Legea 64/1991 (r2) Privind Brevetele De Inventie

Legea 64 (r2) din 11/10/1991, Republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 541 din 08/08/2007, privind brevetele de inventie

CAPITOLUL I
Dispozitii generale


Art. 1. - (1) Drepturile asupra unei inventii sunt recunoscute si aparate pe teritoriul Romaniei prin acordarea unui brevet de inventie de catre Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, in conditiile prevazute de lege.
(2) Sunt, de asemenea, recunoscute si aparate drepturile decurgand din brevetul european, conform legii.
Art. 2. - In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
a) brevet european - brevetul acordat conform Conventiei brevetului european;
b) cerere internationala - cererea de protectie a unei inventii, inregistrata conform Tratatului de cooperare in domeniul brevetelor;
c) consilier in proprietate industriala - persoana specializata in acordarea asistentei in domeniul proprietatii industriale (inventii, marci, desene, modele etc.), care desfasoara legal aceasta activitate;
d) Conventia brevetului european - Conventia privind brevetul european, adoptata la Munchen la 5 octombrie 1973, astfel cum a fost amendata prin Actul de revizuire a art. 63 din Conventia din 17 decembrie 1991 si prin deciziile Consiliului de administratie al Organizatiei Europene a Brevetelor din 21 decembrie 1978, 13 decembrie 1994, 20 octombrie 1995, 5 decembrie 1996 si 10 decembrie 1998, precum si prin Actul de revizuire a acesteia, adoptat la Munchen la 29 noiembrie 2000;
e) Conventia de la Paris - Conventia pentru protectia proprietatii industriale din 20 martie 1883, Paris, astfel cum a fost revizuita si modificata;
f) descriere - prezentarea in scris a inventiei;
g) inventator - persoana care a creat inventia;
h) mandatar autorizat - consilierul in proprietate industriala, care poate avea si calitate de reprezentare in procedurile in fata Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci;
i) OSIM - Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci;
j) predecesor - persoana fizica sau juridica indreptatita la brevet anterior depunerii cererii de brevet;
k) publicare - difuzarea informatiei intr-un mod accesibil publicului;
l) solicitant - persoana fizica sau juridica care cere acordarea unui brevet de inventie;
m) succesor in drepturi - orice persoana fizica sau juridica careia i s-a transmis fie dreptul la acordarea brevetului de inventie, fie drepturile care decurg dintr-un brevet de inventie eliberat;
n) revendicare - partea de brevet care cuprinde obiectul protectiei solicitate si al carei continut determina intinderea protectiei;
o) titularul brevetului - persoana fizica sau juridica careia ii apartine dreptul conferit prin brevet;
p) unitate - persoana juridica care functioneaza legal;
q) persoana care exploateaza inventia - persoana fizica sau juridica care o pune in aplicare in mod legal. Persoana care exploateaza inventia poate sa fie identica cu titularul brevetului.
Art. 3. - Dreptul la brevet de inventie apartine inventatorului sau succesorului sau in drepturi.
Art. 4. - (1) In cazul in care inventia a fost creata impreuna de mai multi inventatori, fiecare dintre acestia are calitatea de coautor al inventiei, iar dreptul apartine in comun acestora.
(2) Daca doua sau mai multe persoane au creat aceeasi inventie, independent una de alta, dreptul la brevet apartine aceleia care a depus o cerere de brevet a carei data de depozit este cea mai veche.
Art. 5. - (1) Daca inventatorul este salariat, in lipsa unei prevederi contractuale mai avantajoase acestuia, dreptul la brevetul de inventie apartine:
a) unitatii, pentru inventiile realizate de salariat in exercitarea unui contract de munca ce prevede o misiune inventiva incredintata in mod explicit, care corespunde cu functiile sale; inventatorul beneficiaza de o remuneratie suplimentara stabilita prin contract;
b) salariatului, pentru inventiile realizate de catre acesta fie in exercitarea functiei sale, fie in domeniul activitatii unitatii, prin cunoasterea sau folosirea tehnicii ori mijloacelor specifice ale unitatii sau ale datelor existente in unitate, fie cu ajutorul material al acesteia, in lipsa unei prevederi contractuale contrare.
(2) Daca inventia rezulta dintr-un contract de cercetare, in lipsa unei clauze contrare, dreptul la brevet de inventie apartine unitatii care a comandat cercetarea, inventatorul avand dreptul la o remuneratie suplimentara stabilita prin act aditional la contract.
(3) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) si alin. (2), inventatorul si unitatea au obligatia reciproca sa se informeze in scris asupra crearii si stadiului realizarii inventiei si sa se abtina de la orice divulgare.
(4) Incalcarea obligatiei de a informa atrage raspunderea persoanei vinovate.
(5) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. a) si la alin. (2), daca, in termen de 60 de zile de la data cand salariatul a informat in scris unitatea asupra redactarii descrierii inventiei, cererea de brevet nu a fost depusa la OSIM, in lipsa altei conventii intre parti, dreptul la acordarea brevetului de inventie apartine salariatului, in conditiile prevazute la alin. (1) lit. b).
(6) In cazul prevazut la alin. (1) lit. b), unitatea are un drept de preferinta la incheierea unui contract privind inventia salariatului sau, ce trebuie exercitat in termen de 3 luni de la oferta salariatului; in lipsa acordului privind pretul contractului, acesta urmeaza sa fie stabilit de instantele judecatoresti.
Art. 6. - Persoanele fizice sau juridice straine avand domiciliul sau sediul in afara teritoriului Romaniei beneficiaza de dispozitiile prezentei legi, in conditiile tratatelor si conventiilor internationale privind inventiile, la care Romania este parte.


CAPITOLUL II
Inventia brevetabila


Art. 7. - (1) Un brevet poate fi acordat pentru orice inventie avand ca obiect un produs sau un procedeu, in toate domeniile tehnologice, cu conditia ca aceasta sa fie noua, sa implice o activitate inventiva si sa fie susceptibila de aplicare industriala.
(2) Inventiile din domeniul biotehnologiei sunt brevetabile daca se refera la:
a) un material biologic care este izolat din mediul natural sau este produs prin orice procedeu tehnic, chiar daca inainte se producea in natura;
b) plante sau animale, daca posibilitatea tehnica de realizare a inventiei nu se limiteaza la un anumit soi de plante sau la o anumita rasa de animale;
c) un procedeu microbiologic sau la un alt procedeu tehnic ori un produs, altul decat un soi de plante sau o rasa de animale, obtinut prin acest procedeu;
d) un element izolat al corpului uman sau altfel produs printr-un procedeu tehnic, inclusiv secventa sau secventa partiala a unei gene, chiar daca structura acelui element este identica cu structura unui element natural.
Art. 8. - (1) Nu sunt considerate inventii, in sensul art. 7, in special:
a) descoperirile, teoriile stiintifice si metodele matematice;
b) creatiile estetice;
c) planurile, principiile si metodele in exercitarea de activitati mentale, in materie de jocuri sau in domeniul activitatilor economice, precum si programele de calculator;
d) prezentarile de informatii.
(2) Prevederile alin. (1) nu exclud brevetabilitatea obiectelor sau activitatilor prevazute in acest alineat decat in masura in care cererea de brevet de inventie ori brevetul de inventie se refera la astfel de obiecte sau activitati considerate in sine.
Art. 9. - (1) Nu se acorda brevet de inventie, potrivit prezentei legi, pentru:
a) inventiile a caror exploatare comerciala este contrara ordinii publice sau bunelor moravuri, inclusiv cele daunatoare sanatatii si vietii persoanelor, animalelor ori plantelor, si care sunt de natura sa aduca atingeri grave mediului, cu conditia ca aceasta excludere sa nu depinda numai de faptul ca exploatarea este interzisa printr-o dispozitie legala;
b) soiurile de plante si rasele de animale, precum si procedeele esential biologice pentru obtinerea plantelor sau animalelor. Prevederea nu se aplica procedeelor microbiologice si produselor obtinute prin aceste procedee;
c) inventiile avand ca obiect corpul uman in diferitele stadii ale formarii si dezvoltarii sale, precum si simpla descoperire a unuia dintre elementele sale, inclusiv secventa sau secventa partiala a unei gene;
d) metodele de tratament al corpului uman sau animal, prin chirurgie ori prin terapie, si metodele de diagnosticare practicate asupra corpului uman sau animal.
(2) Dispozitiile alin. (1) lit. d) nu se aplica produselor, in special substante sau compozitii pentru utilizare in oricare dintre aceste metode.
Art. 10. - (1) O inventie este noua daca nu este cuprinsa in stadiul tehnicii.
(2) Stadiul tehnicii cuprinde toate cunostintele care au devenit accesibile publicului printr-o descriere scrisa ori orala, prin folosire sau in orice alt mod, pana la data depozitului cererii de brevet de inventie.
(3) Stadiul tehnicii cuprinde, de asemenea, continutul cererilor depuse la OSIM si al cererilor internationale pentru care s-a deschis faza nationala in Romania sau europene desemnand Romania, asa cum acestea au fost depuse, care au o data de depozit anterioara celei prevazute la alin. (2) si care au fost publicate la sau dupa aceasta data, potrivit legii.
(4) Prevederile alin. (2) si (3) nu vor exclude brevetabilitatea oricarei substante sau compozitii cuprinse in stadiul tehnicii, pentru utilizarea acesteia intr-o metoda dintre cele prevazute la art. 9 alin. (1) lit. d), daca utilizarea sa in oricare dintre aceste metode nu este cuprinsa in stadiul tehnicii.
(5) Prevederile alin. (2) si (3) nu vor exclude brevetabilitatea oricarei substante sau compozitii prevazute la alin. (4), pentru orice alta utilizare specifica in orice metoda dintre cele prevazute la art. 9 alin. (1) lit. d), daca aceasta utilizare nu este cuprinsa in stadiul tehnicii.
Art. 11. - (1) In aplicarea art. 10, divulgarea inventiei nu este luata in considerare daca a intervenit in intervalul de 6 luni inaintea datei de depozit a cererii de brevet si daca rezulta direct sau indirect ca urmare a:
a) unui abuz evident in privinta solicitantului sau predecesorului in drepturi al acestuia;
b) faptului ca solicitantul sau predecesorul in drepturi al acestuia a expus inventia intr-o expozitie internationala oficiala sau oficial recunoscuta, in sensul Conventiei privind expozitiile internationale, semnata la Paris la 22 noiembrie 1928, cu revizuirile ulterioare.
(2) Prevederile alin. (1) lit. b) sunt aplicabile numai daca la inregistrarea cererii de brevet de inventie solicitantul declara ca inventia a fost expusa efectiv si daca, in termenul si in conditiile prevazute de regulamentul de aplicare a prezentei legi, depune un document in sustinerea declaratiei sale.
Art. 12. - (1) O inventie este considerata ca implicand o activitate inventiva daca, pentru o persoana de specialitate, ea nu rezulta in mod evident din cunostintele cuprinse in stadiul tehnicii.
(2) Cererile de brevet prevazute la art. 10 alin. (3), desi fac parte din stadiul tehnicii, nu sunt luate in considerare pentru aprecierea activitatii inventive.
Art. 13. - (1) O inventie este considerata ca fiind susceptibila de aplicare industriala daca obiectul sau poate fi fabricat sau utilizat intr-un domeniu industrial, inclusiv in agricultura.
(2) Aplicabilitatea industriala a unei secvente sau a unei secvente partiale a unei gene trebuie sa fie dezvaluita in cererea de brevet de inventie.


CAPITOLUL III
Inregistrarea, publicarea si examinarea cererii de brevet,
eliberarea brevetului


Art. 14. - (1) Cererea de brevet de inventie, redactata in limba romana, trebuie sa cuprinda:
a) solicitarea acordarii unui brevet;
b) datele de identificare a solicitantului;
c) o descriere a inventiei;
d) una sau mai multe revendicari;
e) desenele la care se face referire in descriere sau revendicari.
(2) Daca solicitantul nu este acelasi cu inventatorul, cererea de brevet de inventie va contine si indicatii care sa permita stabilirea identitatii inventatorului si va fi insotita de un document din care sa reiasa modul in care solicitantul a dobandit dreptul la acordarea brevetului.
(3) Documentul prevazut la alin. (2) va putea fi depus pana la luarea unei hotarari asupra cererii de brevet.
(4) Depunerea cererii de brevet poate fi facuta de persoana indreptatita la acordarea brevetului, personal sau in orice mod prescris de regulamentul de aplicare a prezentei legi.
(5) In toate procedurile in fata OSIM, solicitantul este considerat a fi persoana indreptatita la acordarea brevetului.
(6) Cererea de brevet se depune la OSIM, la alegerea solicitantului, pe hartie sau sub o alta forma si printr-un mijloc de transmitere acceptat de OSIM si prevazut de regulamentul de aplicare a prezentei legi.
(7) Cererea de brevet este insotita de un rezumat care se depune cel mai tarziu cu 2 luni inainte de data publicarii cererii.
(8) Rezumatul serveste in mod exclusiv informarii tehnice; acesta nu poate fi luat in considerare pentru alte scopuri, in special pentru determinarea intinderii protectiei solicitate si nici pentru aplicarea prevederilor art. 10 alin. (3).
Art. 15. - (1) Data de depozit a cererii de brevet de inventie este data la care au fost inregistrate urmatoarele:
a) o indicatie explicita sau implicita ca se solicita acordarea unui brevet de inventie;
b) indicatii care sa permita stabilirea identitatii solicitantului sau care sa permita contactarea acestuia de catre OSIM;
c) o parte care, la prima vedere, sa para a fi o descriere a inventiei.
(2) In cazul in care lipseste o parte a descrierii, in scopul atribuirii datei de depozit, aceasta poate fi depusa ulterior, data de depozit fiind data la care aceasta parte a fost depusa si la care taxa pentru inregistrarea acestei parti a fost platita.
(3) Daca partea lipsa a descrierii prevazute la alin. (1) lit. c), depusa ulterior, este retrasa, data de depozit va fi data la care sunt indeplinite cerintele la care se face referire la alin. (1).
(4) Conditiile de depunere ulterioara si cele de retragere a partii lipsa a descrierii care a fost depusa ulterior conform alin. (2), sunt prevazute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.
(5) In cazul in care cererea de brevet de inventie nu contine o parte care, la prima vedere, sa para a fi o descriere, in scopul acordarii datei de depozit, in cererea de brevet de inventie poate fi facuta referire, in limba romana, la o cerere depusa anterior la un oficiu care inlocuieste descrierea, cu respectarea prevederilor regulamentului de aplicare a prezentei legi. In caz contrar, nu se acorda data de depozit, iar cererea nu va fi tratata ca o cerere de brevet de inventie.
(6) Cererea de brevet de inventie se inscrie in Registrul national al cererilor de brevet depuse. Pana la publicarea datelor din acest registru in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala, acestea nu sunt publice, potrivit legii speciale.
(7) Revendicarile si desenele privind inventia pot fi depuse si in termen de doua luni de la data de depozit a cererii de brevet, cu plata taxei legale.
(8) In cazul cererii internationale de brevet sau a cererii de brevet european, data de depozit este data care rezulta din tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte si aceasta data se inscrie in Registrul national al cererilor de brevet depuse.
Art. 16. - (1) Persoanele fizice sau juridice pot, pentru motive justificate, sa depuna descrierea, revendicarile si desenele intr-o limba straina cu conditia ca, in termen de 2 luni de la inregistrarea cererii sau, dupa caz, de la data deschiderii fazei nationale, sa depuna la OSIM o traducere conforma, in limba romana, a acestor documente si sa fie platita taxa legala.
(2) Se considera ca indeplinesc conditiile privind forma si continutul unei cereri din prezenta lege:
a) cererile internationale care indeplinesc conditiile privind forma si continutul prevazute de Tratatul de cooperare in domeniul brevetelor, adoptat de Conferinta diplomatica de la Washington la 19 iunie 1970, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 81 din 2 martie 1979, cu modificarile ulterioare;
b) cererile internationale care indeplinesc conditiile de forma si de continut prevazute de Tratatul de cooperare in domeniul brevetelor si cerute de OSIM sau de Oficiul European de Brevete, atunci cand actioneaza pentru OSIM, dupa ce a inceput prelucrarea sau examinarea acestora.
(3) De asemenea, vor fi respectate orice alte cerinte cu privire la forma si continutul cererii prevazute in regulamentul de aplicare a prezentei legi.
(4) Daca sunt indeplinite prevederile art. 14 alin. (1) sau ale art. 16 alin. (1), depozitul cererii produce efectele unui depozit national reglementar.
(5) Prin depozit national reglementar se intelege orice depozit care este suficient pentru stabilirea datei la care a fost depusa cererea, oricare ar fi fost soarta ulterioara a acesteia.
Art. 17. - Orice persoana care a depus, in conformitate cu art. 14 alin. (1) si art. 16 alin. (1), o cerere de brevet la OSIM sau succesorul sau in drepturi beneficiaza de un drept de prioritate, cu incepere de la data depozitului cererii fata de orice alt depozit, privind aceeasi inventie, avand o data ulterioara.
Art. 18. - (1) Inventia trebuie sa fie dezvaluita in cererea de brevet suficient de clar si complet, astfel incat o persoana de specialitate in domeniu sa o poata realiza.
(2) Daca inventia se refera la un material biologic sau la utilizarea unui material biologic la care publicul nu a avut acces si care nu poate fi descris in cererea de brevet de inventie intr-un mod care sa permita unei persoane de specialitate in domeniu sa realizeze inventia, conditiile prevazute la alin. (1) sunt considerate indeplinite numai daca solicitantul dovedeste printrun document ca, anterior datei de depozit a cererii de brevet de inventie, materialul biologic a facut obiectul unui depozit la o autoritate de depozit internationala.
(3) Revendicarile definesc obiectul protectiei solicitate si trebuie sa fie clare, concise si sa fie sustinute de descrierea inventiei.
Art. 19. - (1) Cererea de brevet trebuie sa se refere numai la o singura inventie sau la un grup de inventii legate intre ele de o asemenea maniera incat sa formeze un singur concept inventiv general.
(2) Cererea de brevet care nu indeplineste conditia prevazuta la alin. (1) poate fi divizata de catre solicitant, din proprie initiativa sau la cererea OSIM, pana la luarea unei hotarari asupra cererii de brevet.
(3) Intr-o cerere rezultata in urma divizarii se pot revendica numai obiecte care nu depasesc dezvaluirea din cererea initiala. Cererile rezultate in urma divizarii care indeplinesc aceasta cerinta au aceeasi data de depozit ca si cererea initiala si fiecare va beneficia de dreptul de prioritate revendicat in aceasta.
Art. 20. - (1) Orice persoana care a depus, in mod regulamentar, in orice stat parte la Conventia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale sau stat membru la Organizatia Mondiala a Comertului, o cerere de brevet de inventie, de model de utilitate sau de certificat de utilitate ori succesorul sau in drepturi beneficiaza, pentru a efectua depunerea unei cereri ulterioare de brevet de inventie in Romania pentru aceeasi inventie, de un drept de prioritate pe o perioada de 12 luni calculata de la data de depozit a cererii anterioare.
(2) Orice depozit care are valoarea unui depozit national reglementar potrivit legislatiei nationale a oricarui stat parte la Conventia de la Paris sau stat membru la Organizatia Mondiala a Comertului in care a fost constituit va fi recunoscut ca dand nastere unui drept de prioritate.
(3) O cerere de brevet european desemnand Romania si pentru care a fost acordata o data de depozit are in Romania valoarea unui depozit national reglementar, luandu-se in considerare, atunci cand este cazul, si prioritatea revendicata pentru cererea de brevet european.
(4) Solicitantul unei cereri de brevet de inventie poate beneficia de prioritatea unei cereri de brevet anterioare pentru aceeasi inventie, daca depune odata cu cererea de brevet o declaratie in care revendica prioritatea cererii anterioare, justificata prin acte de prioritate, in conditiile regulamentului de aplicare a prezentei legi.
(5) Intr-o cerere de brevet se poate recunoaste revendicarea unor prioritati multiple, cu conditia respectarii prevederilor alin. (1), numai pentru acele elemente ale cererii de brevet care sunt cuprinse in cererea sau in cererile a caror prioritate este revendicata; prioritatile multiple pot fi revendicate, dupa caz, si pentru aceeasi revendicare.
(6) Prioritatea poate fi recunoscuta doar pentru acele elemente care sunt clar dezvaluite in cererea de brevet luata in totalitatea sa.
(7) Prioritatea poate fi recunoscuta si pentru o cerere de brevet care revendica sau ar fi putut revendica prioritatea unei cereri de brevet anterioare, la o data de inregistrare ulterioara datei de expirare a termenului de prioritate, dar nu mai mult de doua luni de la data expirarii acestui termen, cu plata taxei legale, daca:
a) o cerere expresa este formulata in acest sens, in conditiile prevazute de regulamentul de aplicare a prezentei legi;
b) cererea este formulata in termen;
c) cererea prezinta motivele pentru care termenul de prioritate nu a fost respectat;
d) OSIM constata ca cererea de brevet ulterioara nu a fost depusa in termenul de prioritate, desi solicitantul a depus toate diligentele in acest scop sau cand nerespectarea termenului nu s-a produs cu intentie.
(8) In cazul in care solicitantul cererii de brevet de inventie revendica un drept de prioritate apartinand altei persoane, pentru recunoasterea prioritatii este necesara depunerea la OSIM a unei autorizatii din partea cedentului, din care sa rezulte ca solicitantul are dreptul sa revendice prioritatea cererii anterioare.
(9) Termenul de depunere a autorizatiei este de maximum 3 luni de la revendicarea prioritatii.
Art. 21. - (1) Daca intr-un termen de 12 luni de la data de depozit a unei cereri de brevet de inventie acordata de OSIM este depusa o cerere de brevet de inventie ulterioara, de catre solicitantul cererii anterioare sau de catre succesorul sau in drepturi, atunci in cererea ulterioara poate fi revendicat un drept de prioritate pentru aceeasi inventie, denumit drept de prioritate interna. Daca a fost revendicat un drept de prioritate interna intr-o cerere ulterioara, cererea anterioara a carei prioritate a fost revendicata este considerata ca fiind retrasa, daca nu s-a luat o hotarare.
(2) Prioritatea interna poate fi revendicata odata cu depunerea cererii ulterioare sau intr-un termen de doua luni de la data depunerii acestei cereri.
(3) Prioritatea interna a unei cereri anterioare, revendicata intr-o cerere ulterioara, nu va fi recunoscuta daca:
a) cel putin una dintre cererile de brevet de inventie a beneficiat de o prioritate, in conditiile prevazute la art. 17;
b) in cererea anterioara au fost revendicate prioritati interne si una dintre ele are data anterioara termenului de 12 luni calculat de la data de depozit a cererii ulterioare;
c) actul de prioritate interna nu a fost depus in termenul prevazut de regulamentul de aplicare a prezentei legi.
Art. 22. - (1) In cazul in care solicitantul a omis sa revendice prioritatea odata cu depunerea cererii, revendicarea poate fi facuta in conditiile prevazute de regulamentul de aplicare a prezentei legi, cel mai tarziu in termen de doua luni de la aceasta data, cu plata taxei legale.
(2) Actele de prioritate se depun intr-un termen de 16 luni de la data celei mai vechi prioritati sau, dupa caz, in 4 luni de la data deschiderii fazei nationale.
(3) In cazul in care OSIM considera ca in procedura de examinare este necesara traducerea unei cereri de brevet anterioare, care a servit ca baza pentru revendicarea prioritatii, invita solicitantul sa depuna o traducere conforma in limba romana a cererii anterioare, cu respectarea prevederilor regulamentului de aplicare a prezentei legi.
(4) In cazul neindeplinirii prevederilor alin. (2) sau ale art. 20, OSIM hotaraste, in termen de 6 luni de la data de depozit sau de la data deschiderii fazei nationale, ca prioritatea nu este recunoscuta.
Art. 23. - (1) Cererile de brevet de inventie depuse pe cale nationala, pentru care a fost constituit depozitul national reglementar, sunt publicate imediat dupa expirarea unui termen de 18 luni de la data de depozit sau, daca a fost recunoscuta o prioritate, de la data acestei prioritati, cu exceptia celor prevazute la art. 40 alin. (2).
(2) Cererile de brevet de inventie depuse conform Tratatului de cooperare in domeniul brevetelor se publica imediat dupa expirarea unui termen de 6 luni de la deschiderea fazei nationale.
(3) La cererea persoanei fizice sau juridice indreptatite publicarea se poate face intr-un termen mai scurt decat cel prevazut la alin. (1) si (2), in conditiile regulamentului de aplicare a prezentei legi.
(4) In cazul in care hotararea de acordare a brevetului este luata inaintea datei de expirare a termenului prevazut la alin. (1), cererea de brevet de inventie este publicata impreuna cu mentiunea privind hotararea de acordare.
(5) Cererile de brevet de inventie prevazute la art. 40 alin. (2) vor fi publicate in termen de 3 luni de la data declasificarii informatiilor cuprinse in acestea.
(6) Cererea de brevet de inventie nu se publica daca pana la expirarea termenului de 18 luni o hotarare de respingere a fost luata sau daca cererea a fost retrasa ori declarata ca fiind considerata retrasa.
(7) Publicarea cererii se mentioneaza in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala si se face in conditiile prevazute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.
Art. 24. - (1) La cererea solicitantului, OSIM intocmeste un raport de documentare insotit, dupa caz, de o opinie scrisa privind brevetabilitatea si publica raportul de documentare, in conditiile prevazute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.
(2) Daca raportul de documentare nu a fost facut public odata cu cererea, acesta se va publica ulterior.
Art. 25. - (1) Examinarea cererii de brevet de inventie poate fi ceruta la data de depozit a cererii de brevet sau, dupa caz, la deschiderea fazei nationale ori in termen de 30 de luni de la una dintre aceste date.
(2) Pentru cererile de brevet de inventie care contin informatii clasificate ca secrete de stat, solicitarea examinarii poate fi ceruta la data de depozit a cererii sau in termen de 3 luni de la declasificare, dar nu mai tarziu de 30 de luni inainte de expirarea duratei brevetului, prevazuta la art. 31.
Art. 26. - OSIM examineaza daca:
A. cererea de brevet de inventie respecta:
a) dispozitiile art. 6;
b) conditiile privind depozitul, prevazute la art. 14-16;
c) conditiile pentru recunoasterea prioritatii prevazute la art. 20, 21 si 22;
d) conditia de unitate a inventiei prevazuta la art. 19 alin. (1);
B. inventia care constituie obiectul cererii:
a) este dezvaluita potrivit art. 18;
b) nu este exclusa de la brevetare, potrivit art. 8 alin. (1), sau nu indeplineste conditiile prevazute la art. 9;
c) indeplineste conditiile de brevetabilitate prevazute la art. 7 si art. 10-13.
Art. 27. - (1) OSIM are dreptul sa ceara solicitantului lamuririle si actele pe care le considera necesare in legatura cu identitatea solicitantului sau a inventatorului, cu depozitul national reglementar constituit sau cu indeplinirea conditiilor de brevetare.
(2) In toate procedurile privind cererea sau brevetul de inventie OSIM poate transmite notificari solicitantului, titularului sau persoanei interesate, iar acestia pot transmite la OSIM comunicari, cu respectarea termenelor prevazute de regulamentul de aplicare a prezentei legi, aceste termene putand fi prelungite de catre OSIM la cerere, cu plata unei taxe legale.
(3) Absenta notificarii nu absolva pe solicitant, titular ori persoana interesata de obligatia respectarii dispozitiilor prezentei legi.
(4) Solicitantul va depune la OSIM toate documentele publice in legatura cu inventia sa, inclusiv copii de pe brevetele acordate in alte state.
(5) La cererea OSIM sau din initiativa sa, solicitantul ori succesorul sau in drepturi poate modifica cererea de brevet pana la luarea unei hotarari, cu conditia ca dezvaluirea inventiei sa nu depaseasca continutul cererii la data de depozit.
Art. 28. - (1) OSIM hotaraste prin Comisia de examinare de specialitate, pe baza raportului de examinare a cererii de brevet de inventie, acordarea brevetului de inventie sau respingerea cererii de brevet.
(2) OSIM hotaraste respingerea cererii de brevet de inventie in urmatoarele situatii:
a) cererea de brevet de inventie nu indeplineste conditiile prevazute la art. 6, art. 16 alin. (1) si (4) si la art. 39 alin. (2);
b) inventia care constituie obiectul cererii este exclusa de la brevetare, potrivit prevederilor art. 8, sau se incadreaza in prevederile art. 9, ori nu indeplineste conditiile de brevetabilitate prevazute la art. 7, 10, 12 si 13;
c) inventia care constituie obiectul cererii nu indeplineste conditiile art. 18;
d) termenul de deschidere a fazei nationale pentru cererile inregistrate international a fost depasit;
e) la expirarea unui termen de 12 luni de la data la care cererile aflate in situatia prevazuta la alin. (4) lit. b) au fost considerate retrase;
f) s-a solicitat respingerea cererii de brevet de inventie, potrivit art. 66 alin. (2) lit. c);
g) solicitantul, altul decat inventatorul, nu a facut dovada, in cadrul termenului prevazut la art. 29 alin. (2), ca este indreptatit la acordarea brevetului;
h) nu s-a solicitat examinarea cererii de brevet de inventie in vederea acordarii brevetului in termenele prevazute la art. 25.
(3) OSIM ia act de retragerea cererii de brevet de inventie daca solicitantul cere retragerea in scris, in mod expres.
(4) Sunt declarate ca fiind considerate retrase cererile de brevet de inventie aflate in urmatoarele situatii:
a) inventatorii nu au fost declarati in termen de 18 luni de la data solicitarii examinarii in fond;
b) solicitantul nu a dat curs notificarilor OSIM, in termenul acordat de OSIM, privind aducerea formei descrierii si desenelor in concordanta cu continutul revendicarilor admise;
c) cererea a constituit baza revendicarii prioritatii intr-o cerere ulterioara depusa pe cale nationala sau pe cale internationala, pentru care s-a deschis faza nationala in Romania;
d) cererea de brevet de inventie se afla in situatia prevazuta la art. 66 alin. (2) lit. b);
e) solicitantul nu a depus revendicarile in termenul prevazut la art. 15 alin. (7);
f) una dintre taxele legale, respectiv de inregistrare, de depunere ulterioara a revendicarilor, de deschidere a fazei nationale, de publicare, de examinare, nu a fost platita, in cuantumul si la termenele prevazute de lege si de regulamentul de aplicare a prezentei legi;
g) cererea de brevet pentru care s-a luat o hotarare de acordare si pentru care nu a fost achitata, in termenul prevazut de lege, taxa de publicare, tiparire si eliberare a brevetului.
(5) Toate hotararile OSIM privind cererile de brevet de inventie sunt motivate, se inscriu in Registrul national al cererilor de brevet de inventie depuse si se comunica solicitantului in termen de o luna de la data luarii hotararii. In acelasi registru se inscriu si mentiunile privind cererile de brevet retrase sau mentiunile privind declaratiile conform carora cererile de brevet sunt considerate ca fiind retrase, care, de asemenea, se comunica solicitantului.
(6) Mentiunea hotararii de acordare a brevetului de inventie sau de respingere a cererii de brevet se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala, in termen de o luna de la data la care a expirat termenul prevazut de lege pentru formularea contestatiei si in conditiile prevazute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.
(7) OSIM publica mentiunea hotararii de acordare a brevetului si, odata cu publicarea, pune la dispozitia publicului descrierea si desenele brevetului, sub conditia achitarii taxei de publicare, tiparire si eliberare a brevetului.
(8) In cazul in care taxa de publicare, tiparire si eliberare a brevetului nu este achitata in termenul prevazut de lege, cererea de brevet este considerata retrasa, iar brevetul este considerat ca nefiind acordat.
(9) Hotararea de acordare a brevetului va avea efect incepand cu data publicarii mentiunii acesteia in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.
(10) In cazul hotararilor de acordare a unui brevet de inventie care contine informatii clasificate, dupa declasificarea acestora se aplica prevederile alin. (7) si (9) si ale art. 23 alin. (4).
(11) In cazul decesului solicitantului, persoana fizica, sau in cazul dizolvarii persoanei juridice solicitante, procedura de examinare se suspenda pana la comunicarea la OSIM a succesorului in drepturi, in conditiile prevazute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.
(12) Cand se instituie proceduri judiciare in privinta dreptului la brevet sau a dreptului la acordarea brevetului, procedura de brevetare se suspenda pana cand hotararea judecatoreasca ramane definitiva si irevocabila.
(13) Persoana interesata va comunica la OSIM hotararea prevazuta la alin. (12).
Art. 29. - (1) OSIM poate proceda din oficiu la revocarea hotararilor sale, pentru neindeplinirea conditiilor prevazute in prezenta lege, pana la comunicarea acestora.
(2) Daca OSIM constata pe baza unor dovezi temeinice ca solicitantul, altul decat inventatorul, nu este indreptatit la acordarea brevetului de inventie, se poate proceda la amanarea comunicarii hotararii luate, fara a depasi un termen de 6 luni de la data acesteia; in cazul in care in acest termen solicitantul nu poate dovedi ca are calitatea de persoana indreptatita la acordarea brevetului, hotararea de acordare se revoca potrivit alin. (1) si cererea de brevet se respinge.
Art. 30. - (1) Brevetul de inventie este eliberat de directorul general al OSIM, in temeiul hotararii de acordare a acestuia. Pentru brevetul european OSIM certifica validitatea brevetului in Romania, conform legii.
(2) Data eliberarii brevetului de inventie este data la care mentiunea hotararii de acordare este publicata in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.
(3) Brevetele se inscriu in Registrul national al brevetelor de inventie.
(4) Daca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, brevetul de inventie european se inscrie in Registrul national al brevetelor de inventie.
Art. 31. - (1) Durata brevetului de inventie este 20 de ani, cu incepere de la data de depozit.
(2) Pentru brevetul european durata prevazuta la alin. (1) curge de la data constituirii depozitului reglementar al cererii de brevet, conform Conventiei brevetului european.
(3) Pentru medicamentele sau produsele fitofarmaceutice brevetate se poate obtine un certificat suplimentar de protectie, in conditiile Regulamentului (CEE) nr. 1.768/92 al Consiliului din 18 iunie 1992 privind instituirea unui certificat suplimentar de protectie pentru medicamente si ale Regulamentului (CE) nr. 1.610/96 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 1996 privind instituirea unui certificat suplimentar de protectie pentru produse fitofarmaceutice.


CAPITOLUL IV
Drepturi si obligatii


Art. 32. - (1) Brevetul de inventie confera titularului sau un drept exclusiv de exploatare a inventiei pe intreaga sa durata.
(2) Este interzisa efectuarea fara consimtamantul titularului a urmatoarelor acte:
a) fabricarea, folosirea, oferirea spre vanzare, vanzarea sau importul in vederea folosirii, oferirii spre vanzare ori vanzarii, in cazul in care obiectul brevetului este un produs;
b) utilizarea procedeului, precum si folosirea, oferirea spre vanzare, vanzarea sau importul in aceste scopuri al produsului obtinut direct prin procedeul brevetat, in cazul in care obiectul brevetului este un procedeu.
(3) Intinderea protectiei conferite de brevet sau de cererea de brevet este determinata de continutul revendicarilor. Totodata, descrierea si desenele inventiei servesc la interpretarea revendicarilor.
(4) Pe perioada pana la acordarea brevetului, intinderea protectiei conferita de cererea de brevet este determinata de revendicarile publicate potrivit art. 23.
(5) Brevetul, asa cum a fost acordat ori modificat in procedura de revocare sau de anulare in parte, va determina retroactiv protectia conferita de cererea de brevet, in masura in care aceasta nu a fost extinsa.
(6) Pentru determinarea intinderii protectiei conferite de brevet se va tine seama de orice element echivalent unui element specificat in revendicari. Daca obiectul brevetului este un procedeu, protectia conferita de brevet se extinde la produsul obtinut in mod direct prin procedeul brevetat.
(7) Protectia conferita printr-un brevet referitor la un material biologic avand caracteristici specifice se extinde asupra oricarui material derivat, pe baza celui brevetat, prin reproducere sau multiplicare, sub forma identica ori diferentiat si cu aceleasi caracteristici.
(8) Protectia conferita printr-un brevet referitor la un procedeu permitand producerea unui material biologic avand caracteristici specifice se extinde asupra materialului biologic direct obtinut prin acest procedeu, asupra oricarui alt material biologic derivat din materialul biologic direct obtinut prin acel procedeu, precum si asupra oricarui alt material obtinut plecandu-se de la materialul biologic direct obtinut prin reproducere sau multiplicare, sub forma identica ori diferentiat si avand aceleasi caracteristici.
(9) Protectia conferita printr-un brevet de produs continand o informatie genetica sau constand intr-o informatie genetica se extinde asupra oricarui alt material in care produsul este incorporat si in care informatia genetica este continuta si isi exercita functia, cu exceptia corpului uman in diferite stadii de formare ori dezvoltare.
(10) Protectia prevazuta la alin. (7)-(9) nu se extinde asupra materialului biologic obtinut prin reproducerea sau multiplicarea unui material biologic comercializat ori oferit spre vanzare pe teritoriul Romaniei de catre titularul de brevet sau cu consimtamantul acestuia, cand reproducerea ori multiplicarea rezulta in mod necesar din utilizarea pentru care materialul biologic a fot pus pe piata, cu conditia ca materialul obtinut sa nu fi fost utilizat ulterior pentru alte reproduceri sau multiplicari.
Art. 33. - Cu incepere de la data publicarii cererii de brevet, in conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1)-(3), cererea asigura solicitantului, in mod provizoriu, protectia conferita potrivit dispozitiilor art. 32.
Art. 34. - (1) Nu constituie incalcarea drepturilor prevazute la art. 32 si 33:
a) folosirea inventiilor in constructia si in functionarea vehiculelor terestre, aeriene, precum si la bordul navelor sau la dispozitivele pentru functionarea acestora, apartinand statelor membre ale tratatelor si conventiilor internationale privind inventiile, la care Romania este parte, cand aceste vehicule sau nave patrund pe teritoriul Romaniei, temporar sau accidental, cu conditia ca aceasta folosire sa se faca exclusiv pentru nevoile vehiculelor sau navelor;
b) efectuarea oricaruia dintre actele prevazute la art. 32 alin. (2) de catre o persoana care a aplicat obiectul brevetului de inventie sau cel al cererii de brevet, asa cum a fost publicata, ori a luat masuri efective si serioase in vederea producerii sau folosirii lui cu buna-credinta pe teritoriul Romaniei, independent de titularul acesteia, cat si inainte de constituirea unui depozit national reglementar privind inventia sau inainte de data de la care curge termenul de prioritate recunoscuta; in acest caz inventia poate fi folosita in continuare de acea persoana, in volumul existent la data de depozit sau a prioritatii recunoscute, si dreptul la folosire nu poate fi transmis decat cu patrimoniul persoanei ori cu o fractiune din patrimoniul afectat exploatarii inventiei;
c) efectuarea oricaruia dintre actele prevazute la art. 32 alin. (2) exclusiv in cadru privat si in scop necomercial; producerea sau, dupa caz, folosirea inventiei exclusiv in cadru privat si in scop necomercial;
d) comercializarea sau oferirea spre vanzare pe teritoriul Uniunii Europene a acelor exemplare de produs, obiect al inventiei, care au fost vandute anterior de titularul de brevet ori cu acordul sau expres;
e) folosirea in scopuri experimentale, exclusiv cu caracter necomercial, a obiectului inventiei brevetate;
f) folosirea cu buna-credinta sau luarea masurilor efective si serioase de folosire a inventiei de catre terti in intervalul de timp dintre decaderea din drepturi a titularului de brevet si revalidarea brevetului. In acest caz inventia poate fi folosita in continuare de acea persoana, in volumul existent la data publicarii mentiunii revalidarii, si dreptul la folosire nu poate fi transmis decat cu patrimoniul persoanei care utilizeaza inventia ori cu o fractiune din patrimoniul care este afectat exploatarii inventiei;
g) exploatarea de catre terti a inventiei sau a unei parti a acesteia la a carei protectie s-a renuntat.
(2) Orice persoana care, cu buna-credinta, foloseste inventia sau a facut pregatiri efective si serioase de folosire a inventiei, fara ca aceasta folosire sa constituie o incalcare a cererii de brevet sau a brevetului european in traducerea initiala, poate, dupa ce traducerea corectata are efect, sa continue folosirea inventiei in intreprinderea sa ori pentru necesitatile acesteia, fara plata si fara sa depaseasca volumul existent la data la care traducerea initiala a avut efect.
Art. 35. - (1) Inventatorul are dreptul sa i se mentioneze numele, prenumele si calitatea in brevetul eliberat, in carnetul de munca, precum si in orice acte sau publicatii privind inventia sa.
(2) In cazul in care titularul este altul decat inventatorul, acestuia din urma i se elibereaza un duplicat al brevetului de inventie.
(3) La solicitarea expresa a inventatorului, numele si prenumele acestuia nu se publica; aceasta solicitare este supusa platii taxei legale.
Art. 36. - (1) Pentru inventiile create si realizate in conditiile art. 5 alin. (1) cu clauza contrara si, respectiv, ale art. 5 alin. (2) inventatorul beneficiaza de drepturi patrimoniale stabilite pe baza de contract incheiat cu solicitantul sau, dupa caz, cu titularul brevetului.
(2) Drepturile patrimoniale se stabilesc in functie de efectele economice si/sau sociale rezultate din exploatarea brevetului sau in functie de aportul economic al inventiei.
Art. 37. - In cazul decaderii din drepturi a titularului de brevet prevazuta la art. 43 alin. (3), titularul poate cere la OSIM revalidarea brevetului pentru motive justificate, in termen de 6 luni de la data publicarii decaderii. In termen de 60 de zile de la inregistrare OSIM hotaraste asupra cererii de revalidare, sub conditia platii taxei legale. Mentiunea revalidarii brevetului se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala in termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii.
Art. 38. - (1) Titularul poate renunta, in tot sau in parte, la brevet, pe baza unei declaratii scrise inregistrate la OSIM.
(2) In cazul inventiilor prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) si alin. (2), precum si al inventiilor care au facut obiectul unei cesiuni potrivit art. 5 alin. (1) lit. b), titularul brevetului este obligat sa comunice inventatorului intentia sa de renuntare; la cererea inventatorului, titularul este obligat sa-i transmita acestuia dreptul asupra brevetului.
(3) Daca brevetul a facut obiectul unui contract de licenta, renuntarea este posibila numai cu acordul beneficiarului licentei.
(4) Inventia sau partea din aceasta, la a carei protectie s-a renuntat, poate fi liber exploatata de catre terti.
(5) La un brevet acordat pentru inventiile care contin informatii clasificate potrivit prevederilor art. 40 alin. (2), titularul poate renunta numai dupa declasificarea informatiilor si publicarea mentiunii hotararii de acordare a brevetului de inventie si a descrierii, revendicarilor si desenelor inventiei brevetate, potrivit prevederilor art. 28 alin. (6).