Legea 119/1996 Cu Privire La Actele De Stare Civila

CAPITOLUL I
Dispozitii generale


SECTIUNEA 1
Actele de stare civila si persoanele care le intocmesc

Art. 1. - Actele de stare civila sunt inscrisuri autentice prin care se dovedeste nasterea, casatoria sau decesul unei persoane. Acestea se intocmesc in interesul statului si al persoanei si servesc la cunoasterea numarului si structurii populatiei, a situatiei demografice, la apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor.
Art. 2. - (1) Actele de nastere, de casatorie si de deces se intocmesc in registre de stare civila, in doua exemplare, ambele originale, si se completeaza manual, cu cerneala speciala de culoare neagra.
(2) De la data asigurarii infrastructurii informatice necesare, al doilea exemplar al actelor de stare civila, precum si mentiunile ulterioare vor fi intocmite in format electronic.
___________
Art. 2. a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 80/2011 incepand cu 01.10.2011.Art. 3. - (1) Atributiile de stare civila se indeplinesc de consiliile judetene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, de serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor, in unitatile administrativ-teritoriale unde acestea sunt constituite, precum si de ofiterii de stare civila din cadrul primariilor unitatilor administrativ-teritoriale in care nu functioneaza servicii publice comunitare locale de evidenta a persoanelor.
(2) Sunt ofiteri de stare civila:
a) primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, oraselor si comunelor;
b) sefii misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare de cariera ale Romaniei;
c) comandantii de nave si aeronave;
d) ofiterii de stare civila desemnati prin ordin al ministrului apararii nationale sau, dupa caz, al ministrului administratiei si internelor, potrivit prevederilor art. 8 alin. (7).
(3) Primarii si sefii misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare de cariera ale Romaniei pot delega sau retrage, dupa caz, exercitarea atributiilor de ofiter de stare civila secretarului unitatii administrativ-teritoriale sau altor functionari publici din aparatul propriu cu competenta in acest domeniu, respectiv agentului diplomatic care indeplineste functii consulare sau unuia dintre functionarii consulari.
(4) Ofiterul de stare civila nu poate intocmi acte de stare civila cand este parte sau declarant. In asemenea cazuri, el va delega o alta persoana, in conditiile legii.
Punere in aplicare Art. 3. prin Metodologie cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de st... din 26/01/2011 :
CAPITOLUL I Exercitarea atributiilor de stare civila
Art. 1. -
Atributiile de stare civila se indeplinesc de consiliile judetene/Consiliul General al Municipiului Bucuresti si de personalul desemnat din cadrul acestora, de serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor, in unitatile administrativ-teritoriale unde acestea sunt constituite, precum si de ofiterii de stare civila din cadrul primariilor unitatilor administrativ-teritoriale, in care nu functioneaza servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor, de catre primari sau de functionari anume desemnati de acestia cu competente in acest domeniu, de catre sefii misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare de cariera ale Romaniei, respectiv de agentii diplomatici care indeplinesc functii consulare ori de unii dintre functionarii consulari, de catre comandantii de nave si aeronave aflate in afara teritoriului national si de catre ofiterii de stare civila militari, desemnati prin ordin al ministrului apararii nationale sau, dupa caz, al ministrului administratiei si internelor, in caz de mobilizare, razboi, participare la misiuni de aparare colectiva, in sprijinul pacii, de asistenta umanitara sau tip coalitie.
Art. 2. -
(1) Competenta ofiterului de stare civila este materiala si teritoriala.
(2) Ofiterul de stare civila isi exercita atributiile numai in limita unitatii administrativ-teritoriale, determinata prin lege, ori a spatiului geografic de competenta a misiunilor diplomatice si oficiilor consulare de cariera ale Romaniei in strainatate, a navei ori a aeronavei aflate in afara apelor teritoriale si, respectiv, a spatiului aerian al Romaniei, in cazul comandantilor de nave si aeronave, a bazelor militare, in cazul ofiterilor de stare civila militari.
Art. 3. -
(1) Ofiterii de stare civila delegati din cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidenta a persoanelor, denumite in continuare S.P.C.L.E.P., in unitatile administrativ- teritoriale unde acestea sunt constituite, precum si cei din cadrul primariilor unitatilor administrativ-teritoriale in care nu functioneaza S.P.C.L.E.P. sunt obligati sa intocmeasca, in conditiile prevazute de lege, actele de stare civila pentru cetatenii romani sau pentru persoanele fara cetatenie si sa inregistreze, la cerere, actele sau faptele de stare civila ale cetatenilor straini care au domiciliul sau se afla temporar pe teritoriul Romaniei, in aceleasi conditii ca si pentru cetatenii romani.
(2) Inscrierea mentiunilor pe actele de stare civila se face din oficiu sau la cerere, in conditiile prevazute de prezenta metodologie.
Art. 4. -
(1) Comandantii de nave si aeronave inregistreaza in jurnalul de bord si, respectiv, in carnetul de drum nasterile si decesele ce se produc la bordul acestor mijloace de transport aflate in afara teritoriului Romaniei.
(2) La bordul navei aflate in afara apelor teritoriale, casatoria se poate incheia numai intre cetateni romani, pe baza pasaportului eliberat de autoritatile competente ale statului roman, a certificatului medical prenuptial intocmit de medicul navei sau de un alt medic competent, precum si a declaratiei viitorilor soti.
(3) In caz de mobilizare, razboi ori participare la misiuni de aparare colectiva, in sprijinul pacii, de asistenta umanitara sau tip coalitie, actele si faptele de stare civila ale militarilor si personalului civil din unitatile fortelor armate se inregistreaza de ofiterii anume desemnati prin ordin al ministrului apararii nationale sau, dupa caz, al ministrului administratiei si internelor.
(4) Inregistrarile trebuie sa cuprinda toate datele necesare intocmirii actelor de stare civila.
Art. 5. -
Misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera ale Romaniei inregistreaza actele si faptele de stare civila privind cetatenii romani produse in strainatate si elibereaza certificate de stare civila, in conditiile prevazute de prezenta metodologie.
Art. 6. -
(1) Ministerul Administratiei si Internelor, prin Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, denumita in continuare D.E.P.A.B.D., coordoneaza si controleaza metodologic, in conditiile legii, activitatea de stare civila desfasurata de personalul cu atributii de stare civila din cadrul serviciilor publice comunitare locale si judetene de evidenta a persoanelor, respectiv al municipiului Bucuresti, precum si de ofiterii de stare civila din cadrul primariilor.
(2) D.E.P.A.B.D. asigura tiparirea registrelor de stare civila, a certificatelor de stare civila si a extraselor pentru uz extern, in vederea transmiterii de mentiuni in strainatate.
(3) Certificatele de nastere, de casatorie si de deces sunt confectionate din hartie speciala, avand in filigran litera "R", incadrata intr-un caroiaj. Certificatele de stare civila se realizeaza cu o tenta de culoare albastra - pentru cele de nastere, roz - pentru cele de casatorie si cenusiu - pentru cele de deces. Culoarea aplicata materialului de baza trebuie sa fie repartizata uniform in toata profunzimea acestuia, astfel incat razuirea fina a unei suprafete sa nu duca la disparitia tentei culorii de fabricatie. Alte elemente de siguranta se stabilesc de catre D.E.P.A.B.D..
(4) Cerneala folosita la pretiparirea rubricilor din certificatele de stare civila, precum si materialele folosite la imprimarea culorii de fond a acestor documente trebuie sa asigure rezistenta la uzura fizica.
(5) Certificatele de stare civila au tiparite la mijloc stema Romaniei si sunt legate in carnete a 25 de file. Fiecare certificat de stare civila este inseriat; seria este formata din doua litere si 6 cifre si este tiparita la mijloc, sub titlul care defineste certificatul.
(6) Documentele prevazute la alin. (3) se distribuie, contra cost, serviciilor publice comunitare judetene de evidenta a persoanelor, denumite in continuare S.P.C.J.E.P.
Art. 7. -
Prefectii verifica, in conditiile legii, legalitatea actelor adoptate de autoritatile administratiei publice locale, in legatura cu realizarea atributiilor de stare civila privind actele si faptele de stare civila.
Art. 8. -
Prelucrarea datelor cu caracter personal in exercitarea atributiilor de stare civila se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare. Beneficiarii acestora, altii decat persoanele vizate, sunt obligati sa utilizeze datele numai pentru destinatia stabilita si sa asigure protectia acestora, in conditiile legii.
Art. 9. -
(1) Presedintele consiliului judetean si primarul general al municipiului Bucuresti, prin structura de stare civila din cadrul S.P.C.J.E.P., respectiv prin structura de stare civila a Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bucuresti, denumita in continuare D.G.E.P.M. Bucuresti - D.S.C., organizeaza indrumarea si controlul metodologic al activitatii de stare civila realizata de personalul cu atributii de stare civila din cadrul S.P.C.L.E.P., precum si de ofiterii de stare civila din cadrul primariilor, exercitand in acest sens urmatoarele atributii:
a) organizeaza instruirile de pregatire profesionala a personalului cu atributii de stare civila din cadrul S.P.C.L.E.P., precum si a ofiterilor de stare civila din cadrul primariilor de pe raza judetelor/municipiului Bucuresti;
b) intocmeste, la inceputul fiecarui an, programul de desfasurare a instructajelor; data si locul desfasurarii acestora se comunica D.E.P.A.B.D., precum si Directiei Generale pentru Relatia cu Comunitatile Locale din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor;
c) analizeaza lunar/semestrial activitatile desfasurate de personalul cu atributii de stare civila din cadrul S.P.C.L.E.P., precum si de ofiterii de stare civila din cadrul primariilor;
d) participa la intocmirea materialelor de analiza, a testelor si aplicatiilor practice;
e) tine evidenta si arhiveaza registrele de stare civila - exemplarul II, depuse de catre S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, de primariile competente care au in pastrare exemplarul I;
f) intocmeste necesarul de registre si de certificate de stare civila, precum si de cerneala speciala, pentru anul urmator, pe care il comunica, anual, D.E.P.A.B.D.;
g) asigura tiparirea formularelor auxiliare si distribuirea acestora, precum si distribuirea celor prevazute la lit. f) S.P.C.L.E.P. si primariilor din judet, contra cost;
h) desemneaza un reprezentant care sa participe la concursurile pentru incadrarea personalului de specialitate in domeniul starii civile din cadrul S.P.C.L.E.P. si al primariilor si asigura instruirea persoanelor carora urmeaza a li se delega exercitarea atributiilor de stare civila, conform prevederilor art. 3 alin. (3) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile ulterioare;
i) asigura spatiile si amenajarile corespunzatoare pentru conservarea si pastrarea in conditii optime si de securitate a documentelor si imprimatelor de stare civila pe care le au in pastrare;
j) asigura prezenta unui reprezentant la predarea-preluarea gestiunii de stare civila, la schimbarea din functie a personalului cu atributii de stare civila sau cand, din diferite motive, acesta trebuie inlocuit pe o perioada mai mare de 30 de zile;
k) primesc anual de la D.E.P.A.B.D. si distribuie S.P.C.L.E.P. si primariilor listele cu coduri numerice personale precalculate; in cazul epuizarii acestora, pentru anul in curs, solicita alocarea unor secvente suplimentare, de la structura judeteana a D.E.P.A.B.D.
(2) Presedintele consiliului judetean si primarul general al municipiului Bucuresti, prin structura de stare civila din cadrul S.P.C.J.E.P., respectiv D.G.E.P.M. Bucuresti - D.S.C., realizeaza cel putin o data pe an activitati de control asupra tuturor inregistrarilor de stare civila din cadrul primariilor sau S.P.C.L.E.P., pe baza graficului intocmit de S.P.C.J.E.P. sau, dupa caz, de D.G.E.P.M. Bucuresti - D.S.C., exercitand in acest sens urmatoarele atributii:
a) verifica realizarea sarcinilor din procesele-verbale de control anterioare, modul de eliberare si gestiunea certificatelor de stare civila, inscrierea mentiunilor si efectuarea comunicarilor prevazute de prezenta metodologie, atribuirea, gestionarea si inscrierea codurilor numerice personale;
b) verifica respectarea transmiterii in termen a comunicarilor nominale prevazute la art. 11 lit. e);
c) sesizeaza inspectoratul judetean de politie, respectiv Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, precum si D.E.P.A.B.D. cu privire la documentele de stare civila cu regim special pierdute ori furate si efectueaza verificarea administrativa, de fond, a gestiunii certificatelor de stare civila, in cazul disparitiei in alb a unor astfel de documente de la primarii;
d) participa la verificarile ce se efectueaza in situatiile prevazute la lit. c), in vederea stabilirii imprejurarilor in care a avut loc sustragerea;
e) propun consiliului local sau primarului masurile administrative ce se impun;
f) asigura respectarea normelor privind protectia datelor si informatiilor gestionate si dispun masuri de prevenire a scurgerii de informatii clasificate;
g) transmit lunar, pana la data de 5 a lunii urmatoare, la D.E.P.A.B.D. situatia indicatorilor specifici, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 7;
h) transmit semestrial la D.E.P.A.B.D. situatia casatoriilor mixte;
i) transmit semestrial la D.E.P.A.B.D. sinteza activitatii pe linie de stare civila.
(3) Constatarile rezultate in urma controlului si masurile necesare pentru indreptarea unor erori se consemneaza intr-un proces-verbal, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 8, intr-un registru special de control pe linie de stare civila.
(4) Structurile prevazute la alin. (1) au atributii privind:
a) constituirea fondului arhivistic prin evidenta, inventarierea, selectionarea, pastrarea si folosirea tuturor documentelor rezultate din activitatea curenta, conform dispozitiilor Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) efectuarea mentiunilor in actele de stare civila - exemplarul II, conform comunicarilor privind inregistrarea actelor si faptelor de stare civila; in lipsa comunicarilor privind modificarile intervenite ulterior, in statutul civil mentiunile se opereaza in baza informatiilor coroborate din arhivele proprii;
c) verificarea si pastrarea dosarelor de schimbare a numelui pe cale administrativa si formularea propunerilor de admitere sau respingere a cererii, pentru a fi inaintate presedintelui consiliului judetean, respectiv primarului general al municipiului Bucuresti;
d) analizarea cererilor pentru acordarea dispensei de grad de rudenie si formularea propunerilor intemeiate pentru a fi inaintate presedintelui consiliului judetean/primarului general al municipiului Bucuresti, in vederea emiterii dispozitiei de aprobare sau respingere;
e) eliberarea, in mod gratuit, a extraselor pentru uz oficial de pe actele de nastere, de casatorie si de deces ce le au in pastrare, la cererea autoritatilor publice prevazute la art. 27 alin. (1), in conditiile prevazute de lege, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) avizarea referatelor intocmite de catre S.P.C.L.E.P., prin structura de stare civila sau, in localitatile in care acestea nu sunt constituite, de ofiterul de stare civila din cadrul primariei, in cazul cererilor de transcriere, rectificare, reconstituire si intocmire ulterioara a actelor de stare civila;
g) asigurarea colaborarii si a schimbului permanent de informatii cu structurile similare din tara, precum si cu organele de politie, pentru clarificarea situatiei persoanelor/cadavrelor cu identitate necunoscuta;
h) solicitarea si atribuirea de coduri numerice personale pentru toate persoanele nascute anterior anului 1980, prin Biroul Judetean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor, denumit in continuare B.J.A.B.D.E.P., respectiv Serviciul de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor al Municipiului Bucuresti, in cazul persoanelor ale caror certificate de stare civila sunt transcrise;
i) eliminarea certificatelor de stare civila retrase si a celor anulate la completare de S.P.C.L.E.P. si primariile de pe raza de competenta, precum si a cotoarelor de certificate, la un an de la data eliberarii ultimului certificat; eliminarea se efectueaza de catre Comisia de selectionare, pe baza de proces-verbal.
Art. 10. -
Ofiterii de stare civila delegati au urmatoarele atributii:
a) intocmesc, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de nastere, de casatorie si de deces, in dublu exemplar, si elibereaza persoanelor fizice indreptatite certificate doveditoare privind actele si faptele de stare civila inregistrate;
b) inscriu mentiuni pe marginea actelor de stare civila aflate in pastrare si trimit comunicari de mentiuni pentru inscriere in registrele de stare civila - exemplarul I sau, dupa caz, exemplarul II, in conditiile prezentei metodologii;
c) elibereaza gratuit, la cererea autoritatilor publice, extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civila, precum si fotocopii ale documentelor aflate in arhiva proprie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) elibereaza, la cererea persoanelor fizice, dovezi privind inregistrarea unui act de stare civila, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 9; dovezile cuprind, dupa caz, precizari referitoare la mentiunile existente pe marginea actului de stare civila;
e) trimit structurilor de evidenta a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P., la care este arondata unitatea administrativ- teritoriala, in termen de 10 zile de la data intocmirii actului de stare civila sau a modificarilor intervenite in statutul civil, comunicari nominale pentru nascutii vii, cetateni romani, ori cu privire la modificarile intervenite in statutul civil al cetatenilor romani; actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaratiile din care rezulta ca persoanele decedate nu au avut act de identitate se trimit la structura de evidenta a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. de ultimul loc de domiciliu;
f) trimit centrelor militare, pana la data de 5 a lunii urmatoare inregistrarii decesului, documentul de evidenta militara aflat asupra cetatenilor incorporabili sau recrutilor, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 10;
g) trimit structurilor de stare civila din cadrul S.P.C.L.E.P., la care este arondata unitatea administrativ-teritoriala, pana la data de 5 a lunii urmatoare, certificatele anulate la completare;
h) intocmesc buletine statistice de nastere, de casatorie si de deces, in conformitate cu normele Institutului National de Statistica, pe care le trimit, pana la data de 5 a lunii urmatoare inregistrarii, la Directia Judeteana de Statistica sau a municipiului Bucuresti;
i) dispun masurile necesare pastrarii registrelor si certificatelor de stare civila in conditii care sa asigure evitarea deteriorarii sau a disparitiei acestora si asigura spatiul necesar destinat desfasurarii activitatii de stare civila;
j) atribuie codurile numerice personale, denumite in continuare C.N.P., din listele de coduri precalculate, pe care le pastreaza si le arhiveaza in conditii de deplina securitate;
k) propun necesarul de registre, certificate de stare civila, formulare, imprimate auxiliare si cerneala speciala, pentru anul urmator, si il comunica anual structurii de stare civila din cadrul S.P.C.J.E.P.;
l) reconstituie registrele de stare civila pierdute ori distruse - partial sau total -, prin copierea textului din exemplarul existent, certificand exactitatea datelor inscrise prin semnare si aplicarea sigiliului si parafei;
m) primesc cererile de schimbare a numelui pe cale administrativa si documentele prezentate in motivare, pentru a fi transmise, spre verificare, S.P.C.L.E.P. la care este arondata unitatea administrativ-teritoriala;
n) primesc cererile de inscriere de mentiuni cu privire la modificarile intervenite in strainatate, in statutul civil al persoanei, determinate de divort, adoptie, schimbare de nume si/sau prenume, precum si documentele ce sustin cererile respective, pe care le inainteaza D.E.P.A.B.D., in vederea avizarii inscrierii mentiunilor corespunzatoare sau, dupa caz, a emiterii aprobarii;
o) primesc cererile de transcriere a certificatelor si extraselor de stare civila procurate din strainatate, insotite de actele ce le sustin, intocmesc referatul cu propunere de aprobare sau respingere a cererii de transcriere pe care il inainteaza, impreuna cu intreaga documentatie, in vederea avizarii prealabile de catre S.P.C.J.E.P. in coordonarea carora se afla;
p) primesc cererile de rectificare a actelor de stare civila si efectueaza verificari pentru stabilirea cu exactitate a erorilor depistate in cuprinsul actelor de stare civila sau a mentiunilor inscrise pe acestea, intocmesc documentatia si referatul cu propunere de aprobare sau respingere si le inainteaza S.P.C.J.E.P., pentru aviz prealabil, in vederea emiterii dispozitiei de aprobare/respingere de rectificare de catre primarul unitatii administrativ-teritoriale competente;
q) primesc cererile de reconstituire si intocmire ulterioara a actelor de stare civila, intocmesc documentatia si referatul prin care se propune primarului unitatii administrativ-teritoriale emiterea dispozitiei de aprobare sau respingere, cu avizul prealabil al S.P.C.J.E.P.;
r) inainteaza S.P.C.J.E.P. exemplarul II al registrelor de stare civila, in termen de 30 de zile de la data cand toate filele din registru au fost completate, dupa ce au fost operate toate mentiunile din registrul de stare civila - exemplarul I;
s) sesizeaza imediat S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M. Bucuresti - D.S.C., in cazul pierderii sau furtului unor documente de stare civila cu regim special.
Art. 11. -
Ofiterii de stare civila delegati si personalul cu atributii de stare civila din cadrul S.P.C.L.E.P. indeplinesc atributiile prevazute la art. 10, precum si urmatoarele atributii:
a) elibereaza, la cererea persoanelor fizice indreptatite, certificate care sa ateste componenta familiei, necesare reintregirii familiei aflate in strainatate, potrivit modelelor prevazute in anexele nr. 11 si 12;
b) efectueaza verificarile necesare avizarii cererilor de reconstituire si de intocmire ulterioara a actelor de stare civila pentru cetatenii romani si persoanele fara cetatenie domiciliate in Romania;
c) efectueaza verificari si intocmesc referate cu propuneri in vederea avizarii de catre S.P.C.J.E.P. a cererilor de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civila eliberate de autoritatile straine, precum si a cererilor de rectificare a actelor de stare civila;
d) efectueaza verificari si intocmesc referate cu propuneri in dosarele avand drept obiect anularea, completarea, modificarea pe cale judecatoreasca a actelor de stare civila si a mentiunilor existente pe marginea acestora, declararea judecatoreasca a disparitiei si a mortii unei persoane, precum si inregistrarea tardiva a nasterii;
e) inscriu in registrele de stare civila, de indata, mentiunile privind dobandirea, redobandirea sau renuntarea la cetatenia romana, in baza comunicarilor primite de la D.E.P.A.B.D. prin structura de stare civila din cadrul S.P.C.J.E.P.;
f) efectueaza verificari cu privire la cererile de schimbare a numelui pe cale administrativa;
g) colaboreaza cu directiile de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti si cu maternitatile pentru prevenirea cazurilor de internare a gravidelor fara acte de identitate asupra lor sau a caror identitate nu este cunoscuta si a cazurilor de parasire a copiilor nou-nascuti si neinregistrati la starea civila;
h) colaboreaza cu unitatile sanitare, Directia Generala Protectia Copilului, denumita in continuare D.G.P.C., si reprezentantii serviciului public de asistenta sociala, denumit in continuare S.P.A.S., si unitatile de politie, dupa caz, pentru cunoasterea permanenta a situatiei numerice si nominale a persoanelor cu situatie neclara pe linie de stare civila si de evidenta a persoanelor, a demersurilor ce se fac pentru punerea acestora in legalitate, pana la rezolvarea fiecarui caz in parte, precum si pentru clarificarea situatiei persoanelor/cadavrelor cu identitate necunoscuta;
i) transmit lunar la S.P.C.J.E.P. situatia indicatorilor specifici, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 7;
j) transmit semestrial la S.P.C.J.E.P. situatia casatoriilor mixte.
ANEXA Nr. 7 la metodologie
- model -
ROMANIA
JUDETUL ............
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR JUDETEAN DE EVIDENTA A PERSOANELOR/
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR
Starea Civila
SITUATIE
privind alte activitati pe linie de stare civila pe luna ...................

Judetul Actiuni in instanta Reconstituiri Intocmire ulterioara a actului Transcrieri Dosare schimbare de nume pe cale administrativa Mentiuni de schimbarea numelui si/sau prenumelui intervenite in strainatate Alte cazuri
Anulari Completari Inregistrari tardive Declararea mortii Rectificari Nasteri Casatorii Decese

Sef se style="padding-top:0;padding-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;border-collapse:collapse;text-align:center;font-size: 11 px;font-family: Arial;font-style: normal;color: #0000FF"rviciu, ........................
ANEXA Nr. 8 la metodologie
- model -
ROMANIA
JUDETUL ............
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR JUDETEAN DE EVIDENTA A PERSOANELOR/
DIRECTIA GENERALA DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCURESTI
Starea Civila
S. P.C.L.E.P./Primaria
...............................................
(comunei, orasului, municipiului)
Nr. ...................... din ..............................
PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, .................................
Subsemnatii,
.......................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................,
in temeiul art. .............. din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 76 alin. (2) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile ulterioare, am verificat activitatea de stare civila a Serviciului Public Comunitar Local al municipiului/orasului/comunei ...................................................................., desfasurata in perioada ......................................... .
Ofiter(i) de stare civila delegat(ti) a(u) fost desemnat(ti) ............................................................., prin dispozitia nr. ............................./.................... a primarului localitatii.
Constatari (deficiente)
Numar de acte intocmite si verificate (total)..........................................................
- de nastere .................................. .
din care:
adoptii nationale ........................;
adoptii internationale ...............................;
- de casatorie ..............................;
- de deces .................................. .
1. Inregistrarea si intocmirea actelor
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
2. Evidenta si gestiunea certificatelor
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Nastere Casatorie Deces
Stoc la .......................
Primite
Eliberate
Anulate
Ramase in alb .............
a) Seria si numarul certificatelor anulate: ..............................................................................................
b) Seria si numarul certificatelor ramase in alb:
Nastere:
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Casatorie:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Deces:
................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
c) Cotoare distruse:
Nastere: ...............................................................................................................................................
Casatorie: ...........................................................................................................................................
Deces: .................................................................................................................................................
d) Numar de certificate retrase si distruse.......................................... (total) de nastere ..............................; de casatorie .................................; de deces .............................
3. Masuri
Acte de anulat: ......................................................................................................................
Motive: .................................................................................................................................
Acte de rectificat: ...................................... Rubrica: ..............................................................
Alte masuri: ...........................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
4. Sanctiuni
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Drept care am incheiat prezentul proces-verbal, in ........................... exemplare, din care unul la ................................... si unul la ....................................... .

Serviciul Public Comunitar Judetean
de Evidenta a Persoanelor al Judetului/D.G.E.P.M.
Bucuresti .................................................
- Starea Civila - Sef serviciu/birou/Ofiter de stare civila,
.....................................
ANEXA Nr. 9 la metodologie
- model -
ROMANIA
JUDETUL ........................
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR/
PRIMARIA COMUNEI/ORASULUI/MUNICIPIULUI ..................
Starea Civila
Nr. ........ din ......
Catre
...................................
La Cererea dumneavoastra nr. ............................ din ..........................., va comunicam ca, in registrele de stare civila ale localitatii ..........................................................., a fost (nu a fost) inregistrat(a) ........................................(nasterea, casatoria, decesul) numitului (numitilor) ............................................. si ............................................... la actul nr. ................ din ..................... .
• Pe marginea actului de nastere sunt operate urmatoarele mentiuni (vor fi reproduse intocmai, cu exceptia celor privind adoptia persoanei):
• La data eliberarii prezentului document, pe marginea actului de nastere nu este operata mentiunea vreunei casatorii anterioare, nedesfacuta (atunci cand este cazul).
Primar style="padding-top:0;padding-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;border-collapse:collapse;text-align:center;font-size: 11 px;font-family: Arial;font-style: normal;color: #0000FF",
............................... L.S.
Punere in aplicare Art. 3. prin Metodologie cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de st... din 26/01/2011 :
ANEXA Nr. 10 la metodologie
- model -
ROMANIA
JUDETUL ........................
S. P.C.L.E.P./Primaria ....................................
Starea Civila
Nr. .................. din ............................
Catre
Centrul Militar al ................................
Va facem cunoscut ca in luna ............................, anul .................., s-a inregistrat decesul urmatoarelor persoane, pentru care va inaintam livretele militare depuse cu ocazia inregistrarii, precum si declaratiile din care rezulta motivele pentru care acestea nu au putut fi depuse:

Nr.
crt. Numele si prenumele
C.N.P. Ultimul domiciliu Data decesului
si nr. actului Seria si nr.
livretului militar


Of style="padding-top:0;padding-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;border-collapse:collapse;text-align:center;font-size: 11 px;font-family: Arial;font-style: normal;color: #0000FF"iter de stare civila delegat,
................................................
L.S.
ANEXA Nr. 11 la metodologie
- model -
CERERE
pentru eliberarea certificatului care atesta componenta familiala, necesar reintregirii familiei
Subsemnatul(a), ............................., fiul/fiica lui ............................. si al/a ............................, nascut(a) la data de ..................................... in localitatea ....., judetul ....., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria .......... nr. .........................., C.N.P. ........................, va rog sa binevoiti a-mi elibera un certificat din care sa rezulte componenta familiala, in baza documentelor anexate, acesta fiindu-mi necesar in vederea depunerii actelor de reintregire a familiei, la Ambasada (Consulatul) ....... .
Mentionez ca am luat cunostinta de faptul ca datele inscrise in certificat sunt date cu caracter personal, care intra sub incidenta Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.
In acest sens, certificatul va fi folosit numai in scopul declarat.
Anexez documentele doveditoare, precum si consimtamantul autentic al membrilor de familie privind comunicarea datelor acestora catre Ambasada (Consulatul) ..... .

Data
............... Semnatura
.................
ANEXA Nr. 12 la metodologie
- model -
ROMANIA
JUDETUL ........................
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL
DE EVIDENTA A PERSOANELOR AL
COMUNEI/ORASULUI/MUNICIPIULUI
Nr. de inregistrare operator de date cu caracter personal .....
Nr. ...................... din ...........................
CERTIFICAT
Familia domnului/doamnei ..................................... are urmatoarea componenta:

Numele de familie Prenumele Statutul familial
(gradul de rudenie) Data si locul nasterii Codul numeric personal
Prezenta s-a eliberat in baza:
- Certificatului seria .... nr. ......;
- Certificatului seria .... nr. ......;
- Certificatului seria .... nr. ......;
- Certificatului seria .... nr. ......;
- alte documente doveditoare .....
Certificatul s-a eliberat la cererea domnului (doamnei) ....................., domiciliat(a) in .................. , str. ................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ..., judetul ......................., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ............... nr. ................., eliberat la .................... de ......................, spre a-i servi la autoritatile ......, in vederea depunerii actelor de reintregire a familiei.

Seful Serviciului Public Comunitar
Local de Evidenta a Persoanelor,
..............................
L. S.
Sef stare civila,
..............................
Confidential. Date cu caracter personal. Prelucrare in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 4. - (1) Cetatenii straini care au domiciliul sau se afla temporar in Romania pot cere inregistrarea actelor si faptelor de stare civila in aceleasi conditii ca si cetatenii romani.
(2) Persoanele fara cetatenie sunt obligate sa solicite inregistrarea actelor si faptelor de stare civila la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, la primaria competenta.
(3) Cetatenii straini pot cere, iar persoanele fara cetatenie sunt obligate sa solicite inscrierea de mentiuni pe actele de stare civila intocmite in registrele de stare civila romane.
(4) Daca un cetatean strain s-a casatorit sau a decedat pe teritoriul Romaniei, ofiterul de stare civila care a intocmit actul va trimite, in termen de 5 zile de la inregistrare, un extras de pe actul respectiv organului competent al Ministerului Administratiei si Internelor, care il va transmite misiunii diplomatice sau oficiului consular al tarii respective acreditate in Romania, potrivit obligatiilor izvorate din tratate, acorduri sau conventii la care Romania este parte sau pe baza de reciprocitate.
Art. 5. - (1) Inregistrarea actelor si faptelor de stare civila si inscrierea mentiunilor se fac la cerere, pe baza declaratiei persoanei obligate la aceasta, sau din oficiu, in conditiile prevazute de prezenta lege.
(2) Numele de familie si prenumele se scriu asa cum rezulta din actele de identitate, din certificatele de stare civila si din alte inscrisuri prezentate de declarant sau primite de la autoritatile prevazute de lege.
(3) Intocmirea actelor de stare civila, precum si inscrierea mentiunilor se fac in limba romana, folosindu-se alfabetul latin.
Art. 6. - (1) Ofiterul de stare civila este obligat sa verifice realitatea continutului declaratiei si concordanta acesteia cu actele de identitate, certificatele de stare civila si cu celelalte inscrisuri prezentate de declarant.
(2) Actul de stare civila, intocmit in temeiul declaratiei, se semneaza de catre ofiterul de stare civila si de catre declarant.
(3) In cazul in care declarantul nu poate semna, ofiterul de stare civila mentioneaza aceasta pe actul de stare civila, pe care il semneaza.
(4) Este interzis sa se faca stersaturi, razuiri, prescurtari si adaugari in actele de stare civila.
Art. 7. Abrogat prin litera s) din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.
Art. 8. - (1) Daca nasterea sau decesul are loc in tren, pe o nava sau aeronava ori intr-un alt mijloc de transport in timpul calatoriei pe teritoriul Romaniei, intocmirea actului de stare civila se face la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor al locului de coborare sau de debarcare ori, dupa caz, de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale pe a carei raza are loc coborarea sau debarcarea.
(2) In cazul in care nasterea, casatoria sau decesul are loc pe o nava, in timpul unei calatorii in afara apelor teritoriale romane, evenimentul se inregistreaza in jurnalul de bord de catre comandantul navei.
(3) Comandantul navei poate incheia casatorii numai intre persoane de cetatenie romana. El poate aproba, pentru motive temeinice, reducerea termenului prevazut la art. 30 alin. (1).
(4) Daca nasterea sau decesul are loc pe o aeronava, in timpul unei calatorii in afara teritoriului Romaniei, evenimentul se inregistreaza de comandantul aeronavei in carnetul de drum.
(5) Inregistrarile facute in jurnalul de bord sau in carnetul de drum, potrivit alin. (2) si (4), vor cuprinde toate datele necesare intocmirii actului de stare civila, precum si semnaturile cerute de lege, ele facand dovada evenimentului pana la intocmirea actului in conditiile prevazute de alin. (6).
(6) Comandantul navei sau al aeronavei elibereaza persoanelor indreptatite o dovada cu privire la inregistrarea facuta, iar la sosirea in tara inainteaza prin capitania portului, respectiv prin comandantul aeroportului, un extras de pe jurnalul de bord sau de pe carnetul de drum, la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor al sectorului 1 al municipiului Bucuresti, care va intocmi actul de stare civila.
(7) In caz de mobilizare, razboi, participare a fortelor armate la misiuni in afara teritoriului statului roman, Ministerul Apararii Nationale sau, dupa caz, Ministerul Administratiei si Internelor, pentru efectivele proprii, desemneaza ofiterii de stare civila care inregistreaza actele si faptele de stare civila ale militarilor, ale personalului civil, precum si ale altor categorii de participanti si le comunica serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, ofiterului de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale competente.
Punere in aplicare prin Metodologie cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de st... din 26/01/2011 :
CAPITOLUL VII Inregistrarea actelor de stare civila in caz de mobilizare, razboi ori participare la misiuni de mentinere a pacii sau in scop umanitar
Art. 138. -
(1) In caz de mobilizare, razboi ori participare la misiuni de mentinere a pacii sau in scop umanitar, actele si faptele de stare civila ale militarilor si personalului civil din unitatile fortelor armate se inregistreaza de ofiterii anume desemnati prin ordin al ministrului apararii nationale ori, dupa caz, al ministrului administratiei si internelor.
(2) Modalitatile de instruire a ofiterilor desemnati si de aprovizionare cu registrele de stare civila necesare se stabilesc, prin protocol, de catre Ministerul Administratiei si Internelor, prin D.E.P.A.B.D. si celelalte institutii care desfasoara activitati prevazute la alin. (1).
Art. 139. -
Intocmirea actelor de stare civila se face numai in situatia in care in zona de actiune a unitatii, subunitatii, detasamentului nu exista:
a) misiuni diplomatice;
b) oficii consulare;
c) autoritatea administratiei publice locale a statului in a carei raza administrativ-teritoriala s-a produs nasterea, casatoria sau decesul.
Art. 140. -
(1) Registrul de stare civila se vizeaza pentru deschidere si inchidere de catre ofiterul de stare civila militar, potrivit proceselor-verbale prevazute in anexele nr. 13 si 14.
(2) Regulile privind registrele de stare civila sunt cele prevazute in cap. II sectiunea 1.
Art. 141. -
(1) Actele de nastere, de casatorie si de deces se intocmesc intr-un singur exemplar, cu respectarea regulilor prevazute de prezenta metodologie.
(2) Despre actele si faptele de stare civila inregistrate se face mentiune si in jurnalul actiunilor de lupta.
(3) Dispozitiile art. 41 referitoare la inregistrarea casatoriei se aplica in mod corespunzator.
(4) Aprobarile prevazute la art. 31 alin. (1), art. 44 alin. (1) lit. b), precum si dovada prevazuta la art. 59 alin. (2) se dau si, respectiv, se elibereaza de catre comandantul unitatii din care face parte ofiterul de stare civila militar.
Art. 142. -
(1) Ofiterii de stare civila militari incheie casatorii intre personalul roman, militar si/sau civil, dupa caz, si, in cazul in care conventiile internationale sau legislatia statului de resedinta permit/permite, intre un cetatean roman si un cetatean strain.
(2) Prin grija ofiterului de stare civila militar, declaratia de casatorie va fi publicata, prin afisarea in extras, in conditiile legii, in ziua in care a fost primita, la locul special amenajat, prin grija sa.
(3) Casatoria dintre personalul militar sau civil roman si un cetatean strain este permisa numai in conditiile legii.
Art. 143. -
Certificatele de nastere, de casatorie si de deces se elibereaza in conditiile prezentei metodologii.
Art. 144. -
In cazul in care in unitatile militare participante la misiuni de mentinere a pacii sau in scop umanitar in strainatate nu exista registre si certificate de deces, precum si cerneala speciala, intocmirea actului de deces se face de catre D.S.C. - Sector 1, in baza extrasului din jurnalul actiunilor de lupta, a certificatului medical constatator al decesului, a documentului de legitimare sau a declaratiei scrise a comandantului unitatii cu privire la identitatea persoanei decedate.
Art. 145. -
(1) In baza actelor de nastere si de casatorie intocmite se elibereaza celor indreptatiti adeverinte doveditoare; in cazul celor decedati, adeverinta se trimite familiei sau apartinatorilor.
(2) Adeverinta va cuprinde, obligatoriu, rubricile prevazute pentru modelul extraselor de nastere, de casatorie sau de deces, potrivit modelelor prevazute in anexele nr. 56-58, precum si unitatea din care fac parte, dupa caz, mama copilului, sotii si, respectiv, defunctul.
(3) In baza adeverintelor prevazute la alin. (2) si a mentiunilor facute in jurnalul actiunilor de lupta al unitatii pot fi reconstituite actele de stare civila pierdute sau distruse.
Art. 146. -
(1) Actele de stare civila intocmite in afara teritoriului national se trimit in tara, lunar, partii sedentare a unitatii militare dislocate in teatre de operatiuni, care le inainteaza, de indata, pe baza de adresa, D.S.C. - Sector 1.
(2) Actele de stare civila intocmite pe teritoriul national in caz de mobilizare sau de razboi se trimit lunar, pe baza de adresa, D.E.P.A.B.D.
(3) Actele prevazute la alin. (1) se transcriu, prin copiere, fara alta formalitate, in registrele curente ale D.S.C. - Sector 1, care elibereaza si certificate de stare civila, la cererea persoanelor indreptatite.
(4) Actele mentionate la alin. (2) se pastreaza la D.E.P.A.B.D., pana la incetarea mobilizarii sau a starii de razboi, dupa care se trimit pentru transcriere, prin copiere, in registrele curente ale S.P.C.L.E.P sau, dupa caz, ale primariei unitatii administrativ-teritoriale competente, astfel:
a) actul de nastere al copilului - la domiciliul copilului, stabilit in conditiile legii;
b) actul de casatorie - la domiciliul sotului sau sotiei, dupa caz;
c) actul de deces - la ultimul domiciliu al defunctului.
Punere in aplicare prin Metodologie cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de st... din 26/01/2011 :
ANEXA Nr. 13 la metodologie
- model -
PROCES-VERBAL
Anul .............. luna ................ ziua .................
Noi, ..........................................................................(numele si prenumele) , primarul localitatii .........................................., judetul ...................................., si ..................................................................................(numele si prenumele), ofiter de stare civila delegat, certificam ca Registrul actelor de ....................................................................., (nastere, casatorie, deces), exemplarul ..........................................(I sau II), contine ............................(in cifre si litere) file, urmand a fi deschis cu actul nr. ................ .

Primar,
..............................
L.S.
Ofiter de stare civila delegat,
..............................
ANEXA Nr. 14 la metodologie
- model -
PROCES-VERBAL
Anul ............ luna .............. ziua .........
Noi, .............................................................(numele si prenumele) , primarul localitatii .........................................., judetul ...................................., si .....................................................................................(numele si prenumele), ofiter de stare civila delegat, constatam ca in registrul de acte de ...........................................(nastere, casatorie, deces) , exemplarul ...............................(I sau II), s-au intocmit ................................ actele pe anul ........................, urmand a fi deschis cu actul nr. ...................(in cifre si litere), in anul urmator.

Primar,
...........
L.S. Ofiter de stare civila delegat,
..........
ANEXA Nr. 56 la metodologie
- model -
ROMANIA
JUDETUL ..........................
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor/Primaria ....................
Nr. de inregistrare operator de date cu caracter personal .............
Nr. .................. din ............................
Catre
...................................................................
La Adresa dumneavoastra nr. .... din data de ........................,
va trimitem extrasul pentru uz oficial de pe actul de NASTERE privind pe ............................
EXTRAS DIN REGISTRUL DE NASTERE
- pentru uz oficial -
C. N.P.
C

Numele de familie
Prenumele
Data nasterii Anul Luna Ziua
Locul nasterii Localitatea
Judetul/Sectorul
Tara
Sexul Cetatenia
DATE PRIVIND PARINTII TATAL MAMA
Numele de familie
Prenumele
Nasterea a fost trecuta in registrul starii civile la nr. ....... din anul ....... luna .......... ziua .........
Locul inregistrarii ..............................................(localitatea si judetul)
MENTIUNI:
................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................
Certificam exactitatea prezentului extras.
Of style="padding-top:0;padding-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;border-collapse:collapse;text-align:center;font-size: 11 px;font-family: Arial;font-style: normal;color: #0000FF"iter de stare civila delegat,
...............................
L.S.
Confidential. Date cu caracter personal. Prelucrare in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001
pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date,
cu modificarile si completarile ulterioare.
Punere in aplicare prin Metodologie cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de st... din 26/01/2011 :
ANEXA Nr. 57 la metodologie
- model -
ROMANIA
JUDETUL ..........................
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor/Primaria ....................
Nr. de inregistrare operator de date cu caracter personal .............
Nr. .................. din ............................
Catre
...................................................................
La Adresa dumneavoastra nr. .... din data de ..............,
va trimitem extrasul pentru uz oficial de pe actul de CASATORIE privind pe .................................... si pe .................................... .
EXTRAS DIN REGISTRUL DE CASATORII
- pentru uz oficial -
CODUL NUMERIC PERSONAL

Sotul Sotia
aa bb

DATE PRIVIND SOTII SOTUL SOTIA
Numele de familie
Prenumele
Data nasterii Anul Luna Ziua Anul Luna Ziua
Locul nasterii Localitatea
Judetul/Sectorul
Tara
DATE PRIVIND PARINTII SOTULUI SOTIEI
TATA Numele de familie
Prenumele
MAMA Numele de familie
Prenumele
Locul incheierii casatoriei ..........................................(localitatea si judetul)
Data casatoriei: anul ...... luna ......ziua ........
Casatoria a fost trecuta in Registrul starii civile la nr. ...... din anul ...... luna ........ ziua ........
Locul inregistrarii ..............................................(localitatea si judetul)
NUMELE DUPA CASATORIE
Sotul ............................................................. Sotia ............................................................
MENTIUNI:
................................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................
Certificam exactitatea prezentului extras.
Of style="padding-top:0;padding-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;border-collapse:collapse;text-align:center;font-size: 11 px;font-family: Arial;font-style: normal;color: #0000FF"iter de stare civila delegat,
...............................
L.S.
Confidential. Date cu caracter personal. Prelucrare in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.
ANEXA Nr. 58 la metodologie
- model -
ROMANIA
JUDETUL ..........................
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor/Primaria ....................
Nr. de inregistrare operator de date cu caracter personal .............
Nr. .................. din ............................
Catre,
...................................................................
La Adresa dumneavoastra nr. .... din data de ....,
va trimitem extrasul pentru uz oficial de pe actul de DECES privind pe ............................
EXTRAS DIN REGISTRUL DE DECES
- pentru uz oficial -
C. N.P.
C

Numele de familie
Prenumele
Data nasterii Anul Luna Ziua

Locul nasterii

Sexul Cetatenia
Domiciliul Localitatea
Sat/Str. nr., bl., sc., et., ap.
Judetul/Sectorul
Tara
Data si locul decesului Anul Luna Ziua

Localitatea Judetul/Sectorul
Tara
Cauza decesului
DATE PRIVIND PARINTII TATAL MAMA
Numele de familie
Prenumele
Decesul a fost trecut in Registrul starii civile la nr. ....... din anul ....... luna .......... ziua ......... .
Locul inregistrarii ..............................................(localitatea si judetul)
MENTIUNI:
................................................................................................................................................................. ...........................................................................................................................................................................
Certificam exactitatea prezentului extras.
Ofiter style="padding-top:0;padding-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;border-collapse:collapse;text-align:center;font-size: 11 px;font-family: Arial;font-style: normal;color: #0000FF" de stare civila delegat,
............................... L.S.
Confidential. Date cu caracter personal. Prelucrare in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.
Punere in aplicare Art. 8. prin Metodologie cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de st... din 26/01/2011 :
SECTIUNEA a 6-a
Inregistrarea nasterii, casatoriei sau decesului in cazul in care are loc in tren, pe o nava ori o aeronava
Art. 66. -
(1) Daca nasterea sau decesul are loc in tren, pe o nava ori aeronava, sau intr-un alt mijloc de transport, in timpul unei calatorii care nu depaseste granitele statului roman, inregistrarea nasterii ori a decesului se face la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale a locului de coborare ori de debarcare.
(2) Nu pot fi incheiate casatorii in timpul unei calatorii in interiorul granitelor tarii, in tren, pe o nava ori o aeronava.
Art. 67. -
(1) In cazul in care nasterea, casatoria sau decesul are loc pe o nava, in timpul unei calatorii in afara apelor teritoriale romane, inregistrarea se face de catre comandantul navei, in jurnalul de bord.
(2) Daca nasterea sau decesul are loc pe o aeronava, in timpul unei calatorii in afara spatiului aerian al Romaniei, evenimentul se inregistreaza de comandantul aeronavei, in carnetul de drum.
Art. 68. -
Prevederile prezentului capitol referitoare la actele si conditiile necesare inregistrarii nasterii, casatoriei sau decesului se aplica in mod corespunzator si in cazul inregistrarii nasterii, casatoriei ori decesului pe o nava, in timpul unei calatorii in afara apelor teritoriale romane, sau pe o aeronava, in timpul unei calatorii in afara spatiului aerian al Romaniei.
Art. 69. -
(1) Inregistrarile facute in jurnalul de bord sau in carnetul de drum vor cuprinde datele necesare intocmirii actului de stare civila, precum si semnaturile cerute de lege, acestea facand dovada evenimentului pana la intocmirea actului de stare civila.
(2) Comandantul navei sau aeronavei elibereaza persoanelor indreptatite o dovada cu privire la inregistrarea facuta, iar in termen de 30 de zile de la sosirea in tara inainteaza, prin capitania portului, respectiv comandantul aeroportului, un extras de pe jurnalul de bord sau de pe carnetul de drum la Directia de Stare Civila a Sectorului 1 al municipiului Bucuresti, denumita in continuare D.S.C. - Sector 1, care va intocmi actul de stare civila si va elibera certificatul corespunzator.
(3) Comandantii de nave pot proceda la incheierea unei casatorii, in afara apelor teritoriale ale Romaniei, cu conditia ca viitorii soti sa fie cetateni romani, conform prevederilor art. 8 alin. (3) din Legea nr. 119/1996, republicata, cu modificarile ulterioare.
(4) Dupa expirarea termenului de 10 zile, casatoria se poate incheia numai cu aprobarea comandantului, conform prevederilor art. 49 alin. (4).
(5) In timpul calatoriei ce depaseste apele teritoriale romane, comandantii de nave nu pot incheia casatoria intre un cetatean strain si un cetatean roman, precum si intre cetatenii straini care se afla pe nava, chiar daca viitorii soti ar avea dovezile cerute de lege.
Art. 9. - (1) Orice modificare intervenita in statutul civil al unei persoane, fie ca urmare a intocmirii unui act de stare civila, fie dispusa printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila ori printr-un act administrativ, se comunica din oficiu, in termen de 10 zile, serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, ofiterului de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale care a intocmit actul de nastere, de casatorie sau de deces al persoanei la care aceasta modificare se refera, in vederea inscrierii mentiunilor corespunzatoare.
(2) Daca modificarea a fost dispusa printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, aceasta se comunica, din oficiu, in termenul prevazut la alin. (1) de catre instanta care s-a pronuntat ultima asupra fondului.
___________
Art. 9. a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanta de urgenta nr. 80/2011 incepand cu 01.10.2011.Art. 10. - In cazul in care ofiterul de stare civila refuza sa intocmeasca un act sau sa inscrie o mentiune ce intra in atributiile sale, persoana nemultumita poate sesiza judecatoria in raza careia domiciliaza.
Art. 11. - (1) Pe baza actelor de stare civila se elibereaza certificate de nastere si de casatorie titularilor sau reprezentantilor legali ai acestora, iar certificatele de deces, membrilor familiei sau altor persoane indreptatite. Certificatele de stare civila se pot elibera si altor persoane imputernicite prin procura speciala. In certificatele de stare civila nu vor fi preluate titlurile de noblete, chiar daca au fost inscrise in unele acte de stare civila.
(2) In cazul in care certificatul de stare civila nu a fost eliberat la data intocmirii actului, eliberarea acestuia se face la cererea scrisa a persoanei indreptatite.
(3) Cererea se depune la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale care are in pastrare registrul de stare civila sau de la domiciliul ori resedinta petitionarului. In cazul in care registrul de stare civila nu se afla in pastrarea autoritatii la care s-a depus cererea, aceasta il solicita serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, primarului unitatii administrativ-teritoriale competente, in termen de 3 zile. In situatia in care exemplarul 1 al actului de stare civila lipseste ori actele au fost predate Arhivelor Nationale, serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau primaria competenta, care primeste cererea, solicita extras, dupa caz, de pe actul ce se gaseste in pastrarea consiliului judetean, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti ori a Arhivelor Nationale, pe baza caruia intocmeste si elibereaza certificatul de stare civila. Eliberarea extraselor de pe actele de stare civila aflate in pastrarea Arhivelor Nationale la cererea oficiilor de stare civila si a structurilor competente ale Ministerului Administratiei si Internelor, precum si a altor autoritati publice se face gratuit.
(4) Eliberarea altor certificate in locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate este supusa taxei de timbru, potrivit legii.
(5) Cererile privind procurarea si eliberarea certificatelor de stare civila ale cetatenilor straini ale caror acte si fapte de stare civila s-au produs si s-au inregistrat in Romania, adresate misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale acestor tari, acreditate in Romania, precum si ale cetatenilor romani aflati in strainatate, adresate misiunilor diplomatice si oficiilor consulare de cariera ale Romaniei sau Ministerului Administratiei si Internelor, vor fi solutionate de Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.
(6) Transmiterea acestor documente se va face, dupa caz, prin Ministerul Afacerilor Externe, daca actele au fost solicitate prin misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera ale Romaniei, prin misiunile diplomatice si oficiile consulare acreditate in Romania sau prin Ministerul Administratiei si Internelor, potrivit conventiilor la care tara noastra este parte.
(7) Certificatele de stare civila eliberate de serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ- teritoriale care a inregistrat actele si faptele de stare civila sunt valabile si in strainatate.
(8) Certificatele de stare civila se completeaza cu cerneala speciala de culoare neagra, precum si, dupa caz, in sistem informatic, in conditiile legii.
Punere in aplicare Art. 11. prin Metodologie cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de st... din 26/01/2011 :
ANEXA Nr. 59 la metodologie
- model -

Verificat identitatea solicitantului
Ofiter de stare civila delegat,
...............................
L.S. Inregistrat la nr. ............
din ............... 20 .........
DOMNULE PRIMAR,
Subsemnatul(a), ............................................, fiul/fiica lui ............................. si al/a ............................, domiciliat(a) in ....................................(comuna, orasul, municipiul), str./satul ..................... nr. ......, bl. ........, sc. ......, et. ......, ap. ....., judetul ..............., titular(a) al/a actului de identitate seria ................ nr. ..........., eliberat de ........................,
va rog sa binevoiti a-mi elibera certificatul de .........................., sens in care fac urmatoarele precizari:
- m-am nascut la data de .............., in localitatea ............., judetul ......................... ;
- m-am casatorit cu ............ la data de .........., in localitatea ................, judetul .....................;
- numitul(a) ............ a decedat la data de ...........,in localitatea ................, judetul ..................... .
Vechiul (vechile) certificat(e) mi-a (mi-au) fost furat(e)/distrus(e)/pierdut(e) in urmatoarele imprejurari:
.....................................................................................................................................................................

Data ................. Semnatura
....................
Eliberat certificat de:
- nastere seria, ......... nr. ..............;
- casatorie seria, ...... nr. ..............;
- deces seria, ........... nr. ..............
Data ............... 20.........

Ofiterul de stare civila delegat,
.........................
Am primit certificatele solicitate.
Semnatura
...........................
Domnului primar al ..................../judetul ...................
CAPITOLUL VIII Eliberarea certificatelor de stare civila
Art. 147. -
(1) Certificatele de stare civila se elibereaza, la cerere, persoanei indreptatite, personal, prin imputernicit cu procura speciala, autentificata conform prevederilor art. 72 alin. (6), pe baza inregistrarilor si a mentiunilor inscrise in registrele de stare civila, inclusiv din registrele intocmite de parohii, din cele detinute de primarii si de Arhivele Nationale.
(2) Minorilor cu varsta de peste 14 ani, care nu au avut niciodata act de identitate, li se elibereaza certificatul de nastere la cererea parintilor sau a reprezentantului legal.
(3) In cazul persoanelor majore neinregistrate la starea civila, certificatul de nastere se elibereaza in baza actului intocmit ca urmare a punerii in aplicare a hotararii judecatoresti, definitive si irevocabile, prin care s-a dispus inregistrarea tardiva a nasterii, la solicitarea structurii de stare civila din cadrul S.P.C.L.E.P. care a efectuat verificarile in dosarul privind inregistrarea tardiva a nasterii.
(4) Cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate si cetatenilor straini ale caror acte de stare civila sunt inregistrate in tara li se elibereaza certificate pe baza pasaportului; daca pasaportul este expirat, structura de stare civila efectueaza verificari la structura de evidenta a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P., prin care se stabilesc datele cu care acesta este inscris in R.N.E.P.; eliberarea certificatului de stare civila se face in baza acestor verificari si a pasaportului expirat sau a titlului de calatorie, dupa caz.
(5) Daca certificatul de stare civila se solicita prin S.P.C.L.E.P. ori, dupa caz, prin primaria locului de domiciliu, obligatia verificarii identitatii persoanei revine personalului cu atributii pe linie de stare civila din cadrul S.P.C.L.E.P. sau al primariei unitatii administrativ-teritoriale care primeste cererea.
Art. 148. -
(1) Certificatele de stare civila se completeaza in limba romana, tinand seama atat de datele care rezulta din cuprinsul actului din registrul de stare civila, cat si de modificarile ce decurg din mentiunile inscrise ulterior intocmirii acestuia.
(2) La completarea certificatelor de stare civila se respecta urmatoarele reguli:
a) la completarea numelui de familie nu se tine seama de cuvintele scrise in paranteza sau de particulele "zis", "recte" ori "nascuta";
b) cuvintele "sir" si "von", precum si titlurile de noblete, gradele militare sau confesionale, aflate inaintea numelor de familie nu vor fi preluate;
c) daca in registrele de stare civila sunt inscrise expresii ca "vaduva lui Popescu Ion", la completarea rubricii "Numele de familie" se inscrie numele de familie al femeii - respectiv "Popescu" -, fara a se face alta mentiune;
d) in cazul cand in actul de stare civila nu este completata rubrica referitoare la numele de familie si prenumele unuia sau ale ambilor parinti, nu se completeaza nici rubricile corespunzatoare din certificatul de stare civila;
e) in certificatele de stare civila care se elibereaza de pe acte de nastere intocmite in Transilvania in perioada in care s-a aplicat legea straina, la rubrica "Numele de familie al mamei", in cazul copiilor nascuti in timpul casatoriei, se inscrie numele de familie al tatalui, intrucat, in astfel de cazuri, la rubrica "Numele de familie al mamei" se inscria in registru numele de familie anterior incheierii casatoriei;
f) in certificatele de nastere care se elibereaza celor recunoscuti si apoi legitimati prin casatoria parintilor, la rubrica "Numele de familie al mamei" se inscrie numele de familie dobandit prin casatorie;
g) rubricile din certificatul de stare civila care nu se completeaza se bareaza cu o linie orizontala;
h) daca nasterea s-a produs in strainatate, la rubrica "Localitatea" se inscrie localitatea unde s-a nascut, iar la rubrica "Judetul" se inscrie tara; in acelasi mod se procedeaza si in cazul rubricilor "Locul incheierii casatoriei" si "Locul decesului"; la rubrica "Mentiuni" se inscrie, dupa caz, una dintre sintagmele: "ACT TRANSCRIS", "ACT INSCRIS" ori "ACT RECONSTITUIT";
i) daca intr-un act de stare civila datele sunt trecute sub forma "13/26 aprilie", respectiv data pe stil vechi si pe stil nou, in certificatul de stare civila se inscrie ca data cea de a doua, respectiv 26 aprilie;
j) rubricile referitoare la locul nasterii, locul incheierii si inregistrarii casatoriei si la locul decesului din certificatele de stare civila se completeaza cu denumirea actuala, potrivit organizarii administrativ-teritoriale a Romaniei; astfel se procedeaza si pentru completarea rubricilor referitoare la judet; in cazul municipiului Bucuresti, la rubrica "Municipiul" se inscrie "Bucuresti", iar cuvantul "judet" se bareaza si se inscrie "sectorul"; completarea tuturor rubricilor din actele si certificatele de stare civila se face cu respectarea intocmai a regulilor gramaticale stabilite de Academia Romana; la rubrica privind emitentul se inscrie denumirea actuala;
k) certificatele de stare civila se semneaza de ofiterul de stare civila, aplicandu-se, pe locul insemnat cu literele "L.S.", sigiliul starii civile, parafa ofiterului de stare civila si semnatura acestuia.
Art. 149. -
Seria si numarul certificatului, precum si data eliberarii acestuia se inscriu, in actele de stare civila, la rubrica "CERTIFICATE ELIBERATE".
Art. 150. -
(1) La eliberarea certificatelor cu mentiuni, rubricile se completeaza cu datele inscrise initial in actele de stare civila, iar mentiunile se reproduc intocmai; certificatele de stare civila eliberate anterior se retrag si se anuleaza.
(2) Pentru stabilirea exacta a numelui copiilor recunoscuti si apoi legitimati prin casatoria ulterioara a parintilor, se va tine seama de urmatoarele:
a) cei recunoscuti pana la 10 iulie 1943 si nelegitimati prin casatoria ulterioara a parintilor poarta numele mamei, iar daca au fost legitimati poarta numele tatalui;
b) cei recunoscuti sau legitimati intre 10 iulie 1943- 31 ianuarie 1954 poarta numele celor care i-au recunoscut sau i-au legitimat;
c) cei recunoscuti in localitatile din Ardealul de Nord pana la 6 martie 1945, daca nu au fost si legitimati prin casatorie, poarta numele mamei, iar daca au fost legitimati, poarta numele tatalui.
(3) In certificatele de stare civila nu se inscriu mentiuni referitoare la religia sau nationalitatea titularului/titularilor.
Art. 151. -
(1) Cetatenilor straini sau persoanelor fara cetatenie care au domiciliul pe teritoriul Romaniei, ale caror acte de stare civila au fost intocmite in registrele romane, li se elibereaza certificate de stare civila in aceleasi conditii ca si cetatenilor romani.
(2) Daca titularul actului si-a schimbat numele si/sau prenumele in strainatate, iar aceasta mentiune nu este inscrisa pe marginea actului, la cerere se anexeaza fotocopia pasaportului, precum si fotocopia si traducerea documentului, din care sa rezulte schimbarea de nume.
(3) La rubrica "Mentiuni" din certificatul de stare civila se inscrie, dupa caz, "titularul este cetatean ...................." sau "sotul/sotia este cetatean .....................".
Art. 152. -
(1) Cererile privind eliberarea certificatelor de stare civila cetatenilor straini ale caror acte sau fapte de stare civila s-au produs si s-au inregistrat in Romania, precum si ale cetatenilor romani cu domiciliul ori cu resedinta in strainatate se solutioneaza de catre S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, de primaria unitatii administrativ-teritoriale care pastreaza registrele respective si, dupa caz, in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (5) si (6) din Legea nr. 119/1996, republicata, cu modificarile ulterioare, de catre D.E.P.A.B.D.
(2) La primirea solicitarii de la D.E.P.A.B.D., ofiterul de stare civila identifica actul, completeaza certificatul de stare civila, manual sau in sistem informatic, si il expediaza, de indata, impreuna cu un extras pentru uz oficial de pe actul respectiv, cu toate mentiunile existente pe marginea acestuia.
Art. 153. -
(1) Persoanele care au domiciliul in alte localitati decat cele in care sunt pastrate registrele de stare civila si nu se pot deplasa personal pentru a obtine certificatele de stare civila pot depune cererea la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale in raza careia isi au domiciliul ori resedinta, indicand unitatea administrativ-teritoriala unde se gaseste actul respectiv si datele de stare civila, pentru identificarea acestuia.
(2) Ofiterul de stare civila care primeste cererea solicita, in termen de 3 zile, S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, primariei care are in pastrare registrul de stare civila sa i se expedieze certificatul de stare civila; acesta va fi trimis, in plic recomandat, cu confirmare de primire, in termen de 3 zile de la primirea cererii, trecand in act, la rubrica "Certificate eliberate", seria si numarul certificatului de stare civila trimis.
(3) Ofiterul de stare civila care primeste certificatul de stare civila completat invita solicitantul, in termen de 48 de ore, pentru a-l ridica, sub luare de semnatura.
(4) Daca, in urma invitatiilor facute, solicitantul nu se prezinta, iar de la data primirii certificatului de stare civila au trecut 3 luni, ofiterul de stare civila restituie certificatul de stare civila S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, primariei emitente, in vederea anularii si a efectuarii mentiunii despre aceasta pe marginea actului, la rubrica "Certificate eliberate".
Art. 154. -
In cazul in care registrul este distrus partial, neexistand posibilitatea completarii certificatului de stare civila solicitat, ofiterul de stare civila solicita S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M. Bucuresti - D.S.C. sau, dupa caz, directiilor judetene ale Arhivelor Nationale/Directiei Municipiului Bucuresti a Arhivelor Nationale eliberarea unui extras pentru uz oficial, cu toate mentiunile, la primirea caruia intocmeste certificatul de stare civila.
Art. 155. -
In caz de pierdere, furt sau distrugere a certificatului de stare civila, persoanei indreptatite i se elibereaza, la cerere, un nou certificat, cu perceperea taxei legale de timbru; cererea pentru eliberarea noului certificat trebuie sa cuprinda, in mod amanuntit, imprejurarile in care acesta a fost pierdut, furat sau distrus, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 59.
Art. 156. -
(1) Atat la primirea cererii, cat si la eliberarea certificatului de stare civila, ofiterul de stare civila este obligat sa verifice identitatea persoanei care l-a solicitat, pe baza actului de identitate sau, dupa caz, a documentului prevazut la art. 42 alin. (4)-(7); actul de identitate trebuie sa fie in termen de valabilitate.
(2) In situatia in care S.P.C.L.E.P. care are in pastrare actul de stare civila este acelasi cu cel pe raza caruia persoana isi are domiciliul, aceasta va depune cererea atat pentru obtinerea certificatului de stare civila, cat si pentru eliberarea actului de identitate la structura de evidenta a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. Cererea privind eliberarea certificatului de stare civila va fi transmisa structurii de stare civila, spre competenta solutionare. Certificatul de stare civila, transmis in termen de 3 zile structurii de evidenta a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P., va fi inmanat solicitantului odata cu cartea de identitate.
(3) In toate cazurile, pe cerere si pe cotorul certificatului de stare civila se trece seria si numarul documentului prin care s-a facut legitimarea declarantului/solicitantului; pentru cazurile prevazute la alin. (2) seria si numarul se completeaza dupa emiterea cartii de identitate.
Art. 157. -
Certificatele de stare civila prezentate cu modificari, stersaturi, adaugari sau neconcordante cu privire la datele inscrise se retin de catre lucratorii S.P.C.L.E.P. sau de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ- teritoriale si se trimit institutiei emitente in vederea anularii si eliberarii unui nou certificat de stare civila.
Art. 158. -
(1) Certificatul de nastere se elibereaza titularului actului sau persoanei imputernicite cu procura speciala, pentru persoanele de peste 18 ani posesoare de acte de identitate.
(2) Pentru minorii care nu au acte de identitate, precum si pentru cei pusi sub interdictie, certificatul de nastere se elibereaza parintelui sau reprezentantului legal.
(3) Daca un copil este nascut viu si a decedat pana la data inregistrarii nasterii, la cererea parintilor, se elibereaza certificatul de nastere, cu mentiunea "DECEDAT", sau numai certificatul de deces.
(4) Certificatele de stare civila se pot elibera si altor persoane imputernicite prin procura speciala, autentificata conform prevederilor art. 72 alin. (6).
Art. 159. -
(1) Certificatul de casatorie se poate elibera unuia dintre soti sau, la cerere, ambilor soti.
(2) Pentru sotul supravietuitor sau, in caz de divort, pentru motive intemeiate, se pot elibera certificate de casatorie, cu mentiunile corespunzatoare.
Art. 160. -
(1) Certificatul de deces se elibereaza membrilor familiei sau altor persoane indreptatite.
(2) Este interzisa inscrierea cauzei decesului in certificatul de deces, prin mentiune.
Art. 161. -
(1) Odata cu eliberarea certificatului de stare civila scris cu ortografia limbii materne, ofiterul de stare civila anuleaza cartea de identitate a titularului, prin taierea coltului in care se afla inscrisa perioada de valabilitate, punandu-i in vedere sa se prezinte, pentru preschimbarea acesteia, la S.P.C.L.E.P., in termen de 15 zile.
(2) Pentru posesorii de buletin de identitate sau de carte de identitate provizorie, ofiterul de stare civila aplica stampila cu urmatorul continut: "Eliberat certificatul de stare civila, in baza art. 20 din Ordonanta Guvernului nr. 41/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 323/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, cu numele de familie ........................ si prenumele .............. . Buletinul de identitate/Cartea de identitate provizorie va fi preschimbat(a) pana la ................. .", dupa care ofiterul de stare civila delegat semneaza, pune data si aplica stampila.
Art. 162. -
Cererile pentru procurarea de certificate de stare civila din strainatate se solutioneaza de catre M.A.E. - D.C.
Art. 163. -
(1) Ofiterul de stare civila care intocmeste actul de casatorie sau de deces privind un cetatean strain trimite D.E.P.A.B.D., in termen de 5 zile de la inregistrare, un extras pentru uz oficial.
(2) Pe extrasul prevazut la alin. (1) ofiterul de stare civila inscrie cetatenia celui in cauza si documentul in baza caruia a fost stabilita.
ANEXA Nr. 1*) la metodologie
*) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.
Format A4
4AA
ANEXA Nr. 2*) la metodologie
*) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.
Format A4
img30
ANEXA Nr. 3*) la metodologie
*) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.
Format A4
img31
ANEXA Nr. 4 la metodologie
Format A5
- model -
img32-2
ROMANIA
DIRECTIA PENTRU EVIDENTA PERSOANELOR SI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE
Serviciul Central de Stare Civila
EXTRAS PENTRU UZ EXTERN DE PE ACTUL DE NASTERE
La data de ......................, sub nr. ....................., la Primaria ..........................., judetul ...................., s-a inregistrat nasterea lui ................................................................. de sex .................................., fiul/fiica lui ................................ si al/a ........................., nascut(a) in anul .................................... luna ................. ziua .............., in localitatea ................................, judetul ........................................
Cetatenia parintilor:
Tatal .........................................
Mama .......................................
Data completarii extrasului ...........
Sef se style="padding-top:0;padding-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;border-collapse:collapse;text-align:center;font-size: 11 px;font-family: Arial;font-style: normal;color: #0000FF"rviciu,
........................
ANEXA Nr. 5 la metodologie
Format A5
- model -
img32-2
ROMANIA
DIRECTIA PENTRU EVIDENTA PERSOANELOR SI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE
Serviciul Central de Stare Civila
EXTRAS PENTRU UZ EXTERN DE PE ACTUL DE CASATORIE
(pentru mentiuni in acte de stare civila)
La data de .................................................................., sub nr. ....................................................., la Primaria .................................................................................., judetul ........................................................., s-a incheiat casatoria intre ............................................................................................................................, fiul lui .......................................................... si ................................, nascut in anul .......... luna ...................... ziua ....................... in ......................................................................................., tara .............................., cetatenia ...................................................................., si ............................................................................, fiica lui.................................... si ....................................., nascuta in anul ................... luna ................... ziua ............. in .........................................................................................., tara....................................., cetatenia.................................
Sotii au consimtit sa poarte in casatorie numele de familie: sotul .................. si sotia .........................
Data completarii extrasului .........................
Sef se style="padding-top:0;padding-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;border-collapse:collapse;text-align:center;font-size: 11 px;font-family: Arial;font-style: normal;color: #0000FF"rviciu,
........................
ANEXA Nr. 6 la metodologie
Format A5
- model -
img33
ROMANIA
DIRECTIA PENTRU EVIDENTA PERSOANELOR SI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE
Serviciul Central de Stare Civila
EXTRAS PENTRU UZ EXTERN DE PE ACTUL DE DECES
(pentru mentiuni in acte de stare civila)
La data de ............................................................., sub nr. ............................................................., la Primaria ........................................................................., judetul ................................................................., s-a inregistrat decesul lui ......................................................., fiul/fiica lui ........................ si al/a ..................., nascut(a) in anul ................. luna ................. ziua ............... in ........................................, tara ....................., cetatenia ..................., de sex ..................., cu domiciliul in ..................................................................., strada ......................................... nr. ............., decedat(a) in anul ................... luna ................................ ziua ..................... in localitatea ............................, judetul ...........................
Data completarii extrasului ..........................................
Sef se style="padding-top:0;padding-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;border-collapse:collapse;text-align:center;font-size: 11 px;font-family: Arial;font-style: normal;color: #0000FF"rviciu,
........................
Art. 12. - (1) Este interzisa retinerea certificatelor de stare civila de catre orice persoana, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
(2) In cazul in care autoritatile investite cu atributii de stare civila constata ca unele date din cuprinsul unui certificat de stare civila nu corespund cu cele din actul pe baza caruia a fost eliberat, certificatul se retine si se sesizeaza serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale competente, in vederea anularii si eliberarii unui nou certificat.
SECTIUNEA a 2-a
Dovada starii civileArt. 13. - Starea civila se dovedeste cu actele intocmite in registrele de stare civila, precum si cu certificatele de stare civila eliberate pe baza acestora.
Art. 14. Abrogat prin litera s) din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.
Art. 15. Abrogat prin litera s) din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.
Art. 16. - (1) In cazul prevazut la art. 10, starea civila se poate dovedi prin orice mijloace de proba in fata instantei judecatoresti, in situatiile prevazute la art. 103 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata.
(2) Prevederile art. 103 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu privire la dovada starii civile sunt aplicabile si in cazul in care se solicita serviciilor publice comunitare locale de evidenta a persoanelor sau ofiterului de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale competente reconstituirea sau intocmirea ulterioara a actelor de stare civila.
___________
Art. 16. a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanta de urgenta nr. 80/2011 incepand cu 01.10.2011.
CAPITOLUL II
Intocmirea actelor de stare civila
SECTIUNEA 1
Intocmirea actului de nastereArt. 17. - (1) Intocmirea actului de nastere se face la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza s-a produs evenimentul, pe baza declaratiei verbale a persoanelor prevazute la art. 19, a actului de identitate al mamei si al declarantului, a certificatului medical constatator al nasterii si, dupa caz, a certificatului de casatorie al parintilor.
(2) Daca declaratia priveste pe un copil din afara casatoriei, iar recunoasterea paternitatii are loc in momentul declararii nasterii, datele privind pe tatal copilului se inscriu in rubricile corespunzatoare din cuprinsul actului de nastere ce se intocmeste.
(3) Declararea nasterii se face in termen de 15 zile pentru copilul nascut viu si in termen de 3 zile pentru copilul nascut mort. Termenele se socotesc de la data nasterii. In cazul in care copilul nascut viu a decedat inauntrul termenului de 15 zile, declararea nasterii se face in termen de 24 de ore de la data decesului. Pentru copilul nascut mort se intocmeste numai actul de nastere.
Art. 18. - (1) Numele de familie si prenumele copilului se stabilesc potrivit art. 84 din Legea nr. 287/2009, republicata.
(2) Ofiterul de stare civila are obligatia de a refuza inregistrarea prenumelor formate din cuvinte indecente, ridicole ori altele asemenea, de natura a afecta ordinea publica si bunele moravuri sau interesele copilului, dupa caz.
(3) Daca parintii nu au nume de familie comun sau exista neconcordanta intre prenumele copilului trecut in certificatul medical constatator al nasterii si declaratia verbala a declarantului, intocmirea actului de nastere se face pe baza declaratiei scrise si semnate de ambii parinti, din care sa rezulte numele de familie si prenumele copilului. In lipsa acordului parintilor cu privire la numele de familie, instanta de tutela hotaraste si comunica de indata hotararea ramasa definitiva si irevocabila serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, ofiterului de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale unde s-a produs evenimentul, in vederea intocmirii actului de nastere.
___________
Art. 18. a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanta de urgenta nr. 80/2011 incepand cu 01.10.2011.Art. 19. - Au obligatia de a face declaratia de nastere oricare dintre parinti, iar daca, din diferite motive, nu o pot face, obligatia declararii revine medicului, persoanelor care au fost de fata la nastere, personalului desemnat din unitatea sanitara in care a avut loc nasterea sau oricarei persoane care a luat cunostinta despre nasterea copilului.
Art. 20. - (1) Cand declaratia de nastere a fost facuta dupa expirarea termenelor prevazute de art. 17 alin. (3), inauntrul termenului de un an de la nastere, intocmirea actului de nastere se face cu aprobarea primarului, respectiv a sefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular de cariera.
(2) Daca nasterea s-a produs in strainatate si intocmirea actului nu a fost facuta la misiunea diplomatica sau la oficiul consular de cariera al Romaniei ori la autoritatea locala din strainatate, intocmirea actului de nastere se face in tara, la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale pe a carei raza se afla domiciliul parintilor, dupa ce Ministerul Administratiei si Internelor verifica, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, daca nasterea nu a fost inregistrata in strainatate.
Art. 21. - (1) Cand declaratia a fost facuta dupa trecerea unui an de la data nasterii, intocmirea actului se face in baza hotararii judecatoresti definitive si irevocabile, care trebuie sa contina toate datele necesare intocmirii actului de nastere.
(2) Actiunea se introduce la judecatoria in a carei raza teritoriala are domiciliul persoana interesata sau unde are sediul serviciul de protectie speciala a copilului. Cererea se solutioneaza potrivit dispozitiilor privind procedura necontencioasa din Codul de procedura civila. In vederea solutionarii, instanta solicita serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor in a carui raza administrativ-teritoriala are domiciliul persoana interesata sau se afla sediul serviciului de protectie speciala a copilului verificari pentru stabilirea identitatii, precum si avizul medicului legist cu privire la varsta si sexul persoanei al carei act de nastere se cere a fi intocmit. Judecarea cauzei se face cu participarea procurorului.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 5. din Ordonanta de urgenta nr. 80/2011 incepand cu 01.10.2011.(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) sunt aplicabile in mod corespunzator si in cazul in care nasterea unui cetatean roman s-a produs in strainatate, iar declaratia de nastere se face in tara.
Art. 22. - (1) Orice persoana care a gasit un copil ale carui date de identificare nu se cunosc este obligata sa anunte cea mai apropiata unitate de politie in termen de 24 de ore.
(2) Intocmirea actului de nastere al copilului gasit se face in termen de 30 de zile de la data gasirii acestuia, de catre serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor in a carui raza administrativ-teritoriala a fost gasit copilul, pe baza unui proces- verbal intocmit si semnat de reprezentantul serviciului public de asistenta sociala, de reprezentantul unitatii de politie competente si de medic.
(3) In procesul-verbal prevazut la alin. (2), care se intocmeste in termen de 3 zile de la data gasirii copilului, trebuie sa se mentioneze data, locul si imprejurarile in care a fost gasit copilul, sexul si data presupusa a nasterii acestuia, stabilita de medic.
(4) Obligatia de a face demersurile necesare in vederea inregistrarii nasterii copilului revine serviciului public de asistenta sociala in a carui raza administrativ-teritoriala a fost gasit acesta.
Art. 23. - (1) Intocmirea actului de nastere, in cazul copilului parasit de mama in maternitate, se face imediat dupa implinirea termenului de 30 de zile de la intocmirea procesului-verbal de constatare a parasirii copilului, semnat de reprezentantul directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, de reprezentantul politiei si de cel al maternitatii.
(2) Daca identitatea mamei nu a fost stabilita in termenul prevazut la alin. (1), serviciul public de asistenta sociala in a carui raza administrativ-teritoriala a fost gasit copilul, pe baza documentatiei transmise de directia generala de asistenta sociala si protectia copilului, are obligatia ca in termen de 5 zile sa obtina dispozitia primarului competent sa intocmeasca actul de nastere privind stabilirea numelui si prenumelui copilului si sa faca declaratia de inregistrare a nasterii la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor.
(3) Intocmirea actului de nastere se face pe baza procesului verbal prevazut la alin. (1), a certificatului medical constatator al nasterii, a autorizarii instantei de tutela in a carei circumscriptie a fost gasit copilul, cu privire la masura plasamentului in regim de urgenta, a raspunsului politiei cu privire la rezultatul verificarilor privind identitatea mamei, a dispozitiei de stabilire a numelui si prenumelui copilului si a declaratiei de inregistrare a nasterii.
___________
Art. 23. a fost modificat prin punctul 6. din Ordonanta de urgenta nr. 80/2011 incepand cu 01.10.2011.Art. 24. - In cazurile prevazute la art. 22 si 23, daca nu se cunosc numele de familie si prenumele copilului, acestea se stabilesc, prin dispozitie, de catre primarul unitatii administrativ-teritoriale unde se inregistreaza nasterea.
Art. 25. - La inregistrarea nasterii, ofiterul de stare civila atribuie si inscrie codul numeric personal, care se mentioneaza in certificatul de nastere, precum si in toate celelalte acte care privesc persoana in cauza.
Art. 26. - (1) In cazul adoptiei se va intocmi un nou act de nastere de catre serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale in raza careia se afla domiciliul adoptatului ori sediul institutiei de ocrotire in ingrijirea careia se gaseste adoptatul.
(2) In situatia in care adoptatorii sunt cetateni straini ori cetateni romani cu domiciliul sau cu resedinta in strainatate, noul act de nastere se va intocmi de serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale in raza careia se afla domiciliul celui adoptat ori sediul institutiei de ocrotire, in cazul copiilor aflati in ingrijirea acesteia.
(3) In noul act de nastere intocmit, rubrica "Locul nasterii" se va completa cu denumirea unitatii administrativ-teritoriale unde isi are sediul serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, primaria unde se intocmeste actul.Punere in aplicare SECTIUNEA 1 prin Metodologie cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de st... din 26/01/2011 :
SECTIUNEA a 3-a
Inregistrarea nasterii
Art. 28. -
(1) Inregistrarea nasterii se face de structura de stare civila din cadrul S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza s-a produs evenimentul.
(2) In registrul de nasteri se inregistreaza copilul nascut viu si copilul nascut mort.
(3) Inregistrarea gemenilor se face prin intocmirea actului de nastere, separat, pentru fiecare copil. In acelasi mod se procedeaza si in cazul gemenilor siamezi.
Art. 29. -
(1) Termenul pentru declararea si inregistrarea nasterii copilului este de:
a) 15 zile de la data nasterii, pentru copilul nascut viu si aflat in viata;
b) 3 zile de la data nasterii, pentru copilul nascut mort;
c) 24 de ore de la data decesului, pentru copilul nascut viu care a decedat inauntrul termenului de 15 zile;
d) 30 de zile pentru copilul cu varsta de pana la un an, gasit sau parasit de mama in maternitate/unitati sanitare.
(2) In termenele prevazute la lit. a), b) si d) se cuprinde atat ziua nasterii, respectiv a gasirii, cat si ziua in care se face declaratia.
Art. 30. -
(1) Inregistrarea nasterii se face in baza urmatoarelor documente:
a) certificatul medical constatator al nasterii, intocmit pe formular-tip, care va trebui sa poarte numar de inregistrare, data certa, sigiliul/stampila unitatii sanitare, semnatura si parafa medicului;
b) actul de identitate al mamei si/sau al declarantului, daca nasterea nu este declarata de mama;
c) certificatul de casatorie al parintilor copilului, in original si in fotocopie, daca sunt casatoriti, iar daca acestia poarta nume de familie diferit, declaratia scrisa cu privire la numele pe care il va dobandi copilul;
d) declaratia de recunoastere a copilului nascut in afara casatoriei, data de catre tata in fata ofiterului de stare civila care inregistreaza nasterea sau la notarul public, din care sa rezulte si numele de familie pe care il dobandeste copilul, la care se anexeaza consimtamantul mamei; in cazul tatalui minor acesta este asistat de reprezentantul legal.
(2) In situatia in care unul dintre parinti sau ambii sunt cetateni straini, sunt necesare documentele prevazute la alin. (1), precum si urmatoarele:
a) pasaportul parintelui cetatean strain/parintilor cetateni straini, respectiv actul de identitate pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, in original si in fotocopie, si traducerea legalizata a filei care contine datele de identificare;
b) certificatul de casatorie al parintilor copilului si traducerea legalizata a acestuia, daca parintii sunt casatoriti; originalul certificatului si traducerea acestuia vor fi apostilate/supralegalizate conform art. 72 alin. (6).
(3) In situatia in care ambii parinti au varsta sub 14 ani sunt necesare documentele prevazute la alin. (1) lit. a) si d), precum si urmatoarele:
a) certificatul de nastere al mamei si actul de identitate al declarantului, daca declararea nasterii nu este facuta de mama;
b) actul de identitate al reprezentantului legal al unuia dintre parintii copilului.
(4) Actele de identitate ale parintilor si, dupa caz, al declarantului se restituie imediat dupa confruntarea datelor, pastrandu-se fotocopii ale actelor de identitate ale parintilor si ale certificatului de casatorie.
(5) In cazul in care casatoria parintilor a fost incheiata in strainatate si nu a fost transcrisa/inscrisa in registrele de stare civila romane, se procedeaza la transcrierea/inscrierea in regim de urgenta a certificatelor de stare civila emise de autoritatile straine in registrele de stare civila romane; nasterea copilului se inregistreaza dupa transcrierea/inscrierea casatoriei parintilor.
(6) C.N.P. se atribuie doar copiilor cetateni romani.
(7) In cazul in care parintii poarta nume de familie diferite sau exista neconcordanta intre prenumele copilului trecut in certificatul medical constatator al nasterii si cel declarat, inregistrarea nasterii se face in baza declaratiei scrise, semnata de ambii parinti, din care sa rezulte numele de familie si prenumele copilului.
(8) Daca parintii nu se inteleg cu privire la numele de familie si prenumele copilului, primarul unitatii administrativ-teritoriale la care se inregistreaza nasterea stabileste, prin dispozitie, numele de familie si prenumele copilului.
(9) Prevederile alin. (8) se aplica si in cazul in care ofiterul de stare civila a refuzat inscrierea prenumelui, in conformitate cu art. 18alin. (2) din Legea nr. 119/1996, republicata, cu modificarile ulterioare, iar parintii nu vor sa opteze pentru un alt prenume.
(10) In cazul in care parintii poarta nume de familie diferite, iar unul dintre acestia este in imposibilitate de a-si manifesta vointa cu privire la stabilirea numelui de familie al copilului, inregistrarea nasterii se face in baza declaratiei celuilalt parinte.
(11) In cazul in care parintii au domicilii diferite, parintele care declara nasterea va da o declaratie cu privire la domiciliul copilului, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 19.
Art. 31. -
(1) Cand declaratia nasterii a fost facuta dupa expirarea termenelor prevazute la art. 29, dar inauntrul unui an de la data nasterii, inregistrarea actului se face cu aprobarea primarului, respectiv a sefului misiunii diplomatice sau oficiului consular de cariera al Romaniei, data pe declaratia scrisa. In cuprinsul declaratiei se mentioneaza motivul intarzierii.
(2) Daca declaratia a fost facuta dupa trecerea unui an de la data nasterii, actul de nastere se intocmeste in baza hotararii judecatoresti, definitive si irevocabile, privind incuviintarea inregistrarii tardive, care trebuie sa contina toate datele necesare inregistrarii.
(3) La solicitarea instantelor judecatoresti investite cu solutionarea actiunii privind inregistrarea tardiva a nasterii, cand persoana a depasit varsta de un an, structura de stare civila din cadrul S.P.C.L.E.P. efectueaza urmatoarele verificari:
a) in registrele de stare civila, curente si speciale, ale localitatii in care s-a nascut persoana;
b) in evidentele unitatii sanitare unde s-a produs nasterea sau ale medicului de familie, in situatia in care nasterea a avut loc la domiciliu;
c) in Registrul National de Evidenta a Persoanelor, denumit in continuare R.N.E.P., in evidentele Directiei Generale de Pasapoarte, denumita in continuare D.G.P., si, dupa caz, ale serviciului cazier judiciar, statistica si evidente operative.
(4) Pentru inregistrarea tardiva a nasterii persoanelor care au depasit varsta de 14 ani, se efectueaza verificarile prevazute la alin. (3), precum si verificari la adresele la care acestia declara ca au locuit, prin unitatile de politie.
(5) Persoanele care au depasit varsta de 14 ani dau o declaratie, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 20, la care anexeaza doua fotografii marimea 3/4 cm.
(6) Parintii sau reprezentantul legal ai/al persoanei care a implinit varsta de 14 ani completeaza declaratii, potrivit modelelor prevazute in anexa nr. 21, in fata ofiterului de stare civila/personalului cu atributii de stare civila.
(7) Ofiterul de stare civila/Personalul cu atributii de stare civila verifica corectitudinea datelor inscrise in declaratie de persoana care a implinit varsta de 14 ani, stabileste daca fizionomia acestuia corespunde cu fotografiile anexate si aplica cele doua fotografii astfel: una pe declaratia persoanei care a implinit varsta de 14 ani si alta pe cea a parintilor sau a reprezentantului legal.
(8) Rezultatul verificarilor se consemneaza, detaliat, intr-un referat care sta la baza intocmirii comunicarii ce urmeaza a fi transmisa instantei judecatoresti; in comunicarea catre instanta judecatoreasca se mentioneaza concluziile S.P.C.L.E.P. cu privire la temeinicia sau netemeinicia cererii, precum si datele de stare civila care au fost stabilite in urma verificarilor astfel incat, in dispozitivul hotararii judecatoresti definitive si irevocabile, sa fie cuprinse toate datele necesare intocmirii actului de nastere.
(9) Materialele obtinute cu ocazia verificarilor se claseaza la structura de stare civila din cadrul S.P.C.L.E.P.
Art. 32. -
(1) Dispozitiile art. 30 si 31 sunt aplicabile in mod corespunzator si in cazul in care nasterea unui cetatean roman s-a produs in strainatate, dar nu a fost inregistrata ori a fost inregistrata cu date nereale si se solicita inregistrarea nasterii in tara.
(2) Intocmirea actului de nastere se face la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria in raza careia are domiciliul/sediul unul dintre parinti/institutia interesata, in baza unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile; pentru a stabili daca nasterea a fost sau nu inregistrata in strainatate, structura de stare civila din cadrul S.P.C.L.E.P. de la domiciliul petentului, in baza documentelor depuse si a declaratiilor date in forma autentica, solicita D.E.P.A.B.D. efectuarea de verificari, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe - Departamentul consular, denumit in continuare M.A.E. - D.C.
(3) In cazul in care nasterea unui cetatean roman s-a produs in strainatate, dar a fost inregistrata cu date nereale, structura de stare civila din cadrul S.P.C.L.E.P. de la domiciliul petentului, prin verificarile pe care le intreprinde, stabileste in ce anume consta neconcordanta dintre datele consemnate in actul inregistrat si datele de identificare reale ale parintilor copilului, pe baza de documente si declaratii date in forma autentica ale persoanelor care pot da relatii, inclusiv ale parintilor copilului.
(4) In cazurile prevazute la alin. (2) si (3), referatul se transmite instantei judecatoresti numai dupa primirea avizului D.E.P.A.B.D.
(5) Daca parintii sau reprezentantul legal au procurat certificatul, prin M.A.E. - D.C., iar in urma verificarilor s-a stabilit ca nasterea a fost inregistrata corect in strainatate, se parcurge procedura prevazuta la art. 44 alin. (3) din Legea nr. 119/1996, republicata, cu modificarile ulterioare, privind transcrierea certificatelor de stare civila procurate din strainatate.
(6) Hotararea judecatoreasca prin care s-a incuviintat inregistrarea tardiva a nasterii produse in strainatate, ramasa definitiva si irevocabila inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 119/1996, republicata, cu modificarile ulterioare, se inregistreaza la primaria locului de domiciliu al parintilor copilului.
Art. 33. -
Intocmirea actului de nastere pentru copilul gasit sau parasit de mama in maternitate/unitati sanitare se face, in termen de 30 de zile de la data gasirii acestuia, respectiv la implinirea termenului de 30 de zile de la data intocmirii procesului-verbal de constatare a parasirii copilului; inregistrarea se face in registrele de stare civila ale S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, ale primariei unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza a fost gasit/parasit copilul.
Art. 34. -
(1) Intocmirea actului de nastere pentru copilul gasit se face in baza urmatoarelor documente:
a) declaratia scrisa a persoanei care l-a gasit ori referatul reprezentantului S.P.A.S., din cadrul unitatii administrativ- teritoriale in raza careia a fost gasit copilul;
b) procesul-verbal intocmit si semnat de reprezentantul unitatii de politie competente, de medic si de reprezentantul S.P.A.S.;
c) dispozitia de stabilire a numelui si prenumelui, emisa de primar, pentru situatiile in care nu se cunosc numele de familie si prenumele copilului, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 22;
d) expertiza medico-legala privind stabilirea sexului si a varstei aproximative ale copilului.
(2) Procesul-verbal prevazut la alin. (1) lit. b) se inregistreaza la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria care urmeaza sa inregistreze nasterea si cuprinde urmatoarele date:
a) anul, luna si ziua cand a fost gasit copilul;
b) sexul copilului;
c) locul si imprejurarile in care a fost gasit copilul;
d) numele de familie, prenumele si domiciliul persoanei care l-a gasit, precum si, dupa caz, ale martorilor;
e) denumirea si adresa institutiei sau numele persoanei careia i-a fost incredintat copilul;
f) varsta copilului gasit, stabilita de medic prin indicarea obligatorie a anului, lunii si zilei de nastere, chiar daca acestea sunt aproximative;
g) rezultatul primelor cercetari efectuate de politie pentru identificarea mamei.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator si in cazul in care persoana gasita, si a carei nastere nu a fost inregistrata, are varsta mai mare de 18 ani.
Art. 35. -
Intocmirea actului de nastere pentru copilul parasit de mama in maternitate se face in baza urmatoarelor documente:
a) procesul-verbal de constatare a parasirii copilului, semnat de reprezentantul D.G.P.C., de reprezentantul politiei si de cel al maternitatii;
b) certificatul medical constatator al nasterii;
c) dispozitia de plasament in regim de urgenta;
d) comunicarea politiei cu privire la rezultatul verificarilor privind identitatea mamei;
e) dispozitia de stabilire a numelui si prenumelui, emisa de primar, pentru situatiile in care nu se cunosc numele de familie si prenumele copilului;
f) declaratia de inregistrare a nasterii.
Art. 36. -
(1) Actul de nastere privind copilul gasit/parasit de mama in maternitate/unitati sanitare se completeaza numai la rubricile referitoare la copil, respectiv cu datele care rezulta din certificatul constatator al nasterii ori cu cele stabilite de organele de politie; rubricile referitoare la parinti nu se completeaza.
(2) La rubrica "mentiuni" se inscrie textul: "actul a fost intocmit in baza procesului-verbal nr. .............. din ..................., din care rezulta ca a fost gasit de/parasit la ............................., cu domiciliul/sediul in .................................., str. ....................... nr. ..............., si incredintat................................................".
Art. 37. -
(1) In situatia in care, ulterior inregistrarii nasterii, au fost identificati parintii ori copilul este recunoscut de mama, S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale unde a fost inregistrata nasterea copilului gasit/parasit de mama in maternitate solicita instantei judecatoresti anularea actului de nastere.
(2) Dupa anularea actului, se face o noua inregistrare la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria din cadrul unitatii administrativ-teritoriale unde s-a nascut copilul; daca mama copilului declara ca a fost inregistrata nasterea si dovedeste acest fapt, nu se mai intocmeste un nou act de nastere.
Art. 38. -
(1) Cand mama declara ca este casatorita, dar nu poate prezenta certificatul de casatorie, da o declaratie scrisa in acest sens, iar inregistrarea nasterii se face numai dupa ce personalul cu atributii de stare civila din cadrul S.P.C.L.E.P. sau ofiterul de stare civila din cadrul primariei competente a stabilit datele referitoare la sot, prin solicitarea unui extras de pe actul de casatorie si din verificarile in R.N.E.P.
(2) Daca mama declara ca nu este casatorita, in urma verificarilor prevazute la alin. (1), copilul se inregistreaza cu numele de familie al mamei, iar rubricile referitoare la "tata" nu se completeaza.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica si in cazul in care declaratia este facuta de o alta persoana.
Art. 39. -
(1) In situatia in care copilul nascut viu a decedat si nasterea nu a fost inregistrata, se inregistreaza mai intai nasterea si apoi decesul.
(2) In cazul in care ofiterul de stare civila care inregistreaza decesul nu are competenta teritoriala pentru intocmirea actului de nastere trimite S.P.C.L.E.P., respectiv primariei competente sa intocmeasca actul de nastere, declaratia motivata a persoanei care a solicitat inregistrarea decesului, impreuna cu certificatul medical constatator al nasterii, si comunica datele referitoare la deces, pentru inscrierea mentiunii.
(3) Intocmirea actului de nastere se face cu aprobarea primarului, daca nasterea s-a produs in interiorul termenului de un an; la cerere, se elibereaza certificat de nastere, cu mentiunea de deces.
(4) In toate cazurile de inregistrare a nasterii se aplica prevederile art. 30 si 31.
Art. 40. -
(1) Pentru copilul nascut mort se intocmeste numai actul de nastere; in acest caz, nu se completeaza rubricile privind "prenumele", "cetatenia" si "codul numeric personal", iar in rubrica "din care rezulta ca s-a nascut un copil ....................." se inscrie cuvantul "mort".
(2) La cerere, in baza actului, se elibereaza certificat de nastere cu mentiunea "COPIL NASCUT MORT", precum si adeverinta de inhumare/incinerare, fapt despre care se precizeaza pe fila verso a certificatului medical constatator al nasterii.
Punere in aplicare SECTIUNEA 1 prin Metodologie cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de st... din 26/01/2011 :
ANEXA Nr. 19 la metodologie
- model -
Ofiterul de stare civila
Semnatura ........
Data ............
DECLARATIE
Subsemnatul(a), ................................, fiul/fiica lui .................. si al/a ......................, nascut(a) la data de ................... in localitatea ................................., str. ................................ nr. ...., et. ...., ap. ...., judetul/sectorul ............, posesor/posesoare al/a C.I./pasaport ...................... , declar ca domiciliul copilului meu .......................................(numele si prenumele), fiul/fiica lui ................................... si al/a lui ...................., nascut(a) la data de .................. in .................., judetul/sectorul ................., este in localitatea ........................................., str. .............................. nr. ..., et. ...., ap. ......, judetul/sectorul ...................... .

Data
............... Semnatura
.................
ANEXA Nr. 20 la metodologie
- model -

Data in fata mea
................................
(numele si prenumele)
...............................
(semnatura) LOC
FOTO
DECLARATIE
Subsemnatul(a),.................................., fiul/fiica lui ......................... si al/a ......................, nascut(a) la data de ................ in localitatea ............................, judetul/sectorul ........................, declar ca locuiesc la adresa ...................................................................................................... si pana in prezent nu am avut nasterea inregistrata in registrele de stare civila.
Mentionez ca am locuit si la urmatoarele adrese:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
De asemenea, declar ca am urmat cursurile urmatoarelor scoli:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Aceasta imi este declaratia pe care o dau, sustin si semnez.

Data
............... Semnatura
.................
ANEXA Nr. 21 la metodologie
- model -

Data in fata mea
................................
(numele si prenumele)
...............................
(semnatura) LOC
FOTO
DECLARATIE
1) Subsemnatul(a), .........................................., fiul/fiica lui ................... si al/a ...................., nascut(a) la data de ............... in localitatea ........................, cu domiciliul in .............................., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ....... nr. ......, eliberat la data de ................ de catre......................., in calitate de .............................., certific identitatea persoanei din fotografie ca fiind ............................................(numele si prenumele) .
DECLARATIE
2) Subsemnatul(a), .........................................., fiul/fiica lui ................... si al/a .................... , nascut(a) la data de ............ in localitatea ..............., cu domiciliul in .........................................., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ....... nr. ......, eliberat la data de ................ de catre........................, in calitate de .............................., certific identitatea persoanei din fotografie ca fiind .................................................(numele si prenumele) .
ANEXA Nr. 22 la metodologie
- model -
ROMANIA
JUDETUL ...............................................
S. P.C.L.E.P./Primaria ..............................
Starea Civila
Nr. ...................... din .............................
DISPOZITIA Nr. ..............
din anul ........... luna ............... ziua ................
Primarul ..............................................(municipiului, orasului, comunei) 1) , judetul ........................, avand in vedere procesul-verbal inregistrat la nr. 2) ......................... din 3) .............................., precum si referatul serviciului public de asistenta sociala, din care rezulta ca s-a gasit un copil/o persoana de sex ............................., avand aproximativ 4) ....................(ani, luna), ai carui/ai carei parinti nu sunt cunoscuti,
in temeiul dispozitiilor art. 2 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 323/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 68 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
DISPUNE:
Art. 1. -
Copilul/Persoana gasit(a) la data de ................... in 5) ......................... va purta numele de familie ..................... si prenumele ............................................................ .
Art. 2. -
In baza prezentei dispozitii, ofiterul de stare civila delegat va inregistra in registrele de stare civila nasterea copilului/persoanei gasit(e).

Data
.................
Primar,
................................
___________
1) Denumirea localitatii.
2) Numarul de inregistrare a procesului-verbal intocmit de politie, medic si reprezentantul directiei.
3) Data inregistrarii.
4) Varsta stabilita de medic.
5) Locul unde a fost gasit(a).

SECTIUNEA a 2-a
Intocmirea actului de casatorieArt. 27. - (1) Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, al primariei in a carei raza de competenta teritoriala isi are domiciliul sau resedinta unul dintre viitorii soti.
(2) Casatoria se poate incheia in afara sediului serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, al primariei competente, pentru motive temeinice, cu aprobarea primarului.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 7. din Ordonanta de urgenta nr. 80/2011 incepand cu 01.10.2011.(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), casatoria poate fi incheiata la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, la o alta primarie decat cea in a carei raza teritoriala domiciliaza sau isi au resedinta viitorii soti, cu aprobarea primarului unitatii administrativ-teritoriale unde se incheie casatoria.
___________
Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 8. din Ordonanta de urgenta nr. 80/2011 incepand cu 01.10.2011.(4) Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor ori primaria unde urmeaza sa se incheie casatoria va instiinta, de indata, primaria de domiciliu sau de resedinta a viitorilor soti, in vederea publicarii declaratiei de casatorie.
___________
Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 8. din Ordonanta de urgenta nr. 80/2011 incepand cu 01.10.2011.Art. 28. - (1) Declaratia de casatorie se face personal de catre viitorii soti, in scris, la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, la primaria competenta, misiunea diplomatica ori oficiul consular unde urmeaza a se incheia casatoria. In declaratia de casatorie, viitorii soti vor arata ca nu exista niciun impediment legal la casatorie si vor mentiona numele de familie pe care il vor purta in timpul casatoriei, precum si regimul matrimonial ales.
(2) Pentru motive temeinice, daca unul dintre viitorii soti se afla in imposibilitatea de a se deplasa la sediul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, al primariei competente, declaratia de casatorie se poate face si in afara sediului acestuia/acesteia.
(3) Ofiterul de stare civila care primeste declaratia de casatorie solicita viitorilor soti sa prezinte actele de identitate, certificatele de nastere, certificatele medicale privind starea sanatatii acestora, precum si:
a) autorizarea instantei de tutela in a carei circumscriptie isi are domiciliul cel care cere incuviintarea pentru incheierea casatoriei, in cazul existentei unor impedimente rezultate din conditiile de rudenie fireasca sau adoptie, in conditiile prevazute de lege;
b) avizul medical, dovada incuviintarii parintilor ori, dupa caz, a tutorelui si autorizarea instantei de tutela in a carei circumscriptie minorul isi are domiciliul pentru incheierea casatoriei, in cazul existentei unor impedimente legate de varsta matrimoniala; dispozitiile art. 272 alin. (2) ultima teza si alin. (3)-(5) din Legea nr. 287/2009, republicata, se aplica in mod corespunzator.
(4) Daca unul dintre viitorii soti, parintii sau tutorele nu se afla in unitatea administrativ-teritoriala unde urmeaza a se incheia casatoria, ei pot face declaratia de casatorie, respectiv pot depune dovada incuviintarii prevazute la alin. (3) lit. b) la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale unde au domiciliul sau resedinta, care o transmite in termen de 48 de ore serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, primariei unde urmeaza a se incheia casatoria.
___________
Art. 28. a fost modificat prin punctul 9. din Ordonanta de urgenta nr. 80/2011 incepand cu 01.10.2011.Art. 29. - Ofiterul de stare civila dispune publicarea declaratiei de casatorie in ziua primirii acesteia, prin afisarea in extras intr-un loc special amenajat la sediul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau al primariei, respectiv al misiunii diplomatice sau al oficiului consular unde urmeaza sa se incheie casatoria, precum si pe pagina de internet a acestuia/acesteia. Dupa caz, declaratia de casatorie se afiseaza si la sediul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau al primariei unde celalalt sot isi are domiciliul sau resedinta.
___________
Art. 29. a fost modificat prin punctul 10. din Ordonanta de urgenta nr. 80/2011 incepand cu 01.10.2011.Art. 30. - (1) Casatoria se incheie dupa 10 zile de la afisarea declaratiei de casatorie, termen in care se cuprind atat data afisarii, cat si data incheierii casatoriei.
(2) Primarul municipiului, al sectorului municipiului Bucuresti, al orasului sau al comunei unde urmeaza a se incheia casatoria poate sa incuviinteze, pentru motive temeinice, incheierea casatoriei inainte de implinirea termenului prevazut la alin. (1).
(3) Daca de la data depunerii declaratiei de casatorie au trecut 30 de zile si casatoria nu a fost incheiata ori daca viitorii soti doresc sa modifice declaratia initiala, acestia vor face o noua declaratie de casatorie. Dispozitiile art. 29 si art. 30 alin. (1)-(2) se aplica in mod corespunzator.
___________
Art. 30. a fost modificat prin punctul 11. din Ordonanta de urgenta nr. 80/2011 incepand cu 01.10.2011.Art. 31. - (1) In cazul in care constata ca nu sunt indeplinite cerintele prevazute de lege pentru incheierea casatoriei, ofiterul de stare civila refuza sa incheie casatoria si consemneaza refuzul intr-un proces-verbal.
(2) In cazul refuzului ofiterului de stare civila de a incheia casatoria, persoana nemultumita poate sesiza instanta de tutela in raza careia domiciliaza.
___________
Art. 31. a fost modificat prin punctul 12. din Ordonanta de urgenta nr. 80/2011 incepand cu 01.10.2011.Art. 32. - (1) La incheierea casatoriei, ofiterul de stare civila ia consimtamantul viitorilor soti, liber si deplin exprimat, in prezenta a 2 martori, dupa care ii declara casatoriti, le citeste dispozitiile privind drepturile si indatoririle sotilor din Legea nr. 287/2009, republicata, si intocmeste, de indata, actul de casatorie.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 13. din Ordonanta de urgenta nr. 80/2011 incepand cu 01.10.2011.(2) Actul de casatorie se semneaza de catre soti, cu numele de familie pe care au convenit sa il poarte in timpul casatoriei, de cei doi martori si de catre ofiterul de stare civila.
Art. 33. - La incheierea casatoriei intre cetateni straini sau intre acestia si cetateni romani, daca nu cunosc limba romana, precum si in cazul in care unul sau ambii viitori soti sunt surdomuti, se va folosi interpret autorizat, incheindu-se in acest sens un proces-verbal.
Art. 34. - (1) Ofiterul de stare civila poate incheia casatoria intre cetateni straini sau intre acestia si cetateni romani numai daca, pe langa actele prevazute la art. 28, viitorii soti cetateni straini prezinta dovezi eliberate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale tarilor ai caror cetateni sunt, din care sa rezulte ca sunt indeplinite conditiile de fond, cerute de legea lor nationala, pentru incheierea casatoriei. Dispozitiile art. 277 alin. (1) din Legea nr. 287/2009, republicata, se aplica in mod corespunzator.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 14. din Ordonanta de urgenta nr. 80/2011 incepand cu 01.10.2011.(2) Cetatenii statelor cu care Romania a incheiat tratate/conventii/acorduri de asistenta juridica in materie civila sau de drept al familiei, precum si cetatenii statelor care nu au misiune diplomatica acreditata in Romania fac dovada indeplinirii conditiilor de fond cerute de legea lor nationala pentru incheierea casatoriei, cu documente justificative eliberate de autoritatile competente ale statului de cetatenie.
(3) Documentele prevazute la alin. (1) si (2) trebuie sa fie insotite de declaratii notariale ale viitorilor soti din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile necesare incheierii casatoriei in Romania.Punere in aplicare SECTIUNEA a 2-a prin Metodologie cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de st... din 26/01/2011 :
SECTIUNEA a 4-a
Inregistrarea casatoriei
Art. 41. -
(1) Declaratia de casatorie, care face parte din dosarul intocmit potrivit modelului prevazut in anexa nr. 23, se face personal, de catre viitorii soti, in scris, la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria locului de domiciliu ori de resedinta al unuia dintre ei si se publica in ziua in care a fost primita, prin afisare, in extras, in conditiile legii.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in situatia casatoriilor incheiate la misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera ale Romaniei din strainatate, unde cetatenii romani domiciliati in strainatate pot depune declaratia de casatorie.
(3) In cazul in care unul dintre viitorii soti nu se afla in unitatea administrativ-teritoriala unde urmeaza a se incheia casatoria, el poate face declaratia de casatorie la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria din cadrul unitatii administrativ- teritoriale pe raza careia se afla, care o va transmite, in termen de 48 de ore, la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria din cadrul unitatii administrativ-teritoriale unde urmeaza a se incheia casatoria.
(4) Persoanele arestate sau condamnate, in baza unor mandate de arestare ori de executare a pedepsei privative de libertate, pe timpul masurii arestarii si executarii pedepsei pot depune declaratia de casatorie la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria in a carei raza administrativ-teritoriala se gaseste sediul arestului/penitenciarului, care va fi si competenta sa o incheie, cu respectarea prevederilor alin. (1), indiferent de domiciliul sau resedinta viitorilor soti.
Art. 42. -
(1) Odata cu declaratia de casatorie viitorii soti prezinta urmatoarele acte:
a) documentul cu care se face dovada identitatii, in original si in copie;
b) certificatul de nastere, in original si in copie;
c) certificatul medical privind starea sanatatii, intocmit pe formular-tip, care trebuie sa poarte numarul de inregistrare, data certa, sigiliul/stampila unitatii sanitare, semnatura si parafa medicului; certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii si trebuie sa cuprinda mentiunea expresa ca persoana se poate sau nu se poate casatori; certificatele medicale emise de institutii medicale in strainatate pentru uzul misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale Romaniei trebuie sa contina toate rubricile si sa fie insotite de traducerea in limba romana legalizata, cu apostila sau supralegalizare, dupa caz;
d) documente, in original si in copii, traduse si legalizate ori certificate de ofiterul de stare civila, din care sa rezulte desfacerea casatoriei anterioare, daca este cazul.
(2) Dovada desfacerii casatoriei anterioare se poate face cu unul dintre urmatoarele documente:
a) certificatul de despartenie sau de divort, eliberat in perioada 1951-1960;
b) certificatul de nastere sau de casatorie, cu mentiunea de desfacere a casatoriei;
c) sentinta de divort ramasa definitiva si irevocabila; pentru divortul pronuntat in intervalul 8 octombrie 1966-31 iulie 1974, aceasta trebuie sa poarte mentiunea ca a fost inscrisa in actul de casatorie in termen de doua luni de la ramanerea definitiva a hotararii.
(3) Dovada incetarii casatoriei anterioare se face cu certificatul de deces al fostului sot.
(4) Dovada identitatii se poate face cu unul dintre urmatoarele documente:
a) pentru cetatenii romani - buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate provizorie;
b) pentru cetatenii Uniunii Europene sau Spatiului Economic European - documentul de identitate sau pasaportul emise de statul apartinator;
c) pentru apatrizi - pasaport emis in baza Conventiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, insotit de permisul de sedere temporara sau permanenta, dupa caz.
(5) Cetatenii straini din statele terte fac dovada identitatii cu pasaportul emis de statul ai caror cetateni sunt, in care sa fie aplicata viza de intrare pe teritoriul Romaniei; viza trebuie sa fie valabila atat la data depunerii declaratiei de casatorie, cat si la data oficierii casatoriei.
(6) Cetatenii straini carora li s-a acordat o forma de protectie in Romania fac dovada identitatii cu urmatoarele documente:
a) document de calatorie emis in baza Conventiei de la Geneva din 1951;
b) documentul de calatorie pentru strainii care au obtinut protectie subsidiara - protectie umanitara conditionata.
(7) Cetatenii straini solicitanti de azil in Romania fac dovada identitatii cu pasaport emis de statul ai caror cetateni sunt, insotit de documentul temporar de identitate.
(8) Documentele cu care se face dovada identitatii trebuie sa fie valabile atat la data depunerii declaratiei de casatorie, cat si la data oficierii casatoriei.
(9) Urmatoarele categorii de documente de identitate ale cetatenilor straini nu sunt valabile pentru incheierea casatoriei pe teritoriul Romaniei:
a) documentul temporar de identitate, pentru solicitantii de azil, care are inscrisa mentiunea "IDENTITATE DECLARATA";
b) documentul care face dovada statutului de tolerat;
c) decizia de returnare.
(10) In situatia in care ofiterul de stare civila delegat are suspiciuni cu privire la autenticitatea datelor inscrise in documentele de identitate si de calatorie prezentate de catre viitorul sot cetatean strain, este obligat sa solicite relatii, in scris, la Oficiul Roman pentru Imigrari, denumit in continuare O.R.I., sau la formatiunile sale teritoriale, daca documente sunt emise de aceasta institutie, cu privire la identitatea solicitantilor si autenticitatea documentelor prezentate.
(11) Documentele prezentate de cetatenii straini, eliberate de statele ai caror cetateni sunt, vor fi legalizate conform prevederilor art. 72 alin. (6).
Art. 43. -
Ofiterul de stare civila este obligat sa confrunte datele inscrise in declaratia de casatorie cu documentele prezentate, iar semnarea declaratiei se face in prezenta sa.
Art. 44. -
(1) Dosarul actului de casatorie cuprinde, dupa caz, urmatoarele documente:
a) aprobarea primarului pentru incheierea casatoriei in afara sediului primariei, la cererea persoanei interesate, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 24, precum si documente justificative in sustinerea cererii;
b) incuviintarea primarului sau a comandantului navei, consulului, diplomatului cu atributii consulare pentru incheierea casatoriei inainte sau dupa implinirea termenului de 10 zile de la data inregistrarii declaratiei de casatorie, la cererea persoanei interesate, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 25;
c) aprobarea presedintelui consiliului judetean sau a primarului general al municipiului Bucuresti, in cazul existentei unor impedimente rezultate din conditiile de rudenie fireasca sau adoptie, prevazute de art. 6 alin. 2 si art. 7 alin. 2 din Legea nr. 4/1953 - Codul familiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul familiei, la cererea persoanei interesate, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 26;
d) declaratie, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 27, din care sa rezulte ca cei 2 soti nu cunosc niciun motiv de natura legala care sa impiedice incheierea casatoriei;
e) avizul medical, dovada incuviintarii parintilor ori, dupa caz, a tutorelui si autorizarea D.G.P.C. pentru incheierea casatoriei, in cazul existentei unor impedimente rezultate din conditiile de varsta, prevazute de art. 4 alin. (2) din Codul familiei;
f) documentul eliberat ori autentificat de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate in Romania, in cazul casatoriei unui cetatean strain cu un cetatean roman, din care sa rezulte ca primul indeplineste conditiile de fond cerute de legea sa nationala si nu exista impedimente pentru incheierea casatoriei in Romania, in conformitate cu prevederile art. 34 din Legea nr. 119/1996, republicata, cu modificarile ulterioare, coroborate cu art. 18 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat, cu completarile ulterioare;
g) documente eliberate de autoritatile competente ale statului de cetatenie, datate recent - maximum 3 luni de la emitere -, ori care au prevazut, in continut, termenul de valabilitate, pentru cetatenii statelor cu care Romania a incheiat tratate, conventii sau acorduri de asistenta juridica in materie civila ori de dreptul familiei, prin exceptie de la prevederile lit. f);
h) declaratia data pe propria raspundere, autentificata de un notar public, din care sa rezulte ca viitorul sot, cetatean strain sau apatrid, nu este casatorit si indeplineste conditiile de fond cerute de legea sa nationala pentru incheierea casatoriei in Romania, pentru cetatenii statelor care nu au misiune diplomatica sau oficiu consular acreditat in Romania; pentru apatrizi, legea nationala este legea statului in care isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta;
i) procesul-verbal, incheiat impreuna cu interpretul autorizat, in cazul incheierii casatoriei intre persoane care nu cunosc limba romana sau intre surdomuti, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 28;
(2) Documentele prevazute la alin. (1) lit. f) si g) vor fi insotite de declaratii notariale ale viitorilor soti din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile necesare incheierii casatoriei in Romania.
(3) Cetatenilor statelor care nu pot prezenta dovada mentionata la alin. (1) lit. f) intrucat ambasada statului al carui cetatean este nu mai elibereaza un astfel de document li se vor solicita documentele eliberate de autoritatile locale competente ale statelor respective, comunicate prin D.E.P.A.B.D. de catre misiunile diplomatice ale acestora acreditate in Romania.
Art. 45. -
(1) In situatia incheierii casatoriei in cazul existentei unor impedimente rezultate din conditiile de varsta, minorul care doreste sa se casatoreasca face o cerere la D.G.P.C. de la locul de domiciliu in vederea obtinerii autorizarii prevazute la art. 4 alin. (2) din Codul familiei; cererea trebuie sa fie insotita de o copie, legalizata sau certificata de ofiterul de stare civila, de pe certificatul de nastere, ancheta sociala intocmita de autoritatea tutelara de la domiciliul solicitantului si avizul dat de medic.
(2) Avizul medical trebuie sa fie prealabil incuviintarii parintilor ori, dupa caz, a tutorelui si autorizarii D.G.P.C.; avizul medical nu inlatura prezentarea certificatelor medicale privind starea sanatatii prevazute de art. 28 alin. (2) din Legea nr. 119/1996, republicata, cu modificarile ulterioare.
Art. 46. -
(1) Incuviintarea casatoriei minorilor de catre parinti ori, dupa caz, de catre tutore se face printr-o declaratie data la S.P.C.L.E.P. sau primaria competenta odata cu declaratia de casatorie; daca parintii ori, dupa caz, tutorele locuiesc/locuieste in alta localitate decat cea in care se incheie casatoria, incuviintarea se da la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria din localitatea de domiciliu a acestora, care o inainteaza de indata la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, primariei competente pentru incheierea casatoriei ori se poate prezenta o declaratie pe proprie raspundere, autentificata, din care sa rezulte ca parintele este de acord cu incheierea casatoriei de catre copilul sau minor, care a implinit varsta de 16 ani.
(2) In situatia in care numai unul dintre parinti incuviinteaza casatoria minorului, iar celalalt refuza, instanta judecatoreasca decide tinand seama de interesul superior al copilului.
(3) In cazul in care parintii sunt divortati, pentru incheierea casatoriei este necesar consimtamantul ambilor parinti.
Art. 47. -
Cand viitorii soti au locul nasterii in Romania si se legitimeaza cu documente de identitate eliberate de autoritatile altui stat, iar din confruntarea datelor inscrise in certificatul de nastere si documentul de legitimare rezulta ca au intervenit modificari in statutul civil, se procedeaza mai intai la inscrierea, pe marginea actului de nastere, a mentiunilor referitoare la modificarile intervenite, dupa care se primeste declaratia de casatorie.
Art. 48. -
(1) Odata cu depunerea declaratiei sau ulterior, pana la incheierea casatoriei, viitorii soti declara, in fata ofiterului de stare civila, numele de familie pe care s-au invoit sa il poarte in casatorie, potrivit dispozitiilor Codului familiei.
(2) Daca intelegerea referitoare la numele de familie a intervenit dupa depunerea declaratiei, dar inainte de a se incheia casatoria, aceasta intelegere se consemneaza intr-o declaratie scrisa care se anexeaza la declaratia initiala.
Art. 49. -
(1) Casatoria se incheie la expirarea termenului de 10 zile, in care se cuprind atat ziua cand a fost facuta declaratia de casatorie, cat si ziua in care se oficiaza casatoria.
(2) In cazul prevazut de art. 41 alin. (4), termenul de 10 zile se socoteste de la data de cand s-a primit declaratia la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria unde urmeaza a se incheia casatoria.
(3) Casatoria se poate incheia inaintea expirarii termenului de 10 zile, daca starea de sanatate a unuia dintre soti impune aceasta, numai cu aprobarea primarului in Romania, consulului sau diplomatului cu atributii consulare in cazul casatoriilor incheiate la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei; documentele justificative se pastreaza la dosarul de casatorie.
(4) Dupa expirarea termenului de 10 zile, casatoria se poate incheia, numai cu aprobarea primarului in Romania, consulului sau diplomatului cu atributii consulare in cazul casatoriilor incheiate la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, pentru situatii temeinic justificate, insa numai pana la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale, referitoare la starea sanatatii viitorilor soti; in cazul expirarii termenului de valabilitate a acestora, viitorii soti sunt obligati sa obtina si sa depuna certificate medicale valabile.
Art. 50. -
(1) Oficierea casatoriei se face in limba romana de catre ofiterul de stare civila intr-o incapere corespunzator amenajata, avand o tinuta vestimentara adecvata caracterului solemn al acestui act. Ceremonia se poate desfasura, la cerere, si in limba materna a persoanelor care urmeaza sa se casatoreasca, daca ofiterul de stare civila cunoaste limba respectiva.
(2) La oficierea casatoriei, ofiterul de stare civila este obligat sa poarte esarfa, in culorile drapelului national roman, asezata pe umarul stang, cu banda albastra in sus.
Art. 51. -
(1) Dupa luarea consimtamantului viitorilor soti, liber si deplin exprimat, in fata a 2 martori, ofiterul de stare civila ii declara casatoriti, le citeste dispozitiile Codului familiei privind drepturile si obligatiile sotilor si intocmeste, de indata, actul de casatorie.
(2) Actul de casatorie se semneaza de catre soti, cu numele de familie pe care s-au invoit sa-l poarte in timpul casatoriei, de catre ofiterul de stare civila si de catre martori.
(3) In rubrica "Vazand ca publicatia ceruta de lege s-a efectuat in termen si ca nu s-a facut opozitie la aceasta casatorie, in temeiul consimtamantului exprimat personal de fiecare dintre viitorii soti, noi ...................................., ofiter de stare civila, am incheiat prezentul act de casatorie", se inscriu numele si prenumele celui care a oficiat casatoria.
Art. 52. -
(1) Ofiterul de stare civila nu poate incheia casatoria daca constata ca nu sunt indeplinite cerintele legii.
(2) Refuzul privind incheierea casatoriei se consemneaza intr-un proces-verbal motivat, intocmit, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 29, in doua exemplare, dintre care unul se inmaneaza persoanelor care intentionau sa se casatoreasca.
Art. 53. -
(1) Dupa incheierea casatoriei, ofiterul de stare civila anuleaza cartea de identitate a sotului care isi schimba numele de familie prin casatorie; anularea se face prin taierea coltului in care se afla inscrisa perioada de valabilitate.
(2) In situatia persoanelor detinatoare de buletine de identitate sau carti de identitate provizorii, in actul de identitate al sotului care prin casatorie isi schimba numele de familie se aplica stampila cu urmatorul continut: "Schimbat numele din .................... in ......................, prin casatorie. Actul de identitate va fi preschimbat pana la .....................".
Punere in aplicare SECTIUNEA a 2-a prin Metodologie cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de st... din 26/01/2011 :
ANEXA Nr. 23*) la metodologie
*) Anexa nr. 23 este reprodusa in facsimil.
Format A3 (se tipareste sub forma de mapa)
ROMANIA
JUDETUL ______________________
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL
DE EVIDENTA A PERSOANELOR AL
COMUNEI/ORASULUI/MUNICIPIULUI/PRIMARIA Nr. ................. din ................................
DOSAR Nr. ............./20..........
cuprinzand documentele ce au stat la baza incheierii casatoriei dintre ................................ si .................................
DATA INCEPERII ...........................................
DATA INCHEIERII ..........................................
FILE ...................
VOL. ...................
INVENTARIAT SUB NR. ..................
TERMEN DE PASTRARE
......... ANI

Declaratia de casatorie a fost data si semnata in fata noastra.
Am confruntat datele inscrise in declaratie cu cele din certificatele de nastere, care corespund intocmai.
PRIMARIA/SPCLEP
............................................
Starea civila
Ofiterul de stare civila,
................................................... Nr....................
Din............20....
DECLARATIE DE CASATORIE
Subsemnatii:
.........................................................................................(numele si prenumele sotului), domiciliat in .........................................., str. ..................................................................... ..................................nr ................................, bl. ................s sc........., et. ......, ap........, judetul/sectorul ...................................., si ................ (numele si prenumele sotiei) ...................., domiciliata in ........................, str. .............. nr. .............., bl. ........., sc. ........., et. ......., ap. ........., judetul/sectorul ......................, in vederea casatoriei pe care dorim sa o incheiem, declaram ca:
1. Am luat cunostinta reciproc de starea sanatatii noastre si de prevederile art. 4-10 si 27 din Legea nr. 4/1953 -Codul familiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si nu exista nicio piedica legala pentru incheierea casatoriei.
2. Am fost/nu am fost casatorit/casatorita.
3. Dupa incheierea casatoriei vom purta numele de familie:
SOTUL ...............................
SOTIA ........................................................
Ne legitimam cu actul de identitate seria .............. nr......... si actul de identitate seria ..................... nr. ..................
Cunoastem ca legea penala pedepseste pe cei care fac declaratii false.
Declar ca cunosc/nu inteleg limba romana scris si vorbit.

Data...............20... Semnaturile
Intocmit act casatorie nr.........../ 20....
Operat mentiuni
pe actele de nastere din registrul exemplarul I
nr......................al localitatii....................................., pentru sot
nr......................al localitatii.................................", pentru sotie
Trimis comunicare de mentiune
cu Adresa nr............din.................
la...................................................
Data................... ................
Sot ................
Sotie
Semnatura...................
45
46
ANEXA Nr. 24 la metodologie
- model -
Aprob
Primar,
.................
CERERE
Subsemnatul(a), ......................................., cu domiciliul in localitatea ................................................, str. ................................ nr. ......., judetul/sectorul .................................., va rog sa aprobati oficierea casatoriei mele cu numita(tul) ......................................................................, in afara sediului primariei, si anume ..................................................... pentru urmatoarele motive: ........................................................................................................................................................................ ...........................................................(unul dintre soti se afla in imposibilitatea de a se prezenta)

Data ...............
Semnatura
..........................
Domnului primar al ...............................
ANEXA Nr. 25 la metodologie
- model -
Aprob
Primar,
.................
CERERE
Subsemnatul(a), ......................................, cu domiciliul in .................................., str ........................ nr. ............., judetul/sectorul ...................................., va rog sa aprobati oficierea casatoriei mele cu numita(tul) ........................................ in ziua de ......................, in conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile ulterioare, pentru urmatoarele motive:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Anexez urmatoarele documente:

Data ...............
Semnatura
..........................
Domnului primar al ...............................
ANEXA Nr. 26 la metodologie
- model -
Aprob
Presedintele Consiliului judetean/Primar general,
.....................................
CERERE
Subsemnatul(a), ............................................., cu domiciliul in localitatea ......................................, str. ........................... nr. ......., judetul (sectorul) ......................., va rog sa incuviintati incheierea casatoriei mele cu numita(tul) ................................... la Primaria ..................................., in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) si art. 7 alin. (2) din Legea nr. 4/1953 - Codul familiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru urmatoarele motive:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Data ...............
Semnatura
..........................
NOTA:
Cererea se depune la primaria localitatii in care urmeaza a se incheia casatoria, iar pentru dispensa de grad de rudenie va fi insotita de copii legalizate sau certificate de ofiterul de stare civila de pe certificatele de stare civila, pe baza carora se poate stabili gradul de rudenie.
ANEXA Nr. 27 la metodologie
- model -
DECLARATIE
Subsemnatii: ..................................................(numele si prenumele sotului), domiciliat in localitatea ....................................., str. ..................................... nr. ......., bl. ........., sc. ........, et. ....., ap. ......., judetul/sectorul ............................., si ..........................................................(numele si prenumele sotiei), domiciliata in ................................................., str. ..................................... nr. ......., bl. ........., sc. ........, et. ....., ap. ......., judetul/sectorul .............................,
in vederea casatoriei pe care dorim sa o incheiem, declaram ca am luat cunostinta reciproc de starea sanatatii noastre si de prevederile art. 4-10 si 27 din Legea nr. 4/1953 - Codul familiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si nu exista nicio piedica legala pentru incheierea casatoriei.
Sotul ................................
Sotia ................................
Data ............... 20 ...
ANEXA Nr. 28 la metodologie
- model -
ROMANIA
JUDETUL ..........................
S. P.C.L.E.P./Primaria ....................
Starea Civila
Nr. .................. din ............................
PROCES-VERBAL
Incheiat astazi: anul ................ luna .......... ziua .........
La incheierea casatoriei dintre dl ........................................ si dra (dna) ............................................., luarea consimtamantului si aducerea la cunostinta a dispozitiilor din Codul familiei referitoare la drepturile si indatoririle sotilor s-au facut prin intermediul dlui (dnei) ......................................... din .............................., str. .......................................... nr. ........, interpret autorizat de .................................... sub nr. ......................, intrucat ......................................(sotul/sotia) este cetatean strain/surdomut.

Ofiter de stare civila,
....................................
L.S. Interpret,
.................................... Sotul .............................
Sotia ..............................
ANEXA Nr. 29 la metodologie
- model -
ROMANIA
JUDETUL ..........................
S. P.C.L.E.P./Primaria ....................
Starea Civila
Nr. .................. din ............................
PROCES-VERBAL
Incheiat astazi: anul ............ luna ...... ziua ......,
...................................(numele si prenumele), ofiter de stare civila
In urma verificarilor efectuate/vazand opunerile primite in legatura cu declaratia de casatorie a numitilor ............................................. si ............................................, inregistrata la nr. ..... din ..............., din care rezulta ca: .......................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .
Constatand ca nu sunt indeplinite cerintele legii pentru incheierea casatoriei, in temeiul art. 15 din Legea nr. 4/1953 - Codul familiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 31 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile ulterioare, refuz oficierea acesteia.
Intocmit in doua exemplare, dintre care unul s-a inmanat declarantilor.
Ofiter style="padding-top:0;padding-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;border-collapse:collapse;text-align:center;font-size: 11 px;font-family: Arial;font-style: normal;color: #0000FF"ul de stare civila delegat,
...............................
L.S.

SECTIUNEA a 3-a
Intocmirea actului de decesArt. 35. - (1) Intocmirea actului de deces se face la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza s-a produs decesul, pe baza certificatului medical constatator al decesului si a declaratiei verbale facute de membrii familiei decedatului sau, in lipsa acestora, de una dintre urmatoarele persoane:
a) medicul sau alt cadru din unitatea sanitara unde s-a produs decesul;
b) orice persoana care are cunostinta despre deces.
(2) Declarantul va depune certificatul medical constatator al decesului, documentul de identitate si, dupa caz, documentul de evidenta militara ale celui decedat.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 15. din Ordonanta de urgenta nr. 80/2011 incepand cu 01.10.2011.Art. 36. - (1) Declararea decesului se face in termen de 3 zile de la data incetarii din viata a persoanei. In acest termen se cuprinde atat ziua in care s-a produs decesul, cat si ziua in care se face declaratia.
(2) Cand decesul se datoreaza unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum si in cazul gasirii unui cadavru, declararea se face in termen de 48 de ore, socotit din momentul decesului sau al gasirii cadavrului.
(3) In cazurile prevazute la alin. (2), pentru intocmirea actului de deces este necesara si dovada eliberata de politie sau de parchet, din care sa rezulte ca una dintre aceste autoritati a fost sesizata despre deces.
(4) In cazul in care decesul nu a fost declarat in termenul prevazut la alin. (1) sau, dupa caz, la alin. (2), intocmirea actului de deces se face cu aprobarea Parchetului.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 16. din Ordonanta de urgenta nr. 80/2011 incepand cu 01.10.2011.Art. 37. - In cazul in care se declara decesul unui copil nascut viu, care a incetat din viata fara ca declararea nasterii sa fi fost facuta in termenele prevazute de lege, ofiterul de stare civila va intocmi mai intai actul de nastere si apoi pe cel de deces. Daca, din motive temeinice, actul de nastere nu poate fi intocmit, ofiterul de stare civila intocmeste actul de deces si ulterior urmareste inregistrarea nasterii.
Art. 38. - (1) Certificatul medical constatator al decesului, in care se consemneaza cauza decesului, se intocmeste si se semneaza de catre medic sau, in lipsa acestuia, de catre un cadru mediu sanitar care a facut constatarea.
(2) Daca decesul s-a produs pe o nava sau pe o aeronava si nu exista medic la bord, constatarea decesului se va face in primul port sau aeroport de escala, de catre un medic.
(3) In situatia cand durata calatoriei navei pana la primul port de escala este mai mare de 24 de ore, constatarea decesului se face de catre comandant, impreuna cu consiliul de bord, si se consemneaza in jurnalul de bord. In caz de moarte violenta, comandantul navei va efectua cercetari, potrivit legii.
Art. 39. - (1) Documentul cu care se face dovada identitatii persoanei decedate si documentele de evidenta militara ale acesteia, dupa caz, se retin de catre ofiterul de stare civila si se inainteaza serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor la care este arondata unitatea administrativ-teritoriala, respectiv centru militar zonal/judetean/de sector, pe raza careia persoana decedata a avut ultimul domiciliu, in termen de 10 zile de la data inregistrarii decesului.
(2) In cazul misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale Romaniei, documentul cu care se face dovada identitatii persoanei decedate se transmite cu primul curier diplomatic, organizat de la data inregistrarii decesului.
(3) In cazurile in care declarantul nu poate prezenta documentul prevazut la alin. (1) si (2), precizeaza in scris motivul neprezentarii acestuia si datele de stare civila ale decedatului. Declaratia se inainteaza autoritatii prevazute la alin. (1).
___________
Art. 39. a fost modificat prin punctul 17. din Ordonanta de urgenta nr. 80/2011 incepand cu 01.10.2011.Art. 40. - (1) Intocmirea actului de deces privind un cadavru gasit se face la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza a fost gasit.
(2) Inregistrarea cadavrului neidentificat se va face pe baza documentelor prevazute la art. 35 si la art. 36 alin. (3), precum si a procesului-verbal intocmit de medic, care va cuprinde varsta, sexul, locul unde a fost gasit cadavrul, data si cauza decesului.
(3) Datele privind identitatea cadavrului, stabilite ulterior de politie, se inscriu prin mentiune pe actul respectiv. Mentiunea se comunica serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau primariei care are in pastrare actul de nastere si, dupa caz, comandamentului militar.
Art. 41. - (1) Ofiterul de stare civila, dupa intocmirea actului de deces, elibereaza declarantului o adeverinta de inhumare sau de incinerare a cadavrului.
(2) Inhumarea sau incinerarea unui cetatean roman al carui deces s-a produs si s-a inregistrat in strainatate se face pe baza adeverintei eliberate de serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza urmeaza sa se faca inhumarea ori incinerarea. Adeverinta se intocmeste pe baza certificatului de deces eliberat de autoritatile straine, precum si a traducerii legalizate a acestuia. Cand decesul cetateanului roman s-a inregistrat la misiunea diplomatica a Romaniei, adeverinta se intocmeste pe baza certificatului de deces emis de misiunea diplomatica sau de oficiul consular de cariera.
(3) Adeverinta prevazuta la alin. (1) si (2) se elibereaza intr-un singur exemplar. In cazul in care declarantul decesului nu mai detine adeverinta de inhumare sau de incinerare, la solicitarea acestuia, autoritatile prevazute la alin. (1) si (2) ii elibereaza un duplicat.
(4) Daca decesul unui cetatean roman s-a produs pe o aeronava aflata in afara teritoriului Romaniei sau pe o nava aflata in afara apelor teritoriale romane, iar cadavrul este transportat in tara, inhumarea sau incinerarea se face pe baza dovezii eliberate de comandantul navei sau al aeronavei, potrivit art. 8 alin. (6).
Art. 42. - Intocmirea actului de deces, in baza unei hotarari judecatoresti definitive declarative de moarte, se face din oficiu sau la cererea persoanei interesate, dupa caz, de catre serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale de la:
a) locul de nastere al celui declarat mort;
b) domiciliul celui declarat mort, in cazul cand actul de nastere a fost intocmit la autoritatile locale din strainatate;
c) domiciliul persoanei care a solicitat declararea judecatoreasca a mortii, in situatia in care locul nasterii si domiciliul decedatului nu sunt cunoscute.___________
Alineatul a fost modificat prin punctul 18. din Ordonanta de urgenta nr. 80/2011 incepand cu 01.10.2011.Punere in aplicare SECTIUNEA a 3-a prin Metodologie cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de st... din 26/01/2011 :
SECTIUNEA a 5-a
Inregistrarea decesului
Art. 54. -
(1) Actul de deces se intocmeste la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza s-a produs decesul ori s-a gasit cadavrul.
(2) Declaratia de deces, pentru situatia in care cauza decesului este naturala, se face in termen de 3 zile de la data incetarii din viata a persoanei, de catre persoanele prevazute de lege; in acest termen se cuprinde atat ziua in care s-a produs decesul, cat si ziua in care se face declaratia.
Art. 55. -
(1) Odata cu declaratia de deces, declarantul depune urmatoarele acte:
a) certificatul medical constatator al decesului, intocmit pe formular-tip, care va trebui sa poarte numar de inregistrare, data certa, semnatura si parafa medicului care a facut constatarea, sigiliul/stampila unitatii sanitare, in care trebuie consemnata cauza decesului, fara prescurtari, inscrisa cu majuscule;
b) certificatul de nastere si de casatorie, dupa caz;
c) actul de identitate al decedatului;
d) livretul militar sau, dupa caz, adeverinta de recrutare a celui decedat;
e) fotocopia actului de identitate al declarantului.
(2) In cazurile in care declarantul nu poate prezenta certificatele de stare civila si/sau actul de identitate al persoanei decedate, acesta declara, in scris, motivul neprezentarii acestora, precum si datele de stare civila ale decedatului.
(3) Dupa intocmirea actului de deces, pe certificatul de nastere si/sau casatorie, dupa caz, se aplica mentiunea "Decedat act. nr. .............. din ...................... inregistrat la Primaria ....................".
Art. 56. -
Ofiterul de stare civila este obligat sa retina actul de identitate al celui decedat si sa-l anuleze. Cartea de identitate se anuleaza prin taierea coltului in care se afla inscrisa perioada de valabilitate, iar in cazul buletinului de identitate si al cartii de identitate provizorii se aplica, pe prima pagina, respectiv pe verso-ul documentului, stampila cu urmatorul continut: "DECEDAT, Act nr. .........../anul ......, luna ..........., ziua ........., inregistrat la Primaria .............., judetul ...............".
Art. 57. -
(1) In termen de 10 zile de la data inregistrarii decesului, ofiterul de stare civila are obligatia sa trimita actele de identitate ale persoanelor decedate sau declaratiile prevazute la art. 55 alin. (2), cu adresa scrisa, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 30, la structura de evidenta din cadrul S.P.C.L.E.P. la care este arondata unitatea administrativ- teritoriala pe raza careia persoana decedata a avut ultimul domiciliu.
(2) In cazul decesului unui cetatean strain, pasaportul, actul de identitate, permisul de sedere permanenta sau permisul de sedere temporara se inainteaza de indata, cu adresa, structurii teritoriale a O.R.I., impreuna cu un extras de pe actul de deces.
(3) Daca documentele prevazute la alin. (2) nu s-au depus, la structura teritoriala a O.R.I. se inainteaza extrasul pentru uz oficial dupa actul de deces, impreuna cu declaratia motivata a declarantului.
(4) In cazul transcrierii/inscrierii certificatelor/extraselor de deces procurate din strainatate, ofiterul de stare civila are obligatia de a transmite extras pentru uz oficial de pe actul de deces S.P.C.L.E.P. la care este arondata unitatea administrativ- teritoriala pe raza careia persoana decedata a avut ultimul domiciliu.
Art. 58. -
In actul de deces, la rubrica "cauza decesului fiind ................", se inscrie cu majuscule de tipar cauza decesului prevazuta la lit. c) si d) din certificatul medical constatator al decesului.
Art. 59. -
(1) Cand decesul se datoreaza unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum si in cazul gasirii unui cadavru, fie ca este sau nu identificat, declaratia se face in termen de 48 de ore, calculat din momentul decesului sau al gasirii cadavrului.
(2) In cazurile prevazute la alin. (1), inregistrarea se face in baza certificatului medical constatator al decesului si a dovezii eliberate de politie sau de parchet, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 31, din care sa rezulte ca una dintre aceste autoritati a fost sesizata despre deces.
(3) In cazul in care decesul nu a fost declarat si inregistrat in termenul legal de 48 de ore, intocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului, iar declaratia se face in scris, aratand motivele intarzierii.
Art. 60. -
(1) Intocmirea actului de deces privind cadavrul cu identitate necunoscuta se face la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale in raza careia a fost gasit, in baza certificatului medical constatator al decesului, a dovezii eliberate de politie sau de parchet si a procesului-verbal intocmit de medicul legist, care cuprinde:
a) varsta si sexul;
b) data si locul unde a fost gasit cadavrul;
c) data si cauza decesului.
(2) Pe marginea actului de deces se face urmatoarea mentiune: "Cadavru cu identitate necunoscuta. Inscrierea s-a facut in baza dovezii eliberate de ........................................, cu nr. .................. din ...................".
(3) Daca, ulterior intocmirii actului de deces privind cadavrul cu identitate necunoscuta, parchetul sau politia stabileste identitatea cadavrului, pe baza comunicarii facute de acestea, datele privind identitatea se inscriu, prin mentiune, pe actul respectiv; mentiunea se comunica S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, primariei care are in pastrare actul de nastere al persoanei identificate.
(4) S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, primaria care a inregistrat actul de deces transmite un extras de deces pentru uz oficial, cu toate mentiunile existente pe marginea actului, la structura de evidenta din cadrul S.P.C.L.E.P. la care este arondata unitatea administrativ-teritoriala pe raza careia persoana decedata a avut ultimul domiciliu.
Art. 61. -
(1) Ofiterul de stare civila care inregistreaza un act de deces este obligat sa comunice acest fapt S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, primariei unde se pastreaza actul de nastere - exemplarul I al celui decedat.
(2) Dupa efectuarea mentiunii de deces in exemplarul I al registrului de nastere, ofiterul de stare civila este obligat sa trimita comunicarea de mentiune la:
a) structura de stare civila din cadrul S.P.C.J.E.P., respectiv D.G.E.P.M. Bucuresti - D.S.C., pentru operarea in registrul de nastere - exemplarul II;
b) S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, primaria unde s-a incheiat casatoria.
(3) S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, primaria care are in pastrare actul de casatorie trimite comunicarea de mentiune la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria care are in pastrare actul de nastere al sotului supravietuitor, pentru inscrierea mentiunilor corespunzatoare pe marginea acestuia.
Art. 62. -
(1) Dupa intocmirea actului de deces, ofiterul de stare civila elibereaza declarantului o adeverinta de inhumare sau de incinerare a cadavrului, intr-un singur exemplar, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 32, facand mentiune despre aceasta pe verso-ul certificatului constatator al decesului sau al certificatului constatator al nasterii celui nascut mort.
(2) Duplicatul adeverintei de inhumare sau de incinerare pierduta ori distrusa se poate elibera numai cu aprobarea primarului unitatii administrativ-teritoriale care a eliberat adeverinta.
(3) Inhumarea sau incinerarea cadavrului unui cetatean roman ori de origine romana al carui deces s-a produs in strainatate se face pe baza adeverintei eliberate de S.P.C.L.E.P. sau de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza administrativ-teritoriala urmeaza sa se faca inhumarea ori incinerarea, la cererea scrisa a persoanei interesate, la care se anexeaza copia certificatului de deces, dupa caz, tradusa in limba romana si autentificata.
(4) Cand decesul cetateanului roman s-a inregistrat la misiunea diplomatica ori la oficiul consular de cariera al Romaniei, adeverinta de inhumare sau de incinerare se elibereaza in baza certificatului de deces intocmit de una dintre aceste autoritati, in conditiile prevazute la alin. (3).
(5) Daca decesul unui cetatean roman s-a produs pe o aeronava aflata in afara teritoriului Romaniei sau pe o nava aflata in afara apelor teritoriale romane, iar cadavrul este transportat in tara, eliberarea adeverintei de inhumare sau de incinerare se face pe baza dovezii eliberate de comandantul navei ori aeronavei, prevazuta la art. 8 alin. (6) din Legea nr. 119/1996, republicata, cu modificarile ulterioare.
(6) Cand decesul nu a fost inregistrat sau nu a fost eliberat certificatul de deces, adeverinta de inhumare ori incinerare se elibereaza numai cu aprobarea parchetului.
Art. 63. -
(1) In actul de deces, intocmit ca urmare a unei hotarari judecatoresti declarative de moarte, definitiva si irevocabila, se inscriu datele de stare civila si data decesului, asa cum rezulta din aceasta hotarare; intocmirea actului de deces, in acest caz, se face la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria competenta, din oficiu ori la cererea persoanei interesate, potrivit art. 42 din Legea nr. 119/1996, republicata, cu modificarile ulterioare.
(2) S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, primaria care a inregistrat decesul, in conditiile prevazute la alin. (1), trimite comunicare la structura de evidenta din cadrul S.P.C.L.E.P. al locului de domiciliu al persoanei decedate.
(3) In cazul in care in cuprinsul hotararii judecatoresti declarative de moarte nu este precizat domiciliul decedatului si nu poate fi stabilit prin verificari, la rubrica "Domiciliu" se inscrie localitatea de domiciliu din actul de nastere; comunicarea de deces se transmite la structura de evidenta din cadrul S.P.C.L.E.P. al locului de domiciliu astfel stabilit.
Art. 64. -
In cazul in care locul decesului este pe teritoriul altui stat, pentru procurarea din strainatate a actului respectiv se indica solicitantului sa se adreseze direct M.A.E. - D.C., conform art. 162; in cazuri deosebite, cand nu exista persoane interesate in procurarea documentului, certificatul sau extrasul, pentru uz administrativ, se obtine prin intermediul D.E.P.A.B.D.
Art. 65. -
(1) In vederea declararii judecatoresti a disparitiei sau a mortii unei persoane, structura de stare civila din cadrul S.P.C.L.E.P. sesizata efectueaza urmatoarele activitati:
a) verifica datele persoanei in R.N.E.P., precum si in evidentele D.G.P.;
b) solicita informatii de la ultimul loc de domiciliu si de la ultimul loc de munca, precum si de la persoanele care pot da relatii cu privire la imprejurarile in care s-au produs disparitia sau moartea ori despre data ultimelor stiri/date privind persoana;
c) verifica la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria care are in pastrare actul de nastere, precum si la S.P.C.L.E.P. ori, dupa caz, la primaria ultimului loc de domiciliu, in anul in care se presupune ca a disparut/decedat si urmatorii 5 ani, pentru a stabili daca pe marginea actului de nastere sau de casatorie exista mentiunea de deces;
d) comunica instantei judecatoresti datele rezultate din verificari;
e) urmareste modul de solutionare si, in caz de admitere a actiunii, in baza extrasului de deces pentru uz oficial primit de la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, primaria care a inregistrat decesul, informeaza D.E.P.A.B.D.
(2) Cu adresa scrisa, D.E.P.A.B.D. comunica despre inregistrarea decesului Institutului de Criminalistica din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, denumit in continuare I.G.P.R.
Punere in aplicare SECTIUNEA a 3-a prin Metodologie cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de st... din 26/01/2011 :
ANEXA Nr. 30 la metodologie
- model -
ROMANIA
JUDETUL ..........................
S. P.C.L.E.P./Primaria ....................
Starea Civila
Nr. .................. din ............................
Catre SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR A ...........................
Evidenta persoanelor
Va facem cunoscut ca, in luna ...... anul ............, s-a inregistrat decesul urmatoarelor persoane, pentru care va inaintam actele de identitate depuse cu ocazia inregistrarii sau declaratiile din care rezulta motivele pentru care nu au putut fi depuse, precum si extrasele pentru cetatenii romani decedati in strainatate:

Nr.
crt. Numele si prenumele
C.N.P. Ultimul domiciliu Nr. actului de deces
si data inregistrarii Seria si nr. actului de identitate*)/extras Seria si nr. certificatului de deces eliberat Cauza decesului


*) In cazul actelor transcrise, reconstituite, intocmite ulterior sau ca urmare a unei hotarari judecatoresti declarative de moarte se anexeaza un extras pentru uz oficial, iar in coloana respectiva se face mentiunea "extras".
Ofiter style="padding-top:0;padding-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;border-collapse:collapse;text-align:center;font-size: 11 px;font-family: Arial;font-style: normal;color: #0000FF"ul de stare civila delegat,
.................................
L.S.
ANEXA Nr. 31 la metodologie
- model -
Parchetul de pe langa Judecatoria .............
.....................................................................
(Politia ........................)
Nr. ................ din ..................................
DOVADA
La data de .................... am fost sesizati despre decesul numitului/numitei ........................................., cu ultimul domiciliu in ............................, str. ................................... nr. ...., judetul/sectorul .................., care s-a produs la ora ....... in ziua de ................. din cauza ................................................................... .
Prezenta dovada serveste la inregistrarea decesului la Primaria ................., in conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile ulterioare.
Prim-p style="padding-top:0;padding-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;border-collapse:collapse;text-align:center;font-size: 11 px;font-family: Arial;font-style: normal;color: #0000FF"rocuror/Seful politiei,
.....................................
..........................................
Parchetul de pe langa Judecatoria .............
.....................................................................
(Politia ........................)
Nr. ................ din ..................................
DOVADA
La data de ................ am fost sesizati de .................................., cu domiciliul in ................................, despre gasirea unui cadavru in ........................................... .
Cadavrul a fost gasit in ziua de ..............., la ora ........ .
Prezenta dovada serveste la inregistrarea decesului la Primaria ................................, in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) din Legea nr. 119/1996, republicata, cu modificarile ulterioare.
Prim-p style="padding-top:0;padding-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;border-collapse:collapse;text-align:center;font-size: 11 px;font-family: Arial;font-style: normal;color: #0000FF"rocuror/Seful politiei,
...................................
ANEXA Nr. 32 la metodologie
- model -
ROMANIA
JUDETUL ..........................
S. P.C.L.E.P./Primaria ....................
Starea Civila
Nr. .................. din ............................
ADEVERINTA
Adeverim prin prezenta ca la data de ......................, in actul nr. ..............., s-a inregistrat decesul lui ......................................, cu ultimul domiciliu in localitatea ..........................., str. ......................... nr. ...., judetul/sectorul ......................., decedat in ziua de ...................... .
Adeverinta serveste numai pentru inhumare/incinerare si se retine de catre administratia cimitirului/crematoriului.
Ofiter style="padding-top:0;padding-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;border-collapse:collapse;text-align:center;font-size: 11 px;font-family: Arial;font-style: normal;color: #0000FF" de stare civila delegat,
................................. L.S.
NOTE:
1. Adeverinta se intocmeste intr-un singur exemplar.
2. Fara prezentarea acestei adeverinte nu se poate face inhumarea sau incinerarea.

SECTIUNEA a 4-a
Intocmirea actelor de stare civila ale cetatenilor romani aflati in strainatateArt. 43. - (1) Intocmirea actelor de stare civila privind pe cetatenii romani aflati in strainatate se face la misiunile diplomatice, la oficiile consulare de cariera ale Romaniei sau la autoritatile locale competente.
(2) Cetatenii romani aflati in strainatate pot solicita inscrierea in registrele de stare civila romane, de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de cariera ale Romaniei, a certificatelor de stare civila eliberate de autoritatile straine, care ii priveste, in cazul in care inregistrarea actului sau faptului de stare civila a fost facuta in prealabil la autoritatea din statul in care acestia se afla; inscrierea se face cu aprobarea sefilor misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare, iar refuzul acestora se motiveaza.
(3) Autoritatea competenta in materie de evidenta a populatiei repartizeaza misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale Romaniei liste cu coduri numerice precalculate, in vederea inscrierii lor in actele de nastere intocmite si in certificatele eliberate in baza acestora.
Art. 44. - (1) Sefii misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare de cariera ale Romaniei incheie casatorii intre cetateni romani sau daca unul dintre viitorii soti este cetatean roman, daca aceasta este in concordanta cu legislatia tarii in care sunt acreditati si daca cel putin unul dintre viitorii soti, cetatean roman, are domiciliul sau resedinta in circumscriptia consulara a misiunii diplomatice ori a oficiului consular.
(2) Misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera ale Romaniei trimit, prin Ministerul Afacerilor Externe, actele din primul exemplar al registrelor de stare civila, pe masura completarii lor, la Directia Publica de Evidenta a Persoanelor si Stare Civila a Sectorului 1 al municipiului Bucuresti, impreuna cu documentele primare pe baza carora s-a intocmit actul. Al doilea exemplar al actelor din registrele de stare civila se trimite, in termen de 30 de zile de la data cand toate actele au fost completate, la Directia Generala de Evidenta a Persoanelor a municipiului Bucuresti.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 19. din Ordonanta de urgenta nr. 80/2011 incepand cu 01.10.2011.(3) Actele de stare civila ale cetatenilor romani, intocmite de autoritatile straine, au putere doveditoare in tara numai daca sunt inscrise sau transcrise in registrele de stare civila romane. Transcrierea certificatelor si a extraselor de stare civila se efectueaza cu aprobarea primarului unitatii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului, cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanei. Cetateanul roman este obligat ca, in termen de 6 luni de la intoarcerea in tara sau de la primirea din strainatate a certificatului sau a extrasului de stare civila, sa ceara transcrierea acestor acte la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau la primaria unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza domiciliaza.
(4) Inscrierea sau transcrierea in registrele de stare civila romane a certificatelor sau a extraselor de stare civila eliberate de autoritatile straine, care nu contin toate rubricile prevazute de certificatele de stare civila romane, se efectueaza pe baza documentului original emis de autoritatile straine si a altor inscrisuri autentice, emise de autoritatile publice competente romane sau, dupa caz, straine, care fac dovada datelor ce trebuie inscrise la rubricile respective, prezentate de solicitant.
(5) Transcrierea certificatelor si a extraselor de stare civila privind cetatenii romani care nu au avut niciodata domiciliul in Romania se face cu aprobarea primarului sectorului 1 al municipiului Bucuresti si cu avizul prealabil al sefului Directiei Publice de Evidenta a Persoanelor si Stare Civila a Sectorului 1 al municipiului Bucuresti in termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de transcriere.
___________
Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 19. din Ordonanta de urgenta nr. 80/2011 incepand cu 01.10.2011.(6) Cetatenii romani ale caror acte de stare civila au fost inregistrate in localitati care au apartinut Romaniei, iar in prezent se gasesc pe teritoriul altor state, pot solicita intocmirea actelor de stare civila la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau la primaria unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza isi au domiciliul, pe baza extrasului de pe actul de stare civila ce se gaseste in pastrarea Arhivelor Nationale, cu aplicarea prevederilor art. 11 alin. (3). Transcrierea acestor extrase in registrele de stare civila se face cu aprobarea primarului unitatii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului si cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, al Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bucuresti.
(7) Este interzisa transcrierea/inscrierea certificatelor sau extraselor de stare civila emise de autoritatile straine privind casatoria dintre persoane de acelasi sex ori a parteneriatelor civile incheiate sau contractate in strainatate, fie de cetateni romani, fie de cetateni straini.
___________
Alineatul (7) a fost introdus prin punctul 20. din Ordonanta de urgenta nr. 80/2011 incepand cu 01.10.2011.Art. 45. - (1) Registrul national de evidenta a persoanelor este actualizat prin mijloace informatice cu date continute de certificatele sau extrasele de stare civila eliberate cetatenilor romani de autoritatile straine care au fost inscrise/transcrise in registrele de stare civila romane, astfel:
a) in cazul unitatilor administrativ-teritoriale unde functioneaza servicii publice comunitare locale de evidenta a persoanelor, primarul dispune serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor actualizarea componentei locale a Registrului national de evidenta a persoanelor;
b) in cazul unitatilor administrativ-teritoriale unde nu functioneaza servicii publice comunitare locale de evidenta a persoanelor, primarul sau persoana delegata de acesta sa indeplineasca atributiile de ofiter de stare civila actualizeaza Registrul national de evidenta a persoanelor;
c) serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor al sectorului 1 al municipiului Bucuresti actualizeaza, prin mijloace informatice, Registrul national de evidenta a persoanelor cu datele continute de actele de stare civila eliberate cetatenilor romani de autoritatile straine, inscrise in conditiile prevazute la art. 43 alin. (2) in registrele de stare civila romane de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de cariera ale Romaniei.
(2) Pana la asigurarea infrastructurii informatice necesare indeplinirii obligatiei prevazute la alin. (1) lit. b), primarul care a aprobat transcrierea sau persoana delegata de acesta sa indeplineasca atributiile de ofiter de stare civila transmite extrase pentru uz oficial de pe certificatele sau extrasele de stare civila transcrise la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor la care este arondata unitatea administrativ-teritoriala pe raza careia domiciliaza titularul actului transcris, in vederea actualizarii componentei locale a Registrului national de evidenta a persoanelor.
(3) Pe masura asigurarii infrastructurii informatice necesare, serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor efectueaza activitatile de actualizare direct in Registrul national de evidenta a persoanelor.Punere in aplicare SECTIUNEA a 4-a prin Metodologie cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de st... din 26/01/2011 :
SECTIUNEA a 7-a
Inregistrarea actelor de stare civila ale cetatenilor romani incheiate in strainatate
Art. 70. -
(1) Actele de stare civila privind cetatenii romani aflati in strainatate, care se inregistreaza la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de cariera ale Romaniei, se trimit prin Ministerul Afacerilor Externe, pe masura completarii lor, la D.S.C. - Sector 1, impreuna cu documentele primare pe baza carora s-au intocmit actele.
(2) Actele de stare civila - exemplarul I se arhiveaza la D.S.C. - Sector 1, care trimite comunicari de mentiuni pentru actele de nastere si, dupa caz, de casatorie si opereaza pe ele mentiunile ce se primesc ulterior; la cerere, elibereaza persoanelor indreptatite certificate de stare civila.
Art. 71. -
(1) Registrele de stare civila - exemplarul II se trimit la D.G.E.P.M. Bucuresti - D.S.C. in termen de 30 de zile de la data la care toate actele au fost completate.
(2) La primirea registrelor - exemplarul II, acestea se confrunta cu exemplarul I, aflat la D.S.C. - Sector 1, in scopul operarii in ele a mentiunilor existente pe marginea actelor - exemplarul I.
Art. 72. -
(1) Actele de stare civila ale cetatenilor romani, intocmite in strainatate la autoritatile locale competente, se transcriu, obligatoriu, in registrele de stare civila romane, in termen de 6 luni de la intoarcerea in tara sau de la primirea din strainatate a certificatului ori extrasului de stare civila.
(2) Cererile de transcriere care se depun la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau la primaria unitatii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului se aproba de catre primari, dupa ce s-a obtinut avizul prealabil al S.P.C.J.E.P.
(3) Cererile inregistrate la serviciile de stare civila ale sectoarelor municipiului Bucuresti se avizeaza in prealabil de catre seful Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor.
(4) Cererile privind cetatenii romani care nu au avut niciodata domiciliul in Romania se transcriu cu aprobarea primarului sectorului 1 al municipiului Bucuresti si cu avizul prealabil al Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bucuresti.
(5) Dupa inregistrarea cererii, se efectueaza verificari urmand a se stabili:
a) daca titularul certificatului sau extrasului de nastere, casatorie ori deces este cetatean roman; verificarile se efectueaza la D.G.P. sau la Autoritatea Nationala pentru Cetatenie;
b) daca mai exista un alt act transcris sau reconstituit in tara; verificarile se efectueaza in registrele de stare civila aflate in pastrare si, dupa caz, la S.P.C.L.E.P. sau la primaria domiciliilor avute anterior, pana la data inregistrarii actului de catre autoritatile straine;
c) daca S.P.C.L.E.P/primaria unitatii administrativ-teritoriale unde a fost depusa cererea are competenta teritoriala privind aprobarea transcrierii, in cazul cetatenilor care se legitimeaza cu pasaport sau titlu de calatorie; verificarile se efectueaza la structura de evidenta din cadrul S.P.C.L.E.P. de la ultimul loc de domiciliu declarat de solicitant.
(6) Documentele administrative emise de autoritatile straine, prezentate pentru inregistrarea in registrele de stare civila romane, precum si traducerile acestora, care sunt facute la un notar public din strainatate, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) documentele eliberate de institutii ale statelor semnatare ale Conventiei de la Haga din 5 octombrie 1961 se apostileaza;
b) documentele eliberate de statele cu care Romania a incheiat tratate/conventii/acorduri de asistenta judiciara sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice alta formalitate;
c) documentele care nu se regasesc in una dintre situatiile prevazute la lit. a) sau b) se supralegalizeaza, in conformitate cu prevederile art. 162 din Legea nr. 105/1992, cu completarile ulterioare.
Art. 73. -
(1) Cererea de transcriere, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 33, se adreseaza primarului unitatii administrativ-teritoriale pe raza careia isi are domiciliul titularul certificatului/extrasului si se face in nume propriu, prin imputernicit cu procura speciala, autentificata conform prevederilor art. 72 alin. (6).
(2) Minorii in varsta de peste 14 ani solicita transcrierea certificatelor de nastere in nume propriu, asistati de unul dintre parinti sau, dupa caz, de tutore, ori prin imputernicit cu procura speciala; in cazul in care parintii au domicilii diferite in tara, primaria competenta privind transcrierea certificatului de nastere poate fi oricare din cele doua primarii pe raza carora au domiciliul parintii minorului.
(3) Pentru persoanele care nu au implinit varsta de 18 ani, ai caror parinti au domiciliul in strainatate, cererea de transcriere a certificatelor de nastere se depune la primaria ultimului loc de domiciliu avut de parinti in Romania, iar in cazul in care au avut domicilii diferite, la ultimul domiciliu al unuia dintre parinti.
(4) Pentru cetatenii romani cu varsta peste 18 ani care au domiciliul in strainatate, cererea se adreseaza primarului unitatii administrativ-teritoriale de la ultimul loc de domiciliu avut in tara, cu avizul prealabil al S.P.C.J.E.P., iar daca nu au avut domiciliul in Romania, primarului sectorului 1 al municipiului Bucuresti, cu avizul prealabil al Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bucuresti.
(5) Persoanele care redobandesc cetatenia romana si fac aceasta dovada cu Certificatul de cetatenie eliberat de Autoritatea Nationala pentru Cetatenie sau misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei depun cererea de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civila, procurate din strainatate, la S.P.C.L.E.P./primaria unitatii administrativ- teritoriale de la ultimul loc de domiciliu avut in tara, inainte de renuntarea la cetatenia romana.
(6) In cazul transcrierii certificatului de casatorie, cererea se adreseaza primarului unitatii administrativ-teritoriale de la domiciliul comun al sotilor, iar daca sotii au domicilii diferite in tara, la oricare dintre cele doua primarii pe raza carora acestia isi au domiciliul.
(7) In cazul transcrierii certificatului de deces, cererea se adreseaza primarului unitatii administrativ-teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului, care are obligatia sa dispuna verificari si la ultimul domiciliu al decedatului, sau primarului unitatii administrativ-teritoriale de la ultimul domiciliu avut in tara de catre persoana decedata.
(8) Persoanele care fac dovada cetateniei romane cu Certificatul de cetatenie eliberat de Autoritatea Nationala pentru Cetatenie sau misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei depun cererea de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civila, procurate din strainatate, la D.S.C. - Sector 1; persoanele care dobandesc cetatenia romana si fac dovada domiciliului in Romania cu permis de sedere permanenta eliberat de O.R.I. vor adresa cererea de transcriere primarului unitatii administrativ-teritoriale a locului de domiciliu, potrivit datelor inscrise in permisul de sedere.
Art. 74. -
(1) Cererea de transcriere este insotita de certificatul sau extrasul de stare civila eliberat de autoritatile straine, in original, fotocopie si traducere legalizata, precum si, dupa caz, de urmatoarele documente:
a) fotocopii ale certificatelor de nastere si de casatorie, fotocopii ale actului de identitate sau pasaportului, dupa caz;
b) declaratii notariale, din partea ambilor soti, daca sunt cetateni romani, sau numai a sotului cetatean roman, cu privire la numele purtat dupa casatorie, in situatia in care in certificatul/extrasul de casatorie procurat din strainatate nu se face referire la numele sotilor dupa casatorie;
c) declaratie din partea parintelui care solicita transcrierea certificatului de nastere al copilului, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 34, in cazul in care parintii acestuia au domicilii diferite;
d) declaratie din partea titularului actului ori a reprezentantului legal ca nu mai exista un alt act transcris/inscris sau reconstituit, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 35.
(2) In cazul in care titularul certificatului sau extrasului de stare civila ce urmeaza a fi transcris nu este in posesia niciunui document cu care sa faca dovada cetateniei romane, intrucat a plecat din tara odata cu parintii, in perioada minoritatii sale, se efectueaza verificari la D.G.P., iar in cazul in care solicitantul nu s-a nascut in Romania, primaria competenta sa transcrie certificatul efectueaza verificari la D.G.P.
(3) In situatia in care, la depunerea cererilor de transcriere a certificatelor sau extraselor procurate din strainatate, se stabileste ca au intervenit modificari la numele si/sau prenumele titularului actului, fata de documentele ce insotesc cererea de transcriere, se solicita documentele necesare clarificarii neconcordantelor privind numele si/sau prenumele.
(4) Cererea pentru transcriere se depune si se solutioneaza dupa clarificarea neconcordantelor.
(5) In situatia in care se stabileste ca in certificatul sau extrasul eliberat de autoritatile straine au fost inscrise date care sunt in neconcordanta cu cele inscrise in registrele de stare civila romane si R.N.E.P., transcrierea se va face dupa indreptarea erorilor de catre autoritatile straine emitente.
Art. 75. -
(1) Dupa inregistrare, cererea de transcriere se inainteaza S.P.C.J.E.P., impreuna cu referatul ce contine rezultatul verificarilor, din care sa rezulte ca nu mai exista un alt act transcris sau reconstituit in registrele de stare civila romane, precum si cu documentele mentionate la art. 73 si 74.
(2) In cazul transcrierii certificatului de deces, verificarile se vor referi atat la solicitant, cat si la decedat.
(3) Dupa verificarea documentelor, S.P.C.J.E.P. restituie intreaga documentatie, impreuna cu avizul prealabil, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 36, S.P.C.L.E.P., respectiv primariei unitatii administrativ-teritoriale unde a fost depusa cererea.
Art. 76. -
(1) La primirea avizului de la S.P.C.J.E.P., ofiterul de stare civila delegat prezinta primarului referatul insotit de cererea de aprobare a transcrierii certificatului sau extrasului de stare civila, potrivit modelului prevazut de anexa nr. 37 si documentele mentionate la art. 73 si 74.
(2) In baza aprobarii cererii de transcriere, precum si a documentelor depuse de solicitant si a evidentelor proprii, ofiterul de stare civila delegat intocmeste actul de stare civila si elibereaza certificatul corespunzator persoanei indreptatite.
(3) Dupa inregistrarea actului de stare civila, cererea solicitantului, referatul cu rezultatul verificarilor, avizat de catre S.P.C.J.E.P., aprobarea primarului, procura autentica, fotocopia si traducerea legalizata a certificatului sau extrasului de stare civila se pastreaza in arhiva proprie a primariei; originalul certificatului sau extrasului de stare civila se restituie solicitantului.
(4) Este interzisa transcrierea certificatelor si extraselor de stare civila procurate din strainatate fara avizul prealabil al S.P.C.J.E.P. si fara aprobarea primarului.
Art. 77. -
In cazul respingerii cererii de transcriere de catre primar, ca urmare a avizului negativ dat de catre S.P.C.J.E.P., documentele depuse se restituie solicitantului, comunicandu-se motivul respingerii.
Art. 78. -
Casatoriile incheiate in strainatate si desfacute prin divort se inscriu numai prin mentiune, pe marginea actului de nastere; cererea, insotita de certificatul sau extrasul de casatorie, in original, fotocopie si traducere legalizata, precum si sentinta de divort, in original, fotocopie si traducere legalizata, autentificate conform prevederilor art. 72 alin. (6), se adreseaza primarului unitatii administrativ-teritoriale care are in pastrare actul de nastere si se inainteaza, spre aprobare, D.E.P.A.B.D.
Art. 79. -
Este interzisa inscrierea mentiunilor primite din strainatate fara aprobarea D.E.P.A.B.D.
Art. 80. -
(1) Cetatenii romani aflati in strainatate pot solicita inscrierea care ii priveste in registrele de stare civila romane de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de cariera ale Romaniei, a certificatelor sau extraselor de stare civila eliberate de autoritatile straine, in cazul in care inregistrarea actului sau faptului de stare civila a fost facuta in prealabil la autoritatea din statul de resedinta; inscrierea se face cu aprobarea sefilor misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare, iar refuzul acestora se motiveaza.
(2) Cererea de inscriere in registrele de stare civila romane, prevazuta in anexa nr. 33, se depune la misiunea diplomatica sau la oficiul consular de cariera al Romaniei din tara unde a fost facuta inregistrarea in prealabil ori din tara aflata in circumscriptia consulara respectiva.
(3) Cererea si declaratia, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 35, vor fi insotite de documentele prevazute la art. 74.
Art. 81. -
Cererea se inregistreaza intr-un registru de intrare-iesire special intocmit, inscriindu-se numarul pe aceasta. Dispozitiile privind transcrierea certificatelor si extraselor de stare civila se aplica in mod corespunzator.
Art. 82. -
(1) Inscrierea se face in aceleasi registre in care se inregistreaza in mod obisnuit actele sau faptele de stare civila ale cetatenilor romani petrecute in strainatate; la rubrica "Mentiuni" se inscrie textul: "ACT INSCRIS, in baza certificatului de ................................ nr. ................. din .............., eliberat de autoritatile .......................................... si a aprobarii sefului misiunii diplomatice/oficiului consular, numarul .............../.......... data"; rubricile privind "Numarul" si "Data" aprobarii sunt cele din registrul de intrare-iesire prevazut la art. 81.
(2) In baza actului de stare civila, inscris in registrele de stare civila romane de la misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera al Romaniei, se elibereaza certificatul de stare civila.
(3) Procedura inscrierii se aplica si certificatelor de stare civila ale cetatenilor romani inregistrate la autoritatile straine, anterior intrarii in vigoare a prezentelor norme; inscrierea se face numai la misiunea diplomatica ce functioneaza in statul care a emis certificatul/extrasul ce urmeaza a fi inscris.
Art. 83. -
(1) Pentru inscrierea in registrele de stare civila ale misiunii diplomatice sau oficiului consular de cariera al Romaniei a certificatelor de nastere, cererea va fi facuta de unul dintre parinti, de minorul care a implinit varsta de 14 ani, asistat de unul dintre parinti sau, dupa caz, de tutore, ori prin imputernicit cu procura speciala.
(2) Pentru inscrierea certificatelor/extraselor de casatorie, cererea va fi facuta de sotul cetatean roman, in nume propriu sau prin imputernicit cu procura speciala; intocmirea actului se va face numai in conditiile in care s-a stabilit ca sotul cetatean roman are inscrise in registrele de stare civila romane toate modificarile intervenite in statutul civil; dovada se face prezentand certificatul de nastere sau, dupa caz, de casatorie, cu toate mentiunile inscrise, eliberat de autoritatile din tara.
(3) Pentru inscrierea certificatelor/extraselor de deces, cererea va fi facuta de unul dintre membrii familiei sau de catre o alta persoana indreptatita.
(4) Procura speciala trebuie sa fie apostilata sau legalizata de autoritatea competenta, conform practicii locale.
Art. 84. -
(1) Cetatenii ale caror acte de stare civila au fost inregistrate in localitati care au apartinut Romaniei, iar in prezent se gasesc pe teritoriul altor state, pot solicita, potrivit legii, intocmirea actelor de stare civila la S.P.C.L.E.P sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale pe raza careia isi are domiciliul solicitantul, pe baza extrasului de pe actul de stare civila ce se gaseste in pastrarea directiilor judetene ale Arhivelor Nationale/Directiei Municipiului Bucuresti a Arhivelor Nationale.
(2) Transcrierea extraselor prevazute la alin. (1) se face cu aprobarea primarului, in conditiile prezentei metodologii.
Punere in aplicare SECTIUNEA a 4-a prin Metodologie cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de st... din 26/01/2011 :
ANEXA Nr. 33 la metodologie
- model -
DOMNULE PRIMAR,
Subsemnatul (a), ................................................., fiul (fiica) lui ....................... si al/a ......................, nascut(a) la ..................... in ........................, judetul/sectorul ....................., domiciliat(a) in ...................., str. ....................................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judetul/sectorul ..............................., posesor/posesoare al/a actului de identitate ...... seria ...... nr. ........................, eliberat de ....................., va rog sa imi aprobati transcrierea si inregistrarea, in registrele de stare civila romana, a certificatului (extrasului) de ....................., eliberat de autoritatile .................... privind pe .................. si .................. .
Anexez certificatul (extrasul), in original si fotocopie, precum si traducerea legalizata a acestuia.

Data
................ Semnatura
.................................
Domnului primar al ...................................., judetul ...................
ANEXA Nr. 34 la metodologie
- model -
Ofiter de stare civila delegat
Semnatura ................
Data ......................
DECLARATIE
Subsemnatul(a), ...................................................., fiul/fiica lui ....................... si al/a .........................., nascut(a) la data de .................... in ............................, domiciliat(a) in localitatea ...................................., str. ..................................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......., judetul/sectorul .........................., posesor/posesoare al/a C.I./pasaportului ....................., declar ca minorul(a) ................................................(numele si prenumele), fiul/fiica lui ..................... si al/a ......................, nascut(a) la data ..................... in ...................................., judetul/sectorul/tara .........................., are domiciliul in localitatea ..........................., str. ................................, nr. ......., bl. ......, sc. ......, et. ......ap. ......, judetul/sectorul .................... .

Data
......................... Semnatura
.....................................
ANEXA Nr. 35 la metodologie
- model -

Data in fata mea.
Ofiter de stare civila delegat,
.............................................
(numele si prenumele)
...................................
(semnatura)
DECLARATIE
Subsemnatul(a), ..............................................................., fiul/fiica lui ................... si al/a ...................., nascut(a) la data de ..................... in ........................, cu domiciliul in ............................................................., declar pe propria raspundere ca nu am mai solicitat transcrierea/inscrierea certificatului de .................... in registrele de stare civila romane sau reconstituirea lui.
Am luat cunostinta de dispozitiile Codului penal cu privire la falsul in declaratii, iar in cazul in care se va constata ca exista un alt act transcris sau reconstituit in registrele de stare civila romane, prezentul act va fi anulat.

Data
............................ Semnatura
...............................
ANEXA Nr. 36 la metodologie
- model -
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR JUDETEAN
DE EVIDENTA A PERSOANELOR
Nr. ............. din ......................
Catre
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL
DE EVIDENTA A PERSOANELOR/PRIMARIA ........................
- Starea Civila -
La Adresa dumneavoastra nr. ................. din ..........................., va restituim Certificatul de ...............................................(nastere, casatorie, deces) seria ........ nr. ........................., eliberat de autoritatile .............................., impreuna cu traducerea in limba romana a acestuia, privind pe ................................, comunicandu-va ca se avizeaza transcrierea acestui certificat.
Transcrierea a fost solicitata de ................................................, cu domiciliul in ..................................., str. ...................................... nr. ......, bl. ........, sc. ....., et. ......, ap. ......, sectorul/judetul .......................... .
Dupa transcriere se va elibera certificatul de stare civila corespunzator, iar cel procurat din strainatate va fi restituit titularului.
In arhiva dumneavoastra va ramane copia certificatului, impreuna cu traducerea legalizata a acestuia in limba romana.
Intocmiti comunicare de mentiune pentru actele de ........................ si comunicare de ........................ pentru Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor .............................. .

Seful Serviciului public comunitar judetean
de evidenta a persoanelor
...............................................................
Seful Serviciului de stare civila,
........................................................
ANEXA Nr. 37 la metodologie
- model -
ROMANIA
JUDETUL ..........................
S. P.C.L.E.P./Primaria ....................
Starea Civila
Nr. .................. din ............................
Aprob
Primar,
.................
REFERAT
Ca urmare a Cererii numitului/numitei ............................................................. nr. ......... din ................., fiul (fiica) lui ......................... si al/a ...................., cu domiciliul in ........................................................., posesorul/posesoarea actului de identitate seria ...... nr. .................. si al/a Avizului prealabil nr. ............. din ................ al Serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanelor ...................,
va rugam sa aprobati cererea de transcriere a certificatului de ................ seria ....... nr. ................., eliberat de autoritatile ..........................................., privind pe ............................................................. .
Seful style="padding-top:0;padding-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;border-collapse:collapse;text-align:center;font-size: 11 px;font-family: Arial;font-style: normal;color: #0000FF"Serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor/
Ofiterul de stare civila delegat,
..................................................
Punere in aplicare CAPITOLUL II prin Metodologie cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de st... din 26/01/2011 :
SECTIUNEA a 2-a Inregistrarea actelor de stare civila
Art. 22. -
(1) Declaratiile privind inregistrarea actelor de stare civila se fac in fata ofiterului de stare civila, verbal, pentru inregistrarea nasterii si decesului, si in scris, pentru casatorie; declararea cu depasirea termenelor legale a nasterii, respectiv a decesului se face in scris, cu aratarea motivelor intarzierii.
(2) Ofiterul de stare civila este obligat sa verifice realitatea continutului declaratiei si concordanta acesteia cu certificatele de stare civila si cu celelalte inscrisuri prezentate de declarant sau existente in arhiva de stare civila a primariei.
(3) Certificatul medical constatator al nasterii si certificatul medical constatator al decesului, precum si declaratiile de casatorie se inregistreaza imediat ce se primesc in registrul de intrare-iesire, care se intocmeste potrivit modelului prevazut anexa nr. 17.
Art. 23. -
(1) Actele de stare civila si mentiunile de pe marginea acestora se completeaza cu cerneala speciala de culoare neagra.
(2) Sunt interzise stersaturile, razuirile, prescurtarile si adaugirile in cuprinsul actelor de stare civila sau al documentelor primare care stau la baza intocmirii acestora, precum si a inscrierii mentiunilor.
(3) Ofiterul de stare civila care intocmeste actul semneaza si aplica parafa proprie, precum si sigiliul special confectionat pentru activitatea de stare civila, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 18.
(4) Parafa functionarilor desemnati sa opereze mentiuni pe marginea actelor de stare civila - exemplarul II, depuse la S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M. Bucuresti - D.S.C., cuprinde numai numele de familie si prenumele.
(5) Dupa inscrierea mentiunilor pe marginea actelor de stare civila, ofiterul de stare civila sau personalul cu atributii de stare civila din cadrul S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M. Bucuresti - D.S.C. inscrie data, semneaza si aplica numai parafa proprie.
Art. 24. -
Intocmirea actelor de stare civila si inscrierea mentiunilor se fac in limba romana, folosindu-se alfabetul latin, cu respectarea urmatoarelor reguli:
a) rubricile privind numele de familie, prenumele, denumirea localitatii, judetul sau tara si cauza decesului se completeaza cu majuscule, de tipar; daca numele de familie ori prenumele este compus din doua sau mai multe cuvinte, acestea se scriu fara a se desparti prin cratima;
b) rubricile privind "anul" si "ziua" se completeaza cu cifre arabe, iar rubrica privind "luna" se completeaza cu litere, fara prescurtari;
c) in rubrica "Sexul" se inscrie cu majuscule "MASCULIN" sau "FEMININ", conform certificatului constatator al nasterii/decesului;
d) rubrica "nationalitatea" se completeaza, daca este cazul, conform celor declarate de solicitant si numai cu consimtamantul acestuia, iar in rubrica "Cetatenia" se inscrie cetatenia stabilita potrivit actului de identitate prezentat;
e) rubricile din actele de nastere, casatorie si deces, referitoare la locul nasterii parintilor, al sotilor si al decedatului, se completeaza cu denumirea actuala a comunei, orasului, municipiului sau sectorului municipiului Bucuresti, potrivit organizarii administrativ-teritoriale a Romaniei; rubricile referitoare la judet se completeaza cu denumirea actuala a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti; in cazul municipiului Bucuresti, in rubrica "Municipiul" se inscrie "Bucuresti", iar cuvantul "judet" se bareaza si se inscrie "sectorul";
f) completarea tuturor rubricilor din actele si certificatele de stare civila se face cu respectarea intocmai a regulilor gramaticale stabilite de Academia Romana, inclusiv cele referitoare la modul de folosire a literelor "a", "a", "i", "s", "t"; la completarea rubricilor referitoare la nume se va folosi litera "a" sau "i", dupa dorinta solicitantului; in ceea ce priveste denumirea localitatilor, inlocuirea literei "i" cu "a" din cuprinsul acestora se face conform Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului Romaniei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) in cazul in care se transcrie/se inscrie un certificat de stare civila procurat din strainatate, in rubrica referitoare la "localitate" se inscrie denumirea localitatii, asa cum rezulta din actul prezentat si din traducerea legalizata, iar in rubrica "judetul" se mentioneaza "tara" unde a fost inregistrat, barandu-se cu o linie orizontala cuvantul "judetul"; rubricile care nu se completeaza se bareaza cu o linie orizontala, inainte de a fi semnat actul.
Art. 25. -
Actele de nastere, de casatorie si de deces intocmite in cazuri speciale se inscriu in registrele curente, cu respectarea regulilor prevazute la art. 24 si a urmatoarelor:
a) in actele de nastere transcrise/inscrise, reconstituite, intocmite ulterior ori ca urmare a incuviintarii adoptiei, rubricile privind declarantul si "a prezentat certificatul medical constatator al nasterii nr. ..., eliberat de ..., din care rezulta ca s-a nascut un copil ..." nu se completeaza;
b) in actele de casatorie reconstituite, intocmite ulterior, transcrise/inscrise, la rubrica referitoare la "domiciliu" se inscrie domiciliul actual al sotului care solicita inregistrarea actului, asa cum rezulta din documentul de legitimare prezentat;
c) in actele de stare civila transcrise/inscrise, rubricile cu privire la "nume" si/sau "prenume" se completeaza conform certificatului original prezentat; in acest caz, prevederile art. 24 lit. a) teza a 2-a nu se aplica;
d) in actele de deces transcrise/inscrise, reconstituite, intocmite ulterior ori in baza unei hotarari judecatoresti declarative de moarte, rubricile privind declarantul si "a prezentat certificatul medical constatator al decesului nr. .........., eliberat de ..............." si "cauza decesului fiind .................." nu se completeaza, ci se bareaza cu o linie orizontala;
e) in actele de casatorie transcrise/inscrise, rubricile privind numele de familie al sotilor se completeaza asa cum rezulta din certificatele eliberate de autoritatile straine; in cazul in care nu rezulta numele de familie ce urmeaza a fi purtat in timpul casatoriei, se completeaza cu cel declarat de soti, conform declaratiei date in forma autentica;
f) in actele de casatorie reconstituite, intocmite ulterior sau transcrise/inscrise, textul "vazand ca publicatia ceruta de lege s-a efectuat in termen si ca nu s-a facut opozitie la aceasta casatorie, in temeiul consimtamantului exprimat personal de fiecare dintre viitorii soti prezenti" si "rubricile cu privire la martori" se anuleaza cu o linie orizontala; in textul "noi, ........ ofiter de stare civila am incheiat prezentul act de casatorie" se bareaza mentiunea "incheiat" si se inscrie, dupa caz, "reconstituit", "intocmit ulterior", "transcris", "inscris";
g) actele reconstituite, intocmite ulterior, transcrise/inscrise se semneaza de ofiterul de stare civila, care aplica parafa proprie si sigiliul.
Art. 26. -
(1) Daca in timpul completarii actului, inainte de a fi semnat de declarant, de soti ori de martori si de ofiterul de stare civila, se constata o greseala, pagina completata gresit se anuleaza prin doua linii trase in diagonala ("X"), cu cerneala rosie, scriindu-se, cu majuscule de tipar, textul "PAGINA ANULATA", iar numarul actului ce corespunde acesteia se trece pe pagina urmatoare, unde se intocmeste actul corect.
(2) In acelasi fel se anuleaza si pagina corespunzatoare din exemplarul II al registrului de stare civila, fara a mai completa textul scris gresit.
(3) Este interzisa ruperea filelor din registrele de stare civila, cu exceptia celor folosite de misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera ale Romaniei, care se decupeaza din registrul de stare civila - exemplarul I, pentru a fi trimise in tara.
Art. 27. -
(1) La cererea scrisa a D.E.P.A.B.D., a S.P.C.L.E.P./S.P.C.J.E.P., a instantelor judecatoresti, a parchetelor sau a politiei, a oficiilor de stare civila din cadrul primariilor unitatilor administrativ-teritoriale unde nu functioneaza S.P.C.L.E.P., a unitatilor din sistemul de ordine si siguranta publica, a D.G.P.C. si a reprezentantilor S.P.A.S., precum si a notarilor publici, se elibereaza gratuit extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civila aflate in arhiva proprie.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul solicitarilor adresate directiilor judetene si Directiei Municipiului Bucuresti ale/a Arhivelor Nationale, pentru actele aflate in pastrarea acestora, cu respectarea dispozitiilor art. 11 alin. (3) din Legea nr. 119/1996, republicata, cu modificarile ulterioare.
Punere in aplicare CAPITOLUL II prin Metodologie cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de st... din 26/01/2011 :
ANEXA Nr. 17 la metodologie
- model -
REGISTRU DE INTRARE-IESIRE

INTRARE IESIRE
Nr. de inregistrare Data inregistrarii Nr. si
adresa
docu-
mentului Emitentul Continutul
pe scurt
al docu-
mentului Compartimentul care primeste corespondenta Data expedierii Modul
rezolvarii Destinatar Nr. de inregistrare al documentului la care se conexeaza. Indicativul dosarului/
registrului, dupa nomenclator
anul luna ziua anul luna ziua

ANEXA Nr. 18*) la metodologie
*) Anexa nr. 18 este reprodusa in facsimil.
1. Sigiliul Starii civile
g
2. Parafa ofiterului de stare civila
9

CAPITOLUL III
Inscrierea mentiunilor in actele de stare civilaArt. 46. - In actele de nastere si, atunci cand este cazul, in cele de casatorie sau de deces se inscriu mentiuni cu privire la modificarile intervenite in starea civila a persoanei, in urmatoarele cazuri:
a) stabilirea filiatiei prin recunoastere sau hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila si incuviintarea purtarii numelui;
b) contestarea recunoasterii sau tagaduirea paternitatii;
c) casatorie, desfacerea, incetarea sau anularea casatoriei;
d) adoptie, desfacerea, incetarea sau anularea adoptiei;
e) pierderea sau dobandirea cetateniei romane;
f) schimbarea numelui;
g) deces;
h) rectificare, completare sau anulare a actelor de stare civila ori a mentiunilor inscrise pe ele;
i) schimbarea sexului, dupa ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti.
Art. 47. - Modificarile intervenite in statutul civil al cetatenilor romani aflati in strainatate se inscriu de ofiterul de stare civila prin mentiune pe marginea actelor de stare civila, cu aprobarea Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor.
Art. 48. - Pe masura asigurarii infrastructurii informatice necesare, comunicarile privind faptele de stare civila, precum si cele referitoare la inscrierea mentiunilor in actele de stare civila se realizeaza si in sistem informatic.
Art. 49. - Inscrierea mentiunii de stabilire a filiatiei pe actul de nastere si, dupa caz, de casatorie si de deces se face din oficiu sau la cererea celui interesat, pe baza actului de recunoastere intocmit potrivit legii sau a hotararii judecatoresti definitive si irevocabile. In situatia in care, ulterior, prin hotarare definitiva si irevocabila s-a incuviintat purtarea numelui de familie al parintelui fata de care s-a stabilit filiatia, mentiunea se inscrie si pe actele de nastere ale copiilor minori, iar in cazul copiilor majori, numai la cererea acestora.
Punere in aplicare Art. 49. prin Metodologie cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de st... din 26/01/2011 :
SECTIUNEA a 2-a
Inscrierea recunoasterii sau stabilirii filiatiei
Art. 95. -
Inscrierea mentiunii de stabilire a filiatiei pe actul de nastere si, dupa caz, de casatorie si de deces se face din oficiu sau la cererea celui interesat, in baza actului de recunoastere sau a hotararii judecatoresti definitive si irevocabile.
Art. 96. -
(1) Recunoasterea facuta la inregistrarea nasterii sau ulterior de tatal copilului nascut in afara casatoriei se face dupa cum urmeaza:
a) prin declaratia scrisa, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 41, data in fata ofiterului de stare civila;
b) prin inscris autentic, in fata notarului public sau a instantei judecatoresti;
c) prin testament.
(2) Declaratia de recunoastere a unui copil din afara casatoriei autentificata se poate depune, dupa inregistrarea nasterii, la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale de domiciliu, care o va trimite la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ- teritoriale care are in pastrare actul de nastere al celui recunoscut, pentru a se face mentiunea de recunoastere pe marginea actului respectiv; declaratia de recunoastere facuta de un cetatean strain se depune, personal sau prin imputernicit cu procura speciala, la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale care are in pastrare actul de nastere al celui recunoscut.
(3) In cazul recunoasterii prin testament, persoana interesata depune la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale de domiciliu o copie legalizata, in extras, a testamentului, cuprinzand textul prin care se face recunoasterea; dispozitiile alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
(4) Mentiunea de recunoastere poate fi inscrisa si din oficiu, in baza comunicarii biroului notarial care a efectuat autentificarea declaratiei sau a testamentului.
Art. 97. -
(1) Inscrierea hotararilor judecatoresti, definitive si irevocabile, privind stabilirea paternitatii, contestarea recunoasterii, incuviintarea purtarii numelui sau de tagaduire a paternitatii ori contestarea filiatiei fata de mama se face, la cererea persoanelor interesate, prin mentiune pe marginea actului de nastere al titularului acestuia.
(2) In situatia in care ulterior, prin hotarare definitiva si irevocabila, s-a incuviintat purtarea numelui de familie al parintelui fata de care s-a stabilit filiatia, mentiunea se inscrie si pe actele de nastere ale copiilor minori ai acestuia, iar in cazul copiilor majori numai la cererea acestora.
(3) Dupa operarea mentiunii de recunoastere, de contestare a recunoasterii, de stabilire a filiatiei sau de tagaduire a paternitatii ori de contestare a filiatiei fata de mama, se retrage certificatul de nastere si se elibereaza alt certificat, cu noile date de stare civila.
Punere in aplicare Art. 49. prin Metodologie cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de st... din 26/01/2011 :
ANEXA Nr. 41 la metodologie
- model -
Data in fata noastra
Ofiter de stare civila delegat,
........................
(semnatura)
Nr. ....... din .......................
DECLARATIE
Subsemnatul, ............................................................................, nascut la data de ............................... in ........................................, judetul ....................................., domiciliat in .............................................., str. .............................. nr. ......., bl. ........., sc. ......, et. ....., ap. ......, judetul/sectorul ............................, posesor al actului de identitate seria ........... nr. ....................., prin prezenta recunosc ca fiind al meu copilul ............................................, nascut la ............................ de catre ................................................, si doresc sa imi poarte numele de familie.

Data ................... Semnatura
.....................
Subsemnata, .........................................................................., sunt de acord ca fiul meu/fiica mea, nascut(a) la data de ............................... in .........................................., judetul ........................................., din relatiile mele cu numitul ........................................................................., sa fie recunoscut(a) de acesta si sa poarte numele de familie .............................. .

Data ................ Semnatura
.......................
Art. 50. - Desfacerea, anularea sau constatarea nulitatii adoptiei, dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, se inscrie, prin mentiune, pe actul de nastere initial si, dupa caz, pe cel intocmit in urma adoptiei, pe actul de casatorie si pe actele de nastere ale copiilor minori ai celui adoptat, iar in cazul copiilor majori, numai la cererea acestora. Mentiunea se inscrie, din oficiu sau la cererea persoanei interesate, pe baza hotararii judecatoresti definitive si irevocabile.
___________
Art. 50. a fost modificat prin punctul 21. din Ordonanta de urgenta nr. 80/2011 incepand cu 01.10.2011.Art. 51. - Incetarea casatoriei prin decesul sau prin declararea judecatoreasca a mortii unuia dintre soti, constatarea nulitatii, anularea sau desfacerea casatoriei se inscrie prin mentiune pe actul de casatorie si pe cele de nastere ale fostilor soti. Mentiunea se inscrie, din oficiu, pe baza comunicarii primite de la ofiterul starii civile care a intocmit actul de deces, a hotararii judecatoresti definitive si irevocabile, a certificatului de divort transmis de ofiterul de stare civila sau de notarul public ori la cererea persoanei interesate.
___________
Art. 51. a fost modificat prin punctul 22. din Ordonanta de urgenta nr. 80/2011 incepand cu 01.10.2011.Art. 52. - Mentiunea privitoare la schimbarea numelui se inscrie pe actele de stare civila ale persoanei in cauza, potrivit legii.
Punere in aplicare Art. 52. prin Metodologie cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de st... din 26/01/2011 :
SECTIUNEA a 5-a
Inscrierea schimbarii numelui de familie si/sau a prenumelui pe cale administrativa
Art. 106. -
(1) Cererea de schimbare a numelui se depune la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ- teritoriale de la domiciliul solicitantului, in nume propriu ori prin imputernicit cu procura speciala, autentificata conform prevederilor art. 72 alin. (6) sau prin imputernicire avocatiala; in cazul cetateanului roman cu domiciliul in strainatate, cererea se depune la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale de la ultimul domiciliu avut in Romania, iar daca nu a avut vreodata domiciliul in Romania, la D.S.C. - Sector 1.
(2) Copilul care a implinit varsta de 14 ani semneaza cererea impreuna cu parintii sai; in cazul in care aceasta este semnata numai de unul dintre parinti, celalalt parinte va da o declaratie, in forma autentica, din care sa rezulte ca este de acord cu schimbarea numelui copilului.
(3) La primirea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativa, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 42, ofiterul de stare civila competent verifica daca au fost depuse toate actele prevazute de legea speciala si, dupa caz, dovada privind scutirea de publicare a cererii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 43.
(4) Cand se constata ca dosarul de schimbare a numelui este incomplet ori solutionarea acestuia necesita aplicarea altei proceduri, acesta se restituie cu indicatiile corespunzatoare.
(5) Daca cererea se incadreaza in prevederile legale, in termen de 5 zile de la data primirii acesteia, ofiterul de stare civila o inainteaza, impreuna cu toate actele prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 323/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu orice alte documente depuse in sustinere, structurii de stare civila din cadrul S.P.C.L.E.P. competent pentru efectuarea verificarilor.
(6) Rezultatul verificarilor, care se efectueaza in termen de 30 de zile, se consemneaza intr-un referat, semnat de seful S.P.C.L.E.P.; referatul va cuprinde date referitoare la statutul civil al persoanei, provenienta numelui actual si a celui solicitat, motivele reale rezultate din verificari, precum si propuneri asupra oportunitatii aprobarii sau respingerii cererii.
(7) Cererea de schimbare a numelui, impreuna cu referatul prevazut la alin. (6), actele prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 41/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 323/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si, daca este cazul, cu opozitiile, se inainteaza de catre S.P.C.L.E.P. catre S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M. Bucuresti - D.S.C.
(8) S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M - Bucuresti, prin structura de stare civila/Directia de Stare Civila, verifica daca sunt indeplinite toate conditiile prevazute de lege si, dupa analizarea temeiniciei cererii, precum si a opozitiilor facute, printr-un referat semnat de seful serviciului/directorul executiv, propune, motivat, presedintelui consiliului judetean, respectiv primarului general al municipiului Bucuresti emiterea dispozitiei de admitere sau de respingere a cererii de schimbare a numelui, in termen de 60 de zile de la primirea dosarului.
(9) Dosarele incomplete se restituie S.P.C.L.E.P. pentru completare, iar cele care nu fac obiectul schimbarii numelui pe cale administrativa se restituie cu precizarea procedurii de urmat.
Art. 107. -
(1) Copiile dispozitiei de schimbare a numelui de familie sau prenumelui, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 44, primite de la autoritatea care a incuviintat schimbarea numelui de familie si/sau prenumelui, se pastreaza de S.P.C.L.E.P., respectiv de primaria unitatii administrativ- teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului, timp de 60 de zile, socotite de la data aducerii la cunostinta acestuia, urmand ca, in caz de neprezentare, sa fie restituite organului emitent.
(2) Dupa instiintarea persoanei care a solicitat schimbarea numelui si/sau a prenumelui privind emiterea dispozitiei de aprobare a cererii, acesteia i se solicita:
a) certificatele de nastere, de casatorie, precum si cele de nastere ale copiilor minori, in original;
b) dovada achitarii taxei de schimbare a numelui;
c) cereri individuale prin care se solicita certificatele de stare civila, potrivit schimbarii de nume obtinute prin dispozitie.
(3) Un exemplar al dispozitiei de aprobare se inainteaza D.E.P.A.B.D., in vederea actualizarii evidentei schimbarilor de nume pe cale administrativa; pentru cazurile de respingere a cererilor nu se transmit copiile dispozitiilor la D.E.P.A.B.D.
Art. 108. -
La depunerea actelor prevazute la art. 107 alin. (2), se procedeaza astfel:
a) se retrag certificatele de stare civila completate cu numele sau prenumele care au fost schimbate;
b) se inmaneaza solicitantului copia dispozitiei de schimbare a numelui de familie si/sau prenumelui, iar dovada de primire, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 45, impreuna cu dovada achitarii taxei de schimbare a numelui, se inainteaza la S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M Bucuresti - D.S.C.;
c) se trimite cate o copie a dispozitiei de schimbare a numelui de familie sau prenumelui S.P.C.L.E.P sau, dupa caz, primariei unitatii administrativ-teritoriale a locului de nastere, de casatorie si, dupa caz, de nastere a copiilor minori, pentru inscrierea mentiunilor in actele de stare civila respective; concomitent, pe baza cererii lor, se solicita certificate de nastere sau de casatorie, dupa caz, iar certificatele de stare civila retrase se anuleaza;
d) la primirea certificatului de stare civila, acesta se inmaneaza solicitantului, iar cartea de identitate se anuleaza prin taierea coltului in care este inscris termenul de valabilitate, titularul fiind informat cu privire la obligatia prezentarii la S.P.C.L.E.P. de la locul de domiciliu, in termen de 15 zile, pentru a solicita eliberarea unui nou act de identitate; daca actul de identitate retras este o carte de identitate provizorie sau un buletin de identitate, aceasta/acesta se anuleaza prin aplicarea stampilei cu urmatorul continut: "Schimbat numele de familie/prenumele din .................. in ............... . Actul de identitate va fi schimbat pana la data de ................ ."
Art. 109. -
S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, primaria unitatii administrativ-teritoriale a locului de nastere sau de casatorie care primeste dispozitia de aprobare a schimbarii numelui si/sau prenumelui si adresa prin care se solicita certificatul de stare civila efectueaza, pe marginea actului respectiv, mentiunea de schimbare a numelui si/sau a prenumelui, dupa care completeaza un nou certificat, pe care il trimite, in termen de 3 zile, S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, primariei unitatii administrativ- teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului.
Art. 110. -
(1) Inscrierea schimbarii numelui de familie si/sau a prenumelui se face pe actul de nastere si, dupa caz, de casatorie al persoanei careia i s-a admis schimbarea numelui, la cererea acesteia.
(2) In cazul in care persoana care si-a schimbat numele de familie si/sau prenumele are copii minori, dar nu a solicitat si schimbarea numelui de familie al acestora, se va opera mentiunea despre schimbarea numelui de familie si/sau a prenumelui parintelui pe actele de nastere ale acestora, intocmindu-se si comunicarile de modificari pentru mentiuni in evidenta persoanelor; daca persoana care si-a schimbat numele de familie si/sau prenumele are copii cu varsta de peste 18 ani, operarea mentiunii se face numai la cererea acestora, cu aprobarea S.P.C.J.E.P/D.G.E.P.M. Bucuresti - D.S.C.; pentru deciziile emise pana la data de 31 martie 2005, operarea mentiunii se face cu aprobarea D.E.P.A.B.D.
Art. 111. -
Pentru inscrierea mentiunii de schimbare a numelui de familie si/sau a prenumelui, la cererea persoanei in cauza, se pot inmana acesteia documentele prevazute la art. 108 lit. c), dupa ce in prealabil se indeplinesc procedurile prevazute la art.108 lit. a) si b); la prezentarea adresei, ofiterul de stare civila opereaza, pe actul respectiv, mentiunea de schimbare a numelui si/sau a prenumelui, dupa care elibereaza certificatul de stare civila.
Art. 112. -
(1) Deciziile de schimbare a numelui de familie si/sau a prenumelui emise de Ministerul Justitiei pana la 31 decembrie 1950, precum si sentintele judecatoresti prin care s-a incuviintat redobandirea numelui, ce nu au fost inregistrate si pentru care se solicita inscrierea, se trimit D.E.P.A.B.D., pentru incuviintarea inscrierii mentiunii.
(2) In cazul in care se solicita copii ale deciziilor de schimbare a numelui si/sau a prenumelui emise pana la data de 31 martie 2005, cererile se trimit D.E.P.A.B.D., insotite de timbrul fiscal corespunzator.
(3) In cazul in care se solicita copii de pe dispozitia de schimbare a numelui si/sau a prenumelui, emisa incepand cu data de 1 aprilie 2005, cererile respective se depun la serviciul de stare civila din cadrul S.P.C.J.E.P. emitent.
Art. 113. -
(1) Schimbarea numelui de familie dobandit prin casatorie, ca urmare a unei decizii/dispozitii administrative sau ca urmare a modificarii intervenite in strainatate, nu are efect asupra numelui de familie dobandit la nastere.
(2) Pentru persoanele casatorite/divortate care si-au pastrat, in urma casatoriei/divortului, numele de familie dobandit la nastere, decizia/dispozitia emisa ca urmare a schimbarii numelui pe cale administrativa se inscrie pe marginea actului de nastere si nu are efect asupra numelui de familie apartinand titularului actului, dobandit la nastere.
(3) Dovada schimbarii numelui/prenumelui pe cale administrativa se face atat cu decizia/dispozitia, cat si cu certificatul de nastere eliberat cu mentiuni.
Art. 114. -
Dupa operarea mentiunii de schimbare a numelui pe marginea actelor de stare civila, S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, primaria unitatii administrativ-teritoriale care opereaza mentiunea transmite comunicari Directiei cazier judiciar statistica si evidente operative din cadrul I.G.P.R, D.G.P. si Directiei generale a finantelor publice judetene/a municipiului Bucuresti a locului de domiciliu.
SECTIUNEA a 6-a
Inscrierea mentiunilor privind inregistrarea numelui/prenumelui cu ortografierea limbii materne
Art. 115. -
(1) Persoana al carei nume de familie sau prenume a fost inregistrat in actele de stare civila tradus in alta limba decat cea materna ori cu ortografia altei limbi poate cere inscrierea - prin mentiune pe marginea acestor acte - a numelui de familie ori a prenumelui retradus sau cu ortografia limbii materne atat la rubricile privind titularul, cat si la cele referitoare la parintii sai.
(2) Cererea se depune la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale de domiciliu ori direct la S.P.C.L.E.P. ori, dupa caz, la sediul primariei care are in pastrare actul de stare civila.
(3) Cererea pentru inscrierea mentiunii se aproba, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 69, de catre primarul unitatii administrativ-teritoriale, care are in pastrare registrele.
(4) Efectele aprobarii se extind asupra copiilor minori si asupra celuilalt sot, daca au nume de familie comun, numai daca acesta din urma isi da consimtamantul.
(5) Daca sotii nu se inteleg cu privire la extinderea efectelor aprobarii asupra copiilor minori, se procedeaza conform art. 30 alin. (8).
Art. 116. -
(1) Pe baza aprobarii se efectueaza mentiune pe marginea actului de stare civila si se elibereaza un nou certificat, iar cel eliberat anterior se retine si se anuleaza.
(2) Daca ofiterul de stare civila nu poate stabili cu certitudine traducerea sau ortografierea in limba materna, acesta cere solicitantului sa prezinte o traducere sau o ortografiere oficiala, autentificata de notarul public.
SECTIUNEA a 7-a
Inscrierea mentiunilor de schimbare a numelui si/sau prenumelui intervenite in strainatate
Art. 117. -
(1) Schimbarea numelui si/sau a prenumelui intervenita in strainatate, privind persoanele ale caror acte de nastere si de casatorie sunt inregistrate in Romania, se inscrie prin mentiune pe marginea actelor de stare civila, cu respectarea prevederilor art. 93.
(2) Documentele administrative sau judecatoresti in baza carora s-a dispus in strainatate schimbarea numelui de familie sau a prenumelui sunt supuse conditiilor de legalizare/supralegalizare prevazute la art. 72 alin. (6).
(3) Cererea de inscriere a mentiunii se depune la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ- teritoriale care are in pastrare actul pe marginea caruia urmeaza sa se opereze mentiunea de schimbare a numelui si/sau a prenumelui, in nume propriu, prin imputernicit cu procura speciala, autentificata conform prevederilor art. 72 alin. (6) sau prin imputernicire avocatiala, si este insotita de urmatoarele documente:
a) documentul de schimbare a numelui si/sau a prenumelui, emis de autoritatile straine, in original si in fotocopie;
b) traducerea legalizata a documentului, in original si in fotocopie;
c) fotocopia certificatului de nastere si/sau de casatorie al persoanei pentru care se solicita inscrierea mentiunii;
d) fotocopia pasaportului emis de autoritatile romane sau, dupa caz, straine, al persoanei reprezentate.
Art. 118. -
(1) Cetatenii romani aflati in strainatate, in al caror statut civil a intervenit una dintre modificarile referitoare la divort, adoptie, schimbare de nume si/sau prenume - in cazul cand schimbarea s-a facut in baza unei hotarari judecatoresti pronuntate in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau in unul dintre statele cu care Romania are incheiate tratate/conventii/acorduri de asistenta juridica ori hotarari judecatoresti care sunt recunoscute in prealabil de catre tribunalul competent din tara -, pot depune, la misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera al Romaniei din statul de resedinta, cerere insotita de documentele justificative, in vederea inscrierii in registrele de stare civila romane a schimbarilor intervenite in statutul lor civil.
(2) Cand schimbarea numelui si/sau prenumelui se face in baza unui document administrativ, acesta, alaturi de celelalte documente prevazute la art. 117 alin. (3), se anexeaza in fotocopie legalizata de catre misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera al Romaniei din statul de resedinta, in vederea inscrierii mentiunii.
(3) La inscrierea mentiunilor de schimbare a numelui de familie intervenite in strainatate, precum si la eliberarea certificatelor de stare civila titularilor actelor se aplica prevederile art. 113 alin. (1) si (2).
(4) M.A.E. - D.C. trimite D.E.P.A.B.D. cererea, insotita de intreaga documentatie, cu privire la inscrierea mentiunilor pe marginea actelor de stare civila.
(5) D.E.P.A.B.D. avizeaza inscrierea mentiunilor, procedeaza la procurarea certificatelor sau extraselor de stare civila, dupa caz, si le transmite, prin M.A.E. - D.C., care solicita titularului achitarea taxelor consulare aferente.
Punere in aplicare Art. 52. prin Metodologie cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de st... din 26/01/2011 :
ANEXA Nr. 42 la metodologie
- model -
ROMANIA
SERVICUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL
DE EVIDENTA A PERSOANELOR
AL PRIMARIEI MUNICIPIULUI/SECTORULUI/ORASULUI/COMUNEI
Starea Civila
Nr. ........ din .......................
CERERE DE SCHIMBARE DE NUME
Subsemnatul(a), ................................................................, nascut(a) la data de ............................. in ............................................., judetul ........................................, cetatenia .........................................., de profesie ......................................., titular(a) al/a actului de identitate seria ....... nr. ......................., domiciliat(a) in ............................................, str. ................................. nr. ......., judetul ........................., telefon (acasa) ..................................
C. N.P.
a" alt="" src="file:///Z:/imagini/ANX%20AUE%201000064%202011%203616697.jpg">
Va rog sa imi aprobati schimbarea numelui de familie din ................................. in .............................. si a prenumelui din .......................... in .............................. .
De asemenea, cer schimbarea numelui de familie din .............................. in ............................... pentru urmatorii copii minori:
1. .........................................................................................................................(numele, prenumele, locul si data nasterii)
2. ........................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................................
In sustinerea cererii, mentionez urmatoarele:
- numele anterioare pe care le-am purtat, porecla si provenienta lor:
............................................................................................................................................................
Motivele pentru care solicit schimbarea numelui sunt:
............................................................................................................................................................
Date despre solicitant si rudele acestuia:
- Starea civila ................................................................[necasatorit(a), casatorit(a), divortat(a), vaduv(a)]
- Parintii solicitantului:
Tatal ................................................(numele de familie si prenumele)
Mama ................................................(numele de familie si prenumele)
Daca parintii si-au schimbat numele sau prenumele prin decizie administrativa
Da |_| Nu |_|
- Sotul (sau sotia) ............................................(numele si prenumele)
Tatal ...................................................
Mama ......................................................
- Locul si data casatoriei solicitantului(ei) ..................................
- Locul si data divortului sau locul si data decesului sotului (sotiei) ...........................
Ocupatia si locul de munca ale petitionarului(ei) la data depunerii cererii ..................................., telefon ...........................
Declar pe propria raspundere ca motivele si datele aratate corespund realitatii.
Anexez urmatoarele documente:
1. .........................................................................
2 ..........................................................................
3. .........................................................................
4 ..........................................................................
5. .........................................................................

Data ....................... Semnatura solicitantului(ei)
.............................
ANEXA Nr. 43 la metodologie
- model -
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor
al Judetului ....................
Nr. .......... din ...........
DOVADA
In conformitate cu prevederile art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 323/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se aproba scutirea de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, a cererii de schimbare a numelui, depusa de dl(dna) ................................................... din ..............................., str. .......................................... nr. ....... .
Prezenta serveste si ca dovada a scutirii de plata taxei de timbru.
Seful style="padding-top:0;padding-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;border-collapse:collapse;text-align:center;font-size: 11 px;font-family: Arial;font-style: normal;color: #0000FF"Serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor al judetului,
....................................
L.S.
ANEXA Nr. 44 la metodologie
- model -
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN ................
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
DISPOZITIA Nr. ........... din .....................
In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 323/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se admite cererea de schimbare a (numelui si/sau prenumelui) .......................................... dnei/dlui ....................................................., domiciliat(a) in ................................................, fiul/fiica lui .......................... si al(a) ........................., nascut(a) in localitatea ........................, judetul ......................., la ................., care urmeaza sa poarte in viitor numele de familie .................... si prenumele ......................... .
Presed style="padding-top:0;padding-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;border-collapse:collapse;text-align:center;font-size: 11 px;font-family: Arial;font-style: normal;color: #0000FF"intele Consiliului judetean,
..........................................
Primar general,
........................................
ANEXA Nr. 45 la metodologie
- model -
DOVADA
Subsemnatul(a), ..........................................., am luat cunostinta ca cererea de schimbare a numelui a fost aprobata si, in termen de 60 de zile de la data de ..................., urmeaza sa depun la aceasta primarie chitanta de .................... lei, pentru plata taxei de timbru.
Semnat style="padding-top:0;padding-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;border-collapse:collapse;text-align:center;font-size: 11 px;font-family: Arial;font-style: normal;color: #0000FF"ura
........................
Am primit Dispozitia de schimbare a numelui nr. ..................... din data de ......................... .
Semnat style="padding-top:0;padding-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;border-collapse:collapse;text-align:center;font-size: 11 px;font-family: Arial;font-style: normal;color: #0000FF"ura
.......................
ANEXA Nr. 69 la metodologie
- model -
Eliberat Certificatul de ........................
seria ......... nr. .....................
Ofiter de stare civila delegat,
............................... L.S.
APROB
Domnule primar,
Subsemnatul(a), ........................................, fiul (fiica) lui ............................. si al(a) ........................., nascut(a) la .............................. in ..........................., judetul ....................., domiciliat(a) in ..................., str. (satul) .......................... nr. ......, titular(a) a actului de identitate seria ....... nr. ..............., va rog ca, in conformitate cu prevederile art. 20 din Ordonanta Guvernului nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 323/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, sa imi aprobati inscrierea, prin mentiune pe marginea actului de .................. nr. ........ din ............., a numelui meu de familie si/sau a prenumelui tradus/cu ortografia limbii ..........................., precum si ale parintilor mei.
Sotul (Sotia) este de acord cu extinderea efectelor aprobarii asupra numelui sau de familie si/sau prenumelui si ale urmatorilor copii minori:
1. ................................................................. ;
2. ................................................................. .
Alaturat, depun consimtamantul sotului (sotiei) si traducerea/ortografierea oficiala a numelui si/sau a prenumelui, autentificata de notarul public.

Data .............................................. Semnatura
..................
Art. 53. - Mentiunile privind acordarea sau pierderea cetateniei romane se inscriu pe actul de nastere si, daca este cazul, pe cel de casatorie, pe baza comunicarii transmise de Ministerul Administratiei si Internelor.
Punere in aplicare Art. 53. prin Metodologie cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de st... din 26/01/2011 :
SECTIUNEA a 8-a
Inscrierea mentiunilor privind acordarea sau renuntarea la cetatenia romana
Art. 119. -
(1) Mentiunile privind acordarea, redobandirea, retragerea sau renuntarea la cetatenia romana, intocmite potrivit modelelor prevazute in anexele nr. 46-48, se inscriu pe marginea actelor de stare civila in baza comunicarilor trimise de catre D.E.P.A.B.D. structurii de stare civila din cadrul S.P.C.J.E.P.
(2) In cazul in care mentiunile prevazute la alin. (1) nu se pot inscrie, se restituie comunicarea, in termen de 3 zile, la D.E.P.A.B.D., aratandu-se motivele pentru care nu s-a putut inscrie mentiunea.
(3) Dupa efectuarea mentiunii in exemplarul II al registrului de nasteri si, daca este cazul, si in cel de casatorie, partea a doua a comunicarii primite de la D.E.P.A.B.D. se trimite S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, primariei unitatii administrativ- teritoriale care are in pastrare exemplarul I al actului de nastere.
(4) In cazul in care pe actul de nastere - exemplarul I exista o mentiune privind casatoria titularului, ofiterul de stare civila are obligatia de a intocmi comunicarea de mentiune, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 39, pe care o trimite S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, primariei unitatii administrativ-teritoriale care are in pastrare exemplarul I al actului de casatorie; dupa efectuarea mentiunii pe actul de casatorie, ofiterul de stare civila trimite comunicarea de mentiune structurii de stare civila din cadrul S.P.C.J.E.P., pentru operarea mentiunii si in exemplarul II.
Art. 120. -
(1) Autoritatea Nationala pentru Cetatenie trimite D.E.P.A.B.D., la inceputul lunii urmatoare celei in care persoanele in cauza au depus juramantul de credinta, urmatoarele comunicari:
a) tabelul privind persoanele care au dobandit ori au redobandit cetatenia romana, in conditiile prevazute la art. 8-10 din Legea cetateniei romane nr. 21/1991, republicata;
b) tabelul privind persoanele care au renuntat la cetatenia romana, prin aprobarea renuntarii la aceasta, in conformitate cu prevederile art. 25 si 27 din Legea nr. 21/1991, republicata.
(2) Pe baza datelor din registrele de stare civila referitoare la cetatenia romana a titularului sau a parintilor sai nu se elibereaza certificate ori adeverinte care sa ateste cetatenia.
Punere in aplicare Art. 53. prin Metodologie cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de st... din 26/01/2011 :
ANEXA Nr. 46 la metodologie
- model -
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
Directia pentru evidenta persoanelor si administrarea bazelor de date
Nr. ........... din .............
Catre
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR JUDETEAN
DE EVIDENTA A PERSOANELOR ...............................
Starea Civila
Va facem cunoscut ca, prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie nr. ............ din ........................., s-a acordat cetatenia romana numitului(ei) ........................................................, fiul(fiica) lui ................................. si al(a) ................................, nascut(a) .......................... la ........................ in ............................... .
Cetatenia s-a acordat la data de ...................., conform Certificatului nr. ............. din ..............., eliberat de Autoritatea Nationala pentru Cetatenie.
Veti lua masuri sa se opereze pe marginea actului de stare civila, exemplarele I si II, mentiunea prevazuta in Metodologia cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 64/2011.
Nasterea s-a inregistrat la .................. sub nr. ........ din .................. .
Casatoria s-a inregistrat la ................. sub nr. ........ din .................. .
Direct style="padding-top:0;padding-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;border-collapse:collapse;text-align:center;font-size: 11 px;font-family: Arial;font-style: normal;color: #0000FF"or general,
.............................
- model -
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR JUDETEAN
DE EVIDENTA A PERSOANELOR ..........................
Starea civila
Catre
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL
DE EVIDENTA A PERSOANELOR/PRIMARIA .......................
Starea civila
Va facem cunoscut ca s-a operat in Actul de nastere nr. ............... din ....................., exemplarul II, si in Actul de casatorie nr. ....... din ................., exemplarul II, mentiunea de acordare a cetateniei romane pentru numitul(a) ....................................... .
Cetatenia s-a acordat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie nr. .............. din ..................... la data de ........................, conform Certificatului nr. .............. din ...................., eliberat de Autoritatea Nationala pentru Cetatenie.
Veti lua masuri pentru operarea mentiunilor respective si in exemplarul I, conform Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 64/2011.
Sef st style="padding-top:0;padding-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;border-collapse:collapse;text-align:center;font-size: 11 px;font-family: Arial;font-style: normal;color: #0000FF"are civila,
.......................................
Operat mentiunea in Actul de nastere nr. ..... din .......... si in Actul de casatorie nr. ...... din ........... .
Ofiter style="padding-top:0;padding-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;border-collapse:collapse;text-align:center;font-size: 11 px;font-family: Arial;font-style: normal;color: #0000FF"ul de stare civila,
..........................................
ANEXA Nr. 47 la metodologie
- model -
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
Directia pentru evidenta persoanelor si administrarea bazelor de date
Nr. ........... din .............
Catre
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR JUDETEAN
DE EVIDENTA A PERSOANELOR ..........................
Serviciul de stare civila
Va facem cunoscut ca, in conformitate cu prevederile Legii cetateniei romane nr. 21/1991, republicata, s-a aprobat redobandirea cetateniei romane numitului(ei) ..............................................., fiul(fiica) lui ................... si al(a) ...................., nascut(a) .................... la .................... in ......................... .
Cetatenia s-a redobandit la data de ............., conform Certificatului eliberat de Autoritatea Nationala pentru Cetatenie nr. ..... din ........ .
Veti lua masuri sa se opereze pe marginea actelor de stare civila, exemplarele I si II, mentiunea prevazuta de Metodologia cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 64/2011.
Direct style="padding-top:0;padding-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;border-collapse:collapse;text-align:center;font-size: 11 px;font-family: Arial;font-style: normal;color: #0000FF"or general,
.......................
- model -
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR JUDETEAN
DE EVIDENTA A PERSOANELOR .....................
Serviciul de stare civila
Catre
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL
DE EVIDENTA A PERSOANELOR/PRIMARIA ..................
Starea Civila
Va facem cunoscut ca s-a operat in Actul de nastere nr. ..................... din ................................ si in Actul de casatorie nr. ...................... din ........................, pentru numitul ................................................, urmatoarea mentiune: "Redobandit cetatenia romana, conform Legii cetateniei romane nr. 21/1991, republicata. Cetatenia s-a redobandit la data de ...................., conform Certificatului eliberat de Autoritatea Nationala pentru Cetatenie nr. .......... din ............... . Comunicata de Directia pentru evidenta persoanelor si administrarea bazelor de date cu Adresa nr. ....../...............".
Veti lua masuri pentru operarea mentiunii si pe marginea actelor de stare civila, exemplarul I.
Sef st style="padding-top:0;padding-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;border-collapse:collapse;text-align:center;font-size: 11 px;font-family: Arial;font-style: normal;color: #0000FF"are civila,
.......................................
Operat mentiunea in Actul de nastere nr. ..... din ............. si in Actul de casatorie nr. .... din ........... .
Ofiter style="padding-top:0;padding-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;border-collapse:collapse;text-align:center;font-size: 11 px;font-family: Arial;font-style: normal;color: #0000FF"ul de stare civila,
..............................
ANEXA Nr. 48 la metodologie
- model -
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
Directia pentru evidenta persoanelor si administrarea bazelor de date
Nr. ........... din .............
Catre
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR JUDETEAN DE EVIDENTA A
PERSOANELOR ..........................
Starea Civila
Va facem cunoscut ca, prin Ordinul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie nr. .............. din ................... si in conformitate cu prevederile Legii cetateniei romane nr. 21/1991, republicata, s-a aprobat renuntarea la cetatenia romana pentru numitul(a) .................................................., C.N.P. ................................., fiul(fiica) lui ........................ si al(a) ........................., nascut(a) ............................. la ....................... in............................, judetul .......................... .
Veti lua masuri sa se opereze pe marginea actelor de stare civila, exemplarele I si II, mentiunea prevazuta in Metodologia cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 64/2011.
Nasterea s-a inregistrat la ................. sub nr. .......... din ................... .
Casatoria s-a inregistrat la ................ sub nr. .......... din ................... .
Direct style="padding-top:0;padding-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;border-collapse:collapse;text-align:center;font-size: 11 px;font-family: Arial;font-style: normal;color: #0000FF"or general,
.............................
- model -
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR JUDETEAN DE EVIDENTA A PERSOANELOR ..........................
Starea Civila
Catre
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL
DE EVIDENTA A PERSOANELOR/PRIMARIA ..................
Starea Civila
Va facem cunoscut ca s-a operat in Actul de nastere nr. ............... din ........................., exemplarul II, si in Actul de casatorie nr. .............. din ......................................., exemplarul II, mentiunea de renuntare la cetatenia romana, pentru numitul(a) .................................................... .
Veti lua masuri pentru operarea mentiunilor respective si in exemplarul I, conform Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 64/2011.
Seful style="padding-top:0;padding-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;border-collapse:collapse;text-align:center;font-size: 11 px;font-family: Arial;font-style: normal;color: #0000FF"Serviciului de stare civila,
.......................................
Operat mentiunea in Actul de nastere nr. ..... din ............. si in Actul de casatorie nr. .... din ........... .
Ofiter style="padding-top:0;padding-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;border-collapse:collapse;text-align:center;font-size: 11 px;font-family: Arial;font-style: normal;color: #0000FF"ul de stare civila,
.....................................
Art. 54. - La cerere, persoanelor indreptatite li se pot elibera, potrivit art. 11, certificate de stare civila cu mentiunile inscrise in actele de stare civila. Certificatele de stare civila eliberate anterior se retrag si se anuleaza.Punere in aplicare CAPITOLUL III prin Metodologie cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de st... din 26/01/2011 :
SECTIUNEA 1 Despre mentiuni
Art. 85. -
Pe marginea actelor de nastere, de casatorie si de deces se inscriu, dupa caz, mentiunile prevazute in anexa nr. 38; in situatia in care, pentru operarea unei mentiuni, nu exista text corespondent in anexa nr. 38, aceasta se inscrie cu avizul D.E.P.A.B.D.
Art. 86. -
(1) Ofiterul de stare civila care inregistreaza acte de stare civila care atrag dupa sine efectuarea de mentiuni pe alte acte de stare civila trimite comunicari de mentiuni, pentru a fi operate pe marginea actelor de nastere - exemplarul I.
(2) In cazul in care exemplarul I al actelor de nastere, de casatorie sau de deces ale unei persoane a fost intocmit si se afla in pastrarea aceluiasi S.P.C.L.E.P sau a aceleiasi primarii, ofiterul de stare civila opereaza mentiunea corespunzatoare pe marginea acestuia, dupa care intocmeste si trimite comunicarea de mentiune la structura de stare civila din cadrul S.P.C.J.E.P. sau, dupa caz, D.G.E.P.M. Bucuresti - D.S.C., care are in pastrare registrele de stare civila - exemplarul II.
Art. 87. -
Ofiterul de stare civila care primeste dispozitii administrative, sentinte judecatoresti sau declaratii de recunoastere a unor copii nascuti in afara casatoriei, care atrag efectuarea de mentiuni, opereaza, pe marginea actului de stare civila din exemplarul I al registrului, mentiunea respectiva, apoi intocmeste si trimite comunicare de mentiune structurii de stare civila din cadrul S.P.C.J.E.P. sau, dupa caz, D.G.E.P.M. Bucuresti - D.S.C., respectiv directiilor judetene/Directiei Municipiului Bucuresti ale/a Arhivelor Nationale, in situatia in care acestea din urma au in pastrare registrele de stare civila - exemplarul II.
Art. 88. -
Comunicarile de mentiuni pentru registrele de stare civila - exemplarele I si II se intocmesc pe formularele prevazute in anexa nr. 39 si se expediaza, in termen de 10 zile, cu respectarea urmatoarelor reguli:
a) pe documentele primare, care au stat la baza inregistrarilor, se inscrie urmatorul text: "Trimis comunicare de mentiune la .........................., cu nr. .................. din .................." si se semneaza;
b) formularul se semneaza de catre ofiterul de stare civila, dupa care se aplica sigiliul si se completeaza cu numarul sub care s-a inregistrat comunicarea de mentiune.
Art. 89. -
(1) Ofiterul de stare civila care primeste comunicarea de mentiune o inregistreaza in registrul de intrare- iesire, dupa care opereaza mentiunea pe exemplarul I al registrului de stare civila; pe comunicare se inscrie urmatorul text: "Operat mentiunea, numarul actului/anul, data operarii, semnatura ofiterului de stare civila"; efectuarea inscrierii mentiunii se consemneaza in registrul de intrare-iesire, prin inscrierea urmatorului text: "Operat mentiunea, actul numarul ................/anul".
(2) Dupa inscrierea mentiunii pe exemplarul I al registrului cu acte de stare civila, se trimite comunicare de mentiune la structura de stare civila din cadrul S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M. Bucuresti - D.S.C., care are in pastrare exemplarul II al registrului.
(3) In cazul in care exemplarul II al registrului nu a fost predat, nefiind incheiat, operarea mentiunii se face si in acesta, iar comunicarea se trimite structurii de stare civila din cadrul S.P.C.J.E.P., respectiv D.G.E.P.M. Bucuresti - D.S.C., pentru arhivare.
(4) In situatia in care exemplarul I al registrului de stare civila este distrus sau pierdut, comunicarile de mentiune se expediaza pentru a fi operate pe exemplarul II al registrului; in comunicare se face mentiunea ca pe actul de stare civila exemplarul I nu s-a operat, registrul fiind distrus sau pierdut.
(5) In cazul in care lipseste si registrul de stare civila exemplarul II, despre aceasta se mentioneaza pe comunicare, dupa care se arhiveaza in dosarul pentru comunicari neoperabile, pana la reconstituirea actului.
Art. 90. -
Comunicarile de mentiuni se arhiveaza, dupa inscrierea acestora pe exemplarele I si II ale registrelor de stare civila; pentru mentiunile neoperabile se tine o evidenta separata.
Art. 91. -
(1) Ofiterul de stare civila care constata ca datele de stare civila din comunicarea de mentiune nu corespund cu cele din actul pe care urmeaza a se inscrie mentiunea restituie motivat comunicarea primariei de la care a primit-o.
(2) La primirea adresei de restituire a comunicarii, pentru mentiunea ce nu poate fi inscrisa pe actul de stare civila indicat, ofiterul de stare civila verifica actul intocmit, pentru a stabili daca nu a fost gresit completata comunicarea.
(3) In cazul in care ofiterul de stare civila constata ca s-a comis o greseala in completarea comunicarii de mentiune, se trimite o noua comunicare, cu datele exacte.
(4) Cand ofiterul de stare civila constata ca in completarea comunicarii de mentiune nu s-au comis greseli, acesta face verificari pentru stabilirea cauzei neconcordantelor si pentru clarificarea situatiei.
(5) Daca, in urma verificarilor facute, nu s-a stabilit cauza neconcordantelor, documentatia rezultata se inainteaza S.P.C.J.E.P., pentru extinderea verificarilor.
Art. 92. -
In cazul in care se constata ca mentiunile nu s-au efectuat in termenele legale, acestea se efectueaza din oficiu, pe baza inregistrarilor existente in registrele de stare civila sau se solicita comunicarile de mentiuni autoritatilor emitente.
Art. 93. -
(1) Atunci cand se primesc, direct din strainatate, comunicari de mentiuni, acestea se opereaza numai cu aprobarea D.E.P.A.B.D., cu exceptia cazurilor prevazute la alin. (2).
(2) Inscrierea in actele de stare civila a unor hotarari straine, care se refera la statutul civil al cetatenilor romani, se face dupa recunoasterea hotararii straine de catre tribunalul competent a solutiona cererea de recunoastere, respectiv tribunalul de pe raza judetului unde isi are sau a avut domiciliul persoana interesata, fara avizul D.E.P.A.B.D.; cererea se depune la S.P.C.L.E.P sau, dupa caz, la primaria competenta si va fi insotita de hotararea straina si traducerea acesteia, in fotocopie, hotararea prin care s-au recunoscut pe teritoriul Romaniei efectele hotararii straine, definitiva si irevocabila, in original, precum si orice alte documente necesare inscrierii mentiunii.
(3) In situatiile in care hotararile straine sunt recunoscute, potrivit legii, de plin drept in Romania, cererea persoanei interesate se trimite, pentru avizare, la D.E.P.A.B.D., de catre primaria competenta, insotita de actul original, fotocopie si traducerea legalizata a acestuia, in limba romana, legalizata conform prevederilor art. 72 alin. (6).
(4) Mentiunile trimise de D.E.P.A.B.D. se opereaza asa cum au fost formulate in comunicarea scrisa, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 40.
Art. 94. -
Pentru registrele de stare civila pe care le au in pastrare, directiilor judetene ale Arhivelor Nationale/Directiei Municipiului Bucuresti a Arhivelor Nationale le/ii revin atributiile prevazute in prezentul capitol.
Punere in aplicare CAPITOLUL III prin Metodologie cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de st... din 26/01/2011 :
ANEXA Nr. 38 la metodologie
MENTIUNI
care se inscriu pe actele de stare civila
1. La inregistrarea actelor de nastere in cazuri speciale:
a) "Act reconstituit (intocmit ulterior) in baza Dispozitiei nr. .............. din ........................................ a primarului ...............................................(municipiului, sectorului, orasului, comunei), judetul .......................";
b) "Act transcris/inscris in baza Certificatului/extrasului de nastere nr. ........... din ..........................., eliberat de autoritatile ..............................................., a aprobarii nr. ............... din ........................................ a primarului .........................................(municipiului, sectorului, orasului, comunei) si a Avizului prealabil nr. ....... din ............................ al S.P.C.J.E.P./S.P.C.L.E.P. al sectorului municipiului Bucuresti";
c) "Act inregistrat tardiv in baza Sentintei civile nr. ....... din ..................... a Judecatoriei ....................";
d) "Act intocmit in baza Sentintei de incuviintare a adoptiei cu efecte depline nr. ......... din ................... a Tribunalului (Judecatoriei) ..........................".
2. La inregistrarea actelor de casatorie in cazuri speciale:
a) "Act reconstituit (intocmit ulterior) in baza Dispozitiei nr. .............. din ........................................ a primarului ...............................................................(municipiului, sectorului, orasului, comunei), judetul ......................
Casatoria a fost incheiata in anul ........., luna .........., ziua ......., in localitatea ................................., judetul/tara ......................... .";
b) "Act transcris/inscris in baza Certificatului/extrasului de casatorie nr. ............ din ............................, eliberat de autoritatile ............................................................, a aprobarii nr. ............ din ............................ a primarului .................................................(municipiului, sectorului, orasului, comunei) si a Avizului prealabil nr. ............ din ............................ al S.P.C.J.E.P./S.P.C.L.E.P. al sectorului municipiului Bucuresti.
Casatoria a fost incheiata in anul ........., luna .........., ziua ......., in localitatea ................................., judetul/tara .........................".
3. La inregistrarea actelor de deces in cazuri speciale:
a) "Act reconstituit (intocmit ulterior) in baza Dispozitiei nr. .............. din ........................................ a primarului ..................................................................(municipiului, sectorului, orasului, comunei), judetul .......................";
b) "Act transcris/inscris in baza Certificatului/extrasului de deces nr. ........... din ..........................., eliberat de autoritatile ..............................................., a aprobarii nr. ............... din ........................................ a primarului ........................................................(municipiului, sectorului, orasului, comunei) si a Avizului prealabil nr. ....... din ............................ al S.P.C.J.E.P./S.P.C.L.E.P. al sectorului municipiului Bucuresti";
c) "Act inregistrat in baza Hotararii declarative de moarte nr. ............ din ....................... a Judecatoriei ................".
4. Mentiunea de casatorie care se aplica pe actul de nastere:
"
Casatorit(a) cu ........................................................., act nr. .............. din .................................., inregistrat la Primaria ......................................................(municipiului, sectorului, orasului, comunei), judetul ........................................ .
Dupa incheierea casatoriei acesta/aceasta poarta numele de familie ..................................................... ."
5. Mentiunea de deces care se aplica pe actul de nastere:
"
Decedat(a), act nr. ...... din ....................., inregistrat la Primaria ..........................................................(municipiului, sectorului, orasului, comunei), judetul ..................... ."
6. Mentiunea de deces care se aplica pe actul de casatorie:
"
.............................................................. (numele si prenumele sotului/sotiei) a decedat.
Act nr. ............. din ........................., inregistrat la Primaria ...............................................................(municipiului, sectorului, orasului, comunei), judetul ........................"
7. Mentiunea care se aplica pe actul de nastere al sotului/sotiei in viata:
"
Casatoria cu ....................................................................... a incetat, prin decesul sotului (sotiei), Act de deces nr. ......... din ..................., inregistrat la Primaria ...................................................................(municipiului, sectorului, orasului, comunei), judetul ......................... ."
8. Mentiuni privind recunoasterea paternitatii/maternitatii, tagada paternitatii, contestarea recunoasterii, stabilirea filiatiei si schimbarea sexului:
a) "Recunoscut(a) de ...................................., nascut(a) la data de .................... in ............................, cu domiciliul in ............................., prin declaratia de recunoastere inregistrata la nr. ....... din ............... .";
b) "Prin Sentinta nr. ........ din ................ a Judecatoriei ....................... s-a stabilit ca .................................................. nu este tatal minorului.";
c) "Prin Sentinta nr. ..... din ....... a Judecatoriei ................................................. s-a admis recunoasterea paternitatii/maternitatii de catre ............................................ la data de .................... .";
d) "Prin Sentinta nr. ..... din ....... a Judecatoriei .................................................... s-a stabilit filiatia fata de .............................................., nascut(a) la data de ..................... in ................................, cu domiciliul in ............................................., copilul urmand a purta numele de familie .......................... .";
e) "Prin Sentinta nr. ..... din ....... a Judecatoriei ................................................ s-a incuviintat ca in viitor copilul sa poarte numele de familie ............................................... .";
NOTA:
Numele de familie al minorului se va trece asa cum este prevazut in dispozitivul sentintei.
f) "Prin Sentinta nr. .......... din ................... a Judecatoriei .............................. s-a luat act de recunoasterea paternitatii/maternitatii de catre ................................................, nascut(a) la .................. in .................., cu domiciliul in ....................................................... .";
g) "Recunoscut(a) de catre ........................, nascut(a) la ........................ in .............................., cu domiciliul in ..............................................., judetul ................, prin inscris autentificat/testament. Comunicarea a fost facuta de Biroul notarial ......................, cu Adresa nr. ............ din .................... .";
h) "Prin Sentinta nr. ............ din ..................... a Judecatoriei .................................. s-a stabilit filiatia sotului/sotiei fata de ..........................................., nascut(a) la data de .................. in .........................., cu domiciliul in ...................................., sotul/sotia urmand sa poarte numele de familie ......................... ." (Mentiune de stabilire a filiatiei sotului/sotiei si de incuviintare a purtarii numelui, pe actul de casatorie);
i) "Prin Sentinta nr. ........... din ...................., a Judecatoriei ................................... s-a incuviintat ca sotul/sotia sa poarte numele de familie .........................". (Mentiune de incuviintare a purtarii numelui, pe actul de casatorie);
j) "Prin Sentinta nr. ............ din ....................... a Judecatoriei .................................. s-a stabilit filiatia tatalui/mamei fata de ...................................., nascut(a) la data de ................. in ............................, cu domiciliul in .................................., tatal/mama urmand sa poarte numele de familie ......................... ." (Mentiune de stabilire a filiatiei unuia dintre parinti, pe actul de nastere al copilului minor);
k) "Prin Sentinta nr. ........... din ..................... a Judecatoriei ................................ s-a incuviintat ca pe viitor tatal/mama sa poarte numele de familie ................... ." (Mentiune de incuviintare a purtarii numelui, pe actul de nastere al copilului minor);
l) "Prin Sentinta nr. ......... din ....................... a Judecatoriei ...................................... s-a incuviintat schimbarea sexului."
9. Mentiuni privind adoptia cu efecte restranse:
a) "Adoptat(a) de catre ................................., nascut la data de ............ in localitatea ........................, si de catre .................................., nascuta la data de .......................... in localitatea ..............................., prin Sentinta nr. ............. din ...................... a Tribunalului ................................ .
Persoana adoptata a dobandit numele de familie ................................ .";
b) "Adoptia a fost desfacuta prin Sentinta nr. ....... din ............ a Judecatoriei/Tribunalului ................., urmand a purta numele de familie ................................. ."
10. Mentiuni privind adoptia cu efecte depline:
a) "Adoptat(a) cu efecte depline de catre ........................................, nascut la data de .......................... in localitatea ......................, si de catre ................................................, nascuta la data de ..................... in localitatea ............................, prin Sentinta nr. ................ a Tribunalului ........................... . S-a intocmit un nou act de nastere cu nr. ................ din ....................., la Primaria .......................................................(municipiului, sectorului, orasului, comunei), judetul .......................... .";
b) "Prin Sentinta nr. ...... din .............. a Tribunalului ................ s-a desfacut adoptia cu efecte depline, urmand a purta numele de familie ............................................... .";
c) "Adoptat(a) cu efecte depline de catre ........................................, nascut la data de .......................... in localitatea ......................, si de catre ................................................, nascuta la data de ..................... in localitatea ........................, prin .................. nr. ..... a ................................................................................. (ce a fost recunoscuta de Tribunalul .............................., prin Sentinta nr. ...... din ....................).
(Mentiunea a fost inscrisa in baza aprobarii D.E.P.A.B.D. nr. ................ din ................. .)
(S-a intocmit un nou act de nastere cu nr. .......... din ..................., la Primaria ........................... .)"
11. Mentiuni privind adoptia, pe actul de casatorie:
a) "....................................................................................(numele si prenumele sotului/sotiei adoptat/adoptate) a fost adoptat(a) cu efecte restranse prin Sentinta nr. .................. din ........... a Tribunalului ......................... . Persoana adoptata a dobandit numele de familie ............................. .";
b) "......................................................................................(numele si prenumele sotului/sotiei adoptat/adoptate) a fost adoptat(a) cu efecte depline de catre ......................................... si de catre .................................., prin Sentinta nr. ....... din ................... a Tribunalului ................... . Persoana adoptata a dobandit numele de familie ......................................, locul de nastere fiind localitatea ....................., judetul ....................................... .";
c) "Prin Sentinta nr. ....... din ........... a Tribunalului ............... s-a desfacut adoptia cu efecte restranse ..................................... . Sotul(sotia) va purta numele de familie ........................... .";
d) "Prin Sentinta nr. .............. din ...................... a Tribunalului/Judecatoriei ..................................... s-a desfacut adoptia cu efecte depline. Sotul (Sotia) ................ va purta numele de familie ................. fiul/fiica lui ................ si al/a ................., locul nasterii fiind localitatea ....................., judetul ................... ."
12. Mentiuni de divort:
a) pe actul de casatorie:
- "Desfacut casatoria prin Sentinta nr. .......... din .................. a Judecatoriei ................................. Fostul sot va purta numele de familie ......................., iar fosta sotie numele de familie ....................... .";
- "Desfacut casatoria prin Sentinta nr. ......... din ....................... a .................................................., ce a fost recunoscuta de Tribunalul ...................... prin Sentinta nr. ................ din .............................. .";
b) pe actele de nastere ale fostilor soti:
- "Casatoria cu ........................................... a fost desfacuta prin Sentinta nr. ....... din .................. a Judecatoriei ............................ . Dupa divort va purta numele de familie ......................... .";
- "Casatoria cu ........................................... a fost desfacuta prin Sentinta nr. ....... din .................. a ....................., ce a fost recunoscuta de Tribunalul .................. prin Sentinta nr. ........ din .................... .";
c) pe actul de casatorie:
"
Desfacut casatoria in baza aprobarii D.E.P.A.B.D. nr. .............. din .................... . Fostul sot va purta numele de familie........................., iar fosta sotie numele de familie ........................... .";
d) pe actele de nastere ale fostilor soti:
- "Casatoria cu ..................... a fost desfacuta in baza aprobarii D.E.P.A.B.D. nr. ...... din ......... . Dupa divort va purta numele de familie .......................... ."
13. Mentiunea in cazul casatoriei nule sau anulate prin sentinta civila ramasa definitiva si irevocabila:
"
Casatoria dintre ............................................. si ...................................... a fost declarata nula/anulata prin Sentinta nr. ........ din ............. a Judecatoriei ............................... ."
14. Mentiuni de incetare a casatoriei:
"
Casatoria dintre .................................................. si ................................................. a incetat prin decesul sotului/sotiei, conform Actului de deces nr. ....... din .............., intocmit de ................., judetul .................. ."
15. Mentiuni privind schimbarea numelui:
a) "Schimbat numele de familie si/sau prenumele, conform Dispozitiei nr .......... din ....................... a presedintelui consiliului judetean/primarului general al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, din ...................... in ......................... .";
b) "Numele de familie dobandit prin casatorie a fost schimbat in ......................, conform Dispozitiei nr. ........... din ............... a presedintelui consiliului judetean/primarului general al Consiliului General al Municipiului Bucuresti.";
c) "Schimbat numele de familie si/sau prenumele sotului si sotiei, conform Dispozitiei nr. ............... din ........................ a presedintelui consiliului judetean/primarului general al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa cum urmeaza: sotul din ..................................... in ...................................., iar sotia din ................................ in .............................. .";
d) "Schimbat numele de familie al titularului actului si al parintilor sai, conform Dispozitiei nr. ................... din ................ a presedintelui consiliului judetean/primarului general al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa cum urmeaza: titularul din ............................... in ....................................., tatal din ............................ in .........................., iar mama din ........................... in .............................. .";
e) "Numele de familie si/sau prenumele tatalui (mamei) au/a fost schimbate/schimbat din .................................... in ..........................., ca urmare a adoptiei/pe cale administrativa/a incuviintarii purtarii numelui, prin Sentinta/Dispozitia nr. ........... din ........................ a ............................................. .";
f) "Schimbat numele de familie al tatalui (mamei) sotului/sotiei din ..................................... in ............................ si a prenumelui din .................................. in ..................................., conform Dispozitiei nr. ................ din .................... a presedintelui consiliului judetean/primarului general al Consiliului General al Municipiului Bucuresti";
g) "Schimbat numele de familie si/sau prenumele din ................................ in ................................, prin ............... nr. ........ din ..................... a ....................., ce a fost recunoscut de Tribunalul ....................... prin Sentinta nr. ......... din ..................... . (Mentiunea a fost inscrisa in baza aprobarii D.E.P.A.B.D. nr. .................. din ...............)".
16. Mentiuni primite din strainatate:
a) "Casatorit(a) cu ....................................................................................., la data de ...................... in localitatea ........................, tara ...................., conform comunicarii D.E.P.A.B.D. nr. ........ din .......... . Actul nu a fost transcris in Romania.";
b) "Decedat(a) la data de ...................., in localitatea ............................., tara .........................., conform comunicarii D.E.P.A.B.D. nr. .......... din .................... . Actul nu a fost transcris in Romania.";
c) "...................................................... a decedat la data de ................. in localitatea ......................., tara ..................., conform comunicarii D.E.P.A.B.D. nr. .... din .......... . Actul nu a fost transcris in Romania." (Mentiune de deces primita din strainatate, pe actul de casatorie);
d) "Casatoria cu ........................................................ a incetat prin decesul sotului/sotiei decedat(a) la data de ................. in localitatea ........................, tara ........................, conform comunicarii D.E.P.A.B.D. nr. ..... din .................... . Actul nu a fost transcris in Romania." (Mentiune de deces primita din strainatate pentru actul de nastere al sotului/sotiei in viata);
NOTA:
In cazul in care certificatele sunt transcrise in Romania, la cererea celor interesati, mentiunile vor avea urmatorul cuprins:
e) "Casatoria cu ............................., incheiata la data de ................, in localitatea ...................., tara ......................, a fost transcrisa in registrele Primariei .....................................................................(municipiului, sectorului, orasului, comunei), judetul ............., sub numarul ...... din .......... . Dupa casatorie poarta numele de familie ....................... .";
f) "Decedat(a) in localitatea .........................., tara ..........................., la data de ................... . Decesul a fost transcris in registrele Primariei ............................................................(municipiului, sectorului, orasului, comunei), judetul ................., sub nr. ....... din ................. .";
g) "............................... a decedat la data de ............ in localitatea ................, tara ............... . Decesul a fost transcris in registrele Primariei ...................., judetul ............, sub nr. ...... din .................. ." (Mentiune de deces pe actul de casatorie);
h) "Casatoria cu ..................................... a incetat prin decesul sotului/sotiei. Decesul a fost transcris in registrele Primariei ......................., judetul ........................, sub nr. ..... din ...................... ."
NOTA:
La operarea mentiunilor de deces pe actul de casatorie se completeaza cu numele si prenumele sotului.
17. Mentiunea privind redobandirea cetateniei romane:
a) "Redobandit cetatenia romana, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie nr. ........ din ................. si Certificatului de cetatenie eliberat de Autoritatea Nationala pentru Cetatenie nr. ........ din ............";
b) "Titularul actului a redobandit cetatenia romana, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie nr. ........ din ................. si Certificatului de cetatenie eliberat de Autoritatea Nationala pentru Cetatenie nr. ........ din ............, odata cu tatal sau/mama sa."
18. Mentiunea privind dobandirea cetateniei romane:
a) "Dobandit cetatenia romana, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie nr. ........... din ................. si Certificatului de cetatenie eliberat de Autoritatea Nationala pentru Cetatenie nr. ........ din ............ ";
b) "Titularul actului a dobandit cetatenia romana, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie nr. ........ din ................. si Certificatului de cetatenie eliberat de Autoritatea Nationala pentru Cetatenie nr. ........ din ............, odata cu tatal sau/mama sa."
19. Mentiunea privind renuntarea la cetatenia romana:
"
Prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie nr. .............. din ........................ s-a aprobat renuntarea la/pierderea/s-a retras cetatenia romana/cetateniei romane numitului(ei) ........................................(numele si prenumele), conform comunicarii D.E.P.A.B.D. nr. .......... din .................... ."
20. Mentiunea privind eliberarea certificatului de stare civila completat cu litera "a"/"i":
"
La cererea numitului(ei) ................................................................, inregistrat(a) cu nr. ........ din data de ................, s-a eliberat certificatul de ...............................(nastere, casatorie, deces), completat cu litera «a»/«i»."
21. Mentiunea in cazul identificarii unui "cadavru cu identitate necunoscuta":
"
Conform Comunicarii ...............................................(parchetului, politiei) nr. ......... din ........................, prezentul act priveste pe .............................., fiul lui ......................... si al..............., nascut la data de ........................, in localitatea ........................., cu domiciliul in .................., judetul ....................... ."
ANEXA Nr. 39 la metodologie
- model -
ROMANIA
JUDETUL ..........................
Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor/Primaria ....................
Starea Civila
Nr. .................. din ............................
Catre
PRIMARIA ........................,
JUDETUL .........................
Starea Civila
Va rugam sa efectuati pe actul .............................................. al ....................................................., fiul/fiica lui ..................... si al/a ..................., inregistrat in registrele de .............. ale localitatii ...................... la nr. ..................... din ..................., anul ........., luna ..........., ziua ......., urmatoarea mentiune: ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................... .
Ofiter style="padding-top:0;padding-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;border-collapse:collapse;text-align:center;font-size: 11 px;font-family: Arial;font-style: normal;color: #0000FF" de stare civila delegat,
................................. L.S.
............................................................................................................................................................

Nr. de inregistrare ........................
din ........................
Operat mentiune in registrul ...................
exemplarul I pe act nr. ..... din ................
al localitatii .............................
Data .................... Nr. de inregistrare ........................
din ........................
Operat mentiune in registrul ...................
exemplarul II pe act nr. ..... din ................
al localitatii .............................
Data ....................
Ofiter de stare civila delegat,
.................................
L.S. Semnatura
...........................
L.S.
ANEXA Nr. 40 la metodologie
- model -
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
Directia pentru evidenta persoanelor si administrarea bazelor de date
Serviciul central de stare civila
Nr. ........... din .............
Catre
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL
DE EVIDENTA A PERSOANELOR/PRIMARIA ........................,
JUDETUL .........................
Starea Civila
Va trimitem alaturat certificatul de ..................................(avizul de mentiune) privind pe ......................................................, pentru a opera pe marginea actului de ............................... urmatoarea mentiune: ................................................................................................................................................................... .
In cazul in care este operata mentiunea, ca urmare a transcrierii, rugam sa ne fie restituita lucrarea.
Seful style="padding-top:0;padding-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;border-collapse:collapse;text-align:center;font-size: 11 px;font-family: Arial;font-style: normal;color: #0000FF"serviciului,
................................. L.S.

CAPITOLUL IV
Reconstituirea si intocmirea ulterioara a actelor de stare civilaArt. 55. - Reconstituirea actelor de stare civila se poate face, la cerere, daca:
a) registrele de stare civila au fost pierdute sau distruse, in totalitate ori in parte;
b) actul de stare civila a fost intocmit in strainatate si nu poate fi procurat certificatul ori extrasul de pe acest act.
Art. 56. - Intocmirea ulterioara a actelor de stare civila se poate cere daca:
a) intocmirea actului de nastere sau de deces a fost omisa sau refuzata, desi au fost depuse actele necesare intocmirii acestuia;
b) intocmirea actului de casatorie a fost omisa sau refuzata, desi a fost luat consimtamantul sotilor de catre ofiterul de stare civila.
___________
Art. 56. a fost modificat prin punctul 23. din Ordonanta de urgenta nr. 80/2011 incepand cu 01.10.2011.Art. 57. - (1) Cererea de reconstituire sau de intocmire ulterioara a unui act de stare civila, insotita de documentele doveditoare, se depune la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau la ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale competente sa intocmeasca actul. In situatiile prevazute la art. 55 lit. b), cererea se depune la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau la ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale pe a carei raza se afla domiciliul persoanei interesate. Cererea se solutioneaza in termen de 30 de zile, cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanei, prin dispozitie a primarului, care se comunica solicitantului in termen de 10 zile de la emitere.
(2) Dispozitia prevazuta la alin. (1) poate fi contestata la instanta judecatoreasca in a carei raza teritoriala isi are sediul autoritatea emitenta.
Art. 58. - Dispozitiile art. 55-57 se aplica, in mod corespunzator, persoanelor fara cetatenie, care au domiciliul in Romania.
Art. 59. - In cazul in care unul dintre exemplarele registrului de stare civila este pierdut sau distrus, in totalitate ori in parte, acesta se inlocuieste printr-o copie intocmita de pe registrul existent, care se certifica pentru conformitate de catre ofiterul de stare civila.Punere in aplicare CAPITOLUL IV prin Metodologie cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de st... din 26/01/2011 :
CAPITOLUL IV Reconstituirea si intocmirea ulterioara a actelor de stare civila
Art. 121. -
(1) Cererea de reconstituire sau de intocmire ulterioara a unui act de stare civila, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 49, se adreseaza primariei unitatii administrativ-teritoriale competente sa intocmeasca actul, in cazurile prevazute la art. 55 lit. a) si art. 56 din Legea nr. 119/1996, republicata, cu modificarile ulterioare.
(2) Cererea de reconstituire a unui act de stare civila se adreseaza S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, primariei din cadrul unitatii administrativ-teritoriale a locului de domiciliu al persoanei interesate, in cazul prevazut la art. 55 lit. b) din Legea nr. 119/1996, republicata, cu modificarile ulterioare.
(3) Actele reconstituite pot fi completate sau rectificate in cazuri temeinic justificate.
Art. 122. -
(1) Ofiterul de stare civila delegat sau personalul cu atributii pe linie de stare civila din cadrul S.P.C.L.E.P. care primeste cererea o inregistreaza si o prezinta, impreuna cu actele doveditoare depuse de solicitant si un referat motivat cuprinzand rezultatul verificarilor, primarului unitatii administrativ-teritoriale, care este obligat sa solutioneze cererea, cu avizul S.P.C.J.E.P.
(2) In toate cazurile, ofiterul de stare civila delegat sau personalul cu atributii pe linie de stare civila din cadrul S.P.C.L.E.P. stabileste daca actul de stare civila nu a fost intocmit ori daca registrul de stare civila a fost pierdut sau distrus, in totalitate ori in parte.
(3) Pentru punerea in aplicare a prevederilor alin. (2), ofiterul de stare civila delegat sau personalul cu atributii pe linie de stare civila din cadrul S.P.C.L.E.P. verifica inregistrarile din registrele de stare civila curente, pe o perioada de minimum 5 ani inainte si dupa anul declarat de solicitant, precum si toate inregistrarile speciale, incepand cu anul 1949. Dupa caz, se solicita verificari si in registrele de stare civila speciale - exemplarul I din perioada anilor 1951-1957, care au fost intocmite la fostele sfaturi populare raionale, aflate in pastrarea primariilor unitatilor administrativ-teritoriale care au fost resedinta de raion.
(4) Verificarile se efectueaza in exemplarele I si II ale registrelor de stare civila, iar rezultatul se consemneaza intr-un proces-verbal.
(5) In situatia in care registrul de stare civila se afla in pastrarea directiilor judetene/a municipiului Bucuresti ale/a Arhivelor Nationale, se solicita acestora sa efectueze verificari in arhivele pe care le detin.
Art. 123. -
(1) Dupa semnarea dispozitiei de catre primar, intocmita potrivit modelelor prevazute in anexele nr. 50-52, aceasta se comunica solicitantului, in termen de 10 zile de la emitere; in caz de admitere, i se pune in vedere sa solicite inregistrarea dispozitiei.
(2) Daca solicitantul sau o alta persoana interesata contesta dispozitia de respingere a cererii la instanta judecatoreasca in a carei raza teritoriala isi are sediul S.P.C.L.E.P. ori, dupa caz, primaria competenta, iar prin sentinta definitiva si irevocabila se admite cererea, ofiterul de stare civila delegat din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale primeste declaratia cetateanului, la care ataseaza o copie legalizata a sentintei judecatoresti, procedand ca si in cazul in care cererea a fost admisa prin dispozitie a primarului.
(3) Dispozitiile de admitere a cererii de reconstituire sau de intocmire ulterioara a unor acte de stare civila se inregistreaza, pe baza declaratiilor scrise, in registrele de nastere, de casatorie ori de deces, la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale competente.
(4) In cazul prevazut la art. 55 lit. b) din Legea nr. 119/1996, republicata, cu modificarile ulterioare, actul reconstituit se intocmeste de ofiterul de stare civila de la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, de la primaria unitatii administrativ-teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului.
(5) Daca inregistrarea ulterioara urmeaza sa se faca la un alt S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la alta primarie decat cea la care s-a primit cererea, ofiterul de stare civila trimite declaratia solicitantului, a carui semnatura o certifica dupa identificare, primariei competente sa intocmeasca actul; concomitent, se solicita certificatul de stare civila si un exemplar al dispozitiei de admitere a cererii.
Art. 124. -
(1) In cazul cererilor cetatenilor straini sau ale persoanelor fara cetatenie care isi au domiciliul in Romania, adresate primariilor unitatilor administrativ-teritoriale, referitoare la reconstituirea ori intocmirea ulterioara a unui act de stare civila, ofiterul de stare civila delegat sau personalul cu atributii pe linie de stare civila din cadrul S.P.C.L.E.P. care urmeaza a inregistra actul va efectua verificarile prevazute de art. 122.
(2) Structura de stare civila din cadrul S.P.C.L.E.P. la care este arondata localitatea unde urmeaza a se inregistra actul de stare civila stabileste daca au fost efectuate verificarile necesare, precum si daca dosarul este constituit cu documentele justificative si procedeaza la confruntarea datelor din dosar cu cele obtinute in urma verificarilor proprii; in baza acestora, intocmeste referatul cu propuneri privind avizul ce urmeaza a fi comunicat de catre S.P.C.J.E.P. la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria din cadrul unitatii administrativ-teritoriale unde a fost inregistrata cererea, in vederea emiterii de catre primar a dispozitiei corespunzatoare.
Punere in aplicare CAPITOLUL IV prin Metodologie cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de st... din 26/01/2011 :
ANEXA Nr. 49 la metodologie
- model -
ROMANIA
JUDETUL ................
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta
a Persoanelor al Comunei/Orasului/Municipiului
Nr. ........ din ......................
CERERE
Subsemnatul(a), ..........................................., va rog sa aprobati reconstituirea (intocmirea ulterioara) actului meu de ..................... .
Motivul pentru care cer reconstituirea este ................................ .
Motivul pentru care nu am cerut pana acum reconstituirea este ............. .
In acest scop mentionez urmatoarele: .......................................
I. Date personale:
CNP:
2" alt="" src="file:///Z:/imagini/ANX%20AUE%201000064%202011%203618440.jpg">
Numele de familie ..................................., .........................................(pentru femei si numele de nastere)
Prenumele .....................................
Numele purtat anterior si porecla .........................................
Numele de familie si prenumele tatalui .......................................................
Numele de familie si prenumele mamei ......................................................
Locul nasterii .......................................
Data nasterii (ziua, luna, anul) ..........................................
Posed Certificatul de nastere seria ..... nr. ........, pe care il anexez in copie.
Posed extrasul de nastere tip vechi, pe care il anexez in original.
Domiciliul actului: localitatea .........................., str. ................................ nr. .....
Cetatenia pe care o am in prezent ..........................................
Data intrarii in Romania si nr. pasaportului (daca a intrat in alte conditii decat cele legale, se vor mentiona)
................................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................................
Daca a fost inscris(a) in evidenta strainilor (de cand, pana cand, unde) ......
Daca si-a schimbat vreodata numele (cand si cine a dat aprobarea) ..........
II. Ce acte de identitate posed:
Act de identitate seria ..... nr. ...................., eliberat de ..................
(Daca nu poseda act de identitate va specifica ce document poseda)
.............................................................................................................
III. Ce acte de studii posed (anexez copii): ........................................................................................ ......................................................................................................................................................................
IV. Ocupatii avute in ultimii 5 ani: .......................................

Intervalul Institutia sau intreprinderea si adresa Functia indeplinita
de la data (anul, luna) pana la data (anul, luna)
..............................................................................................................................................................................................................
V. Domiciliile succesive avute in ultimii 5 ani:

Intervalul Tara/Judetul Orasul sau comuna Strada si nr. Persoanele care ma cunosc (numele si prenumele)
-
..............................................................................................................................................................................................................
VI. Situatia militara: .......................................................(stagiul militar satisfacut/nesatisfacut) . Cu ce nume de familie si prenume figurez in livretul militar ......................... .
VII. Situatia familiala (starea civila a solicitantului - necasatorit, casatorit, vaduv, divortat): ..................................................
a) Casatorit cu:
Numele de familie si prenumele (pentru femei se va trece numele de la nastere):
.................................................. Numele anterior si porecla ................................................. .
Locul nasterii: Tara ................... in ..................................................
Data nasterii (ziua, luna, anul): ...........................................
Numele de familie si prenumele tatalui .....................................
Numele de familie si prenumele mamei .......................................
Certificatul de nastere seria ........ nr. ..............., pe care il anexez in copie. Posed extras de casatorie tip vechi, pe care il anexez in original.
b) Casatoria s-a desfacut prin divort sau deces (se va indica numarul si data sentintei civile sau a certificatului de deces, precum si autoritatea care a emis actul respectiv, anexate in copie) ......................................................................................................................... .
Cu ce se legitimeaza sotul (sotia) .........................................
Domiciliul actual: str. ................................. nr. ....., localitatea .................................., din anul ........
Ocupatia sotului (sotiei) ........... in prezent : ....................................................................................... (denumirea, obiectul de activitate si sediul unitatii)
De la data de ........................
Functia ....................................................
Copii (pentru cei rezultati din alta casatorie decat cea actuala se va face mentiunea).
Pentru fiecare copil se vor mentiona numele de familie si prenumele, locul si data nasterii, cetatenia, domiciliul (anexandu-se copii legalizate de pe certificatele de nastere) .................................................... .....................................................................................................................................................................
VIII. Daca am mai cerut reconstituirea actului de ...........................
Cand si unde am introdus cererea ...........................................
Rezultatul primit ..........................................................
IX. Cu ce dovedesc ca nu pot procura certificatul de nastere (de casatorie) pentru care cer reconstituirea .............................................................. (anexez dovada).
X. In afara de actele mentionate mai sus, anexez urmatoarele: ........................................................
Imi asum raspunderea pentru cele aratate in prezenta cerere, cunoscand ca orice inexactitate atrage dupa sine sanctionarea in conformitate cu dispozitiile Codului penal.
Semnat style="padding-top:0;padding-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;border-collapse:collapse;text-align:center;font-size: 11 px;font-family: Arial;font-style: normal;color: #0000FF"ura solicitantului
............................
ANEXA Nr. 50 la metodologie
- model -
ROMANIA
JUDETUL ..........................
S. P.C.L.E.P./Primaria ....................
Starea Civila
Nr. .................. din ............................
DISPOZITIA Nr. .............
din ziua ......... luna ......... anul .........
..............................................(numele si prenumele), primarul ............................................................(municipiului, sectorului, orasului, comunei), judetul ........................., avand in vedere cererea inregistrata sub nr. ............ din ........................., insotita de actele doveditoare depuse la dosar, prin care ..........................................., domiciliat(a) in ................................................, solicita reconstituirea (intocmirea ulterioara) a actului sau de nastere, precum si referatul ofiterului de stare civila delegat,
in temeiul dispozitiilor cuprinse in art. 55 si 56 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile ulterioare, si in art. 68 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
DISPUN:
Art. 1. -
Se reconstituie/Se intocmeste ulterior actul de nastere al numitului(ei) ................................., nascut(a) la data de .................... in localitatea .........................., judetul ......................, de sex ............, cetatenie ........................, fiul/fiica lui ....................... si al/a ...................... .
Art. 2. -
Ofiterul de stare civila va duce la indeplinire prezenta dispozitie.
Primar style="padding-top:0;padding-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;border-collapse:collapse;text-align:center;font-size: 11 px;font-family: Arial;font-style: normal;color: #0000FF",
.............................
ANEXA Nr. 51 la metodologie
- model -
ROMANIA
JUDETUL ..........................
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor/Primaria ....................
Starea Civila
Nr. .................. din ............................
DISPOZITIA Nr. ............
din ziua ........... luna ........... anul ..............
..............................................(numele si prenumele), primarul ............................................................(municipiului, sectorului, orasului, comunei), judetul ........................., avand in vedere Cererea inregistrata sub nr. ............ din ........................., insotita de actele doveditoare depuse la dosar, prin care ..........................................., domiciliat(a) in ................................................, solicita reconstituirea (intocmirea ulterioara) a actului sau de casatorie, precum si referatul ofiterului de stare civila delegat,
in temeiul dispozitiilor cuprinse in art. 55 si 56 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile ulterioare, si in art. 68 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
DISPUN:
Art. 1. -
Se reconstituie/Se intocmeste ulterior actul de casatorie al numitului ...................................., nascut la data de ................. in localitatea ............................., judetul ....................., de sex ...................., cetatenie ............................., fiul lui ............................................... si al ......................................................., si al numitei ....................................................., nascuta la data de ...................... in ................................, judetul ......................., fiica lui ............................ si a ............................
In timpul casatoriei sotii vor purta numele ...............................................(sotul) ...........................................(sotia)
Art. 2. -
Ofiterul de stare civila va duce la indeplinire prezenta dispozitie.
Primar style="padding-top:0;padding-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;border-collapse:collapse;text-align:center;font-size: 11 px;font-family: Arial;font-style: normal;color: #0000FF"
.....................
ANEXA Nr. 52 la metodologie
- model -
ROMANIA
JUDETUL .....................
Primaria ....................
DISPOZITIA Nr. ............
din ziua ........... luna ........... anul ..............
..............................................(numele si prenumele), primarul ............................................................(municipiului, sectorului, orasului, comunei), judetul ........................., avand in vedere Cererea inregistrata sub nr. ............ din ........................., insotita de actele doveditoare depuse la dosar, prin care ..........................................., domiciliat(a) in ................................................, solicita reconstituirea (intocmirea ulterioara) a actului de deces, privind pe .........................................., precum si referatul ofiterului de stare civila delegat,
in temeiul dispozitiilor cuprinse in art. 55 si 56 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile ulterioare, si in art. 68 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
DISPUN:
Art. 1. -
Se reconstituie/Se intocmeste ulterior actul de deces al numitului(ei) ........................................, nascut(a) la data de ................. in localitatea ............................., judetul ....................., de sex ...................., cetatenie ..................., fiul/fiica lui ............................... si al/a .........................., decedat(a) la ......................... in ......................., judetul, cu ultimul domiciliu in .................................., str. .................................... nr. ........, bl. ........., sc. ......., et. ....., ap. ......, judetul ...................... .
Art. 2. -
Ofiterul de stare civila delegat va duce la indeplinire prezenta dispozitie.
Primar style="padding-top:0;padding-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;border-collapse:collapse;text-align:center;font-size: 11 px;font-family: Arial;font-style: normal;color: #0000FF",
.....................

CAPITOLUL V
Anularea, modificarea, rectificarea sau completarea actelor de stare civila si a mentiunilorArt. 60. - (1) Anularea, completarea sau modificarea actelor de stare civila si a mentiunilor inscrise pe acestea se poate face numai in temeiul unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.
(2) In cazul anularii, completarii si modificarii actelor de stare civila, sesizarea instantei judecatoresti se face de catre persoana interesata, de structurile de stare civila din cadrul serviciilor publice comunitare locale sau judetene de evidenta a persoanelor ori de catre parchet. Cererea se solutioneaza de judecatoria in a carei raza teritoriala se afla domiciliul sau sediul acestora, pe baza verificarilor efectuate de serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor si a concluziilor procurorului.
(3) Solutionarea cererilor de anulare, completare si modificare a actelor de stare civila formulate de cetatenii romani cu domiciliul in strainatate si de straini este de competenta Judecatoriei Sectorului 1 al municipiului Bucuresti.
(4) Hotararea judecatoreasca prevazuta la alin. (1), precum si inregistrarea facuta in temeiul acesteia sunt opozabile oricarei alte persoane, atat timp cat printr-o noua hotarare nu s-a stabilit contrariul.
___________
Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 24. din Ordonanta de urgenta nr. 80/2011 incepand cu 01.10.2011.Art. 61. - (1) Rectificarea actelor de stare civila si a mentiunilor inscrise pe marginea acestora se face in temeiul dispozitiei primarului unitatii administrativ-teritoriale care are in pastrare actul de stare civila, din oficiu sau la cererea persoanei interesate, cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanei.
(11) Cererile inregistrate la serviciile de stare civila ale sectoarelor municipiului Bucuresti se avizeaza in prealabil de catre seful serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor.
___________
Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 25. din Ordonanta de urgenta nr. 80/2011 incepand cu 01.10.2011.(2) Cererea de rectificare a actelor de stare civila si a mentiunilor inscrise pe acestea, insotita de actele doveditoare, se depune la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau la primaria unitatii administrativ-teritoriale care are in pastrare actul de stare civila ori, dupa caz, la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau la primaria de la locul de domiciliu. Cererea se solutioneaza in termen de 30 de zile prin emiterea dispozitiei prevazute la alin. (1), care se comunica solicitantului in termen de 10 zile de la data emiterii.
(21) Dispozitia prevazuta la alin. (1), precum si inregistrarea facuta in baza acesteia sunt opozabile oricarei persoane pana la proba contrara.
___________
Alineatul (21) a fost introdus prin punctul 26. din Ordonanta de urgenta nr. 80/2011 incepand cu 01.10.2011.(3) Dispozitia prevazuta la alin. (1) poate fi contestata la instanta judecatoreasca in a carei raza teritoriala isi are sediul autoritatea emitenta, in conditiile legii.
Art. 62. - Anularea, completarea si modificarea unui act de stare civila sau a unei mentiuni inscrise pe acesta, dispuse prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, precum si rectificarea unui act de stare civila ori a mentiunilor inscrise pe acesta, aprobate prin dispozitie a primarului, se inscriu numai prin mentiune pe marginea actului de stare civila corespunzatoare.Punere in aplicare CAPITOLUL V prin Metodologie cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de st... din 26/01/2011 :
CAPITOLUL V Anularea, modificarea, completarea sau rectificarea actelor de stare civila si a mentiunilor inscrise pe marginea acestora
Art. 125. -
(1) Anularea, modificarea sau completarea actelor de stare civila si a mentiunilor inscrise pe marginea acestora se poate face numai in temeiul unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.
(2) Rectificarea actelor de stare civila si a mentiunilor inscrise pe marginea acestora se face in temeiul dispozitiei primarului unitatii administrativ-teritoriale care are in pastrare actul de stare civila, din oficiu sau la cererea persoanei interesate, cu avizul prealabil al S.P.C.J.E.P.; in functie de rezultatul verificarilor, se emit dispozitii de admitere sau de respingere.
Art. 126. -
(1) In cazul anularii, modificarii sau al completarii actelor de stare civila si a mentiunilor inscrise pe marginea acestora, sesizarea instantei judecatoresti se face de catre persoana interesata, de structurile de stare civila din cadrul S.P.C.L.E.P. ori de catre parchet; cererea se solutioneaza de judecatoria in a carei raza teritoriala se afla domiciliul sau sediul acestora, pe baza verificarilor efectuate de catre structura de stare civila din cadrul S.P.C.L.E.P. de la domiciliul petentului si a concluziilor procurorului.
(2) Cererile de anulare, modificare sau completare a actelor de stare civila formulate de cetatenii romani cu domiciliul in strainatate si de cetatenii straini se adreseaza Judecatoriei Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, iar competenta efectuarii verificarilor revine structurii de stare civila din cadrul S.P.C.L.E.P. pe raza caruia acestia si-au ales domiciliul pentru citare.
(3) Actul de sesizare a instantei judecatoresti va fi insotit de extrase de pe actul in cauza, exemplarele I si II, cu toate mentiunile existente in acestea.
Art. 127. -
(1) Anularea se poate cere in cazul cand:
a) actul de stare civila a fost intocmit intr-un registru necorespunzator;
b) actul nu trebuia intocmit la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria din cadrul unitatii administrativ-teritoriale respective;
c) faptul sau actul de stare civila nu exista;
d) nu s-au respectat prevederile legale la intocmirea actului de stare civila;
e) mentiunea a fost inscrisa pe alt act de stare civila;
f) mentiunea a fost inscrisa cu un text gresit.
(2) Anularea actului de stare civila ori a unei mentiuni se face prin bararea acestora cu doua linii, in diagonala, respectiv "X", trasate cu cerneala rosie, si inscrierea, in rubrica "Mentiuni", a numarului si a datei hotararii judecatoresti definitive si irevocabile, precum si a denumirii instantei care a pronuntat-o.
(3) Prin modificarea actelor de stare civila se intelege inscrierea unor mentiuni privitoare la statutul civil al titularului, asa cum sunt descrise in cap. III.
(4) Completarile se inscriu, in intregime, cu cerneala rosie.
Art. 128. -
(1) Verificarile ce se efectueaza in cazul anularii, modificarii ori al completarii actelor de stare civila sau/si a mentiunilor inscrise pe acestea trebuie sa stabileasca temeinicia cererii solicitantului; in acest scop, se verifica actul de stare civila care face obiectul actiunii, pentru a stabili daca la intocmirea acestuia s-a comis o eroare si in ce consta aceasta, precum si actele de stare civila ale petitionarului si, dupa caz, ale parintilor sai, prezentate in motivarea cererii.
(2) In referatul prin care se comunica instantei judecatoresti rezultatul verificarilor se mentioneaza in ce consta eroarea sau omisiunea, datele reale ce urmeaza a fi retinute in sentinta ori procedura de urmat, in cazul in care cererea nu face obiectul anularii, modificarii ori al completarii actelor de stare civila si a mentiunilor inscrise pe acestea.
(3) Referatul cu rezultatul verificarilor se intocmeste de seful structurii de stare civila si se semneaza de seful S.P.C.L.E.P.
Art. 129. -
(1) In cazul rectificarii actelor de stare civila si a mentiunilor inscrise pe marginea acestora, cererea intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 53, insotita de actele doveditoare, se depune la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale care are in pastrare actul de stare civila ori la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale de la domiciliul solicitantului; cererea se solutioneaza in termen de 30 de zile, prin emiterea dispozitiei prevazute la art. 125 alin. (2); aceasta se comunica solicitantului, in termen de 10 zile de la data emiterii.
(2) Ofiterul de stare civila care primeste cererea o inregistreaza si o prezinta primarului, impreuna cu actele doveditoare depuse de solicitant si un referat motivat cuprinzand rezultatul verificarilor, dupa ce in prealabil referatul a fost avizat de catre S.P.C.J.E.P.
(3) In situatia in care cererea de rectificare a unui act de stare civila se depune la S.P.C.L.E.P. ori, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale de la domiciliul solicitantului, aceasta se inainteaza, de indata, S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, primariei unitatii administrativ-teritoriale care are in pastrare actul de stare civila.
(4) La primirea cererii si a documentelor justificative, ofiterul de stare civila identifica actul de stare civila care se solicita a fi rectificat si procedeaza conform alin. (2); dupa emiterea dispozitiei prevazute la art. 125 alin. (2), o expediaza, impreuna cu certificatul de stare civila, completat corect, ca urmare a rectificarii actului, S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, primariei unitatii administrativ-teritoriale de la care a primit cererea.
(5) Ofiterul de stare civila care primeste dispozitia, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 54, prin care s-a aprobat rectificarea actului, in vederea eliberarii certificatului de stare civila corespunzator, invita titularul, in termen de 48 de ore, pentru a-l ridica, pe baza de semnatura; certificatul de stare civila anterior se retrage si se transmite institutiei emitente, in vederea anularii si a efectuarii mentiunii corespunzatoare pe marginea actului, la rubrica "Certificate eliberate".
(6) Actele de stare civila intocmite ca urmare a transcrierii/inscrierii in registrele de stare civila romane a certificatelor sau extraselor de stare civila incheiate in strainatate se rectifica numai in urmatoarele situatii:
a) cand eroarea se datoreaza autoritatilor locale straine care au inregistrat initial actul si persoana interesata prezinta documentul eliberat de autoritatile straine, cu indeplinirea cerintelor prevazute la art. 93 alin. (2) si (3);
b) cand eroarea se datoreaza ofiterului de stare civila care a inscris/a transcris actul;
c) cand eroarea se datoreaza traducerii prezentate.
(7) Prevederile art. 128 alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator.
Art. 130. -
(1) Rectificarea unor rubrici din actul de stare civila presupune indreptarea unor erori materiale comise cu ocazia inregistrarilor de stare civila si se face prin bararea textului gresit cu o linie orizontala si inscrierea, cu cerneala rosie, deasupra, a noului text.
(2) La rubrica "Mentiuni" se inscriu numarul si data dispozitiei primarului unitatii administrativ-teritoriale care a emis-o, precum si continutul rectificarii.
(3) Dispozitia prevazuta la art. 125 alin. (2) poate fi contestata la instanta judecatoreasca in a carei raza teritoriala isi are sediul autoritatea emitenta, in conditiile legii.
Punere in aplicare CAPITOLUL V prin Metodologie cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de st... din 26/01/2011 :
ANEXA Nr. 53 la metodologie
- model -

Verificat identitatea solicitantului
Ofiter de stare civila,
................................
L.S. Inregistrat la nr. ............
din ............... 20.........
DOMNULE PRIMAR,
Subsemnatul(a), ............................................., fiul/fiica lui ........................... si al/a .............................., domiciliat(a) in ............................................(comuna, orasul, municipiul), str./satul ..................... nr. ....., bl. ........, sc. ....., et. ....., ap. ....., judetul ................., titular(a) al/a actului de identitate/pasaportului seria ..... nr. ............., eliberat de .............,
va rog sa binevoiti a-mi aproba rectificarea Actului de .......................... nr. ............. din ............., inregistrat la primaria municipiului/orasului/comunei ..................................., judetul ............................., privind pe ................................................................, in sensul ca la rubrica .............................................. sa se treaca .............................................. in loc de ......................................., cum din eroare s-a inregistrat.
La prezenta cerere anexez copii de pe urmatoarele acte:
- ................................................
- ................................................
- ................................................ ,
care pot fi folosite in sprijinul cererii mele.

Data ..................... Semnatura
........................
Domnului primar al ...................., judetul ....................
ANEXA Nr. 54 la metodologie
- model -
ROMANIA
JUDETUL .....................
Primaria ....................
DISPOZITIA Nr. ............
din ziua ........... luna ........... anul ..............
..............................................(numele si prenumele), primarul ............................................................(municipiului, sectorului, orasului, comunei), judetul ........................., avand in vedere Cererea inregistrata sub nr. ............ din ........................., insotita de actele doveditoare depuse la dosar, prin care ..........................................., domiciliat(a) in ................................................, solicita rectificarea actului de ......................., privind pe ............................................, precum si referatul ofiterului de stare civila delegat, avizat prealabil de Serviciul Public Comunitar Judetean de Evidenta a Populatiei cu nr. ....... din ......................,
in temeiul dispozitiilor cuprinse in art. 61 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile ulterioare, si in art. 68 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
DISPUN:
Art. 1. -
Se rectifica Actul de ....................................... nr. .......................... din ............................... al numitului(ei) ............................................., nascut(a) la data de ................ in localitatea ............................, judetul ................................, fiul/fiica lui ................................... si al/a .................................., in sensul ca, la rubrica(cile) ................................., sa se treaca ..................................... in loc de ......................................., cum din eroare s-a trecut.
Art. 2. -
Ofiterul de stare civila delegat va duce la indeplinire prezenta dispozitie.
Primar style="padding-top:0;padding-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;border-collapse:collapse;text-align:center;font-size: 11 px;font-family: Arial;font-style: normal;color: #0000FF",
.....................

CAPITOLUL VI
Continutul si forma actelor de stare civila.
Pastrarea registrelor de stare civilaArt. 63. - (1) Continutul si forma actelor de nastere, de casatorie si de deces sunt prevazute in anexele nr. 1A, 1B, 1C, 2A, 2B si 2C*).
(2) Actele de stare civila vor fi tiparite pe ambele fete, cu exceptia celor pentru misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera ale Romaniei, care vor fi tiparite pe o singura fata, in registre confectionate din hartie speciala si compactate cu panza.
(3) Pe actele de stare civila se va imprima o tenta de culoare, astfel: albastra - pe cele de nastere, roz - pe cele de casatorie si cenusie - pe cele de deces, avand la mijloc stema Romaniei.
___________
*) Anexele nr. 1A, 1B, 1C, 2A, 2B si 2C sunt reproduse in facsimil.Art. 64. - (1) Numerotarea actelor se va face pe an calendaristic. Registrele de stare civila, precum si fiecare an calendaristic se vizeaza, pentru deschidere si inchidere, de catre primar.
(2) Primul exemplar al registrelor de stare civila se pastreaza la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau la primaria unitatii administrativ-teritoriale unde s-a intocmit, iar al doilea exemplar se inainteaza consiliului judetean sau Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, in termen de 30 de zile de la data cand toate filele din registru au fost completate.
(3) Ambele exemplare ale registrelor de stare civila se trimit Arhivelor Nationale, dupa trecerea a 100 de ani de la data completarii lor.
Art. 65. - Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau primaria unitatii administrativ-teritoriale care are in pastrare registre de stare civila este obligata sa asigure conservarea si securitatea acestora, cu respectarea legislatiei arhivistice in vigoare si a normelor interne de evidenta si pastrare a arhivelor.Punere in aplicare CAPITOLUL VI prin Metodologie cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de st... din 26/01/2011 :
SECTIUNEA 1 Registrele de stare civila
Art. 12. -
(1) Registrele de stare civila sunt documentele in care se intocmesc actele de nastere, de casatorie si de deces.
(2) Registrul de stare civila se vizeaza pentru deschidere si inchidere de catre primar si ofiterul de stare civila delegat, potrivit proceselor-verbale prevazute in anexele nr. 13 si 14
(3) In situatia in care registrul de stare civila nu s-a completat in intregime, la data de 31 decembrie a fiecarui an, pe prima pagina ramasa libera, se intocmeste procesul-verbal de inchidere, in care se consemneaza numarul actelor inregistrate in anul incheiat sau, dupa caz, faptul ca nu a fost inregistrat niciun act. Inregistrarile pentru anul care incepe se fac, in continuare, in acelasi registru, pana la epuizarea tuturor filelor, numerotarea actelor incepand cu numarul 1.
Art. 13. -
(1) Numerotarea actelor de stare civila se face in momentul intocmirii acestora, consecutiv si neintrerupt, incepand de la data de 1 ianuarie, cu numarul 1, si se termina la 31 decembrie, cu numarul ultimului act inregistrat.
(2) Daca registrul se termina inainte de expirarea anului in curs, se incepe un registru nou, numerotarea actelor facandu-se in continuare.
Art. 14. -
In cazul in care inregistrarile necesita un volum mare de operatiuni, se pot folosi in acelasi timp registre de stare civila in care numerotarea actelor se face diferentiat, folosindu-se numere pare si numere impare.
Art. 15. -
In arhiva, registrele de stare civila se ordoneaza si se asaza pe unitati administrativ-teritoriale, iar in cadrul acestora, pe acte si fapte, cronologic.
Art. 16. -
Registrele si certificatele de stare civila, precum si toate celelalte documente care stau la baza inregistrarii actelor si faptelor de stare civila se pastreaza separat de restul arhivei care se creeaza la nivelul S.P.C.L.E.P. si al primariilor, in incaperi special amenajate, in dulapuri inchise, asigurandu-se securitatea acestora.
Art. 17. -
(1) In cazul in care un registru de stare civila a fost intocmit prin copiere dupa exemplarul existent, intrucat celalalt exemplar lipseste, pe ultima pagina a copertei se intocmeste un proces-verbal, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 15.
(2) Este interzisa compactarea/legarea mai multor registre de stare civila intr-unul singur.
Art. 18. -
(1) In unitatile administrativ-teritoriale cu peste 30.000 de locuitori se intocmesc opise alfabetice, pe ani si acte, in care se inscriu, zilnic, actele de nastere, de casatorie si de deces inregistrate, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 16.
(2) In unitatile administrativ-teritoriale cu pana la 30.000 de locuitori, actele intocmite in cazurile speciale privind reconstituirea si intocmirea ulterioara, inregistrarea tardiva, transcrierea, adoptia, moartea prezumata se evidentiaza pe ultima coperta a registrelor, in partea interioara, specificandu-se numele de familie si prenumele persoanei inregistrate, precum si numarul/data intocmirii actului respectiv.
Art. 19. -
(1) Registrul de stare civila - exemplarul II se inainteaza structurii de stare civila din cadrul S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M. Bucuresti - D.S.C., in termen de 30 de zile de la data cand toate filele din registru au fost completate.
(2) Termenul de pastrare a documentelor care au stat la baza inregistrarii actelor si faptelor de stare civila, precum si la inscrierea mentiunilor ulterioare este de 50 de ani de la crearea lor; la expirarea termenului de pastrare, acestea pot fi scoase din evidenta arhivei, prin selectionare, cu aprobarea directiilor judetene/Directiei Municipiului Bucuresti ale/a Arhivelor Nationale, conform prevederilor art. 11 din Legea nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) La inceputul anului calendaristic, documentele primare din anul care s-a incheiat se ordoneaza pe dosare, cusute, sigilate, numerotate, dupa care se arhiveaza.
Art. 20. -
Inscrisurile care au stat la baza intocmirii actelor de stare civila, in original sau fotocopie, pot fi trimise, la cererea scrisa, D.E.P.A.B.D., S.P.C.L.E.P./S.P.C.J.E.P., instantelor judecatoresti, parchetelor sau politiei; inscrisurile originale se restituie pana la data stabilita in adresa de solicitare.
Art. 21. -
Registrele de stare civila se predau la Directia Municipiului Bucuresti/directiile judetene a/ale Arhivelor Nationale, dupa 100 de ani de la crearea/intocmirea acestora, in conformitate cu prevederile Legii nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
ANEXA Nr. 13 la metodologie
- model -
PROCES-VERBAL
Anul .............. luna ................ ziua .................
Noi, ..........................................................................(numele si prenumele) , primarul localitatii .........................................., judetul ...................................., si ..................................................................................(numele si prenumele), ofiter de stare civila delegat, certificam ca Registrul actelor de ....................................................................., (nastere, casatorie, deces), exemplarul ..........................................(I sau II), contine ............................(in cifre si litere) file, urmand a fi deschis cu actul nr. ................ .

Primar,
..............................
L.S.
Ofiter de stare civila delegat,
..............................
ANEXA Nr. 14 la metodologie
- model -
PROCES-VERBAL
Anul ............ luna .............. ziua .........
Noi, .............................................................(numele si prenumele) , primarul localitatii .........................................., judetul ...................................., si .....................................................................................(numele si prenumele), ofiter de stare civila delegat, constatam ca in registrul de acte de ...........................................(nastere, casatorie, deces) , exemplarul ...............................(I sau II), s-au intocmit ................................ actele pe anul ........................, urmand a fi deschis cu actul nr. ...................(in cifre si litere), in anul urmator.

Primar,
...........
L.S. Ofiter de stare civila delegat,
..........
ANEXA Nr. 15 la metodologie
- model -
PROCES-VERBAL
Anul ............ luna .............. ziua .........
Noi, ..................................................................(numele si prenumele), primarul localitatii .........................................., judetul ...................................., si ..............................................................................................(numele si prenumele), ofiter de stare civila delegat, constatam ca in registrul de acte de ..................................................................(nastere, casatorie, deces), s-au inscris pe anul .......... actele de la nr. ............................ la nr. ................. .
Registrul a fost intocmit prin copiere de pe exemplarul nr. ......., care se afla la .................. .

Primar,
...........
L.S. Ofiter de stare civila delegat,
..........
ANEXA Nr. 16 la metodologie
- model -
OPIS ALFABETIC
cu actele de ......................... intocmite in registrele de stare civila ale Primariei ...................
in cursul anului ......................

Nr.
crt. Numele de familie si prenumele Numarul actului Data intocmiriiNOTA:
Se tipareste sub forma de registru opis alfabetic, separat pentru actele de nastere, de casatorie si de deces.
ANEXA Nr. 80 la metodologie
REGISTRELE DE STARE CIVILA
aflate in pastrarea primariilor de sector ale municipiului Bucuresti si delimitarea cronologica a fondurilor arhivistice ale municipiului Bucuresti
Registrele intocmite pana in anul 1926 se afla in pastrarea Directiei de stare civila din cadrul Directiei Generale Publice de Evidenta a Persoanelor a Sectorului 1 al municipiului Bucuresti.
Orasul Bucuresti era impartit in 4 plasi (boele). Culorile plasilor (boelelor) erau stabilite astfel:
- Targul de afara = galben;
- Gorgani = verde;
- Brosteni = albastru;
- Centru = rosu.
La data de 1 martie 1926, a luat fiinta sectorul IV VERDE. Orasul Bucuresti a fost impartit in 4 culori administrative, astfel ca in anul 1928 avea 4 sectoare:
- sectorul I GALBEN (parti din sectorul 1 si sectorul 2 de astazi);
- sectorul II NEGRU (astazi sectorul 3 si parti din actualul sector 4);
- sectorul III ALBASTRU (parti din sectoarele 4 si 5);
- sectorul IV VERDE (astazi sectorul 1).
In anul 1929 s-a infiintat Primaria Centrala (prin Decretul nr. 278/1960, la data de 1 ianuarie 1961, a luat fiinta Serviciul de Stare Civila al Primariei Municipiului Bucuresti).
Sectorul 1 - 1895-1927 - oras Bucuresti
- 1927-1929 - sectorul 1 Central
- 1929-1950 - sectorul 1 Galben
- 1951-1962 - raionul "I. V. Stalin"
- 1962-1968 - raionul "30 Decembrie"
- de la 20 februarie 1968 - sectorul 1
Sectorul 2 - 1895-1950 -comuna Baneasa
- 1896-1950 - comuna Colentina
- 1950-1968 - raionul "1 Mai"
- de la 20 februarie 1968 - sectorul 2
Sectorul 3 - 1926-1947 - comuna Principele Mihai
- 1948-1950 - comuna 30 Decembrie
- 1950-1968 - raionul "23 August"
- de la 20 februarie 1968 - sectorul 3
Sectorul 4 - 1896-1927 - comuna Dudesti-Cioplea
- 1927-1950 - sectorul 2 Negru
- 1950-1968 - raionul "Tudor Vladimirescu"
- de la 20 februarie 1968 - sectorul 4
Sectorul 5 - 1927-1950 - sectorul 3 Albastru
- 1950 - 1968 - raionul "Nicolae Balcescu"
- de la 20 februarie 1968 - sectorul 5
- 1914-1945 - comuna Serban Voda
Sectorul 6 - 1929-1940 - comuna Lupescu
- 1940-1950 - comuna Tudor Vladimirescu
- 1950-1968 - raionul "V.I. Lenin"
- de la 20 februarie 1968 - sectorul 6
Sectorul 7 - 1884-1949 - Comuna Militari
- 1948-1950 - Comitetul Provizoriu Militari
- 1926-1928 - comuna Principele Carol
- 1929-1930 - comuna Regele Mihai I
- 1930-1947 - comuna Marele Voievod Mihai
- 1948-1950 - comuna 16 Februarie 1933
- 1950-1962 - raionul "Gh. Gheorghiu-Dej"
- 1962-1968 - raionul "16 Februarie"
- de la 20 februarie 1968 - sectorul 7
Sectorul 8 - 1923-1950 - comuna Grivita
- 1927-1944 - sectorul 4 Verde
- 1947-1950 - sectorul 4 Rosu
- 1950-1968 - raionul "Grivita Rosie"
- de la 20 februarie 1968 - sectorul 8
De la data de 4 august 1979, conform Decretului Consiliului de Stat nr. 284 din data de 31 iulie 1979 privind stabilirea sectoarelor municipiului Bucuresti:
- sectoarele 1 si 8 s-au unit, rezultand sectorul 1;
- sectoarele 2 si 3 s-au unit, rezultand sectorul 2;
- sectorul 4 a devenit sectorul 3;
- sectorul 5 a devenit sectorul 4;
- sectorul 6 a devenit sectorul 5;
- sectorul 7 a devenit sectorul 6.
NOTA:
Datele din aceasta anexa se actualizeaza periodic, in functie de depunerile registrelor de stare civila la Directia Municipiului Bucuresti a Arhivelor Nationale, dupa 100 de ani de la crearea lor.

CAPITOLUL VII
ContraventiiArt. 66. - (1) Constituie contraventii la regimul actelor de stare civila urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sunt considerate infractiuni:
a) detinerea fara drept a certificatului de stare civila apartinand altei persoane;
b) nedeclararea nasterii sau decesului in conditiile si in termenele prevazute de lege;
c) neasigurarea conservarii si securitatii registrelor si certificatelor de stare civila, potrivit normelor privind evidenta si pastrarea acestora, sau netrimiterea la Arhivele Nationale a registrelor de stare civila, dupa trecerea termenului legal de pastrare;
d) necomunicarea la serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor ori, dupa caz, la primariile competente, de catre ofiterul de stare civila, a mentiunilor, a copiilor de pe deciziile de admitere a schimbarii numelui, neinscrierea mentiunilor pe actele de stare civila ori netransmiterea celui de-al doilea exemplar al registrelor de stare civila la consiliul judetean sau la Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, in termen de 30 de zile de la data cand toate filele au fost completate;
e) neprezentarea certificatelor de stare civila sau a extraselor eliberate de autoritatile straine, ofiterului de stare civila de la locul de domiciliu, pentru transcriere in registrele de stare civila romane, in termenul prevazut la art. 44 alin. (2);
f) omiterea declararii, in fata ofiterului de stare civila, a unor date referitoare la starea civila a persoanelor sau declararea lor in mod inexact;
g) neverificarea de catre ofiterul de stare civila a realitatii continutului declaratiei si a concordantei acesteia cu actele de identitate, certificatele de stare civila si celelalte inscrisuri prezentate;
h) comunicarea datelor inscrise in actele de stare civila in alte conditii decat cele prevazute la art. 73;
i) neeliberarea de catre personalul medico-sanitar competent, in termenele legale de declarare a nasterii si a decesului, a certificatelor medicale constatatoare ale acestor fapte;
j) pierderea sau deteriorarea certificatelor de stare civila;
k) oficierea de catre deserventii cultelor a serviciului religios in cazul casatoriilor sau in vederea inhumarii sau incinerarii, fara a li se fi prezentat certificatul de casatorie si, respectiv, documentul prevazut la art. 41;
l) inregistrarea unui act de stare civila cu incalcarea competentei teritoriale prevazute de prezenta lege;
m) efectuarea de razuiri, stersaturi in cuprinsul actelor de stare civila;
n) netransmiterea comunicarilor cu privire la inregistrarea nasterii cetatenilor romani cu domiciliul in Romania ori a modificarilor intervenite in statutul civil al persoanelor, a actelor de identitate ale persoanelor decedate serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor competente;
___________
Litera n) a fost modificata prin punctul 27. din Ordonanta de urgenta nr. 80/2011 incepand cu 01.10.2011.o) nerespectarea termenului prevazut de lege privind sesizarea politiei despre gasirea unui copil;
p) inhumarea sau incinerarea cadavrului fara prezentarea documentului prevazut la art. 41;
r) nerespectarea de catre ofiterul de stare civila a dispozitiilor prevazute la art. 29 si 32.
(2) Contraventiile prevazute la lit. a)-c) se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 150 lei, iar cele prevazute la lit. d)-r), cu amenda de la 100 lei la 200 lei.
Art. 67. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre primari, persoanele imputernicite prin dispozitie a presedintelui consiliului judetean, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti, precum si de persoane imputernicite din cadrul serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor si politisti anume desemnati.
Art. 68. - Dispozitiile cuprinse in acest capitol se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
CAPITOLUL VIII
Dispozitii finale si tranzitoriiArt. 69. - (1) La intocmirea actului de nastere, precum si a celorlalte acte de stare civila, numele de familie si prenumele titularului se scriu in limba materna, folosindu-se alfabetul latin.
(2) Numele sau prenumele formate din doua sau mai multe cuvinte se scriu fara cratima.
(3) Dispozitiile alin. (2) nu se aplica in situatiile prevazute la art. 5 alin. (2).
___________
Art. 69. a fost modificat prin punctul 28. din Ordonanta de urgenta nr. 80/2011 incepand cu 01.10.2011.Art. 70. - Serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor au obligatia de a actualiza permanent, in cadrul Sistemului national informatic de evidenta a persoanelor, baza de date a populatiei.
Art. 71. - Certificatele ori, dupa caz, hotararile judecatoresti de adoptie, despartenie si deciziile de infiere si de schimbare a numelui, eliberate potrivit legilor anterioare, extrasele de pe actele de stare civila ce au fost eliberate de autoritatile militare in baza legii, precum si deciziile emise in baza Decretului nr. 432/1949 pot servi drept temei, la cererea celui indreptatit, pentru intocmirea actului ori pentru inscrierea mentiunilor pe actele de stare civila, cu avizul Ministerului Administratiei si Internelor.
Art. 72. - (1) La cererea scrisa a Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor, a serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, a instantelor judecatoresti, a parchetelor sau a politiei, se pot transmite extrase pentru uz oficial, insotite de copii ale inscrisurilor care au stat la baza intocmirii actelor de stare civila, iar pentru motive temeinice, la cererea serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor, a oficiilor de stare civila din cadrul primariilor unitatilor administrativ-teritoriale unde nu functioneaza serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor, a unitatilor din sistemul de ordine si siguranta publica din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, a institutiilor responsabile cu asistenta sociala si protectia drepturilor copilului, precum si a notarilor publici, se elibereaza gratuit extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civila aflate in arhiva proprie.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul solicitarilor adresate directiilor judetene si a municipiului Bucuresti ale Arhivelor Nationale, pentru actele aflate in pastrarea acestora, cu respectarea dispozitiilor art. 11 alin. (3).
Art. 73. - Comunicarea datelor inscrise in actele de stare civila se poate face, in cazuri temeinic justificate, la cererea autoritatilor publice, altele decat cele cu atributii legale in materie, cu aprobarea primarului unitatii administrativ-teritoriale care are in pastrare actul.
Art. 74. - Ministerul Sanatatii, cu avizul Ministerului Administratiei si Internelor, va stabili, potrivit legii, continutul si forma certificatelor medicale de constatare a nasterii, a decesului, precum si a celor privind starea sanatatii viitorilor soti si va asigura tiparirea acestora.
Art. 75. - (1) Serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor si ofiterii de stare civila din cadrul primariilor intocmesc buletine statistice de nastere, de casatorie, de divort si de deces, iar instanta de tutela, buletine statistice de divort.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 29. din Ordonanta de urgenta nr. 80/2011 incepand cu 01.10.2011.(2) Institutul National de Statistica, cu avizul Ministerului Administratiei si Internelor si al Ministerului Sanatatii, stabileste continutul si forma buletinelor statistice de nastere, de casatorie si de deces, iar cu avizul Ministerului Justitiei, ale buletinelor statistice de divort; asigura tiparirea lor si emite norme referitoare la modul de completare si transmitere a acestora.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 30. din Ordonanta de urgenta nr. 80/2011 incepand cu 01.10.2011.Art. 76. - (1) Ministerul Administratiei si Internelor indruma si controleaza, in conditiile legii, activitatea serviciilor publice comunitare locale de evidenta a persoanelor, in domeniul starii civile.
(2) Presedintii consiliilor judetene si primarul general al municipiului Bucuresti, prin serviciile publice comunitare judetene de evidenta a persoanelor, respectiv prin Directia Generala de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bucuresti, organizeaza indrumarea si controlul metodologic al activitatii de stare civila desfasurate de serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor de pe raza judetului, respectiv a municipiului Bucuresti si iau masuri privind conservarea si securitatea documentelor de stare civila.
Art. 77. - (1) Ministerul Administratiei si Internelor asigura cerneala speciala pentru completarea actelor de stare civila, confectionarea registrelor si a certificatelor de stare civila si distribuirea, contra cost, a acestora serviciilor publice comunitare judetene de evidenta a persoanelor si a municipiului Bucuresti, precum si Ministerului Afacerilor Externe. Celelalte imprimate auxiliare vor fi tiparite prin grija consiliilor judetene si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
(2) Serviciile publice comunitare judetene de evidenta a persoanelor, respectiv Directia Generala de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bucuresti asigura distribuirea, contra cost, catre serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor de pe raza judetului, respectiv a municipiului Bucuresti a registrelor si a certificatelor de stare civila, a cernelii speciale si a formularelor auxiliare.
Art. 78. - Dispozitiile prezentei legi, referitoare la intocmirea actelor de stare civila, eliberarea certificatelor, inscrierea si comunicarea mentiunilor, in raporturile cu alte state, sunt aplicabile in masura in care nu se prevede altfel prin acorduri, tratate si conventii la care Romania este parte.
Art. 79. - Anexele nr. 1A, 1B, 1C, 2A, 2B si 2C fac parte integranta din prezenta lege.
Art. 80. - (1) Prezenta lege intra in vigoare dupa 90 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr. 278/1960 cu privire la actele de stare civila, H.C.M. nr. 1.090/1960 privind aprobarea modelelor registrelor de stare civila, H.C.M. nr. 2.290/1969 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la regimul actelor de stare civila, modificata prin Hotararea Guvernului nr. 616/1993, precum si orice alte dispozitii contrare.
ANEXA Nr. 1A
ANEXA Nr. 2A
ANEXA Nr. 1B*)
___________
Modificata in baza circularei comune nr. 7 din 6 aprilie 1999, emisa de Ministerul de Interne si de Departamentul pentru Administratie Publica Locala, in temeiul art. III din Legea nr. 23/1999 pentru modificarea si completarea unor dispozitii din Codul familiei si din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila si transmisa tuturor formatiunilor de evidenta a populatiei si oficiilor de stare civila din cadrul primariilor.
ANEXA Nr. 2B
ANEXA Nr. 1C
ANEXA Nr. 2CNOTA:
Reproducem mai jos prevederi care nu sunt incorporate in textul republicat al Legii nr. 119/1996 si care se aplica, in continuare, ca dispozitii proprii ale actelor modificatoare:
- art. III din Legea nr. 23/1999 pentru modificarea si completarea unor dispozitii din Codul familiei si din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila:
"Art. III. - Ministerul de Interne si Departamentul pentru Administratie Publica Locala vor lua masurile necesare pentru modificarea corespunzatoare a formularului actului de casatorie si pentru completarea metodologiei de aplicare a Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila*).";
- art. III din Legea nr. 117/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila:
"Art. III. - Ministerul Administratiei si Internelor stabileste, potrivit reglementarilor in vigoare, formularele necesare activitatii de stare civila, altele decat cele prevazute la art. 59**) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, cu modificarile si completarile ulterioare, si elaboreaza, in termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi, metodologia cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila, care se aproba prin hotarare a Guvernului.";
- art. II si III din Legea nr. 201/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila:
"Art. II. - Cererile de transcriere a certificatelor sau a extraselor de stare civila inregistrate in strainatate, depuse anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, se solutioneaza potrivit reglementarilor in vigoare la data depunerii cererii.
Art. III. - Asigurarea suportului tehnic necesar actualizarii, prin mijloace informatice, a Registrului national de evidenta a persoanelor cu datele continute de certificatele sau extrasele de stare civila eliberate cetatenilor romani de autoritatile straine care au fost inscrise/transcrise in registrele de stare civila romane se realizeaza esalonat, de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, dupa cum urmeaza:
a) la nivelul serviciilor publice comunitare locale de evidenta a persoanelor, in termen de 2 ani;
b) la nivelul primariilor din unitatile administrativ-teritoriale in care nu functioneaza servicii publice comunitare locale de evidenta a persoanelor, in termen de 3 ani."
___________
*) Formularul actului de casatorie a fost modificat prin Circulara comuna nr. 7 din 6 aprilie 1999, emisa de Ministerul de Interne si de Departamentul pentru Administratie Publica Locala.
**) Art. 59 a devenit in urma renumerotarii art. 63.