Notar Balan Marinica

Adresa: Str. Vasile Alecsandri, bl.E8, ap.2, Moinesti , judet Bacau

Telefon: 0234364097, 0744606674

Email: balan.notar@yahoo.com