Articole juridice.

Ministerul Afacerilor Interne - 04-07-2013
90. Ordin privind functionarea Comisiei de dialog social la nivelul Ministerului Afacerilor Interne
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice - 04-07-2013
2048. Ordin privind unitatile administrativ-teritoriale pe teritoriul carora se aplica restrictii pentru amplasarea de constructii, precum si parametrii exacti ai regimului maxim de inaltime permis pentru constructii in fiecare unitate administrativ-teritoriala
Parlamentul - 04-07-2013
192. Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului
Presedintele Romaniei - 04-07-2013
610. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului
Parlamentul - 04-07-2013
206. Lege pentru completarea art. 112 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011
Presedintele Romaniei - 04-07-2013
634. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 112 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011
Curtea Constitutionala - 04-07-2013
259. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) si (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) si art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor
Guvernul - 04-07-2013
421. Hotarire privind inscrierea unor bunuri culturale mobile in inventarul centralizat al bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Culturii, urmata de transmiterea acestora in administrarea Muzeului National de Istorie Naturala ”Grigore Antipa”
Guvernul - 04-07-2013
422. Hotarire pentru aprobarea amendamentului convenit intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 25 martie 2013 si la 27 martie 2013, precum si la 1 aprilie 2013, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind inchiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socioeconomica, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005
Guvernul - 04-07-2013
423. Hotarire privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii ”Varianta ocolitoare a orasului Bacau, pe DN 2 – etapa I”, ”Varianta ocolitoare a orasului Brasov, pe DN 1”, ”Varianta ocolitoare a orasului Medias, pe DN 14”, ”Varianta ocolitoare a orasului Reghin, pe DN 16 si DN 15” si ”Varianta ocolitoare a orasului Targu Mures, pe DN 13 si DN 15”
Guvernul - 04-07-2013
424. Hotarire pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 808/2012 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar al lucrarii de utilitate publica ”Autostrada Timisoara – Lugoj”
Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice - 04-07-2013
1176. Ordin privind modificarea art. 2 din Metodologia de evaluare, de selectare si de finantare a proiectelor din cadrul Programului de interes national in domeniul protectiei si promovarii drepturilor persoanelor cu handicap ”Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane adulte cu handicap prin infiintarea de servicii sociale alternative de tip rezidential pentru persoanele adulte cu handicap”, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 150/2011
Parlamentul - 04-07-2013
216. Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 127/2010 pentru adoptarea unor masuri destinate dezvoltarii economico-sociale a zonei ”Delta Dunarii”
Presedintele Romaniei - 04-07-2013
644. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 127/2010 pentru adoptarea unor masuri destinate dezvoltarii economico-sociale a zonei ”Delta Dunarii”
Guvernul - 04-07-2013
390. Hotarire privind preluarea unui sector de drum de interes local din domeniul public al municipiului Sebes si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sebes in domeniul public al statului si in administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructura si investitii straine, incadrarea acestuia in categoria functionala a drumurilor nationale, in vederea realizarii de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A. a activitatilor de interes national in domeniul administrarii drumurilor nationale
Guvernul - 04-07-2013
404. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome ”Editura Didactica si Pedagogica”, regie aflata in coordonarea Ministerului Educatiei Nationale
Guvernul - 04-07-2013
417. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comerciala Electrocentrale Grup – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei
Ministerul Fondurilor Europene - 04-07-2013
574. Ordin privind completarea Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 204/2011 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor art. 11^1 din Hotararea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale
Ministerul Finantelor Publice - 04-07-2013
917. Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie
Ministerul Finantelor Publice - 04-07-2013
918. Ordin privind prospectul de emisiune a obligatiunilor de stat cu cupon denominate in euro lansate in luna iulie 2013
Parlamentul - 03-07-2013
215. Lege privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetarii
Presedintele Romaniei - 03-07-2013
643. Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetarii
Parlamentul - 03-07-2013
217. Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Presedintele Romaniei - 03-07-2013
645. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Guvernul - 03-07-2013
419. Hotarire pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisorile semnate la Bruxelles la 26 noiembrie 2012 si la Bucuresti la 27 noiembrie 2012, respectiv la 15 ianuarie 2013 si la 23 ianuarie 2013, intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 26 august 2003, pentru finantarea Proiectului privind reabilitarea si reforma sectorului de irigatii
Guvernul - 03-07-2013
425. Hotarire privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii Regulamentului (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care calatoresc cu autobuzul si autocarul si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004
Oficiul Registrului Nat. al Informatiilor Secrete de Stat - 03-07-2013
45. Ordin privind completarea Catalogului national cu pachete, produse si profile de protectie INFOSEC, aprobat prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat nr. 25/2012
Ministerul Fondurilor Europene - 03-07-2013
542. Ordin pentru aprobarea Instructiunii privind posibilitatea prelungirii contractelor de asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor in cadrul proiectelor majore finantate in cadrul programelor operationale 2007-2013
Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice - 03-07-2013
1445. Ordin pentru aprobarea Instructiunii privind posibilitatea prelungirii contractelor de asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor in cadrul proiectelor majore finantate in cadrul programelor operationale 2007-2013
Ministerul Fondurilor Europene - 03-07-2013
565. Ordin pentru aprobarea Instructiunii privind modificarea conditiilor de plata stabilite in cadrul documentatiilor de atribuire, ulterior atribuirii contractelor, pentru contractele de lucrari implementate in cadrul proiectelor finantate din POS Mediu, Axa prioritara 1 – ”Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata”
Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice - 03-07-2013
1549. Ordin pentru aprobarea Instructiunii privind modificarea conditiilor de plata stabilite in cadrul documentatiilor de atribuire, ulterior atribuirii contractelor, pentru contractele de lucrari implementate in cadrul proiectelor finantate din POS Mediu, Axa prioritara 1 – ”Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata”
Ministerul Transporturilor - 03-07-2013
881. Ordin pentru aprobarea Instructiunii privind posibilitatea prelungirii contractelor de asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor in cadrul proiectelor majore finantate in cadrul programelor operationale 2007-2013
Guvernul - 03-07-2013
372. Hotarire pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Valcea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Valcea
Guvernul - 03-07-2013
403. Hotarire pentru aprobarea Strategiei privind tranzitia de la televiziunea analogica terestra la cea digitala terestra si implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel national
Guvernul - 03-07-2013
. Strategie privind tranzitia de la televiziunea analogica terestra la cea digitala terestra si implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel national
Ministerul Transporturilor - 03-07-2013
889. Ordin privind evidenta si inmatricularea navelor care arboreaza pavilionul roman
Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei - 03-07-2013
38. Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici si a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici si acreditarea societatilor prestatoare de servicii energetice
Parlamentul - 03-07-2013
196. Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora
Presedintele Romaniei - 03-07-2013
614. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora
Parlamentul - 03-07-2013
202. Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 158/2008 privind publicitatea inselatoare si publicitatea comparativa
Presedintele Romaniei - 03-07-2013
630. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 158/2008 privind publicitatea inselatoare si publicitatea comparativa
Parlamentul - 03-07-2013
205. Lege pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin
Presedintele Romaniei - 03-07-2013
633. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin
Curtea Constitutionala - 03-07-2013
205. Decizie [R/R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8, art. 10 lit. f), art. 21, art. 26 alin. (1) lit. k) si alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, ale art. 13 si art. 15 alin. (1) din Legea nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si ale art. 215 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011
Guvernul - 03-07-2013
366. Hotarire privind aprobarea stemelor comunelor Giroc, Ghiroda, Periam, Uivar si Varias, judetul Timis
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...»