
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - 14-06-2013
471. Ordin pentru completarea Listei cu rasele de taurine de carne, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 168/2012
Ministerul Economiei - 14-06-2013
999. Ordin privind modificarea si completarea Prescriptiei tehnice PT N MMR 1-2008 ”Cerinte generale pentru macarale, mecanisme de ridicat si dispozitivele lor auxiliare din instalatiile nucleare”, aprobata prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.699/2008
Ministerul Economiei - 14-06-2013
1000. Ordin privind modificarea si completarea Prescriptiei tehnice PT N SCP 1-2008 – Cerinte generale pentru sistemele si componentele care retin presiunea din instalatiile nucleare, aprobata prin Ordinul ministrului economiei nr. 675/2009
Consiliul National al Audiovizualului - 14-06-2013
277. Decizie privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilitatii si de cedare a licentei si a deciziei de autorizare audiovizuala, cu exceptia celor pentru difuzare in sistem digital terestru, precum si conditiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori
Monitorul Oficial - 14-06-2013
. Rectificare la Hotararea Guvernului nr. 303/2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Societatii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca ”T.B.R.C.M.” – S.A., cu actionar unic Casa Nationala de Pensii Publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 323 din 4 iunie 2013
Parlamentul - 13-06-2013
179. Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca
Presedintele Romaniei - 13-06-2013
589. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca
Parlamentul - 13-06-2013
180. Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 73/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Presedintele Romaniei - 13-06-2013
590. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 73/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Guvernul - 13-06-2013
322. Hotarire privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice
Guvernul - 13-06-2013
337. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Administrata Nationala ”Apele Romane”, aflata in coordonarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice
Guvernul - 13-06-2013
342. Hotarire privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile si a Procedurii de autorizare sanitara a productiei si distributiei apei potabile
Guvernul - 13-06-2013
347. Hotarire privind nivelul si aplicarea tarifelor de trecere pentru utilizarea podului peste fluviul Dunarea la Calafat (Romania) – Vidin (Republica Bulgaria) in conformitate cu prevederile Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Bulgaria privind constituirea unei entitati comerciale mixte pentru exploatarea noului pod mixt (rutier si feroviar) peste fluviul Dunarea, intre orasele Calafat (Romania) si Vidin (Republica Bulgaria), semnat la Sofia la 28 februarie 2013, ratificat prin Legea nr. 166/2013
Agentia Nationala de Administrare Fiscala - 13-06-2013
606. Ordin privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare
Curtea Constitutionala - 13-06-2013
206. Decizie [A] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 414^5 alin. 4 din Codul de procedura penala
Primul-Ministru - 13-06-2013
235. Decizie privind eliberarea domnului Ovidiu Dranga din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe
Primul-Ministru - 13-06-2013
236. Decizie privind numirea domnului Mihail Dobre in functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe
Primul-Ministru - 13-06-2013
237. Decizie privind inlocuirea unor reprezentanti ai Guvernului din calitatea de membri ai Consiliului de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca
Primul-Ministru - 13-06-2013
238. Decizie pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 129/2011 privind infiintarea Comitetului interministerial pentru supervizarea activitatii de gestionare a vanzarii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera
Curtea Europeana A Drepturilor Omului - 13-06-2013
. Hotarire in Cauza Bucur si Toma impotriva Romaniei
Primaria Municipiului Marghita - 13-06-2013
. Lista cuprinzand asociatiile si fundatiile romane, cu personalitate juridica, din municipiul Marghita care primesc subventii de la bugetul local in anul 2013, precum si cuantumul acestora, in conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala
Parlamentul - 13-06-2013
178. Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2012 privind reglementarea reincadrarii personalului de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar, redistribuit din unitatile sanitare propuse pentru reorganizare in camine de batrani, la unitatile sanitare care isi reiau activitatea
Presedintele Romaniei - 13-06-2013
588. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2012 privind reglementarea reincadrarii personalului de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar, redistribuit din unitatile sanitare propuse pentru reorganizare in camine de batrani, la unitatile sanitare care isi reiau activitatea
Parlamentul - 13-06-2013
177. Lege privind declararea zilei de 14 mai Ziua dreptului international umanitar
Presedintele Romaniei - 13-06-2013
587. Decret pentru promulgarea Legii privind declararea zilei de 14 mai Ziua dreptului international umanitar
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...»