Universitatea Bogdan Voda Facultatea De Drept

Facultatea de Drept a fost creată pentru a face faţă cererii mari de juriÅŸti ÅŸi de specialiÅŸti în domeniul stiinÅ£elor politice. Facultatea propune o curriculă modernă ÅŸi funcÅ£ională, cu orientare preponderent pragmatică, sprijinind formarea profesională, cercetarea ÅŸi documentarea ÅŸtiinÅ£ifică la standardele performante actualmente în domeniu.

Facultatea de Drept ÅŸi-a asumat misiunea prestării unei activităţi didactice de nivel universitar ÅŸi de cercetare ÅŸtiinÅ£ifică la parametri specifici învătământului superior, urmărind prin aceasta formarea de specialiÅŸti atât în domeniul dreptului public cât ÅŸi privat, a căror competenţă să asigure la nivelul standardelor europene, capacitatea asumării de responsabilităţi în domeniul juridic, care să contribuie la accelerarea procesului de compatibilizare a justiÅ£iei ÅŸi administraÅ£iei româneÅŸti cu standardele europene.

În condiÅ£iile în care România ÅŸi-a asumat statutul de stat membru al Comunităţii Europene ÅŸi a aderat la valorile unanim recunoscute într-un stat de drept, misiunea Facultatii de Drept se defineÅŸte ca fiind una de înaltă responsabilitate socială, pe plan educaÅ£ional având îndatorirea de a asigura viitoarea generaÅ£ie de specialiÅŸti în domeniul ÅŸtiinÅ£elor juridice, teoreticieni ÅŸi practicieni de certă ÅŸi incontestabilă valoare intelectuală.

Consiliul Facultatii de Drept:

1. Lect.univ.dr. BAN TIBERIU Decan
3. Lect.univ.dr. BUNEA GHEORGHE  Director departament
4. Lect.univ.dr. RADU NARCISA Secretar