Universitatea Europeana Dragan Facultatea De Drept

Pentru Universitatea lugojeană, Facultatea de Drept a fost componenta esenÅ£ială în anii de început. Cursurile s-au deschis în anul universitar 1992/1993,cu un număr mare de studenÅ£i, în prezenÅ£a unui corp didactic de elită, care a asigurat, ani la rând, o pregătire de excepÅ£ie pentru seriile de studenÅ£i pe care le-a îndrumat.

La Lugoj au predat ÅŸi continuă să predea personalităţi de marcă din lumea dreptului românesc.

Interesul conducerii acestei facultăţi s-a îndreptat, de la început, spre acoperirea cu material didactic a obiectelor de curs ÅŸi seminar. Au apărut, în primul deceniu de activitate, peste 50 de titluri în domeniul dreptului, cursuri semnate de cadre didactice proprii sau asociate.

Activităţile didactice ale studenÅ£ilor Facultăţilor de Drept se desfăşoară în spaÅ£iile de învăţământ ale Universităţii Europene Drăgan, care asigură condiÅ£ii optime pentru cursuri, seminarii ÅŸi lucrări de laborator. Pentru Facultatea de Drept funcÅ£ionează un laborator de criminalistică, iar lucrările practice de informatică juridică se desfăşoară în laboratoare dotate cu aparatură modernă. StudenÅ£ilor li se facilitează accesul la programul LEGIS, prin care se realizează o informaÅ£ie rapidă în întreg sistemul legislativ românesc.

StudenÅ£ii interesaÅ£i în aprofundarea cunoÅŸtinÅ£elor, precum ÅŸi cei cu preocupări de cercetare ÅŸtiinÅ£ifică sunt încadraÅ£i în cercuri ÅŸtiinÅ£ifice studenÅ£eÅŸti pe specialităţile: drept civil ÅŸi drept penal.

Rezultatele cercetărilor sunt valorificate prin dezbateri, referate, sau lucrări susţinute la sesiuni de comunicări ştiinţifice.

PublicaÅ£ia de specialitate a Facultăţii de Drept e Studium Legis, primul număr apărând în 2001.

Activitatea ştiinţifică a Facultăţii de Drept se completează cu organizarea a două ediţii ale secţiunii de medicină legală din cadrul sesiunilor de comunicări ale U.E.D., organizarea de către Institutul European de Cercetări pentru Drepturile Omului a 5 mese rotunde cu tematică legată de protecţia bunurilor culturale, protecţia refugiaţilor, drepturile persoanei; participarea cu comunicări la sesiuni şi simpozioane din alte centre universitare: Bucureşti, Timişoara, Braşov, Cluj Napoca.

Un grup de studenÅ£i a participat, în anul 2000, la Salonul elevului ÅŸi studentului de la Orleans (FranÅ£a).

O statistică efectuată pe rezultatele la licenţă ale absolvenţilor indică un procent de promovabilitate de peste 80%.

Conducere: 

  • DECAN DREPT: Conf. univ. dr. DUMITRU CORNEAN
  • ÅžEF CATEDRÄ‚ DREPT: Lect. univ. dr. CORINA NEGRUÅ¢IU
  • SECRETAR ÅžTIINÅ¢IFIC DREPT: Conf. univ. dr. FLORINEL CONSTANTIN POPESCU