Vizualizare inalta curteSectia A II-a Civila


Coordonate generale

 

Telefon: centrala/ interior 281 (cabinet presedinte), centrala/ interior 254 (arhiva)

Fax: 021 310 35 38

 


I. Competente


Conform Legii 304/ 2004 privind organizarea judiciara, Sectia a II-a Civila din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie solutioneaza:

 

  1. recursurile declarate impotriva hotararilor curtilor de apel si a altor hotarari, in cazurile prevazute de lege;
  2. cererile de stramutare, pentru motivele prevazute in Codul de procedura civila;
  3. conflictele de competenta, in cazurile prevazute de lege;
  4. orice alte cereri prevazute de lege;
  5. recursurile declarate impotriva hotararilor nedefinitive sau a actelor judecatoresti, de orice natura, care nu pot fi atacate pe nici o alta cale, iar cursul judecatii a fost intrerupt in fata curtilor de apel.

 

Conform Codului de Procedura Civila, articolul 302, recursul se depune la instanta a carei hotarare se ataca si se timbreaza cu taxa judiciara de timbru si timbru judiciar.

 

 

II. Proceduri de lucru (Codul de Procedura Civila)


1.      Formularea cererii de stramutare


Cererea de stramutare va cuprinde urmatoarele mentiuni:

 

a. denumirea instantei pe rolul careia se afla cauza;

b. numarul si anul inregistrarii dosarului a carui stramutare se solicita;

c. termenul de judecata;

d. numele, prenumele si adresele partilor, in vederea citarii acestora;

e. motivele de banuiala legitima pentru care se solicita stramutarea;

f. daca s-a mai formulat vreo cerere de stramutare in acelasi dosar;

g. semnatura

 

Anexe obligatorii la cererea de stramutare:

 

a. cerere pentru eliberarea certificatului prin care se atesta existenta cererii de stramutare pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila; la cerere se ataseaza:

i. chitanta in valoare de 1 RON - taxa judiciara de timbru achitata de catre debitor in contul bugetului local al unitatii administrativ - teritoriale in a carei raza isi are domiciliul sau, dupa caz, sediul fiscal;

ii. timbru judiciar in valoare de 0,15 RON;

b. timbrarea cererii de stramutare prin depunerea:

i. chitantei in valoare de 4 RON - taxa judiciara de timbru achitata de catre debitor in contul bugetului local al unitatii administrativ - teritoriale in a carei raza isi are domiciliul sau, dupa caz, sediul fiscal;

ii. timbru judiciar in valoare de 0,3 RON;

c. certificat eliberat de instanta pe rolul careia se afla cauza a carei stramutare se solicita.

 

2.      Formularea cererii pentru contestatie in anulare


Cererea pentru contestatie in anulare va fi alcatuita in conformitate cu art. 317 si art. 318 din Codul de procedura civila si va cuprinde urmatoarele mentiuni:

 

a. aratarea instantei;

b. pentru persoanele fizice - numele, domiciliul sau resedinta partilor/ pentru persoanele juridice - denumirea si sediul lor;

c. obiectul cererii;

d. semnatura.

 

Anexe obligatorii la cererea pentru contestatie in anulare:

 

a. chitanta in valoare de 10 RON - taxa judiciara de timbru achitata de catre debitor in contul bugetului local al unitatii administrativ - teritoriale in a carei raza isi are domiciliul sau, dupa caz, sediul fiscal;

b. timbru judiciar in valoare de 0,3 RON.

 

3.      Formularea cererii de revizuire


Cererea de revizuire va fi alcatuita in conformitate cu art. 322 din Codul de procedura civila si va cuprinde urmatoarele mentiuni:

 

a. aratarea instantei;

b. pentru persoanele fizice - numele, domiciliul sau resedinta partilor/ pentru persoanele juridice - denumirea si sediul lor;

c. obiectul cererii;

d. semnatura.

 

Anexe obligatorii la cererea de revizuire:

 

a. chitanta in valoare de 10 RON - taxa judiciara de timbru achitata de catre debitor in contul bugetului local al unitatii administrativ - teritoriale in a carei raza isi are domiciliul sau, dupa caz, sediul fiscal;

b. timbru judiciar in valoare de 0,3 RON.

 

4.      Formularea cererii de suspendare a executarii silite


Cererea de suspendare a executarii silite va fi insotita de urmatoarele anexe:

 

a. chitanta in valoare de 10 RON - taxa judiciara de timbru achitata de catre debitor in contul bugetului local al unitatii administrativ - teritoriale in a carei raza isi are domiciliul sau, dupa caz, sediul fiscal;

b. timbru judiciar in valoare de 0,3 RON.


5.      In cazul suspendarii judecarii cauzelor, partea interesata poate solicita repunerea pe rol pentru evitarea perimarii, cerere care se timbreaza.