Universitatea De Vest Facultatea De Drept

Universitatea de Vest din TimiÅŸoara a fost înfiinÅ£ată, iniÅ£ial, prin Decretul Regal nr. 660/1944, având în structura sa, pe lângă Facultatea de Litere, Facultatea de Teologie, Facultatea de Medicină ÅŸi Farmacie ÅŸi Facultatea de Drept. CondiÅ£iile de atunci n-au făcut posibilă Îndeplinirea prevederilor acestui act normativ, iar apariÅ£ia ulterioară a Universităţii din TimiÅŸoara, într-o epocă nefastă pentru învăţământ ÅŸi educaÅ£ie, nu a permis funcÅ£ionarea Facultăţii de Drept - necesară instituÅ£ie de pregătire juridică.

Facultatea de Drept a fost reînfiinÅ£ată în anul 1992 - la început ca specializare distinctă în cadrul Facultăţii de ÅžtiinÅ£e Economice ÅŸi Drept -, iar din anul 1995 a devenit facultate de sine stătătoare.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 568/1995, Facultatea de Drept a primit autorizarea de funcÅ£ionare provizorie, iar cinci ani mai târziu a fost acreditată prin Hotărârea Guvernului nr. 696/2000.

Facultatea de Drept este atestată ca instituÅ£ie organizatoare de doctorat în domeniul ÅŸtiinÅ£e juridice din anul 2004.

În prezent, Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest din TimiÅŸoara face parte din ConsorÅ£iul Universitar, în care, alături de cele trei facultăţi de drept de tradiÅ£ie din România, din cadrul universităţilor din BucureÅŸti, Cluj-Napoca ÅŸi IaÅŸi, este singura reprezentantă a învăţământului juridic post-revoluÅ£ionar.

Studiile de drept oferă tinerilor mari oportunităţi pentru desăvârÅŸirea profesională. Astfel, tinerii absolvenÅ£i ai Facultăţii de Drept au mari ÅŸanse să lucreze ca judecători, procurori, avocaÅ£i, notari sau consilieri juridici sau să fie angajaÅ£i în administraÅ£ia publică. Nu în ultimul rând, studiile de drept sunt recomandate persoanelor care doresc să îÅŸi construiască o carieră politică.

CONDUCEREA FACULTÄ‚Å¢II:

  • Decan: Prof. Univ. Dr. Radu I. MOTICA
  • Prodecan: Conf.Univ. Dr. Lucian BERCEA
  • Cancelar: Conf.Univ. Dr. Irina SFERDIAN

CATEDRE:

  • Drept privat- Åžef catedră - Prof. univ. dr. Radu BUFAN
  • Drept public- Åžef catedră - Prof. univ. dr. Tiberiu MEDEANU

DEPARTAMENTE

  • Departament Åžcoala Doctorală - director Prof. univ. dr. Viorel PAÅžCA
  • Departament Studii Universitare de Masterat - director Prof. univ. dr. Anton TRÄ‚ILESCU
  • Departament AdministraÅ£ie Publică ÅŸi Calitate - director Lect. univ. dr. Cristian CLIPA

 

Adresa: Blvd. Eroilor 9A Timisoara 300575 Timis, Romania
Tel:+40-(0)256-592400
Fax:+40-(0)256-592442
E-mail: drept@drept.uvt.ro