Baroul Cluj

BAROUL CLUJ

 
BAROUL CLUJ

DECAN - Dr. Avocat Stanca Ioana GIDRO
PRODECAN - Avocat Mircea POP

CONSILIERI:
Avocat Calin BUDISAN
Avocat Luiza Iuliana BUDUSAN
Avocat Aurel BUJITA
Avocat Cristina CUIBUS
Dr. Avocat Serban DIACONESCU
Dr. Avocat Doina Maria GHERMAN
Dr. Avocat Liviu Marius HAROSAAvocat Mirel IONESCU
Avocat Flavia Ioana MAIER
Avocat Mihai Paul NEAMT
Avocat Victor RUSA

 

1.Administratie interna-          
Coordonarea activitatii salariatilor, secretariatului si a prestatorilor de servicii ai Baroului -          
Coordonarea si supravegherea Filialei Cluj a Casei de Asigurari a Avocatilor-          
Coordonarea si supravegherea societatii ADVOSERV SRL-          
Coordonarea relatiilor cu furnizorii de utilitati ai Baroului-          
Pregatirea Adunarilor Generale-          
Verificarea achitarii de catre avocati a taxelor si a cotizatiilor fata de Barou , Filiala CAA , UNBR , precum si a asigurarilor profesionale 

2. Administratie externa si relatii externe-          
Coordonarea relatiilor cu UNBR si cu celelalte Barouri membre ale UNBR-          
Coordonarea relatiilor cu institutiile administratiei publice locale , judetene si republicane-          
Coordonarea relatiilor cu institutiile cu care avocatii membrii Baroului Cluj sau Baroul ca organizatie profesionala intra în legatura ( instante , parchete, politie precum si toate celelalte institutii sau organizatii ) - art. 66 , 69 din Statut-         Gestionarea relatiilor cu toate institutiile , organismele sau barourile din strainatate, reprezentarea Baroului Cluj fata de acestea-          
Reprezentarea Baroului Cluj fata de acestea 

3. Stagiari si examinari-          
Coordonarea pregatirii profesionale a stagiarilor în cadrul organizat de Barou si de INSPA Bucuresti-          
Organizarea examenului de intrare în profesia de avocat-          
Organizarea interviului pentru primirea în profesie fara examen – care va fi realizat de catre o comisie formata din 3 membri- Organizarea examenului de definitivat 

4. Pregatire si perfectionare profesionala-          
Organizarea de seminarii , colocvii profesionale pentru pregatirea avocatilor definitivi-          
Asigurarea unui sistem de informare legislativa si de doctrina ( art. 275 , 286-296 , 300-303 din Statut ) 

5. Relatiile cu membrii Baroului Cluj-         
 Verificarea cererilor avocatilor adresate Consiliului cu propuneri de solutionare       
( verificarea tuturor dosarelor privind înfiintarea , modificarea sau încetarea formelor de exercitare a profesiei – art. 303 din Statut )-          
Verificarea cererilor avocatilor legate de Statut si de calitatea de avocat                      
( suspendari , incompatibilitati ,nedemnitati , încetarea calitatii etc.)-          
Verificarea dosarelor pentru primirea în profesie-          
Verificarea cererilor de transfer-          
Verificarea cererilor de înfiintare de sedii secundare si puncte de lucru si controlul avizarii si al functionarii acestora-          
Supravegherea întocmirii cu corectitudine si la timp a Tabloului Avocatilor si publicarea lui conform Legii , precum si comunicarea Tabloului cu toate institutiile-          
Reactualizarea Tabloului afisat ( art.15-20 , 27,28 , 44 , 49 , 55 , 59 , 61 , 176-200 277-278 din Statut) 

6. Asistenta judiciara-          
Coordonarea acitivitatii de asistenta judiciara din oficiu-          
Verificarea cererilor de asistenta gratuita formulate de catre instante si de jusititiabili-          
Coordonarea relatiilor cu instantele , parchetele , politia si organele administratiei publice privind asistenta juridica din oficiu ( art. 155-161 din Statut ) 

7. Contencios , litigii-          
Asigurarea aparii intereselor si reprezentarii Baroului si U.N.B.R. în liitigiile în care sunt parti-         
Prezentarea lunara în fata Consiliului a situatiei litigiilor 

8.  Sesizari ,reclamatii , disciplina-          
Verificarea sesizarilor si reclamatiilor tertilor cu privire la activitatea membrilor Baroului Cluj-          
Verificarea aspectelor disciplinare si propunerea de masuri 

9. Apararea profesiei-          
Preluarea si sistematizarea informatiilor primite de la toti membrii Baroului Cluj cu privire la orice aspecte care tin de exercitarea fara drept a profesiei-          
Redactarea plângerilor penale, a reclamatiilor , sesizarilor si oricaror alte petitii împotriva persoanelor ce exercita fara drept profesia de avocat, urmarirea acestor lucrari si a solutiilor date-          
Asigurarea apararii intereselor si reprezentarii Baroului si U.N.B.R. în aceste litigii-          
Prezentarea lunara în fata Consiliului a situatiei litigiilor-          
Arhivarea tuturor materialelor primite de la alte institutii cu privire la acest aspect 

10. Financiar-          
Verificarea modului de gestionare a fondurilor Baroului si avizarea propunerilor de hotarâri a Consiliului Filialei CAA – Cluj-          
Stabilirea necesitatii si oportunitatii investitiilor facute de Barou si avizarea celor propuse de Consiliului Filialei CAA- Cluj ( art. 62-64 din Statut ) 

11. Mass media-          
Relatiile cu mass media-          
Orice pozitie a Consiliului ce urmeaza a fi prezentata în mass media trebuie în mod necesar sa fie discutata înainte de prezentare cu decanul si cu consilierului coordonator de departament al domeniului în care a aparut problema reclamata de mass media 

12. Protocol si organizarea de evenimente-          
Organizarea evenimentelor traditionale 8 Martie , Balul de Vara , Pomul de Craciun, Microrevelionul Avocatilor-          
Organizarea de activitati extraprofesionale si caritabile-          
Organizarea de evenimente social culturale 13. Initiativa legislativa si integrare europeana-          

Initierea de proiecte de lege care vin in sprijinul imbunatatirii organizarii si exercitarii profesiei de avocat si a oricaror activitati conexe-          
Exprimarea punctului de vedere al Baroului Cluj cu privire la diferite proiecte de legi sau alte demersuri initiate de diverse institutii-          
Ridicarea standardului profesional al avocatilor prin prelucrarea legislatiei europene  Responsabilii acestor departamente au fost stabiliti prin Hotararea nr.117/2010 a Consiliului Baroului Cluj astfel :  
1. AdministraÅ£ie internă - Consilier coordonator : avocat Stanca Ioana GIDRO - Consilier supleant : avocat Mircea POP 
2. AdministraÅ£ie externă ÅŸi relaÅ£ii externe - Consilier coordonator : avocat Mirel IONESCU - Consilieri supleanÅ£i : avocat Doina Maria GHERMAN , avocat Liviu Marius HAROSA 
3. Stagiari ÅŸi examinări - Consilier coordonator : avocat Serban DIACONESCU - Consilieri supleanÅ£i : avocat Mirel IONESCU, avocat Mihai Paul NEAMT 
4. Pregătire ÅŸi perfecÅ£ionare profesională - Consilier coordonator : avocat Doina Maria GHERMAN - Consilieri supleanÅ£i : avocat Calin BUDISAN, avocat Liviu Marius HAROSA 
5. RelaÅ£iile cu membrii Baroului Cluj - Consilier coordonator : avocat Cristina CUIBUS - Consilier supleant : avocat Mircea POP 
6. Asistenţă judiciară - Consilier coordonator : avocat Cristina CUIBUS - Consilier supleant : - 
7. Contencios, litigii - Consilier coordonator : avocat Victor RUSA - Consilier supleant : avocat Flavia Ioana MAIER 
8. Sesizări, reclamaÅ£ii, disciplină - Consilier coordonator : avocat Luiza BUDUSAN - Consilier supleant : avocat Flavia Ioana MAIER 
9. Apărarea profesiei - Consilier coordonator : avocat Calin BUDISAN - Consilier supleant : avocat Victor RUSA 
10. Financiar - Consilier coordonator : avocat Aurel BUJITA - Consilier supleant : avocat Mirel IONESCU 
11. Mass media - Consilier coordonator : avocat Stanca Ioana GIDRO - Consilieri supleanÅ£i : avocat Mircea POP, avocat Mihai Paul NEAMT  
12. Protocol ÅŸi organizarea de evenimente - Consilier coordonator : avocat Victor RUSA - Consilier supleant : avocat Mircea POP 
13. IniÅ£iativă legislativă ÅŸi integrare europeană - Consilier coordonator : avocat Aurel BUJITA - Consilier supleant : avocat Liviu Marius HAROSA    În cadrul Baroului Cluj functioneaza de asemenea Comisia de cenzori si Comisia de disciplina. 

Comisia de cenzori :
Avocat Camelia Simona NEGRU 
Avocat Diana ANDRASONI
Avocat Monica DAIRATANI
Comisia de disciplina : Avocat Cosmin DUMITRASCU
Avocat Traian BOCHIS
Avocat Jozsef BANYAI 
Prin Hotarârea Congresului Avocatilor din Romania din iunie 2007 au fost alesi în structurile superioare de conducere ale profesiei urmatorii : 
 Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din România :
avocat Stanca Ioana GIDRO
avocat Mirel IONESCU
avocat Mircea POP

CLUJ - str. Pavel RoÅŸca nr. 4 ap. 15, Cluj-Napoca  
Tel./Fax: 0264.430.269; 
E-mail: baroulclij@cluj.astral.ro  
Website: http://www.baroul-cluj.ro