Universitatea Nicolae Titulescu Facultatea De Drept

Facultatea de Drept continuă tradiÅ£iile ÅŸcolii româneÅŸti de studii juridice oferind un profil de pregătire complex, cu deschidere spre relaÅ£ii internaÅ£ionale.

ZI: Specializare acreditată prin Legea 241 din 2002.
ID: Specializare acreditata cf. HG 966/2011.
   
Planurile de învăţământ cuprind atât discipline fundamentale de drept, cât ÅŸi disciplinele complementare, de profil economic ÅŸi social. De asemenea, studenÅ£ii au posibilitatea să studieze anumite discipline opÅ£ionale sau facultative.
   
Facultatea dispune de un corp didactic de elită, cu vastă experienţă didactică ÅŸi ÅŸtiinÅ£ifică. Cadrele didactice ale facultăţii sunt capabile să insufle studenÅ£ilor ÅŸtiinÅ£a de desfăşura activităţi juridice, de a înÅ£elege mediul juridic în care acÅ£ionează, de a sintetiza trăsăturile specifice ale acestuia ÅŸi de a le folosi pentru aprofundarea cunoaÅŸterii legilor sau a jurisprudenÅ£ei.

Facultatea ÅŸi-a propus ÅŸi a reuÅŸit să statornicească între cadrele didactice, pe de o parte ÅŸi între studenÅ£i, pe de altă parte, o benefică emulaÅ£ie ÅŸtiinÅ£ifică ÅŸi un spirit universitar elevat, caracterizate de:

- stimularea cunoaşterii vieţii juridice reale, a legilor, a practicii judiciare şi a domeniilor conexe dreptului;
- stimularea procesului de învăţare continuă ÅŸi de cultivare a spiritului ce îndeamnă la cercetare;
- toleranţă rezonabilă în confruntările spirituale, faţă de confesiunile religioase ÅŸi convingerile politice;
- instituţionalizarea unor dezbateri ştiinţifice pe teme juridice şi interdisciplinare (sesiunile anuale de comunicări ştiinţifice ale universităţii);
- stimularea cercetării ştiinţifice;
- cultivarea solidarităţii studenţeşti, profesionale, sociale etc.

Pentru crearea ÅŸi dezvoltarea unui mediu universitar de excepÅ£ie, conducerea facultăţii a conceput reguli generale de conduită universitară, care au fost aplicate cu consecvenţă ÅŸi care au fost acceptate atât de studenÅ£i, cât ÅŸi cadrele didactice. Printre acestea menÅ£ionăm:
   
- selectarea cadrelor didactice în raport de criteriile onestităţii, pregătirii profesionale, probităţii ÅŸtiinÅ£ifice, neimplicării în evenimente, acÅ£iuni, luări de poziÅ£ie, în care să se profereze idei ÅŸi orientări nedemocratice, incompatibile cu standardele moderne ale condiÅ£iei umane;
- neadmiterea manifestării politice a cadrelor didactice sau a studenÅ£ilor în cadrul universităţii;
- constituirea unor organe sau organisme care să apere ÅŸi promoveze onoarea ÅŸi disciplina în cadrul facultăţii ÅŸi care să se ocupe de abaterile de la normele vieÅ£ii universitare;
- organizarea unor cercuri ştiinţifice.

Absolvenţii Facultăţii de Drept vor putea profesa ca:

- magistraţi
- avocaţi;
- practicieni în insolvenţă;
- notari;
- consultanţi legali;
- diplomaţi;
- arbitri, mediatori ÅŸi conciliatori;
- executori judecătoreşti;
- funcÅ£ionari publici în administraÅ£ia publică;
- experÅ£i în domeniul juridic;
- cercetători ÅŸtiinÅ£ifici sau cadre didactice în învăţământul superior etc.