Vizualizare inalta curteSectia I Civila


Coordonate generale


Telefon: centrala/ interior 106 (cabinet presedinte), centrala/ interior 237, 238 (arhiva)

Fax: 021 314 76 18, 021 312 21 11 (arhiva)

 

 

I. Competente


Conform Legii 304/ 2004 privind organizarea judiciara, Sectia I Civila din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie solutioneaza :


 1. recursurile impotriva hotararilor pronuntate de curtile de apel si a altor hotarari, in cazurile prevazute de lege (articolul 21);
 2. cererile de stramutare, pentru motivele prevazute in codurile de procedura (articolul 23 (1));
 3. conflictele de competenta, in cazurile prevazute de lege (articolul 23 (1));
 4. orice alte cereri prevazute de lege (articolul 23 (1));
 5. recursurile declarate impotriva hotararilor nedefinitive sau a actelor judecatoresti, de orice natura, care nu pot fi atacate pe nici o alta cale, iar cursul judecatii a fost intrerupt in fata curtilor de apel  (articolul 23 (2)).

Conform Codului de Procedura Civila, articolul 302, recursul se depune la instanta a carei hotarare se ataca, sub sanctiunea nulitatii.

 II. Proceduri de lucru (Codul de Procedura Civila)


1.      Formularea cererii de recurs


Cererea de recurs va cuprinde urmatoarele mentiuni:


 1. pentru persoanele fizice - numele, domiciliul sau resedinta partilor/ pentru persoanele juridice - denumirea si sediul lor, precum si, dupa caz, numarul de inmatriculare in Registrul comertului sau de inscriere in registrul persoanelor juridice, codul unic de inregistrare sau, dupa caz, codul fiscal si contul bancar. Daca recurentul locuieste in strainatate, va arata si domiciliul ales in Romania, unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind procesul;
 2. indicarea hotararii care se ataca;
 3. motivele de nelegalitate pe care se intemeiaza recursul si dezvoltarea lor sau, dupa caz, mentiunea ca motivele vor fi depuse printr-un memoriu separat;
 4. semnatura.


La cererea de recurs se va atasa dovada achitarii taxei de timbru, conform legii.


2.      Formularea cererii de stramutare


Cererea de stramutare va cuprinde urmatoarele mentiuni:


 1. denumirea instantei pe rolul careia se afla cauza;
 2. numarul si anul inregistrarii dosarului a carui stramutare se solicita;
 3. termenul de judecata;
 4. numele, prenumele si adresele partilor, in vederea citarii acestora;
 5. motivele de banuiala legitima pentru care se solicita stramutarea;
 6. daca s-a mai formulat vreo cerere de stramutare in acelasi dosar ;
 7. semnatura


Anexe obligatorii la cererea de stramutare:


a. cerere pentru eliberarea certificatului prin care se atesta existenta cererii de stramutare pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia I civila; la cerere se ataseaza:

i. chitanta in valoare de 1 RON - taxa judiciara de timbru achitata de catre debitor in contul bugetului local al unitatii administrativ - teritoriale in a carei raza isi are domiciliul sau, dupa caz, sediul fiscal;

ii. timbru judiciar in valoare de 0,15 RON;

b. timbrarea cererii de stramutare prin depunerea:

i. chitantei in valoare de 4 RON - taxa judiciara de timbru achitata de catre debitor in contul bugetului local al unitatii administrativ - teritoriale in a carei raza isi are domiciliul sau, dupa caz, sediul fiscal;

ii. timbru judiciar in valoare de 0,3 RON;

c. certificat eliberat de instanta pe rolul careia se afla cauza a carei stramutare se solicita.

 

3.      Formularea cererii de revizuire


Cererea de revizuire va fi alcatuita in conformitate cu art. 322 din Codul de procedura civila si va cuprinde urmatoarele mentiuni:


 1. aratarea instantei;
 2. pentru persoanele fizice - numele, domiciliul sau resedinta partilor/ pentru persoanele juridice - denumirea si sediul lor;
 3. obiectul cererii;
 4. semnatura.


Anexe obligatorii la cererea de revizuire:


 1. chitanta in valoare de 10 RON - taxa judiciara de timbru achitata de catre debitor in contul bugetului local al unitatii administrativ - teritoriale in a carei raza isi are domiciliul sau, dupa caz, sediul fiscal;
 2. timbru judiciar in valoare de 0,3 RON.

 

4.      Formularea cererii pentru contestatie in anulare


Cererea pentru contestatie in anulare va fi alcatuita in conformitate cu art. 317 si art. 318 din Codul de procedura civila si va cuprinde urmatoarele mentiuni:


 1. aratarea instantei;
 2. pentru persoanele fizice - numele, domiciliul sau resedinta partilor/ pentru persoanele juridice - denumirea si sediul lor;
 3. obiectul cererii;
 4. semnatura.


Anexe obligatorii la cererea pentru contestatie in anulare:


 1. chitanta in valoare de 10 RON - taxa judiciara de timbru achitata de catre debitor in contul bugetului local al unitatii administrativ - teritoriale in a carei raza isi are domiciliul sau, dupa caz, sediul fiscal;
 2. timbru judiciar in valoare de 0,3 RON.

 

 

5.      Formularea cererii de recuzare


Cererea de recuzare poate fi formulata in scris sau oral si va cuprinde in mod obligatoriu mentiuni pentru fiecare persoana a cazului de incompatibilitate ce constituie motivul recuzarii si a tuturor temeiurilor de fapt cunoscute in momentul formularii acesteia.

Cererile de recuzare care nu cuprind aceste mentiuni sau cele care vizeaza o noua recuzare a aceleiasi persoane, pentru acelasi caz de incompatibilitate si pentru temeiuri de fapt cunoscute la data formularii recuzarii anterioare, sunt considerate inadmisibile prin lege.

Cererea de recuzare va fi insotita de urmatoarele anexe:


 1. chitanta in valoare de 4 RON - taxa judiciara de timbru achitata de catre debitor in contul bugetului local al unitatii administrativ - teritoriale in a carei raza isi are domiciliul sau, dupa caz, sediul fiscal;
 2. timbru judiciar in valoare de 0,3 RON.

 

 

6.      Formularea cererii de suspendare a executarii


Cererea de suspendare a executarii va fi insotita de urmatoarele anexe:


 1. chitanta in valoare de 10 RON - taxa judiciara de timbru achitata de catre debitor in contul bugetului local al unitatii administrativ - teritoriale in a carei raza isi are domiciliul sau, dupa caz, sediul fiscal;
 2. timbru judiciar in valoare de 0,3 RON.

 

 

7.      Formularea cererii de investire cu formula executorie


Cererea de de investire cu formula executorie va fi alcatuita in conformitate cu art. 269 din Codul de procedura civila si va fi insotita de urmatoarele anexe:


 1. chitanta in valoare de 4 RON - taxa judiciara de timbru achitata de catre debitor in contul bugetului local al unitatii administrativ - teritoriale in a carei raza isi are domiciliul sau, dupa caz, sediul fiscal;
 2. timbru judiciar in valoare de 0,15 RON.

 

8.      Cererea pentru eliberarea de copii legalizate a hotararilor pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila


Cererea va cuprinde urmatoarele mentiuni:


 1. numarul si anul dosarului;
 2. numarul si anul deciziei a carei copie se solicita.


Anexe obligatorii la cerere:


 1. chitanta in valoare de 2 RON - taxa judiciara de timbru achitata de catre debitor in contul bugetului local al unitatii administrativ - teritoriale in a carei raza isi are domiciliul sau, dupa caz, sediul fiscal;
 2. timbru judiciar in valoare de 0,15 RON