Vizualizare inalta curteSectia Penala


Coordonate generale

 

Telefon: centrala/ interior 186 (cabinet presedinte), centrala/ interior 256, 282 (arhiva)

Fax: 021 310 34 89, 021 312 21 81

 


I. Competente

 

Conform Legii 304/ 2004 privind organizarea judiciara, Sectia Penala din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie judeca:

 

1. procesele si cererile date prin lege in competenta de prima instanta a Inaltei Curti de Casatie si Justitie


Conform Codului de procedura civila, articolul 29, privind Competenta Curtii Supreme de Justitie, Sectia Penala din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie judeca in prima instanta:

 

a. infractiunile savarsite de senatori si deputati;

b. infractiunile savarsite de membrii Guvernului;

c. infractiunile savarsite de judecatorii Curtii Constitutionale, membrii, judecatorii, procurorii si controlorii financiari ai Curtii de Conturi si de presedintele Consiliului Legislativ;

d. infractiunile savarsite de maresali, amirali si generali;

e. infractiunile savarsite de sefii cultelor religioase organizate in conditiile legii si de ceilalti membri ai Inaltului Cler, care au cel putin rangul de arhiereu sau echivalent al acestuia;

f. infractiunile savarsite de judecatorii si magistratii asistenti de la Curtea Suprema de Justitie, de judecatorii de la curtile de apel si Curtea Militara de Apel, precum si de procurorii de la parchetele de pe langa aceste instante;

g. alte cauze date prin lege in competenta sa;

 

2. recursurile, in conditiile prevazute de lege

 

Conform Codului de procedura civila, articolul 29, privind Competenta Curtii Supreme de Justitie, Sectia Penala din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a instanta de recurs, judeca:

 

a. recursurile impotriva hotararilor penale pronuntate, in prima instanta, de curtile de apel si Curtea Militara de Apel;

b. recursurile impotriva hotararilor penale pronuntate, ca instante de apel, de curtile de apel si Curtea Militara de Apel;

c. recursurile impotriva hotararilor penale pronuntate, in prima instanta, de sectia penala si sectia militara ale Curtii Supreme de Justitie.

 

3. conflictele de competenta in cazurile in care Inalta Curte de Casatie si Justitie este instanta superioara comuna


4. cazurile in care cursul judecatii este intrerupt


5. cererile de stramutare


6. contestatii in anulare impotriva hotarârilor definitive pronuntate de Sectia penala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie (Codul de Procedura Civila, articolele 386 – 390)

 

 

II. Proceduri de lucru (Codul de Procedura Civila)


1. Formularea cererii de stramutare


Cererea de stramutare trebuie sa se refere la o singura cauza si sa precizeze obiectul acesteia. Cererea de stramutare se depune in dublu exemplar, nu se timbreaza si va cuprinde urmatoarele mentiuni:

 

a. denumirea instantei pe rolul careia se afla cauza;

b. numarul si anul inregistrarii dosarului a carui stramutare se solicita;

c. termenul de judecata;

d. numele, prenumele, data nasterii, codul numeric personal, adresa petitionarului, numele parintilor acestuia;

e. motivele de banuiala legitima pentru care se solicita stramutarea;

f. daca s-a mai formulat vreo cerere de stramutare in acelasi dosar;

g. daca sunt arestati in cauza, numele, prenumele acestora si locul de detentie;

h. semnatura petitionarului pe ambele exemplare.

 

Anexe obligatorii la cererea de stramutare:

 

a. cerere pentru eliberarea certificatului prin care se atesta existenta cererii de stramutare pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie;

b. timbre fiscale mobile in valoare de 1 RON - taxa judiciara de timbru achitata in contul IBAN RO04TREZ70221070203XXXXX - cod debit 52 - la orice Oficiu Postal de pe raza municipiului Bucuresti sau prin ordin de plata astfel: Beneficiar DVBLS2; Cod fiscal beneficiar: 13811802; Cont IBAN: RO04TREZ70221070203XXXXX - Taxe judiciare de timbru; Banca: Trezoreria sector 2;

c. timbru judiciar in valoare de 0,15 RON.

 

2. Formularea cererii pentru eliberarea unei copii legalizate dupa o decizie ori sentinta pronuntata de Sectia penala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie


Anexe obligatorii la cerere:

 

a. timbre fiscale mobile in valoare de 2 RON (20.000 lei vechi) - taxa judiciara de timbru achitata in contul IBAN RO04TREZ70221070203XXXXX - cod debit 52 - la orice Oficiu Postal de pe raza municipiului Bucuresti sau prin ordin de plata astfel: Beneficiar DVBLS2; Cod fiscal beneficiar: 13811802; Cont IBAN: RO04TREZ70221070203XXXXX - Taxe judiciare de timbru; Banca: Trezoreria sector 2;

b. timbru judiciar in valoare de 0,15 RON.