Articole juridice.

Agentia Nationala Antidoping - 21-06-2013
250. Ordin privind aprobarea tarifului pentru formarea si perfectionarea ofiterilor de control doping
Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice - 21-06-2013
1121. Ordin privind aprobarea modelului de contract de finantare pentru accesarea axei prioritare 7 ”Asistenta tehnica” de catre organismele intermediare pentru Programul operational sectorial ”Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”
Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice - 21-06-2013
1141. Ordin privind aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului – Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic si Grant nr. 123-125, 127-152 pentru implementarea Programului operational sectorial ”Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”
Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice - 21-06-2013
1554. Ordin pentru modificarea anexei nr. 6 la Regulamentul privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 1.221/2010
Consiliul Superior al Magistraturii - 21-06-2013
550. Hotarire pentru completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la Scoala Nationala de Grefieri, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 173/2007
Consiliul Superior al Magistraturii - 21-06-2013
551. Hotarire pentru completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante de grefier la instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 126/2007
Guvernul - 21-06-2013
381. Hotarire privind rechemarea unui consul general
Ministerul Finantelor Publice - 21-06-2013
808. Ordin pentru aprobarea Intelegerii comune a Subcomitetului Fiscal Nabucco cu privire la paragraful 2 al articolului 11 din Acordul dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Ungara, Romania si Republica Turcia privind Proiectul Nabucco, semnat la 13 iulie 2009
Ministerul Economiei - 21-06-2013
1422. Ordin pentru aprobarea Intelegerii comune a Subcomitetului Fiscal Nabucco cu privire la paragraful 2 al articolului 11 din Acordul dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Ungara, Romania si Republica Turcia privind Proiectul Nabucco, semnat la 13 iulie 2009
Curtea Europeana A Drepturilor Omului - 21-06-2013
. Hotarire in Cauza M. si C. impotriva Romaniei
Guvernul - 21-06-2013
386. Hotarire privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Neamt de catre domnul Angheluta Ioan Vlad
Guvernul - 21-06-2013
385. Hotarire privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Neamt de catre doamna Soroceanu Daniela
Primul-Ministru - 21-06-2013
249. Decizie pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale pentru Compensarea Imobilelor
Primul-Ministru - 21-06-2013
. Regulament privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale pentru Compensarea Imobilelor
Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice - 21-06-2013
1. Instructiuni emise in aplicarea prevederilor art. 188 alin. (2) lit. d) si art. 188 alin. (3) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
Senatul - 21-06-2013
35. Hotarire cu privire la documentul european de consultare Carte Verde privind ”Finantarea pe termen lung a economiei europene” – COM (2013) 150 final 2
Curtea Constitutionala - 21-06-2013
212. Decizie [R/R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a dispozitiilor titlului VII – Regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv cuprins in Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, astfel cum aplicarea acestora a fost stabilita de Inalta Curte de Casatie si Justitie prin Decizia nr. 27 din 14 noiembrie 2011, precum si ale art. 329 din Codul de procedura civila de la 1865
Ministerul Educatiei Nationale - 20-06-2013
3894. Ordin privind repartizarea cifrei de scolarizare pentru studii universitare de licenta in vederea admiterii la studii in anul universitar 2013-2014
Ministerul Educatiei Nationale - 20-06-2013
3895. Ordin privind repartizarea cifrei de scolarizare pentru studii universitare de master in vederea admiterii la studii in anul universitar 2013-2014
Consiliul Superior al Magistraturii - 20-06-2013
549. Hotarire pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Scolii Nationale de Grefieri, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 183/2007
Guvernul - 20-06-2013
375. Hotarire privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrarilor de interventii ”Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea cresterii adancimilor senalelor si bazinelor si a sigurantei navigatiei in Portul Constanta”
Guvernul - 20-06-2013
376. Hotarire privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ”Modernizare ecluze – echipamente si instalatii”
Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice - 20-06-2013
1110. Ordin privind aprobarea Ghidului solicitantului – Conditii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 126 pentru implementarea Programului operational sectorial ”Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”
Parlamentul - 20-06-2013
182. Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante
Monitorul Oficial - 20-06-2013
. Rectificare in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultura, industrie alimentara, piscicultura, silvicultura si dezvoltare rurala si pentru abrogarea art. II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 347 din 12 iunie 2013
Presedintele Romaniei - 20-06-2013
595. Decret pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante
Parlamentul - 20-06-2013
183. Lege privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 38/2012 pentru modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale
Presedintele Romaniei - 20-06-2013
596. Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 38/2012 pentru modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale
Presedintele Romaniei - 20-06-2013
597. Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei dintre Romania si Republica Orientala a Uruguayului pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnata la Bucuresti la 14 septembrie 2012
Presedintele Romaniei - 20-06-2013
598. Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind cooperarea in domeniul protectiei martorilor, adoptat la Stiffn, Republica Ceha, la 24 mai 2012, semnat de Romania la Stiffn, Republica Ceha, la aceeasi data
Guvernul - 20-06-2013
54. Ordonanta urgenta privind unele masuri pentru reorganizarea prin divizare partiala a Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare Drobeta-Turnu Severin si infiintarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleara – RATEN
Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice - 20-06-2013
1069. Ordin privind aprobarea Ghidului solicitantului – Conditii generale pentru implementarea Programului operational sectorial ”Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” si Ghidurilor solicitantului – Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic si Grant nr. 123-125, 127-152 pentru implementarea Programului operational sectorial ”Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”
Ministerul Afacerilor Interne - 20-06-2013
86. Ordin privind organizarea si desfasurarea activitatilor de prevenire a coruptiei in cadrul Ministerului Afacerilor Interne
Ministerul Afacerilor Interne - 20-06-2013
. Metodologie privind managementul riscurilor de coruptie in cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne
Guvernul - 19-06-2013
357. Hotarire privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate in domeniul public al statului si in administrarea Administratiei Nationale ”Apele Romane”, prevazute in anexa nr. 12 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluarii
Ministerul Educatiei Nationale - 19-06-2013
3867. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 3.653/2013 privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Scoala Gimnaziala Metropolitana ”Academia Romana pentru Copii” din municipiul Bucuresti
Senatul - 19-06-2013
36. Hotarire cu privire la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor – O strategie a Uniunii Europene privind adaptarea la schimbarile climatice COM (2013) 216 final
Ordinul Arhitectilor din Romania - 19-06-2013
. Tablou national al arhitectilor
Consiliul Superior al Magistraturii - 19-06-2013
545. Hotarire pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de promovare a judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006
Consiliul Superior al Magistraturii - 19-06-2013
546. Hotarire pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in magistratura, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012
Consiliul Superior al Magistraturii - 19-06-2013
546bis. Hotarire pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006
Camera Deputatilor - 19-06-2013
21. Hotarire privind structura organizatorica a serviciilor Camerei Deputatilor
Curtea Constitutionala - 19-06-2013
202. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor titlului VII – Regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, astfel cum aplicarea acestora a fost stabilita prin Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 27 din 14 noiembrie 2011
Curtea Constitutionala - 19-06-2013
236. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii
Curtea Constitutionala - 19-06-2013
246. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 107 alin. (1) partea introductiva din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...»