Universitatea Titu Maiorescu Facultatea De Drept

Facultatea de Drept pregateste specialisti in drept si administratie publică, care pot ocupa o gama larga de locuri de munca: avocati, notari, consilieri de intreprinderi, functionari publici, cadre didactice, magistrati, cercetatori stiintifici. Studiile se finalizeaza cu diploma de licenta, in organizare proprie, recunoscuta atat de Ministerul Educatiei si Cercetarii, cat si in strainatate, care le permite absolventilor accesul la cursurile postuniversitare (masterat) atat in cadrul Universitatii noastre, cat si in cadrul altor universitati din tara si din strainatate.

Facultatea de Drept este componentă a Universităţii Titu Maiorescu, infiinÅ£ată in anul 1990, ca prima instituÅ£ie de invăţământ superior non profit din România.

PerformanÅ£ele obÅ£inute in activitatea didactică, de cercetare ÅŸtiinÅ£ifică, de conducere ÅŸi de organizare a procesului de invăţământ, au constituit motive intemeiate ca Universitatea Titu Maiorescu să fie inclusă printre primele universităţi acreditate prin Legea nr. 239 din 30 aprilie 2002, ca parte componentă a sistemului naÅ£ional de invăţământ. Facultatea de Drept a luat fiinţă in 1990, o dată cu instituÅ£ia de invăţământ superior din care face parte, având caracter non-profit, fiind acreditată prin aceeaÅŸi Lege nr. 239/2002.

Facultatea are ca misiune atât pregătirea profesională de specialitate a studenÅ£ilor cât ÅŸi dezvoltarea nivelului cultural-ÅŸtiinÅ£ific al acestora.

Facultatea urmăreşte in concret formarea de jurişti cu următoarele calităţi:

  • Stăpânirea de cunoÅŸtinÅ£e fundamentale de doctrină, legislaÅ£ie, jurisprudenţă;
  • Capacitatea de a enunÅ£a ÅŸi exprima opinii cu privire la diferitele probleme pe care le ridică instituÅ£iile de drept ÅŸi de a oferi soluÅ£ii litigiilor ivite in cazuistica judiciară:
  • Capacitatea de a concepe acÅ£iuni in justiÅ£ie, de a pronunÅ£a ÅŸi redacta hotărâri judecătoreÅŸti;
  • Capacitatea de a susÅ£ine public o cauză;
  • Specializarea in cel puÅ£in o ramură de drept;
  • Abilitatea de a contribui la abordarea pluridisciplinară a diferitelor instituÅ£ii de drept;
  • Aptitudinea de a lucra in echipă;
  • ConÅŸtiinÅ£a responsabilităţii sociale a profesiei de jurist: magistrat, avocat, notar, consilier juridic etc.

In prezent, Facultatea de Drept dispune de toate mijloacele necesare organizării ÅŸi desfăşurării activităţilor didactice, de cercetare ÅŸtiinÅ£ifică ÅŸi practico-aplicativă, precum ÅŸi de cadre didactice specializate, răspunzând exigenÅ£elor impuse de reglementările in vigoare privind managementul calităţii in invăţământul superior.