Articole juridice.

Parlamentul - 13-06-2013
181. Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2011 pentru stabilirea masurilor privind verificarea si controlul unitatilor sanitare cu paturi de catre Ministerul Sanatatii si institutiile din subordinea acestuia
Presedintele Romaniei - 13-06-2013
591. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2011 pentru stabilirea masurilor privind verificarea si controlul unitatilor sanitare cu paturi de catre Ministerul Sanatatii si institutiile din subordinea acestuia
Senatul - 13-06-2013
5. Decizie privind asigurarea conducerii Senatului in perioada 13-14 iunie 2013
Senatul - 13-06-2013
6. Decizie privind asigurarea conducerii Senatului in perioada 17-18 iunie 2013
Curtea Constitutionala - 13-06-2013
201. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 si art. 14 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
Curtea Constitutionala - 13-06-2013
204. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, in ansamblul sau, si a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 6 alin. (1) lit. e), art. 10, art. 12 alin. (1) si (2), art. 13-19 si art. 20-26 din Legea nr. 176/2010
Guvernul - 13-06-2013
344. Hotarire pentru completarea art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar
Autoritatea de Supraveghere Financiara - 13-06-2013
114. Decizie privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii CRUX INSURANCE BROKER – S.R.L.
Autoritatea de Supraveghere Financiara - 13-06-2013
116. Decizie privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii VISIONWARE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.
Autoritatea de Supraveghere Financiara - 13-06-2013
126. Decizie privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii SHANTI DO BIROKER DE ASIGURARE – S.R.L.
Autoritatea de Supraveghere Financiara - 13-06-2013
127. Decizie privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii RENKER BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.
Monitorul Oficial - 13-06-2013
. Rectificare in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 874 din 21 decembrie 2012
Monitorul Oficial - 13-06-2013
. Rectificare in cuprinsul Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 378/2013 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 301 din 27 mai 2013
Presedintele Romaniei - 12-06-2013
592. Decret privind conferirea Ordinului National Pentru Merit in grad de Mare Cruce
Curtea Constitutionala - 12-06-2013
194. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii
Ministerul Sanatatii - 12-06-2013
581. Ordin privind modificarea si completarea Metodologiei pentru organizarea si certificarea instruirii profesionale a personalului privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena, aprobata prin Ordinul ministrului sanatatii si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 1.225/5.031/2003
Agentia Nationala de Administrare Fiscala - 12-06-2013
607. Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare si de administrare a grupului fiscal unic, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare
Curtea Constitutionala - 12-06-2013
230. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21/2013 pentru modificarea si completarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 94/1999 privind participarea Romaniei la procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si exercitarea dreptului de regres al statului in urma hotararilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabila
Curtea Constitutionala - 12-06-2013
231. Decizie [R] asupra cererii de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala dintre puterea judecatoreasca, reprezentata prin Consiliul Superior al Magistraturii, si puterea executiva, reprezentata prin Guvernul Romaniei, formulata de presedintele Consiliului Superior al Magistraturii
Guvernul - 12-06-2013
58. Ordonanta urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultura, industrie alimentara, piscicultura, silvicultura si dezvoltare rurala si pentru abrogarea art. II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - 12-06-2013
60. Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor si aprobarea Procedurilor privind omologarea, comertul paralel si de aprobare a celei de a doua denumiri comerciale pentru un produs de protectie a plantelor omologat pe teritoriul Romaniei
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - 12-06-2013
. Regulament de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - 12-06-2013
. Procedura privind omologarea, comertul paralel si de aprobare a celei de a doua denumiri comerciale pentru un produs de protectie a plantelor omologat pe teritoriul Romaniei
Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice - 12-06-2013
1356. Ordin pentru aprobarea modelelor si continutului formularelor utilizate in activitatea de inspectie fiscala
Ministerul Sanatatii - 12-06-2013
. Regulament de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor
Ministerul Sanatatii - 12-06-2013
. Procedura privind omologarea, comertul paralel si de aprobare a celei de a doua denumiri comerciale pentru un produs de protectie a plantelor omologat pe teritoriul Romaniei
Ministerul Sanatatii - 12-06-2013
512. Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor si aprobarea Procedurilor privind omologarea, comertul paralel si de aprobare a celei de a doua denumiri comerciale pentru un produs de protectie a plantelor omologat pe teritoriul Romaniei
Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice - 12-06-2013
. Regulament de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor
Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice - 12-06-2013
. Procedura privind omologarea, comertul paralel si de aprobare a celei de a doua denumiri comerciale pentru un produs de protectie a plantelor omologat pe teritoriul Romaniei
Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice - 12-06-2013
1258. Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor si aprobarea Procedurilor privind omologarea, comertul paralel si de aprobare a celei de a doua denumiri comerciale pentru un produs de protectie a plantelor omologat pe teritoriul Romaniei
Guvernul - 10-06-2013
328. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Nationala de Inchideri Mine Valea Jiului – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei
Parlamentul - 10-06-2013
174. Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli
Presedintele Romaniei - 10-06-2013
584. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli
Guvernul - 10-06-2013
327. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale ”Radionav” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Guvernul - 10-06-2013
331. Hotarire privind inscrierea unor bunuri in inventarul centralizat al bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Culturii, urmata de transmiterea acestora in administrarea Muzeului National de Istorie a Romaniei
Primul-Ministru - 10-06-2013
232. Decizie privind stabilirea atributiilor domnului Dumitru Popa, inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului
Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei - 10-06-2013
36. Ordin pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A
Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei - 10-06-2013
. Procedura privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A
Guvernul - 07-06-2013
335. Hotarire privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2013, la titlul 10 ”Cheltuieli de personal” si titlul 51 ”Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanta Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor masuri in domeniul invatamantului si cercetarii, precum si in ceea ce priveste plata sumelor prevazute in hotarari judecatoresti devenite executorii in perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - 07-06-2013
407. Ordin pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune si inchiriere a suprafetelor de pajisti aflate in domeniul public/privat al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor
Ministerul Transporturilor - 07-06-2013
820. Ordin privind masuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 445/2011 al Comisiei din 10 mai 2011 privind un sistem de certificare a entitatilor responsabile cu intretinerea vagoanelor de marfa si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice - 07-06-2013
2051. Ordin pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune si inchiriere a suprafetelor de pajisti aflate in domeniul public/privat al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor
Guvernul - 07-06-2013
320. Hotarire privind aprobarea Planului national de interventie pentru prevenirea imbolnavirii in masa a populatiei generate de epidemii si pandemii, incredintarea serviciului de interes economic general de prevenire a imbolnavirii in masa a populatiei generate de epidemii si pandemii, precum si de interventie rapida si eficienta in cazul constatarii unor urgente majore de acest tip Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie ”Cantacuzino” si suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2013
Guvernul - 07-06-2013
323. Hotarire privind desfiintarea Spitalului Orasenesc Titu, judetul Dambovita
Presedintele Romaniei - 07-06-2013
581. Decret privind eliberarea din functie a unui procuror
«...« 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...»