Universitatea Petre Andrei Facultatea De Drept

Prezentarea facultăţii:

În anul 1625, Hugo Grotius (De Jure Belli ac Pacis) asemăna dreptul cu matematica, afirmând că, aÅŸa cum proporÅ£ionalităţile numerelor rămân aceleaÅŸi – chiar dacă nu ar exista nimeni care să numere efectiv sau dacă n-ar mai exista niciun obiect care să fie numărat –, tot aÅŸa dreptul ÅŸi justiÅ£ia conÅ£in în ele ideea unei proporÅ£ionalităţi independente de exercitarea concretă a justiÅ£iei.

În 1859, la învestitura domnitorului Alexandru Ioan Cuza, Mihail Kogălniceanu rostea un discurs din care răzbătea tensiunea dintre practicile guvernamentale ale timpului È™i nevoia acută de justiÈ›ie, mai ales pentru cei mulÈ›i È™i fără apărare: ”ConstituÈ›ia din 7(19) august ne însemnează o epocă nouă; È™i Măria Ta eÈ™ti chemat să o deschizi! Fii, dar, omul epocii, fă ca legea să înlocuiască arbitrariul; fă ca legea să fie tare; iar tu, Măria Ta, ca domn, fii bun, fii blând. Fii bun mai ales pentru acei pentru care mai toÈ›i domnii trecuÈ›i au fost nepăsători sau răi...”.

În 2010, È™tiinÈ›a dreptului are mai mulÈ›i metri cubi de texte decât toată matematica ultimelor două milenii, iar practica politico-juridică e prea puÈ›in sensibilă la apelurile disperate ale societății pentru dreptate È™i umanism. SituaÈ›ia poate părea fără ieÈ™ire. Dar să dăm credit viitoarelor generaÈ›ii de juriÈ™ti È™i de guvernanÈ›i; poate că vor ajunge să nu le lipsească nici rigoarea, nici mărinimia dreptei judecăți – lucruri fără de care orice societate se precipită în barbarie.
Forma, durata studiilor ÅŸi specializările sunt în concordanţă cu DeclaraÅ£ia de la Bologna:

STUDII DE LICENŢĂ
Domeniul: Drept, Specializarea Drept (învăţământ de zi, 4 ani, 240 credite)

PROGRAME MASTER
- Drept european - 2 ani
- Dreptul afacerilor - 1,5 ani
- Ştiinţe penale - 1,5 ani
- Dreptul administraţiei publice - 1,5 ani
* Conform Ordinului 5224 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de AgenÈ›ia Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior

Studii Postuniversitare de Formare și Specializare a Ofițerilor de stare Civilă

CONDIÅ¢II MODERNE DE STUDIU
StudenÅ£ii care aleg să urmeze cursurile oferite de Universitatea „Petre Andrei” din IaÅŸi au la dispoziÅ£ie o clădire modernă, cea mai înaltă din IaÅŸi, cu numeroase facilităţi de studiu: săli de curs dotate conform ultimelor standarde, 12 amfiteatre încăpătoare, 9 laboratoare de specialitate. La acestea se adaugă „Aula Magna”, amfiteatrul mare al Universităţii, numeroase birouri ÅŸi spaÅ£ii de studiu. În clădirea Universităţii, studenÅ£ii au acces wireless la Internet, o parte din sălile de curs sunt dotate cu table interactive, iar instituÅ£ia deÅ£ine ÅŸi un sistem pentru realizarea de traduceri simultane. De asemenea, cei care aleg să urmeze cursurile noastre au la dispoziÅ£ie o platformă virtuală, unde pot schimba idei pe forum sau îÅŸi pot afla situaÅ£ia ÅŸcolară.

SPRIJINIM PERFORMANÅ¢A
Universitatea „Petre Andrei” din IaÅŸi sprijină performanÅ£a academică ÅŸi încurajează dezvoltarea personală ÅŸi profesională. În fiecare semestru,  eforturile ÅŸi realizările celor mai buni studenÅ£i sunt răsplătite prin acordarea mai multor tipuri de burse: de merit, „Cum Laude”, pentru activităţi ÅŸtiinÅ£ifice, de performanţă sau „Gaudeamus”. De asemenea, Universitatea „Petre Andrei” din IaÅŸi îÅŸi propune să asigure ÅŸanse egale de promovare ÅŸi avansare în carieră pentru toÅ£i studenÅ£ii săi. În acest sens, studenÅ£ii cu probleme sociale sau medicale deosebite sunt încurajaÅ£i să îÅŸi continue studiile prin oferirea unor burse sociale, materializate prin scutiri sau deduceri de la plata taxelor ÅŸcolare.

Conducerea facultăţii:
Decan: Prof. univ. dr. Antonie-Cristian BOCANCEA
Şef de Catedră: Conf. univ. dr. Romeo Paul POSTELNICU
Secretar Ştiinţific: Conf.univ.dr. Nadia Cerasela Aniței