Universitatea Andrei Saguna Facultatea De Drept Si Stiinte Administrative

Facultatea de Drept ÅŸi ÅžtiinÅ£e Administrative din cadrul Universităţii “Andrei Saguna” fiinÅ£ează din anul 1992 când Universitatea “Andrei Saguna” a dobandit personalitate juridica. A fost prima institutie de invatamant superior particular, non-profit, infiintata in Sud-Estul tarii ÅŸi acreditata, ca persoana juridica de drept privat si de utilitate publica, parte a Sistemului National de Invatamant, prin Legea 116/2005.

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative pregateste de 18 ani specialisti de elita pentru profesiile juridice şi administrative, prin programe de invatamant superior calitative si performante, derulate la cele două specializari ale sale: drept şi administraţie publică, precum şi prin trei programe masterale: Drept public şi instituţii publice, Devianţă şi delincvenţă, Ştiinţe penale şi criminalistică.

Numarul studentilor la Facultatea de Drept ÅŸi ÅžtiinÅ£e Administrative a sporit permanent prin diversificarea ofertei educaÅ£ionale ÅŸi dezvoltarea spaÅ£iilor de învăţământ, informare ÅŸi documentare, in corelatie directa cu cresterea nu       marului de cadre didactice titulare si cu imbogatirea patrimoniului general al universităţii.

Examenul de licenta pentru cele două specializări se sustine la sediul Universitatii “Andrei Saguna”, inca de la prima promotie de absolventi. Media procentului de promovabilitate la licenta este de peste 85% (in ultimul an fiind de 100% pentru ambele specializari) iar procentul de insertie pe piata muncii se situeaza anual in jurul cifrei de 65-75%.

Conducerea Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a acordat, inca de la infiintare, o atentie deosebita selectarii, pregatirii si promovarii cadrelor didactice, astfel incat, in prezent, peste 60% din cadrele didactice sunt angajate cu norma de baza, din care 34% sunt conferentiari si profesori universitari. Peste 90% din cadrele didactice sunt doctori in stiinte sau doctoranzi.

Cadrele didactice universitare ale Facultăţii de Drept si StiinÅ£e Administrative reprezintă un colectiv multidisciplinar puternic ÅŸi divers, reunind specialiÅŸti în ramurile fundamentale ale dreptului public (drept penal, criminalistică, criminologie,drept administrativ, drept comunitar, dreptul mediului etc.) sau ale dreptului privat (drept civil, drept comercial, drept bancar, dreptul familiei, dreptul muncii etc.). Cadrele didactice ale facultăţii sunt persoane cu experienţă juridică, dar ÅŸi tineri entuziaÅŸti practicieni ÅŸi cercetători.

StudenÅ£ii efectuează o practică corespunzătoare în domeniul juridic (Tribunal, Judecătorie, Curte de Apel, Parchet etc.) ÅŸi administrativ ( Consiliul judeÅ£ean, consilii locale, primării, servicii publice descentralizate, ÅŸ.sa. De asemenea, ei au acces la un laborator de specialitate în domeniul criminalistic dotat cu diverse aparate de analiză a urmelor faptelor penale. Biblioteca proprie cuprinde publicaÅ£ii de specialitate recente ÅŸi lucrări clasice din domeniul juridic, social-uman ÅŸi economic.

De-a lungul celor patru ani de pregătire juridică ÅŸi administrativă urmărim cultivarea unor înalte standarde profesionale ÅŸi etice, promovarea curajului profesional ÅŸi moral, precum ÅŸi a responsabilităţii civice. AbsolvenÅ£ii obÅ£in diploma de licenţă ÅŸi sunt competenÅ£i să desfăşoare o activitate juridică ÅŸi administrativă competitivă în diverse domenii de la avocaÅ£i, juriÅŸti, consilieri juridici, funcÅ£ionari publici, notari, la magistraÅ£i (judecători ori procurori), la diplomaÅ£i sau consilieri parlamentari.

Programul de licenţă  oferă, printr-un contact direct zilnic al studenÅ£ilor cu specialiÅŸtii din domeniul juridic ÅŸi administrativ, o pregatire temeinică a viitorilor juriÅŸti sau funcÅ£ionari publici. Cei interesaÅ£i pot opta pentru unul dintre următoarele programe de masterat: - „Devianţă ÅŸi delincvenţă”,„ ÅžtiinÅ£e penale ÅŸi criminalistică” ÅŸi „Drept public ÅŸi instituÅ£ii publice”.

Facultatea de Drept ÅŸi ÅžtiinÅ£e Administrative oferă posibilitatea ca, prin programele europene de schimburi interuniversitare ERASMUS/LEONARDO DA VINCI ÅŸi acordurile bilaterale încheiate cu universitati de prestigiu din Europla cu care Universitatea “Andrei Saguna” este afiliata, să trimită ÅŸi să primească anual studenti si cadre didactice, cu burse de studiu in Europa.

Programele de cercetare se desfasoara prin prin Centrul de Studii si Anchete Socio-umane, care desfasoara cercetari şi activităţi in domeniul fenomenelor juridice şi administrative.

Facultatea de Drept ÅŸi ÅžtiinÅ£e Administrative sprijina initiativele studentesti, sustinand si promovand activitatile acestora in cadrul Clinicii juridice, Clubului de dezbateri academice, Cercului studenÅ£esc de drept privat, Asociatiei Sportive Universitare “Andrei Saguna”, Asociatiei Studentilor in Stiinte Administrative-filiala Constanta, Clubul absolventilor sagunisti s.a.

Facultatea de Drept ÅŸi ÅžtiinÅ£e Administrative din cadrul Universităţii “Andrei Saguna” dezvoltă fructuoase colaborari cu institutii guvernamentale si neguvernamentale, Prefectura, Consiliul Judetean, primăriile municipale, orăşeneÅŸti ÅŸi comunale, universităţi ÅŸi unităţi din învăţământul preuniversitar, cu asociaÅ£ii ÅŸi fundaÅ£ii de profil.