Universitatea Ecologica Facultatea De Drept

Prima facultate acreditata a Universitatii Ecologice asigura studentilor sai o pregatire solida in domeniul dreptului.

Dupa absolvirea studiilor si obtinerea licentei pot profesa ca judecatori, procurori, avocati, notari, consilieri juridici, executori judecatoresti, functionari publici, dar pot ocupa si functii in diplomatie, cercetare, in activitatea politica, didactica si in alte domenii in care aportul juristului este necesar. In acelasi timp, in concordanta cu profilul general al universitatii si cerinta moderna a specializarii, viitorilor absolventi li se ofera posibilitatea unei formari complementare in domeniul dreptului mediului.

Planul de invatamant, conceput pentru atingerea acestor obiective, cuprinde discipline juridice clasice: drept constitutional, drept administrativ, drept civil, drept penal, dreptul muncii, drept comercial, drept international public s.a., carora li s-au adaugat discipline noi ca: dreptul concurentei comerciale, drept bancar si valutar, dreptul asigurarilor, drept comunitar, protectia drepturilor omului etc.

Dimensiunea ecologica este asigurata prin cursuri de: ecologie si ecologism, dreptul mediului, dreptul agrar, dreptul urbanismului, dreptul international si comunitar al mediului.

Prin studiul disciplinelor optionale si facultative (limba latina, filosofie, istoria culturii universale s.a.) formatia juridica se intregeste cu un larg orizont de cultura generala, deosebit de necesar profesionistului in domeniul dreptului.

Planul de invatamant cuprinde pachete de discipline optionale, in semestrele 4-7, care ofera viitorului absolvent posibilitatea de aprofundare a unui anumit domeniu de activitate si anume: administratie publica, dreptul afacerilor, dreptul informatiilor si al securitatii private.

Corpul didactic este format din prestigiosi specialisti in domeniul juridic, cu o vasta experienta teoretica si practica, respectiv cadre didactice universitare, cercetatori stiintifici, reputati magistrati. Toate disciplinele sunt acoperite de cursuri tiparite si / sau lectii-suport, studentii beneficiind si de biblioteca de specialitate.

Sarcinile studentilor inmatriculati la formele de invatamant cu frecventa redusa sau invatamant la distanta sunt identice cu cele ale studentilor inmatriculati la forma de invatamant de zi. Diferenta de ore este compensata prin studiu individual.

Specializarea ADMINISTRATIE PUBLICA, are ca obiectiv formarea functionarilor publici din administratia publica centrala si locala. In cadrul Facultatii de Administratie Publica se urmareste asigurarea pregatirii categoriilor de personal care desfasoara activitati in diverse institutii ale administratiei publice.

Obiectivele urmarite in desfasurarea procesului de invatamant au in vedere pregatirea viitorilor functionari publici, specialisti care sa raspunda insusirii si aplicarii corecte a noii legislatii si sa corespunda extinderii responsabilitatilor ca urmare a descentralizarii competentelor in domeniul administratiei publice.

Programele Facultatii de Drept si Administratie Publica sunt concepute in spiritul Procesului de la Bologna. Aceste programe urmaresc crearea de competente generale si profesionale pentru fiecare specializare. In cadrul specializarii Administratie publica se urmareste asigurarea pe piata muncii de specialisti care sa dispuna de competente profesionale in domeniul administratiei publice, potrivit Statutului Functionarilor Publici.

Conducerea facultatii:

  • Decan: prof.univ.dr.Petre BUNECI
  • Prodecan: conf.univ.dr.Maria FODOR
  • Secretar stiintific: lect.univ.dr.Aurelian GHERGHE
  • Sef catedra Drept Privat: conf.univ.dr.Ioan BINDIU
  • Sef catedra Drept Public: conf.univ.dr.Mihai APETREI