Baroul Buzau

Baroul Buzau

 
Baroul Buzau

av. Tudorancea Mihail Adrian - decan 
av. Buharu Carmen - prodecan

Consilieri:
av. Bădulescu Dorin Valeriu
av. Constantinescu Roxana Mihaela
av. Cucuruzac Marcel
av. Grigore Gheorghe
av. Popa Daniel
av. PoteraÅŸ Lucica Mihaela
av. Săvulescu Ion
av. Vergu Silviu
av. Zaharia Aurel

 

Adresa:
B-dul Unirii, bl. 13, sc. F-G, parter, 
Buzău; România;120020  
Tel. /Fax: 0238.720.519; 0238.720.947; 
E-mail: baroulbuzau@cliknet.ro  
Website: http://www.baroulbuzau.ro