Universitatea Tibiscus Facultatea De Drept Si Administratie Publica

Istoric. Fizionomie actuală

Facultatea de Drept ÅŸi AdministraÅ£ie Publică a fost înfiinÅ£ată în 1991 din nevoia de justiÅ£ie resimÅ£ită acut după Decembrie 1989, când România a revenit în rândul statelor guvernate de forÅ£a dreptului. La început a avut o singură specializare, ÅŸi anume Drept. Cea de a doua specializare, AdministraÅ£ie publică, a fost autorizată să funcÅ£ioneze din anul 2001.

Facultatea de Drept, profilul ÅžtiinÅ£e juridice, specializarea Drept, a fost autorizată să funcÅ£ioneze prin Hotărârea de Guvern nr. 1371/11.12.1996 ÅŸi apoi acreditată prin Legea nr. 484, publicată în „Monitorul Oficial al României”, nr. 518 din 17.07.2002. În urma acreditării, ea organizează încă din anul universitar 2002/2003 examen de licenţă cu propriile cadre didactice. În iunie 2009 a primit vizita A.R.A.C.I.S. (AgenÅ£ia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior), care, în urma examninării ÅŸi analizei situaÅ£iei de la facultate, a decis menÅ£inerea acreditării. În vederea perfecÅ£ionării în domeniul dreptului, în facultate se organizează un curs de masterat într-o specializare de mare actualitate: Drept comunitar ÅŸi integrare europeană, iar din anul universitar 2005/2006 un alt curs de masterat în specializarea ÅžtiinÅ£e penale, ambele cu durata de doi ani. În octombrie 2009 facultatea a fost vizitată de A.R.A.C.I.S. în vederea examinării cursului de masterat Drept comunitar ÅŸi integrare europeană. Consiliul ARACIS a decis în ÅŸedinÅ£a sa din 18.02.2010 acreditarea acestui curs sub titulatura InstituÅ£ii de drept european.

Facultatea pregăteşte jurişti profesionişti, iar prin cea de-a doua specializare funcţionari publici.

Prin corpul său profesoral, ea este angajată în direcÅ£ia unui învăţământ juridic de tip european. Planul de învăţământ include deopotrivă discipline de specialitate ÅŸi pe cele care contribuie la formarea unui jurist competent, în raport cu modificările intervenite în plan economico-social ÅŸi reflectate în domeniul dreptului. Discipline precum InstituÅ£ii ÅŸi relaÅ£ii de drept comunitar, ProtecÅ£ia juridică a drepturilor omului, existente în planul de învăţământ, vin în întâmpinarea dezideratului armonizării legislaÅ£iei naÅ£ionale cu aceea a marii familii europene occidentale.

Misiune şi ofertă universitară

 • Formarea de juriÅŸti ÅŸi funcÅ£ionari publici cu o foarte bună pregătire care conferă greutate ÅŸi acoperire diplomei;
 • Posibilitatea de a urma una din specializările: Drept sau AdministraÅ£ie publică;
 • Masterat cu durata de doi ani în specializarea: InstituÅ£ii de drept european;
 • Examen de licenţă ÅŸi de disertaÅ£ie cu propriile cadre didactice;
 • Corp profesoral valoros;
 • Proces de învăţământ bazat pe un curriculum academic în acord cu normele europene ale învăţământului superior;
 • Predare după metode moderne: preÅ£uirea efortului studenÅ£ilor de a gândi personal, nu a memorării, reproducerii exacte.

Conducere:

 • Decan: Conf.dr. Dumitru VLÄ‚DUÅ¢
 • Secretar ÅŸtiinÅ£ific: Conf.dr. Adriana CORHAN
 • Åžef de catedră: Lect.dr. Marian BRATIÅž
 • Secretar ÅŸef facultate: jur. Marinică MICLEA 
 • Secretar facultate: ing. Elisabeta PÄ‚MÂNTAÅž