Articole juridice.

Curtea Constitutionala - 26-06-2013
297. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 163 alin. 2 din Codul de procedura civila din 1865
Parlamentul - 26-06-2013
184. Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sanatatii ca unitate de achizitii publice centralizata
Presedintele Romaniei - 26-06-2013
600. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sanatatii ca unitate de achizitii publice centralizata
Guvernul - 26-06-2013
393. Hotarire privind aprobarea obiectivelor etapei a XIV-a 2013 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindina si de crestere a precipitatiilor pe perioada 2010-2024
Parlamentul - 26-06-2013
188. Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2011 privind darea in administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura a unor terenuri aflate in proprietatea publica a statului si in administrarea Ministerului Mediului si Padurilor – Administratia Nationala ”Apele Romane”
Presedintele Romaniei - 26-06-2013
604. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2011 privind darea in administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura a unor terenuri aflate in proprietatea publica a statului si in administrarea Ministerului Mediului si Padurilor – Administratia Nationala ”Apele Romane”
Presedintele Romaniei - 26-06-2013
599. Decret privind acordarea Drapelului de lupta Agentiei de Cercetare pentru Tehnica si Tehnologii Militare
Presedintele Romaniei - 26-06-2013
606. Decret privind conferirea Ordinului National Pentru Merit in grad de Mare Cruce
Presedintele Romaniei - 26-06-2013
607. Decret privind conferirea Ordinului National Pentru Merit in grad de Cavaler
Guvernul - 26-06-2013
387. Hotarire privind aprobarea Acordului de colaborare in domeniul arhivistic intre Arhivele Nationale din Romania si Arhivele Statului din Republica Macedonia, semnat la Bucuresti la 6 decembrie 2012 si la Skopje la 26 decembrie 2012
Arhivele Nationale din Romania - 26-06-2013
. Acord de colaborare in domeniul arhivistic intre Arhivele Nationale din Romania si Arhivele Statului din Republica Macedonia
Guvernul - 26-06-2013
389. Hotarire privind participarea Romaniei la Programul international din domeniul educatiei, dezvoltat de OECD – PISA 2015
Guvernul - 26-06-2013
392. Hotarire privind transmiterea unei parti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al municipiului Targu Jiu si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Targu Jiu si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei - 26-06-2013
40. Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrica livrata de furnizorii de ultima instanta consumatorilor casnici si asimilati consumatorilor casnici, care nu si-au exercitat dreptul de eligibilitate
Senatul - 26-06-2013
45. Hotarire privind revocarea din functie a presedintelui Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
Senatul - 26-06-2013
46. Hotarire privind modificarea articolului 5 al Hotararii Senatului nr. 17/2013 pentru infiintarea Comisiei de ancheta privind interceptarile telefonice ale magistratului Corneliu Barsan, judecator la Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Guvernul - 26-06-2013
378. Hotarire privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica ”Varianta ocolitoare a orasului Targu Mures, pe DN 13 si DN 15”
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - 26-06-2013
507. Ordin privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizati
Ministerul Transporturilor - 26-06-2013
859. Ordin pentru aprobarea ”Regulamentului de navigatie pe Dunare in sectorul romanesc” – editia 2013
Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei - 26-06-2013
41. Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrica livrata de furnizorii de ultima instanta consumatorilor finali care nu si-au exercitat dreptul de eligibilitate, altii decat cei casnici si cei asimilati consumatorilor casnici, precum si a preturilor pentru energia reactiva
Curtea Constitutionala - 25-06-2013
279. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii
Guvernul - 25-06-2013
62. Ordonanta urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/2012 privind stabilirea unor masuri pentru eliberarea benzilor de frecvente radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz si 2500-2690 MHz, precum si pentru aprobarea unor masuri in domeniul financiar-bugetar
Guvernul - 25-06-2013
380. Hotarire privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 39/2012 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societatii Nationale ”Nuclearelectrica” – S.A. Bucuresti
Guvernul - 25-06-2013
410. Hotarire pentru declararea zilei de 26 iunie 2013 zi de doliu national pe teritoriul Romaniei
Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - 25-06-2013
501. Ordin pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 31/2013 pentru aprobarea Actului aditional nr. 3 la Protocolul de colaborare nr. 429.312/1.404/2010 incheiat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara, in aplicarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 309/2010
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - 25-06-2013
512. Ordin pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locala si a proiectelor de cooperare”
Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti - 25-06-2013
1. Hotarire pentru modificarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc, aprobat prin Hotararea Congresului Extraordinar al Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti nr. 19/2010
Guvernul - 25-06-2013
373. Hotarire pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Guvernul din Muntenegru privind cooperarea in domeniul protectiei mediului si dezvoltarii durabile, semnat la Bucuresti la 8 februarie 2013
Guvernul - 25-06-2013
. Memorandum de Intelegere intre Guvernul Romaniei si Guvernul din Muntenegru in domeniul protectiei mediului si a dezvoltarii durabile
Guvernul - 25-06-2013
377. Hotarire pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 381/2009 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata ramase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica ”Constructia autostrazii Bucuresti-Brasov, tronsonul Bucuresti-Ploiesti”
Ministerul Economiei - 25-06-2013
1322. Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 308/2001 pentru aprobarea Ghidului privind principiile de buna practica de fabricatie pentru produsele cosmetice
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice - 25-06-2013
2121. Ordin pentru aprobarea reglementarii tehnice ”Ghid privind inspectia energetica a cazanelor si a sistemelor de incalzire din cladiri”, indicativ GEx 010 – 2013
Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei - 25-06-2013
1765. Decizie privind aprobarea machetelor pentru declaratia de consum total anual de energie si pentru chestionarul de analiza energetica a consumatorului de energie
Colegiul Medicilor Dentisti din Romania - 25-06-2013
22. Decizie privind modificarea anexei la Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, adoptat prin Decizia Adunarii generale nationale a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania nr. 5/2007
Colegiul Medicilor Dentisti din Romania - 25-06-2013
34. Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania nr. 15/2012 privind componenta Comisiei superioare de disciplina a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania
Guvernul - 25-06-2013
356. Hotarire privind modificarea si completarea denumirilor, descrierilor tehnice si adreselor, dupa caz, ale unor bunuri imobile apartinand domeniului public al statului aflate in administrarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice prin Administratia Nationala ”Apele Romane”, prevazute in anexa nr. 12 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, in vederea finalizarii procedurilor de intabulare
Guvernul - 25-06-2013
358. Hotarire privind modificarea anexei nr. 12 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Guvernul - 25-06-2013
360. Hotarire pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor in vederea plasarii pe piata si a utilizarii lor pe teritoriul Romaniei
Guvernul - 25-06-2013
391. Hotarire privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013 pentru Institutul National de Statistica pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Ministerul Transporturilor - 25-06-2013
213. Ordin pentru publicarea acceptarii Liniilor directoare si specificatiilor revizuite privind echipamentul de prevenire a poluarii destinat apei de santina din compartimentul de masini al navelor, adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MEPC.107(49) a Comitetului pentru protectia mediului marin din 18 iulie 2003, precum si a Liniilor directoare si specificatiilor din 2011 pentru dispozitive suplimentare destinate modernizarii echipamentului de filtrare a hidrocarburilor realizat in conformitate cu Rezolutia MEPC.60(33), adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MEPC.205(62) a Comitetului pentru protectia mediului marin din 15 iulie 2011
Consiliul Superior al Magistraturii - 25-06-2013
552. Hotarire pentru modificarea si completarea Regulamentului privind modul de organizare si desfasurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori si a personalului conex, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185/2007
Consiliul Superior al Magistraturii - 25-06-2013
654. Hotarire pentru modificarea si completarea Regulamentului privind evaluarea activitatii profesionale a judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007
Guvernul - 21-06-2013
370. Hotarire privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare
Curtea Constitutionala - 21-06-2013
224. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) si art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
Guvernul - 21-06-2013
371. Hotarire privind inscrierea unui imobil in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si transmiterea acestuia din administrarea Tribunalului Alba, aflat in coordonarea Ministerului Justitiei, in administrarea Penitenciarului Aiud din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si care functioneaza in subordinea Ministerului Justitiei
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...»