Universitatea Danubius Facultatea De Drept

Prin crearea Facultăţii de Drept în anul 1992, Universitatea „Danubius” din GalaÅ£i a optat pentru un început care a coincis cu iniÅ£ierea marilor schimbări din societatea românească.

Facultatea de Drept a fost autorizată să funcÅ£ioneze provizoriu prin Hotărârea Guvernului.nr.1371/1996 ÅŸi apoi acreditată prin Legea nr. 409 din 20.06.2002.
             
Specializarea Drept, o specializare cu tradiÅ£ie a comunităţii universitare româneÅŸti, a parcurs, după anul 1990, un proces amplu de adaptare la noua realitate socio-economico-politică. În acest sens,  Facultatea de Drept ÅŸi-a propus să aducă o contribuÅ£ie semnificativă la formarea de specialiÅŸti în domeniul juridic, capabili să participe la consolidarea dimensiunii jurisdicÅ£ionale a statului român, ca stat membru al Uniunii Europene.
              
Facultatea de Drept funcÅ£ionează cu formele de învăţământ zi, frecvenţă redusă ÅŸi învăţământ la distanţă, în conformitate cu prevederile Legii învăţământului ÅŸi  ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare.

În anul 2007, în urma evaluării de către AgenÅ£ia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, au fost acreditate următoarele masterate pe domeniul Drept : Drept Comunitar; Drept ÅŸi AdministraÅ£ie Publică Europeană; ÅžtiinÅ£e Penale. Programele de masterat au fost aprobate prin Ordinul Ministrului EducaÅ£iei, Cercetării ÅŸi Tineretului nr. 3628 din 31.03.2008, modificat ÅŸi completat prin Ordinul Ministrului EducaÅ£iei, Cercetării ÅŸi Tineretului nr. 5538 din 30.09. 2008.         

Prin misiunea asumată, prin obiectivele stabilite, prin conţinutul procesului educaţional, prin calitatea corpului profesoral, Facultatea de Drept şi-a dovedit viabilitatea şi constituie o garanţie certă pentru viitor.