Universitatea Hyperion Facultatea De Drept Si Administratie Publica

Prezentare generală:

Facultatea de Drept ÅŸi AdministraÅ£ie Publică a fost înfiinÅ£ată în anul 1990,  iniÅ£ial  sub denumirea de Facultatea de Drept,  în cadrul Universităţii „Hyperion” din BucureÅŸti.
Programul de studiu „Drept” a fost autorizat provizoriu în anul 1995 iar in anul 2002 a fost acreditat, prin  Legea nr. 275/15 mai 2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 335/20 mai 2002.

În anul 2000, prin H.G. nr. 696 din 17 august 2000, a fost autorizată, pentru Universitatea “Hyperion”,  ÅŸi specializarea (programul de studiu) „AdministraÅ£ie publică” facultatea schimbându-ÅŸi  denumirea în Facultatea de Drept ÅŸi AdministraÅ£ie Publică.

In prezent facultatea dispune de un corp didactic de elită, format din  peste  40 cadre didactice, care îmbină experienÅ£a profesorilor cu mulÅ£i ani de activitate cu ambiÅ£ia si entuziasmul tinerelor cadre didactice.

Calitatea corpului didactic poate fi relevată prin numărul de articole ÅŸtiinÅ£ifice publicate în reviste naÅ£ionale ÅŸi internaÅ£ionale de mare prestigiu, cotate ISI, B+ etc., de rezultatele obÅ£inute de studenÅ£i ÅŸi masteranzi cu ocazia susÅ£inerii examenelor de licenţă sau a lucrărilor de disertaÅ£ie cât ÅŸi de procentul ridicat de absolvenÅ£i care s-au angajat în ultimii 3 ani, respectiv de cca. 60 %.

Facultatea oferă astăzi condiÅ£ii de studiu de nivel european  ÅŸi beneficiază  de locuri de cazare asigurate într-un cămin modern, situat în Bulevardul Energeticienilor nr. 9-11, Cămin M 3, sector 3, mun. BucureÅŸti.

Întreaga activitate din facultate este centrată pe nevoile multiple de formare ale studentului care este consiliat pe parcursul anilor de studiu.

Standardele de calitate implementate de facultate fac din aceasta instituÅ£ie o entitate  distinctă a învăţământului superior românesc, seriozitatea ÅŸi profunzimea abordărilor în relaÅ£iile studenÅ£i-profesori constituie o garanÅ£ie a reuÅŸitei în carieră pentru absolvenÅ£i.

Oferta educaţională:

Prezentarea studiilor universitare de licenţă (Bologna I)
Asigurarea unei pregătiri curente ÅŸi de perspectivă a absolvenÅ£ilor, teoretică ÅŸi în special practică, care să le permită desfăşurarea activităţii în toate organismele internaÅ£ionale ÅŸi/sau comunitare sau întreprinderi ÅŸi instituÅ£ii româneÅŸti, având strânse legături juridice ÅŸi administrative cu instituÅ£ii/organizaÅ£ii internaÅ£ionale, reprezintă una dintre liniile directoare ale activităţii de instruire ÅŸi educaÅ£ionale desfăşurate în cadrul  facultăţii noastre.

Prezentarea studiilor universitare de masterat ( Bologna II)
Pentru deplina reuÅŸită a integrării ţării noastre în structurile europene, s-a avut în vedere accentuarea dimensiunii europene a proceselor ÅŸi programelor de instruire ÅŸi educare în toate formele ÅŸi gradele de învăţământ, iar pentru pregătirea de specialiÅŸti ÅŸi viitori administratori ai relaÅ£iilor României cu Uniunea Europeană, în special în materie de drept, reglementări ÅŸi practici comunitare, ÅŸi respectiv administraÅ£ie publică, am extins în sistemul nostru de învăţământ cursurile  specifice programelor de masterat „Dreptul penal al afacerilor”, “Drept internaÅ£ional ÅŸi legislaÅ£ie europeană” ÅŸi în proiect „AdministraÅ£ia publică ÅŸi integrarea în Uniunea Europeană”.

Conducerea facultăţii:

Decan: Prof.univ.dr. Constanţa Călinoiu
Prodecan: Prof.univ.dr. Gheorghe Stăniloae
Secretar ÅŸtiinÅ£ific: Conf.univ.dr.  Gabriel Moinescu