Articole juridice.

Curtea Constitutionala - 18-06-2013
219. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat
Curtea Constitutionala - 18-06-2013
223. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 25 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat
Guvernul - 18-06-2013
354. Hotarire pentru completarea Ghidului carierei militare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 106/2011
Guvernul - 18-06-2013
361. Hotarire privind modificarea art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, ”Medium Term Notes”
Guvernul - 18-06-2013
364. Hotarire privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Valcea, in domeniul public al orasului Baile Govora si in administrarea Consiliului Local al Orasului Baile Govora
Guvernul - 18-06-2013
374. Hotarire privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2013, pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse in primavara anului 2013 la lucrarile de gospodarire a apelor aferente unui obiectiv din domeniul public al statului
Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice - 18-06-2013
1471. Ordin privind conditiile de acordare a autorizatiei speciale de pescuit in scop stiintific
Ministerul Educatiei Nationale - 18-06-2013
3813. Ordin pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, pentru anul 2013
Curtea Constitutionala - 17-06-2013
121. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului unic pct. 2 din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, cu referire la art. II art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010
Ministerul Apararii Nationale - 17-06-2013
M.65. Ordin pentru modificarea Instructiunilor privind folosirea de catre personalul armatei si alti beneficiari a fondului construit al Ministerului Apararii Nationale, destinat cazarii, refacerii capacitatii de munca si activitatilor recreative si sportive, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nr. M.128/2008
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice - 17-06-2013
2137. Ordin privind acordarea celui de-al patrulea titlu de parc industrial Societatii ”Tetarom” – S.A.
Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei - 17-06-2013
35. Ordin pentru aprobarea procedurilor privind solutionarea/medierea neintelegerilor aparute la incheierea contractelor in domeniul energiei
Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei - 17-06-2013
. Procedura privind solutionarea neintelegerilor aparute la incheierea contractelor in domeniul energiei electrice si termice produse in cogenerare de inalta eficienta
Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei - 17-06-2013
. Procedura privind medierea neintelegerilor aparute la incheierea contractelor in domeniul gazelor naturale
Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor - 17-06-2013
52. Decizie privind avizarea constituirii si functionarii organismului de gestiune colectiva Uniunea Producatorilor Independenti de Fonograme – UPIF
Curtea Constitutionala - 17-06-2013
117. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (1) din Legea nr. 175/2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari
Curtea Constitutionala - 17-06-2013
188. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte intre profesionisti
Curtea Constitutionala - 17-06-2013
191. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
Guvernul - 17-06-2013
349. Hotarire privind acordarea unor ajutoare de urgenta
Guvernul - 17-06-2013
350. Hotarire privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Roman de Dezvoltare Sociala
Agentia Nationala pt Resurse Minerale - 17-06-2013
81. Ordin pentru modificarea si completarea Instructiunilor tehnice privind modul de evidenta, raportare, calcul si plata a taxei pe activitatea miniera si a redeventei miniere, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 198/2009
Ministerul Justitiei - 17-06-2013
1792/C. Ordin pentru aprobarea Criteriilor privind evaluarea performantelor activitatii profesionale a functionarilor publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare
Ministerul Justitiei - 17-06-2013
. Criterii privind evaluarea performantelor activitatii profesionale a functionarilor publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare
Curtea Constitutionala - 17-06-2013
232. Decizie [R] referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania
Guvernul - 17-06-2013
369. Hotarire pentru aprobarea Metodologiei privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master pe baza programelor de studii de master acreditate
Guvernul - 17-06-2013
. Metodologie privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master pe baza programelor de studii de master acreditate
Primul-Ministru - 17-06-2013
245. Decizie privind numirea domnului Cristian-Silviu Busoi in functia de membru al consiliului de administratie si de presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate
Agentia Nationala de Administrare Fiscala - 17-06-2013
622. Ordin privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 296/2013 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare
Ministerul Economiei - 17-06-2013
710. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.508/2007 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul operatiunilor 2.2.1 ”Dezvoltarea infrastructurii CD existente si crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare)” si 2.3.1 ”Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative” ale axei prioritare 2 ”Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare” din cadrul Programului operational sectorial ”Cresterea competitivitatii economice” (POS CCE) 2007-2013
Autoritatea de Supraveghere Financiara - 17-06-2013
134. Decizie privind aprobarea cererii de suspendare a activitatii Societatii ”Kamer Activ Broker de Asigurare-Reasigurare” – S.R.L.
Autoritatea de Supraveghere Financiara - 17-06-2013
135. Decizie privind aprobarea, la cerere, a suspendarii activitatii Societatii ”SPECIAL OFFICE – Broker de Asigurare-Reasigurare” – S.R.L.
Monitorul Oficial - 17-06-2013
. Rectificare in anexa nr. 1 la Normele tehnice de finantare si realizare a actiunilor prioritare pentru tratamentul pacientilor critici cu infarct miocardic acut, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 585/2013, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 250 din 30 aprilie 2013
Ministerul Fondurilor Europene - 17-06-2013
468. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.508/2007 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul operatiunilor 2.2.1 ”Dezvoltarea infrastructurii CD existente si crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare)” si 2.3.1 ”Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative” ale axei prioritare 2 ”Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare” din cadrul Programului operational sectorial ”Cresterea competitivitatii economice” (POS CCE) 2007-2013
Ministerul Finantelor Publice - 17-06-2013
654. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.508/2007 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul operatiunilor 2.2.1 ”Dezvoltarea infrastructurii CD existente si crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare)” si 2.3.1 ”Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative” ale axei prioritare 2 ”Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare” din cadrul Programului operational sectorial ”Cresterea competitivitatii economice” (POS CCE) 2007-2013
Primul-Ministru - 14-06-2013
242. Decizie privind eliberarea domnului Doru Badescu din functia de membru al consiliului de administratie si de presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate
Primul-Ministru - 14-06-2013
243. Decizie privind eliberarea domnului Vladimir Alexandru Manastireanu din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor
Primul-Ministru - 14-06-2013
244. Decizie privind numirea domnului Vladimir Alexandru Manastireanu in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor
Ministerul Economiei - 14-06-2013
998. Ordin privind aprobarea Prescriptiei tehnice PT CR 1-2013 ”Tarife pentru operatiunile de autorizare, avizare, verificare tehnica si alte activitati la instalatii sub presiune, instalatii de ridicat, instalatii/echipamente pentru parcurile de distractii si aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat”
Ministerul Economiei - 14-06-2013
1. Prescriptii tehnice PT CR 1-2013 – Tarife pentru operatiunile de autorizare, avizare, verificare tehnica si alte activitati la instalatii sub presiune, instalatii de ridicat, instalatii/echipamente pentru parcurile de distractii si aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat
Autoritatea de Supraveghere Financiara - 14-06-2013
128. Decizie privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii ARO-ASIGURARI ROMANIA BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.
Curtea Constitutionala - 14-06-2013
161. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 39 alin. (4) din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006
Guvernul - 14-06-2013
345. Hotarire privind numirea unui consul general
Guvernul - 14-06-2013
346. Hotarire privind numirea unui consul general
Primul-Ministru - 14-06-2013
240. Decizie privind stabilirea atributiilor domnului Cojoaca Eugen Stefan Dorel, inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului
Primul-Ministru - 14-06-2013
241. Decizie privind incetarea imputernicirii domnului general de brigada cu o stea Bas Ioan pentru a indeplini atributiile functiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...»