Universitatea Valahia Facultatea De Drept Si Stiinte Social-Politice

Facultatea de Drept si Stiinte Social-Politice face parte din structura Universitatii „Valahia” din Târgoviste începând cu anul universitar 1996-1997 si cuprinde, în prezent, urmatoarele specializari acreditate: Drept, Administratie Publica, Jurnalism si Pedagogia Învatamântului Primar si Prescolar.

Facultatea de Drept si Stiinte Social-Politice îsi asuma misiunea de a oferi un act educational de înalta tinuta academica, în spiritul exigentelor europene. Prin componentele sale, facultatea îsi propune sa ofere conditiile necesare formarii specialistilor cu pregatire superioara: juristi, functionari publici, jurnalisti si pedagogi, apti sa faca fata cerintelor actuale ale pietei muncii, în domenii de mare actualitate

Procesul educational din cadrul Facultatii de Drept si Stiinte Social-Politice este sustinut de catre un corp profesoral cu o bogata experienta didactica si de cercetare, oameni cu un profil etic si moral deosebit, recunoscuti pe plan national si international.

Facultatea dispune de o baza materiala proprie, formata din sali de cursuri (5 amfiteatre, o sala experimentala de judecata, 7 sali de seminarii), laboratoare moderne (un Laborator Multimedia dotat cu videoproiector, calculatoare conectate la internet, imprimante, un Laborator de Criminalistica, etc.), o biblioteca de specialitate („Yolanda Eminescu”), amenajata la standarde europene, cu un bogat fond de carte si reviste de specialitate.

De asemenea, în cadrul facultatii functioneaza un circuit TV închis prin intermediul caruia se pot desfasura video-conferinte si se pot sustine cursuri si seminarii.

S-au facut modernizari în toate spatiile de cazare, s-a procedat la dotarea oficiilor (microcantine) cu echipament pentru pregatirea hranei, a unor sali de lectura, care sa asigure conditii de viata si studiu studentilor interni. În caminele universitatii sunt cazati circa 3000 de studenti, iar resursele proprii ne permit sa asiguram o protectie sociala moderna studentilor nostri.

Conducere:

  • Decan conf. univ. dr. Livia MOCANU
  • Prodecan (cercetare ÅŸtiinÅ£ifică) conf. univ. dr. Sache NECULAESCU
  • Prodecan (învăţământ) conf. univ. dr. DănuÅ£ Å¢OP
  • Secretar ÅŸtiinÅ£ific conf. univ. dr. Tomiţă CIULEI
  • Administrator ÅŸef lect. univ. dr. Olivian MASTACAN
  • Director Departament Drept Lect. univ. dr. Olivian Mastacan