Universitatea Constantin Brancoveanu Facultatea De Stiinte Juridice, Administrative Si Ale Comunicarii

Facultatea de ÅžtiinÅ£e Juridice, Administrative ÅŸi ale Comunicării din PiteÅŸti a început să funcÅ£ioneze în anul 2000, ca urmare a autorizării de către Consiliul NaÅ£ional de Evaluare Academică ÅŸi Acreditare a specializării duble: „Jurnalism ÅŸi RelaÅ£ii publice".

În anul 2002, în urma îngustării nomenclatorului de specializări, pe de o parte ÅŸi existenÅ£ei specializării duble pe de altă parte, Ministerul EducaÅ£iei ÅŸi Cercetării a luat decizia aprobării a două specializări distincte: „Comunicare ÅŸi relaÅ£ii publice" ÅŸi „Jurnalism".

Din anul 2003, a fost autorizat să funcÅ£ioneze programul de studii universitare de licenţă "AdministraÅ£ie publică", căruia i se adaugă în 2005 programele „Drept" ÅŸi „RelaÅ£ii internaÅ£ionale ÅŸi studii europene".