Articole juridice.

Parlamentul - 19-06-2013
46. Hotarire privind exercitarea Presedintiei romane a Dimensiunii parlamentare a Procesului de Cooperare in Europa de Sud-Est (SEECP)
Parlamentul - 19-06-2013
47. Hotarire privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru aderarea Romaniei la spatiul Schengen
Parlamentul - 19-06-2013
48. Hotarire pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 8/2013 privind aprobarea componentei nominale a Delegatiei Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Francofoniei
Parlamentul - 19-06-2013
49. Hotarire pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 17/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constitutiei Romaniei
Parlamentul - 19-06-2013
50. Hotarire pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie
Parlamentul - 19-06-2013
51. Hotarire pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 5/2013 privind aprobarea componentei nominale a Delegatiei Parlamentului Romaniei la Initiativa Central-Europeana – Dimensiunea Parlamentara
Parlamentul - 19-06-2013
52. Hotarire pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 6/2013 privind aprobarea componentei nominale a Delegatiei Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa
Parlamentul - 19-06-2013
53. Hotarire pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 11/2013 privind aprobarea componentei nominale a Delegatiei Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a NATO
Senatul - 19-06-2013
37. Hotarire privind revocarea din functie a unui vicepresedinte al Institutului Cultural Roman
Senatul - 19-06-2013
38. Hotarire privind incetarea prin demisie a mandatului de presedinte al Institutului Cultural Roman
Senatul - 19-06-2013
39. Hotarire privind incetarea prin demisie a unui mandat de vicepresedinte al Institutului Cultural Roman
Camera Deputatilor - 19-06-2013
20. Decizie privind delegarea atributiilor presedintelui Camerei Deputatilor
Guvernul - 19-06-2013
43. Ordonanta urgenta privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor
Guvernul - 19-06-2013
363. Hotarire pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrarilor de interventii ”Reparatii pod pe DN1, km 115 + 347, peste torent la Posada”, judetul Prahova
Guvernul - 19-06-2013
365. Hotarire pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrarii de interventii ”Consolidare si reparatii pod pe DN15, km 358 + 315, peste paraul Bistricioara la Garleni”, judetul Bacau
Ministerul Transporturilor - 19-06-2013
819. Ordin privind aplicarea Instructiunilor de inspectie din 2011 in conformitate cu Sistemul armonizat de inspectare si certificare (HSSC), adoptate de Adunarea Organizatiei Maritime Internationale prin Rezolutia A.1053(27) din 30 noiembrie 2011
Banca Nationala a Romaniei - 19-06-2013
15. Circulara privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2013
Curtea Constitutionala - 18-06-2013
182. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) si art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii si ale art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor
Curtea Constitutionala - 18-06-2013
184. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare in domeniul bugetar
Guvernul - 18-06-2013
352. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Nationale ”Administratia Porturilor Dunarii Fluviale” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Guvernul - 18-06-2013
359. Hotarire privind aprobarea Protocolului dintre Guvernul Romaniei si Consiliul de Ministri din Bosnia si Hertegovina, semnat la Matrahaza, Ungaria, la 11 octombrie 2012, pentru aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeana si Bosnia si Hertegovina privind readmisia persoanelor aflate in situatie de sedere ilegala, semnat la Bruxelles la 18 septembrie 2007
Guvernul - 18-06-2013
. Protocol intre Guvernul Romaniei si Consiliul de Ministri din Bosnia si Hertegovina pentru aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeana si Bosnia si Hertegovina privind readmisia persoanelor aflate in situatie de sedere ilegala, semnat la Bruxelles la 18 septembrie 2007
Autoritatea de Supraveghere Financiara - 18-06-2013
3. Ordin privind aprobarea Regulamentului nr. 1/2013 pentru modificarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006
Autoritatea de Supraveghere Financiara - 18-06-2013
1. Regulament pentru modificarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006
Guvernul - 18-06-2013
362. Hotarire pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.470/2007
Guvernul - 18-06-2013
367. Hotarire pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.016/2011 privind acordarea statutului de statiune balneara si balneoclimatica pentru unele localitati si areale care dispun de factori naturali de cura
Primul-Ministru - 18-06-2013
246. Decizie privind numirea domnului Romeo-Florin Nicolae in functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor
Curtea Constitutionala - 18-06-2013
160. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor
Curtea Constitutionala - 18-06-2013
165. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3^1 alin. (2) si (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
Curtea Constitutionala - 18-06-2013
166. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 alin. (3) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice si art. 6 alin. (1) si (3) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice
Guvernul - 18-06-2013
351. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comerciala ”Avioane” – S.A. Craiova, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei
Guvernul - 18-06-2013
353. Hotarire privind organizarea Conferintei ”Identificarea avantajelor competitive ale unei destinatii turistice – oportunitati si provocari pentru dezvoltarea durabila a turismului Romaniei” in data de 3 iulie 2013, precum si a unei vizite de documentare pentru reprezentanti ai mass-mediei si lideri de opinie, specialisti in turism din strainatate, cu precadere din tarile membre ale Organizatiei Mondiale pentru Turism, in perioada 2-8 iulie 2013
Guvernul - 18-06-2013
355. Hotarire privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justitiei, Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Ministerului Public si Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanta Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor masuri in domeniul invatamantului si cercetarii, precum si in ceea ce priveste plata sumelor prevazute in hotarari judecatoresti devenite executorii in perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013
Primul-Ministru - 18-06-2013
247. Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice de catre domnul Cristian Robert Boldea
Ministerul Sanatatii - 18-06-2013
738. Ordin privind abrogarea pct. 4 al art. 2 din Ordinul ministrului sanatatii nr. 712/2012 pentru acreditarea in domeniul transplantului a unitatilor sanitare care pot efectua activitati de banci de tesuturi si/sau celule umane, respectiv de utilizator de tesuturi si/sau celule umane in scop terapeutic
Parlamentul - 18-06-2013
54. Hotarire privind numirea membrilor Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara
Curtea Constitutionala - 18-06-2013
207. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative
Curtea Constitutionala - 18-06-2013
208. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8, art. 10 lit. f), art. 21, art. 26 alin. (1) lit. k) si alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative si ale art. 13 si art. 15 alin. (1) din Legea nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate
Curtea Constitutionala - 18-06-2013
210. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 10, art. 12 alin. (1) si (2), art. 13-19 si art. 20-26 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative
Guvernul - 18-06-2013
61. Ordonanta urgenta pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale
Primul-Ministru - 18-06-2013
248. Decizie privind imputernicirea domnului colonel Burlui Ion pentru a indeplini atributiile functiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - 18-06-2013
393. Ordin pentru aprobarea activitatilor si costurilor maxime generate de activitatile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. l) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare
Banca Nationala a Romaniei - 18-06-2013
13. Circulara privind punerea in circulatie, in scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversarii a 140 de ani de la nasterea Luciei Sturdza-Bulandra
Ministerul Afacerilor Interne - 18-06-2013
87. Ordin pentru aprobarea activitatilor si costurilor maxime generate de activitatile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. l) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare
Curtea Constitutionala - 18-06-2013
217. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) lit. b), art. 7, art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...»