Legi. Ultimele noutati le gasiti doar la noi!

Drept Penal

Legea 64/1991 (r2) privind brevetele de inventie

Art. 1. - (1) Drepturile asupra unei inventii sunt recunoscute si aparate pe teritoriul Romaniei prin acordarea unui brevet de inventie de catre Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, in conditiile prevazute de lege.
(2) Sunt, de asemenea, recunoscute si aparate drepturile decurgand din brevetul european, conform legii.

Legea 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin

Art. 1. - Cambia cuprinde:
1. Denumirea de cambie trecuta in insusi textul titlului si exprimata in limba intrebuintata pentru redactarea acestui titlu;
2. Ordinul neconditionat de a plati o suma determinata;

Drept Civil

Programul PRIMA CASA

Art. 1. - (1) Se aproba programul «Prima casa», denumit in continuare Programul, ca program guvernamental care are ca obiect facilitarea accesului persoanelor fizice la achizitia sau construirea unei locuinte prin contractarea de credite garantate de stat. Locuintele pot fi construite de beneficiarii care detin in proprietate terenul pe care

Regimul juridic al contraventiilor


Art. 1. - Legea contraventionala apara valorile sociale, care nu sunt ocrotite prin legea penala. Constituie contraventie fapta savarsita cu vinovatie, stabilita si sanctionata prin lege, ordonanta, prin hotarare a Guvernului sau, dupa caz, prin hotarare a consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului

Drept Comercial

Legea 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale

Art. 11. - In intelesul prezentei legi:
a) este considerata ca fiind contrara uzantelor comerciale cinstite utilizarea in mod neloial a secretelor comerciale ale unui comerciant prin practici de genul neexecutarii unilaterale a contractului sau utilizarii unor proceduri

Lege 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor

1. Art. 3 si 4 din Ordonanta Guvernului nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 431 din 2 septembrie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 51/2003

Dreptul Muncii

Contract colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2011-2014

ART.1. - (1) Partile contractante, reprezentate conform anexei 7, recunosc si accepta pe deplin ca sunt egale si libere in negocierea Contractului Colectiv de Munca Unic la Nivel National si se obliga sa respecte in totalitate prevederile acestuia.

Contract colectiv de munca 2

Partile contractante

Art. I.1. - In temeiul Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, conform articolelor 14, 15, 16 si 17, partile contractante sunt:

Dreptul Familiei

Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civila

Art. 1. - Actele de stare civila sunt inscrisuri autentice prin care se dovedeste nasterea, casatoria sau decesul unei persoane. Acestea se intocmesc in interesul statului si al persoanei si servesc la cunoasterea numarului si structurii populatiei, a situatiei demografice, la apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor. 

Codul Familiei

Art. 1. - In Romania statul ocroteste casatoria si familia; el sprijina, prin masuri economice si sociale, dezvoltarea si consolidarea familiei.
Statul apara interesele mamei si copilului si manifesta deosebita grija pentru cresterea si educarea tinerei generatii.

Drept Fiscal

Bugetului asigurarilor sociale pe anul 2012

Art. 1. - Prezenta lege prevede si autorizeaza pentru anul bugetar 2012 veniturile pe capitole si subcapitole si cheltuielile pe destinatii si pe ordonatori principali de credite pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, precum si reglementari specifice exercitiului bugetar al anului 2012. 

Bugetul de stat pe anul 2012

Art. 1. - Prezenta lege prevede si autorizeaza pentru anul bugetar 2012 veniturile pe capitole si subcapitole si cheltuielile pe destinatii si pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile si activitatilor finantate 

Contencios Administrativ

Legea 112/1995

Art. 1. - Fostii proprietari - persoane fizice - ai imobilelor cu destinatia de locuinte, trecute ca atare in proprietatea statului sau a altor persoane juridice, dupa 6 martie 1945, cu titlu, si care se aflau in posesia statului sau a altor persoane juridice la data de 22 decembrie 1989, beneficiaza de masurile reparatorii prevazute de prezenta lege. 

Lege nr. 144 (r1) din 2007 - legea ANI
 Art. 13. - (1) Se infiinÅ£ează AgenÅ£ia NaÅ£ională de Integritate, autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, ce funcÅ£ionează la nivel naÅ£ional, ca structură unică, cu sediul in municipiul BucureÅŸti.
   (2) Personalul AgenÅ£iei este format din preÅŸedintele AgenÅ£iei, vicepreÅŸedintele AgenÅ£iei, inspectori de integritate,

Drept Vamal

Oug 88/1999 - Scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor importate prin servicii postale
Art. 1. - Sunt scutite de la plata drepturilor de import bunurile importate prin serviciile postale si in regim de curierat rapid de catre persoanele juridice, cu o valoare totala/trimitere a echivalentului in lei de pana la 12 euro inclusiv.
Art. 2. - Vamuirea bunurilor prevazute la art. 1 se va face numai pe baza documentului de transport
Codul Vamal

Art. 1. - (1) Reglementarile vamale cuprind prezentul cod, regulamentul de aplicare a acestuia, precum si alte acte normative care contin prevederi referitoare la domeniul vamal.
(2) Codul vamal se aplica schimbului de marfuri si bunuri dintre Romania si alte tari, fara a aduce atingere

Proprietate intelectuala

Legea 129/1992 (r2) privind protectia desenelor si modelelor

Art. 1. - (1) Drepturile asupra desenelor si modelelor sunt dobandite si protejate in Romania prin inregistrare la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, denumit in continuare O.S.I.M., in conditiile prezentei legi.
(2) Prezenta lege se aplica desenelor si modelelor ce fac obiectul unei inregistrari sau solicitari de inregistrare in

Legea 102/1992 privind stema tarii si sigiliul statului

Art. 1. - Stema Romaniei simbolizeaza statul roman national, suveran si independent, unitar si indivizibil si se compune din doua scuturi suprapuse: scutul mare si scutul mic.
Scutul mare, pe albastru, are o acvila de aur cu capul spre dreapta, cu ciocul si ghearele rosii, cu aripile deschise,

Legislatie de organizare

Codul de conduita etica a functionarilor publici

Art. 1. - (1) Codul de conduita a functionarilor publici, denumit in continuare cod de conduita, reglementeaza normele de conduita profesionala a functionarilor publici.
(2) Normele de conduita profesionala prevazute de prezentul cod de conduita sunt obligatorii pentru persoanele care

Codul de conduita etica a contabililor
 1. Principiile fundamentale care trebuie să-i ghideze pe profesioniÅŸtii contabili in conduita lor, in relaÅ£iile profesionale cu ceilalÅ£i, se referă la:
   a) Integritate. Profesionistul contabil trebuie să fie drept, cinstit ÅŸi sincer in executarea lucrărilor sale.

Altele

Constitutia Romaniei

1) Romania este stat national, suveran si independent, unitar si indivizibil.
(2) Forma de guvernamant a statului roman este republica.
(3) Romania este stat de drept, democratic si social, in care demnitatea omului, drepturile si libertatile cetatenilor,

Codul Silvic actualizat 2012

Art. 1. - (1) Totalitatea padurilor, a terenurilor destinate impaduririi, a celor care servesc nevoilor de cultura, productie sau administratie silvica, a iazurilor, a albiilor paraielor, a altor terenuri cu destinatie forestiera si neproductive, cuprinse in amenajamente silvice la data de 1 ianuarie 1990 sau incluse in acestea ulterior, in

Transporturi

Legea taxei de poluare (9/2012), actualizata

Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileste cadrul legal privind instituirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, denumita in continuare taxa.
(2) Taxa se face venit la bugetul Fondului pentru mediu si se gestioneaza de Administratia Fondului pentru Mediu, in

Codul rutier actualizat (legea circulatiei)

Art. 1. - (1) Circulatia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor si a celorlalte categorii de participanti la trafic, drepturile, obligatiile si raspunderile care revin persoanelor fizice si juridice, precum si atributiile unor autoritati ale administratiei publice, institutii si organizatii sunt supuse dispozitiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.