Universitatea Spiru Haret Facultatea De Drept Si Administratie Publica

  • Decan:  Prof. univ. dr. Cârjan Lazăr
  • Prodecan:  Prof. univ. dr. Butoi Tudorel
  • Prodecan:  Lector univ. dr. Ilie Marian
  • Departamentul ÅžtiinÅ£e Administrative: Director: Conf. univ. dr. Albu Emanuel
  • Departamentul Drept: Director: Conf. univ. dr. Rudăreanu Mariana

Scoala viitorilor juriÅŸti îsi desfaÅŸoară activităţile într-un edificiu pe cât de modern ÅŸi elegant, pe atât de funcÅ£ional. Dotată cu aula de 5 stele ÅŸi mai multe amfiteatre, cu săli de seminar spaÅ£ioase ÅŸi luminoase, laborator de criminalistică, bibliotecă ÅŸi săli de lectură, toate înzestrate cu mobilier, aparatură si tehnică de calcul de ultimă generaÅ£ie. Facultatea de Drept oferă condiÅ£ii de studiu la un înalt nivel ÅŸi se înscrie, fără discuÅ£ie, în categoria privilegiată a elitei instituÅ£iilor europene de învăţământ superior.

Folosesc cuvântul ÅŸcoală pentru că aici, graÅ£ie valorosului corp didactic, activitatea de cercetare ÅŸtiinÅ£ifică armonios conjugată cu aceea de învăţământ a dat naÅŸtere unei autentice ÅŸi inconfundabile ÅŸcoli de drept. AbsolvenÅ£ii facultăţii sunt astfel cunoscuÅ£i ÅŸi recunoscuÅ£i în mediile juridice după calitatea ÅŸi cantitatea cunoÅŸtinÅ£elor dobândite, după amprenta ÅŸtiinÅ£ifică imprimată de dascălii lor de-a lungul anilor de studiu.