Articole juridice.

Guvernul - 27-06-2013
304. Ordin privind stabilirea unei derogari de la prevederile Ordinului ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 568/2010 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A.
Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice - 27-06-2013
1068. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului economiei si finantelor nr. 79/384/2008 privind aprobarea Documentului-cadru de implementare a Programului operational sectorial ”Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013
Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - 27-06-2013
112. Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activitatii profesionale a personalului auxiliar de specialitate si a personalului conex din cadrul Ministerului Public
Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - 27-06-2013
. Regulament privind evaluarea activitatii profesionale a personalului auxiliar de specialitate si a personalului conex din cadrul Ministerului Public
Ministerul Fondurilor Europene - 27-06-2013
537. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului economiei si finantelor nr. 79/384/2008 privind aprobarea Documentului-cadru de implementare a Programului operational sectorial ”Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013
Curtea Constitutionala - 27-06-2013
288. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor si art. 196 lit. j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Curtea Constitutionala - 27-06-2013
296. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 969 si art. 1073 din Codul civil din 1864
Camera Deputatilor - 27-06-2013
21. Decizie privind convocarea Camerei Deputatilor in sesiune extraordinara
Curtea Constitutionala - 27-06-2013
287. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice
Curtea Constitutionala - 27-06-2013
290. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 80 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
Curtea Constitutionala - 27-06-2013
291. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare in domeniul bugetar, astfel cum a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 283/2011
Curtea Constitutionala - 27-06-2013
298. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor
Guvernul - 27-06-2013
66. Ordonanta urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului
Primul-Ministru - 27-06-2013
250. Decizie privind numirea unui reprezentant al statului in Consiliul de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate
Primul-Ministru - 27-06-2013
251. Decizie privind numirea unui reprezentant al statului in Consiliul de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate
Consiliul Local al Municipiului Oradea - 27-06-2013
. Lista cuprinzand asociatiile si fundatiile romane cu personalitate juridica din municipiul Oradea care primesc subventii de la bugetul local in anul 2013, in conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala
Senatul - 27-06-2013
48. Hotarire privind numirea presedintelui Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
Senatul - 27-06-2013
50. Hotarire pentru alegerea unui secretar al Senatului
Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei - 27-06-2013
. Metodologie de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distributie in sectorul gazelor naturale, incepand cu a treia perioada de reglementare
Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei - 27-06-2013
42. Ordin privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distributie in sectorul gazelor naturale, incepand cu a treia perioada de reglementare, si privind modificarea Metodologiei pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate in sectorul gazelor naturale, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 22/2012
Curtea Constitutionala - 27-06-2013
257. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (12) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, precum si a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 15/2002, in ansamblul sau
Curtea Constitutionala - 27-06-2013
267. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) lit. b), q) si s) si ale art. 27 alin. (2) lit. b) si alin. (3) lit. c) din Legea nr. 550/2004 privind organizarea si functionarea Jandarmeriei Romane, precum si ale art. 6 alin. (1) din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice
Guvernul - 27-06-2013
379. Hotarire privind organizarea si functionarea Sistemului national de gestionare a afacerilor europene in vederea participarii Romaniei la procesul decizional al institutiilor Uniunii Europene si pentru completarea art. 2 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe
Colegiul Medicilor Dentisti din Romania - 27-06-2013
16. Decizie privind eliberarea Certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania
Monitorul Oficial - 27-06-2013
. Rectificare in cuprinsul Deciziei Curtii Constitutionale nr. 206 din 29 aprilie 2013 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 414^5 alin. 4 din Codul de procedura penala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 350 din 13 iunie 2013
Guvernul - 27-06-2013
394. Hotarire privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne a unei parti dintr-un imobil
Guvernul - 27-06-2013
395. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Nationala de Gaze Naturale ”Romgaz” – S.A. Medias, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei
Guvernul - 27-06-2013
398. Hotarire privind aprobarea amendamentului convenit intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin scrisorile semnate la Bucuresti la 27 aprilie 2012, 24 iulie 2012 si 27 august 2012, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucuresti la 24 iulie 2006
Guvernul - 27-06-2013
399. Hotarire privind aprobarea amendamentului convenit intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 19 februarie 2013 si la Bruxelles la 15 martie 2013, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantarii Proiectului privind reforma sectorului sanitar – faza a II-a, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005
Parlamentul - 27-06-2013
189. Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare
Presedintele Romaniei - 27-06-2013
605. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare
Guvernul - 27-06-2013
382. Hotarire privind schimbarea regimului juridic al unor imobile situate in municipiul Toplita, judetul Harghita, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Guvernul - 27-06-2013
388. Hotarire privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Curtea Constitutionala - 26-06-2013
218. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 33 alin. (14) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor
Curtea Constitutionala - 26-06-2013
237. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 281^3 alin. 2 din Codul de procedura civila din 1865
Curtea Constitutionala - 26-06-2013
256. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei
Curtea Constitutionala - 26-06-2013
260. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei
Guvernul - 26-06-2013
63. Ordonanta urgenta pentru modificarea art. 13 alin. (1^2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie
Guvernul - 26-06-2013
64. Ordonanta urgenta privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu
Guvernul - 26-06-2013
384. Hotarire privind preluarea si darea in administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructura si investitii straine a unor sectoare de drum de interes local din domeniul public al orasului Zimnicea, judetul Teleorman, si din administrarea Consiliului Local al Orasului Zimnicea in domeniul public al statului si in administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructura si investitii straine, in vederea realizarii de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A. a activitatilor de interes national in domeniul administrarii drumurilor nationale, incadrarea acestora in categoria functionala a drumurilor de interes national, trecerea unui sector de drum de interes national din domeniul public al statului si din administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructura si investitii straine in domeniul public al orasului Zimnicea, judetul Teleorman, si in administrarea Consiliului Local al Orasului Zimnicea, declasarea acestuia in drum de interes local, modificarea si completarea anexei nr. 16 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum si modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea incadrarii in categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privata deschise circulatiei publice
Ministerul Educatiei Nationale - 26-06-2013
3825. Ordin privind aprobarea regulamentelor concursurilor nationale ”Prietenii pompierilor” si ”Cu viata mea apar viata”
Guvernul - 26-06-2013
383. Hotarire privind trecerea unor constructii, aflate in administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Garda de Coasta, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune si casarii, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Ministerul Educatiei Nationale - 26-06-2013
. Regulament de organizare si desfasurare a concursurilor cercurilor tehnico-aplicative de elevi ”Prietenii pompierilor”
Ministerul Educatiei Nationale - 26-06-2013
. Regulament de organizare si desfasurare a concursului cu tematica de protectie civila ”Cu viata mea apar viata”
Ministerul Sanatatii - 26-06-2013
793. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.009/2010 privind acreditarea unitatilor sanitare care pot efectua activitati de banci de tesuturi si/sau celule umane, de utilizator de tesuturi si/sau celule umane, respectiv de transplant de tesuturi si celule de origine umana in scop terapeutic
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...»