Universitatea Babes-Bolyai Facultatea De Drept

Facultatea ofera un program de studii principal cu durata de 4 ani(atat la zi cat ÅŸi la învămant la distanţă), conducand la obtinerealicentei in drept.

De asemenea, sunt organizate mai multe programe de masterat,precum: Institutii de drept privat, Institutii si reglementaricomunitare si Stinte penale si criminalistica.

Doctoratul in drept este organizat la 12 discipline.

Pentru licentiati, Facultatea de Drept ofera cursuri postuniversitare de perfectionare indrept public si drept privat.

Absolventii Facultatii de Drept pot ocupa diferite posturi, si anume:

 • magistrati (judecatori si procurori);
 • auxiliari in magistratura (asistenti judiciari, executori judecatoresti, conducatori cartefunciara, grefieri, secretari la instantele judecatoresti si parchete);
 • avocati si secretari ai acestora in cadrul societatilor civile de avocatura sau acabinetelor individuale;
 • notari publici si secretari ai acestora;
 • consilieri juridici la societati comerciale, regii autonome sau companii nationale;
 • functionari in administratia publica centrala si locala;
 • manageri sau consilieri ai propriilor firme;
 • experti pe langa institutii guvernamentale sau non-guvernamentale;
 • lucatori in politie si serviciile de securitate;
 • orice alt loc de munca ce necesita pregatire juridica.

In cadrul facultatii functioneaza trei catedre, si anume: Catedra de Drept Public, Catedra de Drept Privat, şi Catedra de ştiinţe penale şi criminalistică in care isi desfasoara activitatea aproximativ 40 de cadre didactice si mai multi profesori consultanti.

Conducerea facultatii:

 • Decan: Prof. univ. dr. Paul Vasilescu 
 • Prodecan: Conf. univ. dr. Sergiu Deleanu, Conf. univ. dr. Florin Streteanu
 • Cancelar: Lect. univ. dr. Mircea Bob