Articole juridice.

Ministerul Afacerilor Interne - 01-07-2013
. Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare tehnica europeana a produselor pentru constructii
Parlamentul - 01-07-2013
200. Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sanatate, educatie si sociale adresate persoanelor cu tulburari din spectrul autist si cu tulburari de sanatate mintala asociate
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice - 01-07-2013
2170. Ordin pentru aprobarea reglementarii tehnice ”Normativ privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice”, indicativ AND 525-2013
Parlamentul - 01-07-2013
197. Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 22/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si pentru abrogarea Hotararii Guvernului nr. 1.454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vanzare cu amanuntul cu suprafata mare si definirea tipologiei structurilor de vanzare
Presedintele Romaniei - 01-07-2013
615. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 22/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si pentru abrogarea Hotararii Guvernului nr. 1.454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vanzare cu amanuntul cu suprafata mare si definirea tipologiei structurilor de vanzare
Parlamentul - 01-07-2013
198. Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2009 privind desfiintarea Cancelariei Primului-Ministru si stabilirea unor masuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
Presedintele Romaniei - 01-07-2013
616. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2009 privind desfiintarea Cancelariei Primului-Ministru si stabilirea unor masuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
Parlamentul - 01-07-2013
207. Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene
Presedintele Romaniei - 01-07-2013
635. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene
Curtea Constitutionala - 01-07-2013
253. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii
Curtea Constitutionala - 01-07-2013
258. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 87 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine - 01-07-2013
289. Ordin pentru aprobarea reglementarii tehnice ”Normativ privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice”, indicativ AND 525-2013
Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine - 01-07-2013
. Normativ privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice, indicativ AND 525-2013
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice - 01-07-2013
. Normativ privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice, indicativ AND 525-2013
Parlamentul - 01-07-2013
195. Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative
Presedintele Romaniei - 01-07-2013
613. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative
Parlamentul - 01-07-2013
187. Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile postale
Presedintele Romaniei - 01-07-2013
603. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile postale
Parlamentul - 01-07-2013
55. Hotarire privind modificarea si completarea Regulamentului sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului, aprobat prin Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 4/1992
Senatul - 01-07-2013
41. Hotarire cu privire la Cartea verde a Comisiei intitulata ”Pregatirea pentru convergenta deplina a lumii audiovizuale: cresterea economica, creatia si valorile” – COM (2013) 231 final
Senatul - 01-07-2013
51. Hotarire pentru modificarea Hotararii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului
Guvernul - 29-06-2013
. Norma de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania
Senatul - 29-06-2013
40. Hotarire cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind promovarea liberei circulatii a cetatenilor si intreprinderilor prin simplificarea acceptarii anumitor documente oficiale in Uniunea Europeana si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 COM (2013) 228 final
Guvernul - 29-06-2013
77. Ordonanta urgenta pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului ori a ministerelor
Guvernul - 29-06-2013
401. Hotarire pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania
Guvernul - 29-06-2013
80. Ordonanta urgenta privind taxele judiciare de timbru
Ministerul Transporturilor - 29-06-2013
842. Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2013 privind unele masuri in domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii directi finantati din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri financiare in domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
Ministerul Finantelor Publice - 29-06-2013
845. Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2013 privind unele masuri in domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii directi finantati din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri financiare in domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
Senatul - 29-06-2013
43. Hotarire cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind producerea si punerea la dispozitie pe piata a materialului de reproducere a plantelor (legea privind materialul de reproducere a plantelor) – COM (2013) 262 final
Senatul - 29-06-2013
44. Hotarire cu privire la documentul european de consultare – Cartea verde privind asigurarea impotriva dezastrelor naturale si a celor provocate de om – COM (2013) 213 final
Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine - 29-06-2013
303. Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2013 privind unele masuri in domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii directi finantati din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri financiare in domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
Ministerul Fondurilor Europene - 29-06-2013
573. Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2013 privind unele masuri in domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii directi finantati din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri financiare in domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
Guvernul - 28-06-2013
65. Ordonanta urgenta pentru stabilirea unor masuri privind incadrarea absolventilor Academiei de Politie ”Alexandru Ioan Cuza”, promotia 2013
Guvernul - 28-06-2013
69. Ordonanta urgenta pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996
Guvernul - 28-06-2013
396. Hotarire pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 532/1991 privind reglementarea asistentei medicale cu plata in unitatile sanitare
Guvernul - 28-06-2013
397. Hotarire pentru aprobarea Procesului-verbal privind semnul de frontiera ”TUR” amplasat pentru marcarea punctului de intalnire a frontierelor de stat ale Romaniei, Ungariei si Ucrainei, semnat la Budapesta la 17 octombrie 2012
Guvernul - 28-06-2013
402. Hotarire privind modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.294/2004
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - 28-06-2013
544. Ordin privind metodologia de calcul al incarcaturii optime de animale pe hectar de pajiste
Senatul - 28-06-2013
49. Hotarire privind numirea presedintelui Institutului Cultural Roman
Parlamentul - 28-06-2013
3. Decizie privind convocarea Camerei Deputatilor si Senatului in sesiune extraordinara
Camera Deputatilor - 28-06-2013
23. Hotarire pentru aprobarea statului de functii al serviciilor Camerei Deputatilor pe anul 2013
Ministerul Functiei Publice - 28-06-2013
. Ghid privind tratamentul fiscal al unor operatiuni efectuate de catre contribuabilii care aplica Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 27/2010
Ministerul Finantelor Publice - 28-06-2013
814. Ordin pentru aprobarea Ghidului practic privind tratamentul fiscal al unor operatiuni efectuate de catre contribuabilii care aplica Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 27/2010
Guvernul - 27-06-2013
411. Hotarire privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor in Monitorul Oficial al Romaniei, partile I-VII
Guvernul - 27-06-2013
418. Hotarire pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul de agricultura ecologica
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...»