Universitatea Bioterra Facultatea De Drept

    Facultatea de Drept este componenta a Universitatii Bioterra, infiintata in anul 1990 ca prima institutie de invatamant superior non-profit din Romania.

    Sarcinile cadrelor didactice sunt complexe, fiind legate de adaptarea si perfectionarea procesului didactic in raport cu noile fenomene social-economice reflectate in reglementarile juridice in vigoare sau in curs de promulgare.

    Studiile si articolele revistei Bioterra (in limba engleza) si cele publicate in seria Analelor Universitatii Bioterra ,se constituie ca cercetare stiintifica fundamentala avand ca obiect principalele institutii juridice.

    Incepand cu anul universitar 2001 facultatea a aderat la Sistemul European al Creditelor Transferabile (ECTS), in concordanta cu care s-a elaborat planul de invatamant si care este menit sa asigure studentilor posibilitatea de a studia si in alte centre universitare din tara si strainatate.

    In cadrul cursurilor se insista pe aprofundarea cunostintelor privind legislatia europeana, tocmai pentru aceasta fiind introdusa o disciplina obligatorie-Dreptul Comunitar.Se pune accent pe aceasta problema deoarece integrarea in structurile Uniunii Europene presupune realizarea unei compatibilitati atat la nivelul legislatiilor, cat si la nivelul specialistilor din domeniu, in interiorul Uniunii Europene.

    Performantele obtinute in activitatea didactica, de cercetare stiitifica, de conducere si de organizare a procesului de invatamant, au constituit motive intemeiate ca Universitatea Bioterra sa fie inclusa printre universitatile acreditate prin Legea 480 din 17.07.2002, ca parte componenta a sistemului national de invatamant. Facultatea de drept, infiintata in 1998 a fost acreditata in anul 2005.