Notar Antal Aranka

Adresa: Str. Nicolae Balcescu nr.7/1 Miercurea Ciuc , judet Harghita
Telefon: 0745065364, 0266313472
E-mail: bnpantalaranka@freemail.hu