Universitatea Lucian Blaga Facultatea De Drept Simion Barnutiu

Studiile de drept au o traditie îndelungată în Sibiu. Anul 1844 a fost anul în care s-a înfiinÅ£at Academia de Drept cu predare în limba germană. Numele unor personalităţi remarcabile se leagă de această scoală de drept: Simion BărnuÅ£iu, reprezentant de seamă al dreptului în Romania, Ilie Măcelariu, participant de marcă la miÅŸcarea politică din Transilvania, Dionisie Pop MarÅ£ian, fondatorul studiului ÅŸtiinÅ£elor statistice în Romania , Aron DesuÅŸianu, poet ÅŸi critic literar.

În timpul celui de-al doilea război mondial, ani întunecaÅ£i din istoria României, Sibiul a găzduit Universitatea din Cluj ÅŸi implicit Facultatea de Drept clujeană, care fusese silită să se refugieze în această parte a ţării.

Anul 1971 a însemnat un nou început – înfiinÅ£area FacultaÅ£ii de AdministraÅ£ie Publică – facultate care a funcÅ£ionat până în anul 1987, când a fost desfiinÅ£ată.

Mai târziu, înfiinÅ£area Universităţii din Sibiu ÅŸi reorganizarea studiilor de drept în 1990 au reprezentat acte de justiÅ£ie socială precum ÅŸi de reparaÅ£ie morală faţă de intelectualitatea sibiană.

Facultatea pregăteÅŸte experÅ£ii în domeniul dreptului – judecători, procurori, notari, consilieri juridici – ÅŸi al administraÅ£iei publice. Nivelul ridicat al procesului educaÅ£ional, studiul aprofundat al anumitor domenii legale la care se adaugă experienÅ£a bogată a personalului didactic contribuie la integrarea absolvenÅ£iilor în diverse ramuri ale dreptului.

Conducere:

  • Decan: Prof. univ. dr. Ioan LEÅž; Tel: +40-(269) 23.32.95; E-mail: ioan.les@ulbsibiu.ro
  • Prodecan: Prof. univ. dr. Radu GEAMÄ‚NU; Tel: +40-(269) 23.32.95; E-mail: radugeamanu@clicknet.ro
  • Prodecan: Conf. univ. dr. Daiana-Maura VESMAÅž; Tel: +40-(269) 23.32.95; E-mail: daiana.vesmas@ulbsibiu.ro
  • Secretar Stiintific: Prof. univ. dr. Călina JUGASTRU; Tel: +40-(269) 23.32.95; E-mail: calina.jugastru@ulbsibiu.ro