Universitatea Din Bucuresti Facultatea De Drept

Facultatea de Drept este una dintre cele mai vechi facultăţi ale Universităţii din BucureÅŸti. Cadrele didactice, mari personalităţi ale vieÅ£ii ÅŸtiinÅ£ifice, dar ÅŸi multe cu activitate politică prodigioasă, lucrează în catedrele tradiÅ£ionale: catedra de drept public, catedra de drept privat ÅŸi catedra de drept penal.

Structura activităţilor a fost adaptată la cele mai recente cerinÅ£e de modernizare a învăţământului, cu particularităţile specifice domeniului juridic, s-au perfecÅ£ionat planurile de învăţământ, programele analitice ale disciplinelor, metodele de instruire. ParticipanÅ£ii la formele de învăţământ organizate (licenţă, master, doctorat, studii postuniversitare de specialitate) sunt din ce în ce mai numeroÅŸi, dar ÅŸi mai exigenÅ£i faţă de conÅ£inutul ÅŸi calitatea cursurilor.

Activitatea de cercetare beneficiază ÅŸi de o structură organizatorică adecvată, în cadrul facultăţii funcÅ£ionând centre de cercetare (Centrul de Drept ConstituÅ£ional ÅŸi InstituÅ£ii Politice, Centrul de Drepturile Omului, Centrul de Drept Social Comparat, Centrul de Drept European, Centrul de Teoria Generală a Dreptului ÅŸi de Drepturi Noi, Centrul de studii în domeniul Dreptului Proprietăţii Intelectuale) în care se organizează multiple activităţi ÅŸtiinÅ£ifice: sesiuni ÅŸi conferinÅ£e internaÅ£ionale, dezbateri, mese rotunde, seminarii practice, studii de caz, procese experimentale, seminarii metodologice, ÅŸcoli internaÅ£ionale, ÅŸcoli de vacanţă, concursuri de pledoarii ÅŸi eseuri, lansări de reviste etc. O atenÅ£ie deosebită este acordată seriei Drept a Analelor Universităţii din BucureÅŸti. Studiile ÅŸi articolele revistei se constituie ca cercetare ÅŸtiinÅ£ifică fundamentală având ca obiect principalele instituÅ£ii juridice precum ÅŸi soluÅ£ii ale instanÅ£elor judecătoreÅŸti româneÅŸti ÅŸi internaÅ£ionale.

Dotările facultăţii s-au îmbunătăţit simÅ£itor, atât în laboratorul de criminalistică, dar mai ales în planul tehnologiilor informaticii ÅŸi comunicaÅ£iilor; toÅ£i studenÅ£ii ÅŸi întreg personalul didactic ÅŸi nedidactic au căsuÅ£e poÅŸtale găzduite pe echipamentele din laboratoarele de informatică, beneficiind, în plus, ÅŸi de avantajele unui sistem de comunicare electronică intern prin care se scurtează timpul ÅŸi efortul de comunicare a mesajelor, anunÅ£urilor generale sau personale/pe grupuri, dar ÅŸi a temelor de seminar,  bibliografiilor sau a altor documente necesare procesului didactic.

Facultatea desfăşoară cooperări fructuoase cu instituÅ£ii similare din Å£ară ÅŸi din străinătate, încercând să participe cu succes în efortul naÅ£ional de integrare în lumea academică mondială.