Universitatea Ovidius Facultatea De Drept Si Stiinte Administrative

Facultatea de Drept ÅŸi ÅžtiinÅ£e Administrative îÅŸi desfăşoară activitatea în cadrul Universităţii Ovidius ConstanÅ£a, fiind autorizată să funcÅ£ioneze începând cu anul 1992.
Începând cu anul universitar 2002/2003, Facultatea de Drept ÅŸi ÅžtiinÅ£e Administrative funcÅ£ionează de-sine-stătător având în componenÅ£a sa două specializări: Drept (4 ani zi si IFR) ÅŸi AdministraÅ£ie publică (3 ani zi si IFR).

De-a lungul timpului ÅžtiinÅ£ele sociale ÅŸi politice s-au regăsit ca parte componentă a mai multor facultăţi din cadrul Universităţii „Ovidius” ConstanÅ£a. Astfel:

 • Între anii 1992-1997 funcÅ£ionau în cadrul Facultăţii de Litere, Istorie, Drept ÅŸi Teologie;
 • Între anii 1997-2002 - Facultatea de Istorie, Drept ÅŸi AdministraÅ£ie publică;
 • Din anul 2002 ÅŸi până în prezent, ÅžtiinÅ£ele juridice ÅŸi cele administrative s-au desprins de celelalte specializări, funcÅ£ionând independent sub titulatura de Facultatea de Drept, cu două specializări (Drept ÅŸi AdministraÅ£ie publică);
 • Din octombrie 2005, ÅžtiinÅ£ele juridice ÅŸi cele administrative funcÅ£ionează sub titulatura Facultatea de Drept ÅŸi ÅžtiinÅ£e Administrative cu două specializări (Drept ÅŸi AdministraÅ£ie publică).

Prin OG. Nr.38/1998, ordonanţă aprobată prin Legea 245/2002 Hotărarea Guvernului României nr.916/2005, publicată în Monitorul Oficial al României nr.766/2005 a fost aprobată structura instituÅ£iilor de învăţămant superior acreditate sau autorizate să funcÅ£ioneze provizoriu ÅŸi specializările acestora, în noua forma de organizare a învăţământului universitar (3-2-3, licenţă, masterat, doctorat) în concordanţă cu prevederile Legii 288/2004, având două specializări:

 • Drept ÅŸi
 • AdministraÅ£ie publică.

Actualmente, FDSA are următoarele specializări:
- Licenţă

 • Drept
 • AdministraÅ£ie publică
 • Asistenţă managerială ÅŸi secretariat
 • PoliÅ£ie comunitară
 • Sociologie

- Masterat
DREPT

 • Drept maritim
 • LegislaÅ£ie privind siguranÅ£a transporturilor
 • Drept public
 • ÅžtiinÅ£e penale
 • Drept canonic

ADMINISTRAÅ¢IE PUBLICÄ‚

 • Action publique, gouvernance et administration europeene
 • AdministraÅ£ie europeană. InstituÅ£ii ÅŸi politici publice
 • ÅžtiinÅ£e administrative - guvernare ÅŸi administraÅ£ie publică europeană
 • Managementul instituÅ£iilor publice
 • Studii postuniversitare de specialitate: Comunicare, relaÅ£ii publice, mediere

Facultatea de Drept ÅŸi ÅžtiinÅ£e Administrative se constituie ca o  unitate academică modernă din învăţământul superior românesc de specialitate, cu profil socio-politic ÅŸi juridic, care asigură absolvenÅ£ilor săi posibilităţi sporite de a-ÅŸi exercita profesia atât în Å£ara noastră, cât ÅŸi pe plan european.

Facultatea de Drept ÅŸi  ÅžtiinÅ£e Administrative oferă studenÅ£ilor oportunitatea studierii ÅŸi interpretării legilor ÅŸi reprezintă un model ce îmbină armonios tradiÅ£ia îndelungată a Åžcolii RomâneÅŸti de AdministraÅ£ie publică cu cele mai avansate metode de studiere la nivel european.

Facultatea de Drept ÅŸi ÅžtiinÅ£e Administrative din ConstanÅ£a s-a afirmat în scurt timp în contextul universitar pontic atât prin stabilirea unor legături de înalt nivel ÅŸtiinÅ£ific cu prestigioase instituÅ£ii de învăţământ superior din cadrul Uniunii Europene, cât ÅŸi prin preocuparea continuă de afiliere la noile instituÅ£ii de drept pe plan internaÅ£ional. PrezenÅ£a la catedră a unor mari personalităţi din domeniu – invitaÅ£i permanenÅ£i din Å£ară ÅŸi din străinătate – facilitează înÅ£elegerea de către studenÅ£i a realităţii sociale ÅŸi juridice a societăţii româneÅŸti post-decembriste.