Universitatea Dunarea De Jos Facultatea De Stiinte Juridice, Sociale Si Politice

In anul 1990, prin Ordinul Ministrului Invatamantului nr.7751 a luat fiinta in cadrul Universitatii „Dunarea de Jos” din Galati, Facultatea de Åžtiinte Economice si Juridice. Facultatea si-a deschis portile la 1 octombrie 1990 cu un numar de 235 studenti la cursuri de zi si fara frecventa si un numar de 30 cadre didactice titulare.

In cei 20 de ani de existenta structura facultatii a suferit o serie de modificari in privinta specializarilor. In anul universitar 1993–1994 s-a obtinut autorizarea functionarii specializarii „Drept Economic si Administrativ”, aceasta schimbandu-si ulterior denumirea in „Administratie Publica” si care in anul 2003 va fi acreditata conform H.G. nr.568/1995.

Din anul 1995 facultatea functioneaza sub denumirea de F.S.E.A. Incepand cu anul universitar 2002–2003, primeste autorizare de functionare specializarea „Drept”, care in cursul anului 2007 isi va schimba denumirea in „Åžtiinte juridice”. Alaturi de forma de invatamant la zi, incepand cu anul universitar 1999–2000, facultatea asigura desfasurarea cursurilor sub forma invatamantului la distanta la domeniul de studii „Administratie Publica” in filialele de la Focsani, Tulcea si Tecuci ale Universitatii.

Invatamantul cu frecventa redusa se deruleaza la domeniul „Drept” in centrul Galati.Forma de invatamant de scurta durata s-a derulat pana in anul universitar 2005–2006 prin intermediul colegiului „Administratie Locala si Secretariat”, devenit ulterior „Administratie Publica Locala”. Prin Hotararea Senatului Universitatii din 28 septembrie 2005 si in baza H.G. nr.916 din 11 august 2005 incepand cu anul universitar 2005–2006, Facultatea de Drept, in prezent  Facultatea de Åžtiinte Juridice, Sociale si Politice, devine de sine statatoare si functioneaza intr-o locatie proprie situata in Str. Domneasca nr. 112.

Asimiland masurile de reforma instituite prin H.G. nr. 88/2005 privind organizarea studiilor universitare de licenta, incepand cu anul universitar 2005 – 2006 in cadrul Facultatii de Drept pregatirea se face pe domenii de licenta, astfel:

Domeniul de licenta Specializarea Nr. ani
Stiinte juridice Drept 4
Stiinte administrative Administratie publica 3

Continuarea pregatirii se face in facultate prin studii de masterat cu urmatoarele specializari:  

 • Specializarea Drept: „Dreptul european al afacerii”
 • Specializarea Administratie publica: „Administratie si Integrare Europeana”

Intre anii 1993 si 2007 au urmat cursurile Facultatii un numar de 3141 studenti la cursurile de zi, 3321 la cursurile ID si IFR, dintre care 4098 sunt absolventi de Drept si Administratie Publica. Cadrele didactice din cele doua catedre ale facultatii de drept acopera toate activitatile didactice din domeniile de studiu Åžtiinte Administrative si Drept. Disciplinele de specialitate au ca titulari specialisti de prestigiu din justitie si administratie, ceea ce confera un nivel superior de predare si o impletire armonioasa a teoriei cu practica.

Pe parcursul anilor s-au retinut in invatamantul universitar o serie de absolventi straluciti in vederea formarii de noi cadre didactice. Treptat, s-a format un corp profesoral cu experienta care isi da concursul in vederea unei pregatiri de nivel european a studentilor. Astazi, corpul profesoral al facultatii este format din 22 cadre didactice titulare, dintre care: 3 profesori, 1 conferentiar, 12 lectori, 2 asistenti si 1 preparator. Din totalul cadrelor didactice 14 sunt doctori in stiinte, iar 8 sunt doctoranzi. In cadrul facultatii isi mai desfasoara activitatea si un numar de alte 8 cadre didactice asociate, respectiv 1 profesor, 1 conferentiar si 6 asistenti universitari. Desfasurarea activitatii didactice conform planurilor de invatamant s-a realizat si prin aportul unor cadre didactice de la alte catedre din universitatea noastra si din alte centre universitare.

Ca o recunoastere a valorii corpului profesoral al facultatii, aceasta a devenit membra a Asociatiei Nationale a Åžcolilor si Institutiilor de Invatamant Superior Administrativ, cea de a II-a Conferinta Nationala a acesteia desfasurandu-se la Galati in anul 2003, gazda si organizator fiind facultatea noastra.

Cadrele didactice din facultatea de drept au desfasurat activitati pe mai multe planuri. Toata aceasta activitate s-a concretizat in aparitia de: carti, cursuri, articole in reviste centrale, articole in volumele unor manifestari stiintifice nationale, comunicari in reuniuni internationale. Din anul 2000, relatiile de colaborare cu Academia de Studii Economice din Chisinau – Republica Moldova, s-au concretizat in editarea revistei bianuale „Drept, Economie si Informatica”, cu articole de specialitate ale cadrelor didactice apartinand ambelor facultati. A devenit traditionala participarea, sub toate aspectele la Conferintele Internationale REC – Riscul in economia contemporana organizate de FSEA.

Din anul 2007, Facultatea are anale proprii – Fascicula XXII – Drept si Administratie Publica (ISSN 1843 – 8334), iar din 2008 Revista de Administratie Publica si Studii Regionale (ISSN 2065-1759). Tematica abordata de un colectiv marit de autori-cadre didactice, s-a extins cu problematica si a cunoscut o abordare aprofundata in acord cu specificul regiunii si al preocuparilor din activitatea de cercetare.

Din anul 2009, cu un colectiv de editori studenti coordonat de cadre didactice a luat fiinta Revista studenteasca ECCE  IURIS.

Incepand cu anul 2008, sesiunea anuala de comunicari stiintifice studentesti s-a deschis si pentru studentii altor institutii de invatamant juridic si economic din tara si strainatate, sub numele de DONARIS. Din 2009, facultatea organizeaza Conferinta internationala a cadrelor didactice „Educatie, Cercetare si Progres in mileniul III”. Au fost editate lucrarile conferintei in volumul manifestarii. 

De la infiintare, s-au promovat urmatoarele acorduri internationale:

 • 1996: acord de cooperare cu Universitatea de Åžtiinte Sociale din Toulouse si cu Universitatea din Paris – XII Val de Maine (contract nr.5 – JEP 111-58-96), in vederea restructurarii filierelor de studii si administratie publica pe durata 1996 – 1999;
 • 1999 – 2001: contract de colaborare cu Universitatea din Montpellier (Franta) in domeniul pregatirii in administratie publica europeana;
 • 1999 – 2001: contract de colaborare cu universitatea de Åžtiinte Sociale din Toulouse (1B JEP-14210/1999) in domeniul pregatirii colectivitatilor teritoriale in perspectiva integrarii europene (adaptarea la acquis-ul comunitar);
 • 2003 - 2007: Université de Liège,  Belgia
 • 2004 - 2008: UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
 • 2005 – 2007: L'UNIVERSITÉ PARIS XII - VAL DE MARNE
 • 2006 – 2008: Université de Picardie Jules Verne, Amiens Franta
 • 2006 – 2008: HAUTE ÉCOLE PROVINCIALE LEON-ELI TROCLET Liège, Belgique
 • 2008 – 2009: UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
 • 2008 – 2011: Université de Picardie Jules Verne Amiens Franta

In cadrul acestor relatii de colaborare, unele cadre didactice din facultatea noastra au beneficiat de stagii de pregatire si/sau specializare. Totodata, se desfasoara si programe de mobilitate studenteasca in centrele universitare din Franta de la Jules Verne Amiens, Paris XII, Spania, Belgia etc.

Sub aspect juridic, Facultatea de Åžtiinte Juridice, Sociale si Politice s-a infiintat prin HG nr.916 din 11.08.2005. Acreditarea domeniilor de licenta Drept si Administratie Publica a fost efectuata potrivit  HG nr.749 din 24.06.2009.