Facultatile din Romania. Detaliile de contact pentru toate facultatile din Romania.

Universitatea Petru Maior Facultatea de Stiinte Economice, Juridice si Administrative

În cadrul Universităţii "Petru Maior", învăţământul economic, juridic ÅŸi administrativ are o vechime de 16 ani, timp în care a cunoscut o puternică dezvoltare ÅŸi o atracÅ£ie de necontestat pentru foarte mulÅ£i tineri. Oferta generoasă pe piaÅ£a muncii pentru specializările din domeniul economic, juridic ÅŸi administrativ conferă ÅŸanse de realizare în carieră atât în Å£ară, cât ÅŸi în străinătate.

Universitatea de Vest Facultatea de Drept

Universitatea de Vest din TimiÅŸoara a fost înfiinÅ£ată, iniÅ£ial, prin Decretul Regal nr. 660/1944, având în structura sa, pe lângă Facultatea de Litere, Facultatea de Teologie, Facultatea de Medicină ÅŸi Farmacie ÅŸi Facultatea de Drept. CondiÅ£iile de atunci n-au făcut posibilă Îndeplinirea prevederilor acestui act normativ, iar apariÅ£ia ulterioară a Universităţii din TimiÅŸoara, într-o epocă nefastă pentru învăţământ ÅŸi educaÅ£ie, nu a permis funcÅ£ionarea Facultăţii de Drept - necesară instituÅ£ie de pregătire juridică.

Universitatea Europeana Dragan Facultatea de Drept

Pentru Universitatea lugojeană, Facultatea de Drept a fost componenta esenÅ£ială în anii de început. Cursurile s-au deschis în anul universitar 1992/1993,cu un număr mare de studenÅ£i, în prezenÅ£a unui corp didactic de elită, care a asigurat, ani la rând, o pregătire de excepÅ£ie pentru seriile de studenÅ£i pe care le-a îndrumat.

Universitatea Lucian Blaga Facultatea de Drept Simion Barnutiu

Studiile de drept au o traditie îndelungată în Sibiu. Anul 1844 a fost anul în care s-a înfiinÅ£at Academia de Drept cu predare în limba germană. Numele unor personalităţi remarcabile se leagă de această scoală de drept: Simion BărnuÅ£iu, reprezentant de seamă al dreptului în Romania, Ilie Măcelariu, participant de marcă la miÅŸcarea politică din Transilvania, Dionisie Pop MarÅ£ian, fondatorul studiului ÅŸtiinÅ£elor statistice în Romania , Aron DesuÅŸianu, poet ÅŸi critic literar.

Universitatea Tibiscus Facultatea de Drept si Administratie Publica

Facultatea de Drept ÅŸi AdministraÅ£ie Publică a fost înfiinÅ£ată în 1991 din nevoia de justiÅ£ie resimÅ£ită acut după Decembrie 1989, când România a revenit în rândul statelor guvernate de forÅ£a dreptului. La început a avut o singură specializare, ÅŸi anume Drept. Cea de a doua specializare, AdministraÅ£ie publică, a fost autorizată să funcÅ£ioneze din anul 2001.

Universitatea Romano-Germana Facultatea de drept

Incepand cu data de 1 octombrie 1998 a inceput sa functioneze Facultatea de Drept ÅŸi Institutii Europene din cadrul Fundatiei Universitare pentru Integrare Europeana din Sibiu – Universitatea Romano-Germana, care a primit autorizarea de functionare provizorie  prin Hotararea de Guvern nr.535/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 324 din 7 iulie 1999 cu doua specializari : Administratie publica ÅŸi Drept, cursuri de zi (4 ani) ÅŸi cursuri fara frecventa (5 ani).

Universitatea Dimitrie Cantemir Facultatea de drept

Facultatea de drept a fost infiintata in cadrul universitatii in anul 1991, avand misiunea de a pregati specialisti de valoare care sa raspunda exigentelor impuse de transformarile economico-sociale si legislative, de noul cadru juridic si institutional existent in tara noastra dupa 1990.

Universitatea Alexandru Ioan Cuza Facultatea de Drept

SCURT ISTORIC


Facultatea de Drept, prima facultate juridica moldoveana - a carei continuatoare directa este actuala facultate de profil din cadrul Universitatii iesene - îsi începea existenta la 3 iunie 1830 când, cu o solemnitate deosebita, se inaugura deschiderea primului curs de legi în limba româna de catre jurisconsultul statului, Christian Flechtenmacher, numit si extraordinar la Gimnaziul Vasilian, în localul de la Trei Ierarhi, în cadrul caruia îsi începea cursurile viitoarea Academie ieseana, pâna la gasirea unui sediu propriu.

Universitatea Petre Andrei Facultatea de Drept

Prezentarea facultăţii:


În anul 1625, Hugo Grotius (De Jure Belli ac Pacis) asemăna dreptul cu matematica, afirmând că, aÅŸa cum proporÅ£ionalităţile numerelor rămân aceleaÅŸi – chiar dacă nu ar exista nimeni care să numere efectiv sau dacă n-ar mai exista niciun obiect care să fie numărat –, tot aÅŸa dreptul ÅŸi justiÅ£ia conÅ£in în ele ideea unei proporÅ£ionalităţi independente de exercitarea concretă a justiÅ£iei.

Universitatea Constantin Brancusi Facultatea de Stiinte Juridice si Litere

Facultatea de Stiinte Juridice si Litere este una dintre componentele Universitatii „Constantin Brâncusi” din Târgu Jiu. Universitatea „Constantin Brâncusi” din Târgu Jiu a fost înfiintata în anul 1992, conform Hotarârii Guvernului României nr. 288/01.06.1992 publicata în Monitorul Oficial nr. 135, Partea I, actualmente fiind acreditata institutional.

Universitatea Mihail Kogalniceanu Facultatea de Drept

Facultatea de Drept a Universitatii “M. Kogalniceanu” creata in 1990 a devenit un reper in invatamantul universitar iesean si national „construindu-si” identitatea si renumele prin munca si daruire.

Universitatea Dunarea de Jos Facultatea de Stiinte Juridice, Sociale si Politice

In anul 1990, prin Ordinul Ministrului Invatamantului nr.7751 a luat fiinta in cadrul Universitatii „Dunarea de Jos” din Galati, Facultatea de Åžtiinte Economice si Juridice. Facultatea si-a deschis portile la 1 octombrie 1990 cu un numar de 235 studenti la cursuri de zi si fara frecventa si un numar de 30 cadre didactice titulare.

Universitatea din Craiova Drept si Stiinte Administrative

Facultatea de Drept si Stiinte Administrative a fost autorizata sa functioneze pentru specializarea Drept prin Hotararea Guvernului nr. 568 din 28 iulie 1995, iar in sedinta Consiliului National de Evaluare si Acreditare Academica din 24 februarie 1997 s-a propus acreditarea facultatii pentru specializarea Drept, fiind prima facultate din tara infiintata dupa 1990 care, indeplinind toate standardele prevazute de lege, a primit girul acreditarii.

Universitatea Valahia Facultatea de Drept si Stiinte Social-Politice

Facultatea de Drept si Stiinte Social-Politice face parte din structura Universitatii „Valahia” din Târgoviste începând cu anul universitar 1996-1997 si cuprinde, în prezent, urmatoarele specializari acreditate: Drept, Administratie Publica, Jurnalism si Pedagogia Învatamântului Primar si Prescolar.

Universitatea Danubius Facultatea de Drept

Prin crearea Facultăţii de Drept în anul 1992, Universitatea „Danubius” din GalaÅ£i a optat pentru un început care a coincis cu iniÅ£ierea marilor schimbări din societatea românească.

Universitatea Ovidius Facultatea de Drept si Stiinte administrative

Facultatea de Drept ÅŸi ÅžtiinÅ£e Administrative îÅŸi desfăşoară activitatea în cadrul Universităţii Ovidius ConstanÅ£a, fiind autorizată să funcÅ£ioneze începând cu anul 1992.
Începând cu anul universitar 2002/2003, Facultatea de Drept ÅŸi ÅžtiinÅ£e Administrative funcÅ£ionează de-sine-stătător având în componenÅ£a sa două specializări: Drept (4 ani zi si IFR) ÅŸi AdministraÅ£ie publică (3 ani zi si IFR).

Universitatea Andrei Saguna Facultatea de Drept Si Stiinte Administrative

Facultatea de Drept ÅŸi ÅžtiinÅ£e Administrative din cadrul Universităţii “Andrei Saguna” fiinÅ£ează din anul 1992 când Universitatea “Andrei Saguna” a dobandit personalitate juridica. A fost prima institutie de invatamant superior particular, non-profit, infiintata in Sud-Estul tarii ÅŸi acreditata, ca persoana juridica de drept privat si de utilitate publica, parte a Sistemului National de Invatamant, prin Legea 116/2005.

Universitatea Bogdan Voda Facultatea de Drept

Facultatea de Drept a fost creată pentru a face faţă cererii mari de juriÅŸti ÅŸi de specialiÅŸti în domeniul stiinÅ£elor politice. Facultatea propune o curriculă modernă ÅŸi funcÅ£ională, cu orientare preponderent pragmatică, sprijinind formarea profesională, cercetarea ÅŸi documentarea ÅŸtiinÅ£ifică la standardele performante actualmente în domeniu.

Universitatea din Oradea Facultatea de Stiinte Juridice

In anul 1780 a fost infiintata la Oradea Academia de Drept, care este una dintre cele mai vechi institutii de invatamant superior din Romania.

Universitatea Transilvania Facultatea de drept

In decembrie 1996, Consiliul academic al Senatului Universităţii “Transilvania” din BraÅŸov a aprobat întocmirea  ÅŸi înaintarea către Ministerul Învăţământului (actualul Minister al EducaÅ£iei, Cercetării, Tineretului ÅŸi Sportului) a dosarului de autorizare provizorie a specializarii Drept având cursuri de zi cu durata de 4 ani.

Universitatea Babes-Bolyai Facultatea de Drept

Facultatea ofera un program de studii principal cu durata de 4 ani(atat la zi cat ÅŸi la învămant la distanţă), conducand la obtinerealicentei in drept.


De asemenea, sunt organizate mai multe programe de masterat,precum: Institutii de drept privat, Institutii si reglementaricomunitare si Stinte penale si criminalistica.

Universitatea din Pitesti Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative

Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative a Universitatii din Pitesti s-a desprins din cadrul Facultatii de Stiinte Economice, Juridice si Administrative in anul 2007. Prima specializare autorizata in cadrul FSEJA a fost ADMINISTRATIA PUBLICA, prima promotie de absolventi terminand in anul 2001.

Universitatea Constantin Brancoveanu Facultatea de Stiinte Juridice, Administrative si ale Comunicarii

Facultatea de ÅžtiinÅ£e Juridice, Administrative ÅŸi ale Comunicării din PiteÅŸti a început să funcÅ£ioneze în anul 2000, ca urmare a autorizării de către Consiliul NaÅ£ional de Evaluare Academică ÅŸi Acreditare a specializării duble: „Jurnalism ÅŸi RelaÅ£ii publice".

Universitatea 1 Decembrie 1918 Facultatea de Drept si Stiinte Sociale

Facultatea de Drept ÅŸi Stiinte Sociale este o structură de Învăţământ superior ÅŸi cercetare cu caracter public, parte integrantă a Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

Universitatea Titu Maiorescu Facultatea de Drept

Facultatea de Drept pregateste specialisti in drept si administratie publică, care pot ocupa o gama larga de locuri de munca: avocati, notari, consilieri de intreprinderi, functionari publici, cadre didactice, magistrati, cercetatori stiintifici.

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Drept si Administratie Publica

Scoala viitorilor juriÅŸti îsi desfaÅŸoară activităţile într-un edificiu pe cât de modern ÅŸi elegant, pe atât de funcÅ£ional. Dotată cu aula de 5 stele ÅŸi mai multe amfiteatre, cu săli de seminar spaÅ£ioase ÅŸi luminoase, laborator de criminalistică, bibliotecă ÅŸi săli de lectură, toate înzestrate cu mobilier, aparatură si tehnică de calcul de ultimă generaÅ£ie. Facultatea de Drept oferă condiÅ£ii de studiu la un înalt nivel ÅŸi se înscrie, fără discuÅ£ie, în categoria privilegiată a elitei instituÅ£iilor europene de învăţământ superior.

Universitatea Romano-Americana Facultatea de Drept

Facultatea de Drept a fost înfiintata ca parte componenta a Universitatii Româno-Americane în anul 1991, fiind acreditata prin Legea nr. 274/15 mai 2002.

Universitatea Hyperion Facultatea de Drept si Administratie Publica

Prezentare generală:


Facultatea de Drept ÅŸi AdministraÅ£ie Publică a fost înfiinÅ£ată în anul 1990,  iniÅ£ial  sub denumirea de Facultatea de Drept,  în cadrul Universităţii „Hyperion” din BucureÅŸti.
Programul de studiu „Drept” a fost autorizat provizoriu în anul 1995 iar in anul 2002 a fost acreditat, prin  Legea nr. 275/15 mai 2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 335/20 mai 2002.

Universitatea Nicolae Titulescu Facultatea de Drept

Facultatea de Drept continuă tradiÅ£iile ÅŸcolii româneÅŸti de studii juridice oferind un profil de pregătire complex, cu deschidere spre relaÅ£ii internaÅ£ionale.

Universitatea Romana de Stiinte si Arte Gheorghe Cristea Facultatea de Stiinte Economice, Juridice si Administrative

Avem ca misiune pregatirea de specialisti cu o larga deschidere în domeniul juridic, domeniu ce reprezinta una dintre cele mai importante componente ale statului de drept.

Universitatea Ecologica Facultatea de Drept

Prima facultate acreditata a Universitatii Ecologice asigura studentilor sai o pregatire solida in domeniul dreptului.


Dupa absolvirea studiilor si obtinerea licentei pot profesa ca judecatori, procurori, avocati, notari, consilieri juridici, executori judecatoresti, functionari publici, dar pot ocupa si functii in diplomatie, cercetare, in activitatea politica, didactica si in alte domenii in care aportul juristului este necesar. In acelasi timp, in concordanta cu profilul general al universitatii si cerinta moderna a specializarii, viitorilor absolventi li se ofera posibilitatea unei formari complementare in domeniul dreptului mediului.

Universitatea din Bucuresti Facultatea de Drept

Facultatea de Drept este una dintre cele mai vechi facultăţi ale Universităţii din BucureÅŸti. Cadrele didactice, mari personalităţi ale vieÅ£ii ÅŸtiinÅ£ifice, dar ÅŸi multe cu activitate politică prodigioasă, lucrează în catedrele tradiÅ£ionale: catedra de drept public, catedra de drept privat ÅŸi catedra de drept penal.

Universitatea Bioterra Facultatea de Drept

Facultatea de Drept este componenta a Universitatii Bioterra, infiintata in anul 1990 ca prima institutie de invatamant superior non-profit din Romania.